Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../includes/class_bbcode.php on line 2968
Felsefe Nedİr?
1 den 2´e kadar. Toplam 2 Sayfa bulundu

Konu: Felsefe Nedİr?

 1. #1

  Standart Felsefe Nedİr?  FELSEFE NEDİR?
  - Felsefe kişinin kendisini ve çevresini anlama, yorumlama, açıklama ve gerçeği arama çabasıdır.
  FELSEFENİN GENEL ÖZELLİKLERİ
  - Felsefe, bilgi edinmeye değil bilgi aramaya yönelik bir faaliyettir.
  - Felsefede cevaplardan çok sorular önemlidir.
  - Felsefe, insanı ve evreni bir bütün halinde kavramaya çalışır.
  - Felsefe, bir bilin değildir ancak bütün bilimler felsefeden doğmuştur.
  - Felsefenin yöntemi her zaman için bilinçli, tutarlı, sistemli bir düşünme yöntemidir.
  - Felsefi sistemler kendi içerisinde tutarlıdır. Fakat genel- geçer bir niteliğe sahip değildirler.
  FELSEFENİN YARARI
  - Felsefe kişide merak ve kuşku uyandırır.
  - Felsefe bilinçlenmeyi ve görüş açımızın gelişmesini sağlar.
  - Demokrasinin gelişmesini ve işlemesini sağlamaktadır.
  - Yeni bilim dallarının ortaya çıkmasını sağlar.
  - Felsefe insana hemen her konuda akıl yürütebilmesini sağlar.
  BİLGİ ve BİLGİ TÜRLERİ
  BİLGİ : Suje ile Obje arasındaki ilişki sonucunda elde edilen üründür.
  İnsanın, bilgi elde etmesinde iki yetisi vardır :
  1- Düşünme
  2- Duyular yoluyla algılama gözlemleme
  BİLGİ TÜRLERİ : Gündelik Bilgi , Dinsel Bilgi, Teknik Bilgi, Sanat Bilgisi , Bilimsel Bilgi , Felsefi Bilgi
  Gündelik Bilgi: İnsanların gündelik hayatlarında en sıradan deneyimleri sonucunda elde etmiş oldukları bilgi türüdür. Özellikleri :
  - Tek tek olaylarla ilgilidir.
  - Sezgilere dayalı olarak ortaya çıkar.
  - Genelleştirilmiş bilgidir. Ancak gerçekliğinden söz edilemez.
  - Sonuçları kesin değildir ve sistemsiz bir yapıya sahiptir.
  Dinsel Bilgi : Dinsel bilgide suje ile obje arasındaki ilişki inanç temeline dayanır. Bu bakımdan dinsel bilgide gerçekliğin kanıtlanmasına ihtiyaç yoktur. Özellikleri :
  - Varlığı inanç aracılığıyla ortaya koyar.
  - Tanrı, evren ve insana ilişkin tümel açıklamalar içerir.
  - Eleştiri ve tartışmaya kapalıdır. (dogmatiktir)
  Teknik Bilgi : Doğal nesnelerin bilimsel bilgilerden yararlanılarak insan yaşamında kullanabilir halde getirilmesi sonucu elde edilen bilgi türüdür. Özellikler :
  - pratik yarara dayalı olarak oluşur.
  - İnsan yaşamını kolaylaştırmak amacına yöneliktir.
  - Bilimsel bilgi ile karşılıklı etkileşim içindedir.
  Sanat Bilgisi : Sanat güzeli arayan gerçekliği simgelerle anlatmaya çalışan bir etkinliktir. Bu etkinlik duyguya ve sezgiye dayanır. Yetenek ve hayal gücü gerektirir. Özellikleri :
  - Sezgilere ve yaratıcı hayal hücüne dayanmaktadır.
  - Subjektiftir.
  - Amaç, estetik haz uyandırmaktır.
  Bilimsel Bilgi : Bilimsel bilginin başlıca özelliği nesnel, kesin, genelleyici, eleştirel olmasıdır. Akla, gözleme, deney ve kanıta dayanır. Bilimsel bilgi üçe ayrılır.
  1- Formel Bilgi :
  - Yalnızca düşüncede var olan varlığı konu edinir.
  - Matematik, mantık, etik, değerler bu alana girer.
  - Tümden gelim yöntemini kullanır.
  2- Doğa Bilimleri :
  - Reel varlığı konu edinir.
  - Fizik, kimya, biyoloji, tıp ve yer bilimleri bu alana girer.
  - Temel özelliği olgusallıktır. ( Olgusallık : Yargıların doğrudan ya da dolaylı olarak gözlenebilir olanı dile getirmesidir.)
  - Tümevarım ( endüksiyon ) yöntemini kullanır.
  3- İnsan Bilimleri :
  - Konusu insan ve toplumdur.
  - Piskoloji, sosyoloji, tarih, siyaset ve coğrafya bu alana girer.
  - Anlama yöntemi kullanır.
  - Toplumsal olayları anlamamızı sağlar.


