1 den 2´e kadar. Toplam 2 Sayfa bulundu

Konu: ***halk Ozanlarimiz Ve Bazi Eserlerİ***

 1. #1

  Standart ***halk Ozanlarimiz Ve Bazi Eserlerİ***  Ozanlarımız

  OZAN ARIF


  Tevellüt; kırkdokuz, adım Arif`tir.
  Soyadım kütükte Şirin bilinir.
  Giresun, Alucra, Hapu köyünden,
  Soyumu sopumu sorun bilinir.

  Hakkımda istenen ceza çok benim.
  İpe de çekseler, korkum yok benim.
  Allah`a çok şükür, alnım ak benim.
  Bekleyin... Sabredin... Durun bilinir.

  Ozan diye tanır tanıyan beni,
  Gönlümde yaşatmam garezi, kini,
  Ve lâkin memleket, millet haini
  Olanlarla aram serin bilinir.

  Ben Arif`im, baba bildim devleti.
  Benim işim uyandırmak milleti.
  Söylediğim bu destanın kıymeti,
  Bugün bilinmezse, yarın bilinir.

  Siz sakın sanmayın el vurdu bana;
  Öpmeye kalktığım el vurdu bana,
  Bülbül idim bülbül, gül vurdu bana,
  O yüzden dertlerim derin bilinir.

  Ozan ARIF


  Ozan Arif Giresun`un Alucra ilçesine bağlı şimdiki ismi ile Yükselen eski adı ile Hapu köyünde 10 Haziran 1949`da doğdu. Babası yörenin sevilen simalarından rahmetli Muharrem Çavuşun (Muharrem Şirin) oğlu Mehmet Bey, annesi Fatma hanım da, yine komşu köy Demirözü`nden aynı şekilde sevilen rahmetli Gençağa Eşkünoğlu`nun kızıdır.

  Babasının memuriyeti dolayısıyla, ilk ve ortaokulu Samsun`da bitirdikten sonra, hayli kalabalık olan ailesine kısa zamanda maddi yardım yapabilmek düşüncesiyle öğretmen okuluna başladı. 1969-1970 döneminde Perşembe İlköğretim Okulundan mezun oldu. Okul süresi boyunca kışları okuyup yazları rençperlik yapan bir öğrenci idi. İlk göreve başladığı okul, ailesinin bulunduğu Samsun`da Karaoyumca köyündeki ilkokuldur. Bir yıllık stajyerlik süresinden sonra, yine Samsun`da Devgeriş köyüne tayin oldu. 1972 yılında yine aynı köyde stajyerlik yapmakta olan ve ona ömrü boyunca en büyük desteği veren Süheylâ hanımla evlendi. Devgeriş köyünde beş yılı öğretmenlik, dört yılı ise okul müdürlüğü olmak üzere dokuz yıl hizmet vermiştir. İnançlarından ve prensiplerinden asla taviz vermeyen bir kişiliğe sahip olan Ozan Arif, o devrin yöneticilerinin büyük baskısı ile, maalesef 1979 yılında öğretmenlik mesleğinden ayrılmak zorunda bırakılmıştır. Öğretmenlik mesleğini çok seven Ozan Arif`in çok başarılı takdirnamelerle dolu meslek hayatına rağmen, o günün şartlarında başka bir tercihi de kalmamıştı.

