Veraset beyannamesi içim gerekli belgeler nelerdir?

- Veraset ilamının aslı veya onaylı örneği.
- Murisin ölünceye kadar orada oturduğunu gösteren muhtarlıktan alınan ilmühaber.
- Bankada ki paralar için faizli bakiyeyi gösteren bankadan alınmış belge.
- Araba için ruhsat fotokopisi.
- Tapu fotokopisi.
- Damga pulu.