  Felsefi Bilgi : Felsefi bilgi, insanın deneye dayanmadan yalnızca aklıyla, düşünme gücüyle kafasındaki sorulara cevap vermesidir. Özellikleri :
  - Tümel ve geneldir
  - Özü araştırır.
  - Akılcıdır.
  - Yöntemlidir.
  - Sistematik düzenlidir.
  - soru sormaya ve hayal gücüne dayalıdır.
  FELSEFENİN DİĞER ALANLARLA İLİŞKİSİ
  Felsefe İle Bilim Arasındaki Ortak Özellikler:
  - Akıl ve mantık ilkeleri kullanır.
  - Bilinçli yöntemli ve sisteme dayalıdır.
  - İlke ve yasalara ulaşmaya çalışırlar.
  - Merak ve anlama arzusundan doğmuştur.
  Felsefe İle Bilim Arasındaki Farklar:
  - Kelsefe hem olgularla hemde değerlerle ilgilenirken bilim sadece olgularla ilgilenir.
  - Bilimin önermeleri doğrulanabilir ancak felsefenin önermeleri dar anlamda doğrulanamazlar.
  - Bilimlerde ön görüde bulunabiliriz ancak felsede bulunamayız.
  Felsefe İle Din Arasındaki Ortak Özellikler:
  - Konuları insan ve evrendir.
  - Varlığı tümel olarak açıklarlar.
  Felsefe İle Din Arasındaki Farklar :
  - Felsefi bilgiler akla dayanırken dinsel bilgiler inanca dayanır.
  - Felsefede soru sormak esastır ama dinde verilen cevaplara inanmak esastır.
  - Felsefe eleştiricidir din ise dogmatiktir.
  Felsefe İle Sanat Arasındaki Ortak Özellik:
  - Varlığı, hayatı insanı yaratıcı bir zeka ile kavrar ve yorumlar.
  Felsefe İle Sanat Arasındaki Fark :
  - Felsefe doğrulara dayanırken sanat duygusallığa dayanır.
  BİLGİ FELSEFESİNİN TEMEL KAVRAMLARI
  Doğruluk , Gerçekçilik , Temellendirme dir.
  Doğruluk : Düşüncenin gerçekle bire bir uyuşmasıdır.
  Gerçekçilik: Gerçek, bilinçten bağımsız olarak nesnel dünyada bulunan güneş, hava, taş gibi şeylerdir.
  Temellendirme : Ortaya konan bir soru için dayanak, gerekçe, temel bulunmalıdır. Temellendirilmiş bir bilgi ölçütler aracılığıyla kazanılan bilgidir.
  BİLGİ FELSEFESİNİN TEMEL PROBLEMLERİ :
  - Doğru Bilginin Mükün Olup Olmadığı
  - Doğru Bilginin Kaynağının Ne Olduğu
  - Doğru Bilginin Ölçütü Ve Sınırı Ne Olduğu
  Problemleri bilgi felsefesinin en önemli problemleridir.
  DOĞRU BİLGİNİN MÜKÜN OLUP OLMADIĞI PROBLEMİ:
  - doğru bilginin mümkün olduğu savunulan ( DOGMATİZM)
  - doğru bilginin mümkün olmadığı savunulan (SEPTİSİZM)
  DOGMATİZM: Kesinliğinden hiçbir şekilde şüphe edilmeyendir. Dogmatizm de :
  - değişmez ve kesin bilgiler olduğu savunulur.
  - Akıl aracılığıyla elde edilen bilgiler kanıt aramaksızın üzerine her hangi bir inceleme ve eleştirme yapılmaksızın doğru olarak kabul edilir.
  - Doğmatizm temeli üzerinde rasyonalizm, emprizm, kritisizm, analitik felsefe, pozitivizm, sezgicilik, pragmatizm, fenomenoloji gibi felsefi akımlar doğmuştur.
  SEPTİSİZM (şüphecilik): doğru bilginin mümkün olmadığı ve hiçbir şekilde bilgi elde edilemeyeceği savunulan akımdır.
  - septikler, insanın duygularının ve aklının yetersizliğinden dolayı doğru bilgiye ulaşılamayacağını savunurlar.
  - Belli bir doğruya ulaşmadan önce kuşku duymak zorunlu ve kaçınılmazdır.