  Derken, 12 Eylül 1980 olaylarıyla birlikte, inanan, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan, memleketin, milletin bekasını düşünen bir çok vatansever insan gibi yanlış değerlendirilmekten çok büyük bir üzüntü duyan Ozan Arif, ailesini, çocuğunu ve hepsinden önemlisi, öz vatanı Türkiye`yi geride bırakarak, 24 Eylül 1980 tarihinde Almanya`ya gitti. Onbir yıllık acı bir ayrılıktan sonra, 5 Kasım 1991`de nihayet memleketine ve vatanına geri dönmesi nasib oldu. Bu süre zarfında, dünyada nerede bir müslüman Türk insanı varsa onu gidip bularak, milli heyecanın filizlenmesine yardımcı olmuş ve önemli görevler almıştır. Daha çocuk yaşlarda iken Kerem ile Aslı`yı, Leyla`ile Mecnun`u, Karacaoğlan`ı, Köroğlu`nu, Dadaloğlunu, Yunus`u ve daha nicelerini okuyarak aşk cönklerini ezberleyen Ozan Arif, Karadeniz`de, yaşadığı yörede hayli yaygın olan irticalen Türkü söyleme sanatı sayesinde çok meşhur oldu. Hatta eskiden destan satıcılarının Ozan Arif`e destanlar yazdırıp, daha sonra bunları bastırarak dağıtmaları sebebiyle, yörede ismi çok duyulan bir aşık olmuştur.

  İlk olarak ortaokul ikinci sınıfta sesine aşık olduğu bağlama ile tanışan ve hayli dar olan aile bütçesinden biriktirdiği harçlıklarla, 1964`te İstanbul`da bulunan Şemsi Yasıtman saz evinden 15 liraya aldığı bir bağlama ile ses ve saz dünyasının içine giren Ozan Arif, o gün bugündür hiç susmadan ve hak bildiği yoldan taviz vermeden gönül dostlarına seslenmektedir.

  Güzel sanatlara yeteneği, şiire ilgisi ve özellikle şairliğe olan kabiliyetinden dolayı okul çağlarında şiir ve resim dallarında birincilikler ve ödüller almaya başlayan Ozan Arif`in başarıları hayatının ileriki yıllarında yöresel sınırları aşıp Türkiye genelinde de devam etti.
  Birçok şiir ve Halk Edebiyatı yarışmalarında üstün başarı gösteren Ozan Arif`in Türk Halk Edebiyatı`nın şiir, atışma, muamma, irticalen şiir söyleme, lebdeğmez (dudakdeğmez), güzelleme ve diğer dallarında çeşitli tarihlerde aldığı Türkiye birincilikleri, sertifikalar ve ödüller vardır.
  Bunların yanında Konya`da Türkiye Aşıklar Bayramı`nda değişik yıllarda, değişik dallarda birincilikler elde eden Ozan Arif, yine Konya Aşıklar Bayramı`nda 1976, 1977 ve 1978 yıllarında her dalda altın madalya kazanmıştır.
  Lakin kendisi onun için en büyük ödülü şöyle ifade ediyor:
  "...ortaokul çağlarında çocuk yaşta bu sevdaya gönül vermişim. O yaşlardan beri verdiğim mücadelenin karşılığını, tertemiz yüreklerde sevgi sarayları kurarak aldım. Gönüldaşlarıma sevgi ve muhabbetinden daha büyük beşeri ödül olamaz."
  ************************************************** ************************************************** **

  Asik Veysel

  Aşık Veysel ŞATIROĞLU

  Can bedenden ayrılacak Tütmez baca, yanmaz ocak
  Selam olsun kucak kucak Dostlar beni hatırlasın...


