1, Kuşatma : M.Ö. 477 de yunanlı AVSANİLUYAS tarafından kuşatılmıştır.
2, Kuşatma : m.Ö. 410 yılında yine yunanlı komutan ALKİBİYADES komutasındaki yunan ordusu tarafından kuşatılmıştır.
3, Kuşatma : M.Ö. 347 yılında tarihte komutan olarak ün salmış olan İskenderin Babası PHİLİPE tarafından yapılmış , bir başarı elde edilememiştir.
4, Kuşatma : m. 194 yılında Roma imparatoru SEPTİMUS SEVERUS komutasındaki Roma ordusu tarafından yapılmış ve 3 yıl sürmüş, surlar içinde açlık, hastalık yüzünden mukavemet kırılmış ve şehirler ele geçirilmiştir. Yağmalarla sehir harap edilmiş ve halkıda kılıçtan geçirmiştir.
5, Kuşatma : M 313 yılında SEZAR MAKSİMUS Tarafından yapılmıştır.
6, Kuşatma : M 315 yılında BÜYÜK KONSTANTİN Tarafından gerçekleştirilmiştir.
7, Kuşatma : m 616 yılında İran Hükümdarı KEYHÜSREV ordularıyla gerçekleştirilmiştir.
8, Kuşatma : M.636 yılında AVARLAR tarafından Yapılmıştır.
9, Kuşatma : M 654 yılında 3. Halife HZ. OSMAN zamanında Suriyenin Şam Valisi Muaviye nin Komuta ettiği Arap odusuyla Yapılmıştır.
10, Kuşatma : M 668 yılında HZ.MUAVİYE nin halifeliği zamanında oğlu YEZİD komutasında Bir arap ordusuyla yapılmıştır.Ordu içinde hastalık nedenin den geri dönülmüştür.
11, Kuşatma : ( Tarih Belirtilmemmiştir ) Emevilerin Halifesi SÜLEYMAN ABDÜLMELİK in kardeşi MESLEME TARAFINDAN Arap Ordusu ile yapılmıştır. Bukuşatma sonucu Surlar içine bir cami yaptırılması sağlanmıştır.
12, Kuşatma : 715 yılında Ömer ü'bnü ABDÜLAZİZ tarafından,
13, Kuşatma : 739 yılında Abdülaziz in Oğlu SÜLEYMAN tarafından,
14, Kuşatma : 764 yılında Bulgar Kralı PANGOS tarafından,
15, Kuşatma : 785 yılında Halife Mehdi nin Oğlu HARUN REŞİT komutasındaki Arap ordusuyla yapılmıştıur. Tam başarı sağlanacağı sırada İmparatoriçe ERYENİ ile anlaşma yapılarak vergi ödeme karşılığı kuşatma kaldırılmıştır.
16, Kuşatma : 801 yılında Halife Harun Reşit tarafından gerçekleştirlmiştir. Kadıköy önlerine kadar sokulmuş olmasına rağmen şehir tam manasıyla kuşatılmadan Arap ordusu uzaklaşmak Zorunda bırakılmıştır.
17, Kuşatma : Slav Kralı KREMAS tarafından,
18, Kuşatma : 820 de Slav despotu TOMAS tarafından ,
19, Kuşatma : 914 de Bulgaristan Kralı SİMON tarafından yapılmıştır.
20, Kuşatma : 1048 de TORYİMÜS tarafından
21, ve 22, Kuşatma : Aleksi Kanen tarafından ,
23, Kuşatma : 12 Nisan 1204 de LATİNLER tarafından kurulu HAÇLI ORDUSU
ile yapılmıştır. Bİr süre İSTANBUL da kalmışla dır ve Taş taş üstüne bırakmamışlardır.
24, Kuşatma : 1261 de İZNİK RUM İMPARATORLUĞU tarafından yapılmıştır.LOLOG buşehri latinlerden alıp yeniden BİZNS İMP. kurmuştur.
25, Kuşatma : 1391 yılında itibaaren kuşatma sırası OSMANLI ya geçmiştir. 6 ay süren 25. kuşatma Yıldırım Bayezid Tarafından yapılmıştır.
26, Kuşatma : 1396 yılında Bayezid başarıyı sağlamış fakat ;
Bizans İmparatoru Emanoel Poaleolog un diz çöküp yalvarmaları üzerine 3 madde konmuştur.
a) İstanbul Surları içinde bir islam Mahallesi Kurulacak ibadetler i,çin camiye imam getirilecek .
b) Yapılan Yeni Cami de Cuma namazlarında Yıldırım Bayezid adına hube okunacak.
c) Bizans İmparatorlupu 10.000 filorında vergi Ödeyecek.
27, Kuşatma : 28 temmuz 1402 bir cuma günü ANkara da kızışan Osmanlı Ve Timurlenk kızıştıkları arada osmanlı istanbul kuşatmasından geri çekilmiş ve Bizans lılar İslam mahallesini ve camii yi yıkmışlardır.
28, Kuşatma : 2.Murad Tarafından 1422 yılınd yapılmış , Mustafa Çelebi nin Anadolu da ayaklanma çıkarması yüzünden kuşatma kaldırılmıştır.
29, Kuşatma : Doğu Roma İmp. nun son kayzeri Konstantin Zamanında 2.MEHMED tarafından Yapılmıştır. 29 MAYIS 1453 Salı günü ebediyen Türk Kalacak Bu şehir 2. Mehmed Tarafından Feth edilmiştir.

M.Ö. 477 yılından 1453 yılına kadar feth edilmek istenen İstanbul u 2. Mehmed ( Fatih Sultan Mehmed) feth etmiştir