  BİLGİNİN KAYNAĞI PROBLEMİ : felsefe tarihi boyunca bilginin kaynağıyla ilgili dört temel görüş ortaya çıkmıştır. Bu görüşler :
  Rasyonalizm (Akılcılık): Bilgi kaynağında aklın ve düşüncenin olduğunu savunan akımdır.
  Emprizm(Deneycilik): Bilginin kaynagında algıların, duyuların , deneylerin ve gözlemlerin bulunduğunu savunan akımdır.
  Kritisizm (Eleştiricilik): Bilginin kaynagında aklın ve deneyin bir arada bulunduğunu savunan akımdır.
  Entüisyonizm (Sezgicilik) :Bilgi elde etmede aklın ve deneyin yetersiz olduğu insanın sadece sezgi aracılığıyla bilgi elde edebileceği savunulan akımlardır.
  RASYONALİZM(AKILCILIK): Bilginin temel kaynağının akıl olduğunu savunulan akımdır. Rasyonalistlere göre bilgi zorunlu, kesin ve genel- geçer olmalıdır. Böyle bir bilgi ancak akılla elde edilebilir. Bilim modeli matematik ve mantıktır. Rasyonalistlere göre bilgi doğuştan gelmektedir. Doğuştan gelen bu bilgilere apriori bilgileri denir. ( --------------------------PLATON. FARABİ---------------------------- )
  EMPRİZM (DENEYCİLİK): doğuştan zihnimizde hiçbir bilgi, düşünce ve ilke bulunmadığını, bilgilerimizin duyu ve algıdan geldiğini deneyden türediğini ileri süren felsefi akımdır. (-------------JOHN LACKE-------------)


  NOTLAR ----------------NOTLAR-------------- NOTLAR------------------ NOTLAR------------- NOTLAR----------

  Metafiziğin temel problemleri nelerdir?
  - Varlık ile ilgili problemler ( ontoloji )
  - Evrenin yapı ve oluşumu ile ilgili problemler ( kozmoloji )
  - Tanrı ve ruh ile ilgili problemler.

  NOTLAR ----------------NOTLAR-------------- NOTLAR------------------ NOTLAR------------- NOTLAR----------

  Sofistler doğru bilginin varlığından ilk defa şüphelenen kişilerdir. Sofistlerin bu kuşkuculukların daha sonra septikler devam ettirerek daha ileriye götürdüler.

 2. #2

  Standart

  bu bilgiyi yazan arkadasa tesekkur ediyorum...bu siteye üye olmamı o sagladı...

Benzer Konular

 1. asp nedır
  By kado in forum Resimli Program Açıklamaları
  Cevaplar: 1
  Bölüm Listesi: 07-17-2007, 07:48 PM
 2. Yapisalcilik Nedİr?
  By ByemonaR in forum Felsefe Bilimi
  Cevaplar: 0
  Bölüm Listesi: 10-29-2006, 02:40 AM
 3. VaroluŞÇuluk Nedİr?
  By ByemonaR in forum Felsefe Bilimi
  Cevaplar: 0
  Bölüm Listesi: 10-29-2006, 02:35 AM
 4. Sosyalİzm Nedİr?
  By ByemonaR in forum Felsefe Bilimi
  Cevaplar: 0
  Bölüm Listesi: 10-29-2006, 02:34 AM
 5. Felsefe ve Değerler; Bilgelik Sevgisi Olarak Felsefe
  By ByemonaR in forum Felsefe Bilimi
  Cevaplar: 0
  Bölüm Listesi: 10-29-2006, 01:41 AM

Beğenilen Sayfayı İşaretleyin

Beğenilen Sayfayı İşaretleyin

Yetkileriniz

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • Eklenti Ekleyemezsiniz
 • You may not edit your posts
 •  
[Gizlilik Politikası]-[UslanmaM Kuralları]-[UslanmaM İletişim/Contact]