  Aşık Veysel, hayatini anlattığı bir şiirinde "Ücyüz-onda gelmiş idim cihana" diyor. Yıl 1894 oluyor hesapça. Sivas´a bağlı Şarkışla ilçesinin Sivrialan Köyünde dünyaya gelmiş. Anasi Gulizar, bir yaz günü koy dolaylarındaki Ayıpınar merasına koyun sağmaya gittiğinde; oracıkta bir yol üstünde doğurmuş Veysel´i. Göbeğini de kendi eliyle kesmiş. Yaman kadınmış Gülizar ana. Bebesini bir çaputa sarıp yürüye yürüye köye dönmüş. Babası Ahmet; bebenin adini Veysel koymuş. Yıllar geçmiş aradan büyümüş, konuşmuş, yürümüş Veysel çocuk. Böylece yedi yaşına varmış. O yıl bir çiçek hastalığı salgını olmuş Sivas´ta. Küçük Veysel de yakalanmış. Sol gözünde, cicegin beyi çıkmış kendi deyimiyle... Göz akıp gitmiş. Sağ gözüne de perde inmiş, önceleri. Yalnız ışığı seçebiliyormuş, bu gözüyle. Babasına "Çocuğu Akdağmadeni´ne götür, orada bu gözünü açacak bir doktor var." demişler. Sevinmiş Ahmet emmi. Gel gör ki talihsizlik yine yakasını bırakmamış Veysel´in. Bir gün inek sağarken babası yanına gelmiş. Veysel ansızın donuverince; yakında bulunan bir değneğin ucu öteki gözüne girivermiş. O göz de akıp gitmiş böylece. Veysel´in Ali adında bir ağabeysi ve Elif adında bir kız kardeşi varmış. Hepsi çok üzülmüşler Veysel´in kotu kaderine.
  Babası meraklı adammış. Halk ozanlarından şiirler okuyup ezberleterek avutmaya çalışmış oğlunu. Sivas´ın köyleri saz sairleriyle dolu. Onlar da ara sıra gelip Ahmet emminin evine uğrarlarmış. Veysel ilgiyle dinlermiş calip söylediklerini. Babası, oğlunun ilgisini görünce; bir saz alıp vermiş ona. İlk saz derslerini, babasının arkadaşı olan Çamşıh´lı Ali Ağa´dan almış. Ve gitgide, kendini iyice saza vermiş Veysel. Unlu Halk ozanlarının şiirlerini çalıp söylemiş bir zaman. Yirmibes yasındayken (1919) anası, babası Veysel´i Esma adında bir kızla evermişler ve kısa sure sonra ikisi de göçüp gitmiş bu dünyadan (1921). Acı üstüne acı gelmiş, ama bitmemiş talihin kotu oyunu. İkinci çocuğu on günlükken, anasının memesi ağzına tıkanarak ölmüş, ardından da karisi yanaşmalarıyla evden kaçmış. Bu olay çok koymuş Veysel´e. Daha dertli olmuş ve iyice içine kapanmış. Karisi koyup gittiğinde bir kızı varmış Veysel´in. Daha bir yasini bile bitirmemiş. İki yıl kucağında gezdirmiş Veysel, ne çare o da yaşamamış. Bu sıralar Veysel´i yeniden evermişler. Bu karisi çocuk vermiş Aşığa. Biri olmuş, iki oğlan, dört kız, altısı sağ. Onlar da 18 torun vermiş Veysel´e.

  Aşık Veysel, Cumhuriyetin Onuncu yıl dönümüne rastlayan 1933 yılına kadar, başka ozanların şiirlerini çalıp söylemiş. Kendi deyişlerini söylemekten utanır, çekinirmiş. O yıllarda sairlerimizden rahmetli Ahmet Kutsi Tecer tanımış Veysel´i. Onun ışık tutuculuğuyla Veysel´in şiirleri aydınlığa kavuşmuş. Veysel; şairliğinin gelişmesinde Tecer´in büyük yardımlarını gördüğünü söylerdi her zaman. Veysel´in gün ışığına çıkan ilk şiiri Gazi Mustafa Kemal Pasa için söylediği: "Türkiye´nin ihyası Hazreti Gazi" mısrasıyla başlayan şiirdir. Bundan sonra bütün yazdıklarını calip söyler olmuştu. 1933 yılına kadar, köyünden dışarı hemen hemen hiç çıkmadığı halde; bundan sonra bütün yurdu dolaşmış, yurdunun çeşitli şehirleriyle kasabalarını, köylerini yakından tanımıştır. Halk ozanlarından en çok Karacaoglan´i, Yunus´u, Emrah´i, Dertli´yi severdi. Çağımızın ozanlarından Ahmet Kutsi Tecer´in ayrı bir yeri vardı Veysel´de. Onun aracılığıyla Koy Enstitülerinde bir sure saz öğretmenliği de yapmıştı Veysel. Sırasıyla Arifiye, Hasanoğlan, Cifteler, Kastamonu, Yildizeli, Akpınar Koy Enstitülerinde bulunmuştu. 1952 yılında İstanbul´da büyük bir jübilesi yapılan Aşık Veysel´e 1965 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi, "Anadilimize ve Milli Birliğimize yaptığı hizmetlerden dolayı" özel bir kanunla vatani hizmet tertibinden aylık bağlamıştı.

  Veysel´in bir başka özelliği daha vardı; köyünde ve çevresinde ondan önce bir tek meyve ağacı olmadığı halde, Sivrialan´da ilk meyve bahçesini o yetiştirmişti. Hem öyle bir bahçe ki, içinde elmadan kayısıya, kirazdan cevize kadar turlu turlu meyve ve çiçek vardı. Veysel, kardeşlerinin yardımıyla bu bahçeyi yapmaya başladığı zaman köylüleri "Atalarımız bunca yıl böyle bir is yapmamışlar, su kor adam onlardan iyi mi bilecek ki böyle ise kalkıştı?" demişler. Birkaç yıl sonra ağaçlar yetişmiş, meyve vermiş. Köylüler önceki dediklerini hatırlayıp utanmışlar ve bu defa "O kor değilmiş, meğer kor olan bizmişiz diyerek Aşık Veysel´i kutlamışlar. iste böylesine uzağı gören bir insandı o... Yetmiş yıl karanlık bir dünyada yaşadı (ölümü 21 Mart 1973). Fakat karanlık gözlerindeydi yalnız, içi apaydınlıktı, şiirleri de öyle... Halk şiirimizin bu güçlü ozanı yarim yüzyılı aşkın bir sure yazdıklarıyla, calip söyledikleriyle çevresine ışıklar saçtı. Sanırım simdi de mezarında son uykusunu ışıklar içinde uyuyordur. Yalnız çağımızda yasayanlar değil, bizden çok sonra yasayacaklar da "Dostlar Beni Hatırlasın" şiirini unutmayacaklar ve her zaman rahmetle anacaklardır.

  Türküz Türkü Çağırırız

  Dünya dolsa şarkıyılan
  Türküz türkü çagırırız
  Yola gitmek korkuyulan
  Türküz türkü çagırırız

  Türküz Türkler yoldaşımız
  Hesaba gelmez yaşımız
  Nerde olsa savaşırız
  Türküz türkü çagırırız

  Türklerdir bizim atamız
  Halis Türküz kanı temiz
  Şarkı gazeldir hatâmız
  Türküz türkü çagırırız

  Bayramlarda düğünlerde
  Toplantıda yıgınlarda
  Sıkılınca dar günlerde
  Türküz türkü çagırırız

  Yaylâlarda yataklarda
  Odalarda otaklarda
  Koyun gibi koytaklarda
  Türküz türkü çagırırız

  Su başında sulaklarda
  Türkün sesi kulaklarda
  Beşiklerde beleklerde
  Türküz türkü çagırırız

  Hep beraber gelin kizlar
  Bile coşar o yıldızlar
  Koşulunca çifte sazlar
  Türküz türkü çagırırız

  İnler Veysel arı gibi
  Bülbülerin zârı gibi
  Turnalar katarı gibi
  Türküz türkü çagırırız
  ************************************************** ************************************************** **

  Erzurumlu Emrah

  Emrah Erzurum'un Tambura köyünde doğdu. Doğum tarihi bilinmiyor. Öğrenimini Erzurum'da yaptı. Hayatının bir kısmını gezilerle geçirdi. Sivas, Kastamonu, Sinop, Konya, Niğde illerini dolaştı. 1854'te Niksar'da yaşamını yitirdi.

  DEYİŞ

  Dedim: Dilber, sen de sevdakâr mısın?
  Dedi: Senden evvel nâra ben yandım.
  Dedim: Doğru söyle, bana yâr mısın?
  Dedi: Sadık yârim, gönülde andım.

  Dedim: Gel, ağyarı feramus eyle!
  Dedi: Terkeyledim, gönlüm hoş eyle.
  Dedim: Gam-ı aşkı sen de nuş eyle.
  Dedi: Çoktan anı nus edip kandım.

  Dedim: Germanına benler dizilmiş.
  Dedi: Görenler bağrı ezilmiş.
  Dedim: Mahmur musun gözler süzülmüş?
  Dedi: Hâb-ı nazdan yeni uyandım.

  Dedim: Emrah gibi var mı âşıkın?
  Dedi: Elbet benim senin lâyıkın.
  Dedim: Halinden bil bağrı yanığın!
  Dedi: Bilmez idim, şimdi inandım.

  .................................................. .........

  Erzurumlu Aşık Emrah

  Çağrışır bülbüller gelmiyor bağban
  Hoyrat dost bağından gül aldı gitti
  Yüz bin mihnet çektim bir bağ bezettim
  Yari ben besledim el aldı gitti

  Nazlı yardan kem haberler geliyor
  Dostlarım ağlıyor düşmanlar gülüyor
  Dediler ki sefil Emrah ölüyor
  Kimi kazma kürek bel aldı gitti

  Elli yaşından fazla yaşadığını söylüyor; halk rivayetleride yaşını yetmiş beşten aşağı düşürmüyor.
  0 halde bizim bulduğumuz kitabeye göre 1271 m.1854'de öldüğü düşünülürse 1191-1196 m.1781-1786 yılları arasında doğduğunu kabul etmek gerekirse de, on sekizinci asrın son yılları içinde doğduğdunu sölyemek daha doğru olur.
  Emrah saz şairleri hakkında duyduğu hikayelerin etkisi altında büyür. Bu sebeple seyahat etme arzusuna kapılır. Küçük yaşta köyünden ayrılır ve medrese eğitimi için Erzurum' a gelir.

  Kelamın fehm eylesinler bu müseddesten
  Bu feyz-i almışım Emrah bir şeh-i mukaddesten

  diyen Emrah, Nakşibendi Tarikatının Halidiye kolunu kuran Şeyh Halid'e bağlanarak, onun fikir ve telkinlerinden de feyz alır. Arapça ve Farsça sözcükleri, deyimleri öğrenmeye çabalar, aruz veznindeki ses dalgalanmalarını sezinler gibi olur. Fakat medresenin kasvetli ve esrarlı havasına daha fazla dayanamayarak köyüne geri döner. Köyünün kendisine yabancı geldiği hissine kapılarak, deve tüyü rengi abası, beyaz keçeden külahını çevreleyen ince sarığıyla yollara düşer. Bayburt ve Gümüşhane'ye uğrayarak Kop üzerinden Trabzon'a varır. Pazar kapısındaki azlumoğlu'nun kahvesinde saz çalıp yöre halkının gönlünde yer etmiştir. Değimendere taraflarında bir gezisinde Güleser isminde bir çingene kızına aşık olur. Fakat anne ve babası kızları Güleser'i saz çalıp türk'ü söyleyen sefil bir dervişe vermek istemezler. Bu yüzden oradan ayrılırlar. Aşık olduğu kızm izini kaybeden Emrah Trabzon'da kalmak için bir nedeni olmadığını düşünerek oradan ayrılır, köyüne geri döner.

  "Kastamonu'da cıkan Açık Söz gazetesinde Arif Efendizade Ziyaddin Efendi'nin Emrah hakkındaki bir yazısına göre: Emrah hicri 1253 m. 1837-1838 senesinde Kastamonu'ya gelir."

  Kastamonu'nun zenginlerinden Alişan Bey adında bir zatın himayesine girer ve Alişan Bey'in yardımları ile aşk gücü olmaksızm bir evlilik yapar.

  Emrah Alişan Bey'e ölümünden sonra:

  Bir zaman bu bezmden çok Alişanlar var idi
  Çok şecaat sahibi sahip-kıranlar var idi
  Böyle virane değildi gördüğüm gülzarlar
  Bunda tezyin-haneler aıı mekanlar var idi
  Kanda kalmış bilmezem bu gülşenin ranalan
  Nice servi kad1iler nevres ci vanlar var idi

  mısralarıyla sevgi ve bağlılığını dile getimiştir. Alişan Beyin ölümünden sonra yanıp yıkılan Emrah, artık Kastamonu'da durmaz ve yollara düşer. Konya ve Niğde civarlarında dolaştıktan sonra Sivas'a ulaşır.

  "Gelmeseydim keşki sağlık ile Sivas'a ben" diye şikayet etse de Sivas'ta uzun süre Bengiler de Saatçıoğlu Hanesi'nde kalarak, havuzlu kahvede Sivas'lıIarın gönlünde taht kurar. Bu şehirde Mahi isminde genç bir dula gönlünü kaptırır. Yörenin hatırı sayılır kişilerinden Hacı Ali Bey sayesinde Mahi Hanımla evlenir.


  Uzun yıllar mutlu bir yaşam sürerler. Mahi Hanım'ın ölümü Emrah'ı Sivas'tan ayrılmaya mecbur kılar.

  Bize gam yutturdu sahha-yı hicran
  Bilmem bu avrılık gider mi böyle
  Ben mi tedbirimde eyledim noksan
  Yoksa tecella-yı kader mi böyle

  diyerek Sivas'tan ayrılır Tokat Niksar'a gelir.

  Niksar'da da Acın Kız denen yaşlı bir kadınla evlenir ve ömrünün sonuna kadar Niksar' da kalır. Erzurumlu Emrah'ın doğum tarihinde olduğu gibi ölüm tarihinde de bir takım ihtilaflarla karşılaşıyoruz.

  Niksar'da Karşıbağ Mahallesi Tekke Bayır'ında kabristanın başında bulunan ve Tokat ulemasından Abdurrahman Hıfzı Efendi'nin yazdığı kitabeye göre 1271 m.185-1855 yılında öldüğünü anlıyoruz.

  Ahse----ah şemme-i hayrül-vera
  Rahm-ı aşkta eylemiş canın feda
  Fakr-ı fahriden giyinmiş hırkayı
  Hem muhibb-i zümre-i Al-i aba
  Levha-i kalbinde hikmet çeşmesi
  Meb'edip dil teşneler eyler seka
  AIem-i gayb'el-guyubun nağmesin
  Ruh-i akdesten okur Davut-eda
  Şair-i Rum idi gerçi ol edip
  Şark ile garba okudu essela
  Gel tavaf et Hıfzı ruh-i Kabe'yi
  İşte kabr-i hazret-i (Emrah baba)
  1271 m. 1854-1855

  Buna rağmen EmJ-ah'ın Çaııkırılı Şair Sabri'nin ölümü için söylediği ve :

  Ey gelen bu aşık-ı dildade kabristanına
  Oku birkaç fatiha, bahşet o zatın canına

  beyti ile başlayan vefat tarihini bildiren son beyt :

  Ben de cevher kilk ile Emrah'ı (Sabri) tarihin
  Ruhu şad olsun deyü yazdım felek divanına

  olup hicri 1277 m.186O-1861 tarini göstermektedir.  Bu hale göre Emrah 1277 m.1860-1861'de sağdır. Bu vesika kitabedeki (l271) m.1854-1855 tarihinin yanlışlını ve ölümünden hayli sonra yazıldığı iddiasını doğrulamaktadır .  Vahit Lütfü'nün (Yeni Türk. İst. 1938 c.6,sayı 6ı,s.ı291-ı296) de Emrah'ın kitabesini yazanın Tokatlı olmayıp Köprülü Şair Hıfzı olduğunu iddia eden makalesinden anlaşıldığına göre bu Hıfzi'da XX. asır başlarında sağdır. Birçok yerler gezen Köprülülü Hıfzi, belki de Halil Rami Efendi' nin Niksar' da bulunduğu sırada Oraya gelmiş ve kitabeyi yazmış olabilir. Böyle de olsa kitabenin Emrah'ın ölümünden çok sonra yazıldığını. bununla beraber yine 1271 m.1854-1855 tarihinin yanlış olduğunu ispat eder.

  Böylece halk rivayetlerine dayanarak yazılan kitabedeki tarihin yanlış olabileceğini belirttikten sonra Emrah'ın asıl ölüm tarihini verelim. Şimdiye kadar hiç bir yazarın dikkatini çekmeyen aşağıdaki vesika Ahmet Talat Bey'in ''Halk Şiirinin Şekil ve Nevi. İst. 1926. s.93" ve "Tokatlı Aşık Nuri Çankırı 1933. s.183" kitaplarından çıkmıştır.


  Fakat araştırıcılar Emrah ile aynı dönemde yaşamış olan halk ozanlarının ve çıraklarının eserlerinden faydalanmayı düşünmemişlerdir. Halbuki Emrah'a kuvvet*le bağlı olan çırağı Tokatlı Nuri'nin ustasına muhakkak bir tarih düşürmesi gerekirdi. Klasik Edebiyata ustasından daha çok vakıf olan Nuri için bu imkansız değildi.

  Keşfoldu bahar-ı çimenistan-ı nezaket

  Gösterdi yine gülşene gül bu-yi letafet
  Baştan başa dünyayı sürur aldı temamet
  Erdikte cihan bağına ezhar-beşaret
  Aldı dil-i bülbülleri bir nale-i hasret
  Bilmem ne alamettir eya serv-i kaamet
  Matlalı ve yedi bentli müseddes baharivesinin son bendinde :


  Çağrışır bülbüller gelmiyor bağban

  Çağrışır bülbüller gelmiyor bağban
  Hoyrat dost bağından gül aldı gitti
  Yüz bin mihnet çektim bir bağ bezettim
  Yari ben besledim el aldı gitti

  Nice mihnet çektim bin daha gerek
  Hayli ômür ister bir daha görek
  Nazlı yarim aldı o kanlı felek
  Aktı gözüm yaşı sel oldu gitti.

  Nazlı yardan kem haberler geliyor
  Dostlarım ağlıyor düşmanlar gülüyor
  Dediler ki sefil Emrah ölüyor
  Kimi kazma kürek bel aldı gitti

  Aşık Emrah


  Dedim dilber didelerin ıslanmış
  Dedi çok ağladım sel yarasıdır
  Dedim dilber ak gerdanın dişlenmiş
  Dedi zülfüm değdi tel yarasıdır

  Dedim dilber sana yazılmış kanım
  Dedi niçün böyle edesin sultanım
  Dedim teşne vermiş ince miyanın
  Dedi ben sarıldım kol yarasıdır


  Dedim seni saran serini vermiş
  Dedi beni saran murada ermiş
  Dedim peri yanaklarının kızarmış
  Dedi çiçek sokdum gül yarasıdır

  Dedim dilber Emrah aklımı aldın
  Dedi sevdiğine pişman mı oldun
  Dedim dilber niçin sarardın soldun
  Dedi hep çekdiğim dil yarasıdır.

  ..........................................

  GÖNÜL GURBET
  ELE ÇIKMA

  Gönül gurbet ele çıkma
  Ya gelinir ya gelinmez
  Her dilbere meyil verme
  Ya sevilir ya sevilmez.

  Yöğrüktür bizim atımız
  Yardan atlattı zatımız
  Gurbet ilde kıymatımız
  Ya bilinir ya bilinmez.

  Bahçemizde nar ağacı
  Kimi tatlı kimi acı
  Gönüldeki dert ilacı
  Ya bulunur ya bulunmaz.

  Deryalarda olur bahri
  Doldur ver içem zehri
  Sunam gurbet elin kahrı
  Ya çekilir ya çekilmez.

  Emrah der ki düştüm dile
  Bülbül figan eder güle
  Güzel sevmek bir sarp kale
  Ya alınır ya alınmaz.
  ................................

  TUTAM YÂR
  ELİNDEN TUTAM

  Tutam yâr elinden tutam
  Çıkam dağlara dağlara
  Olam bir yaralı bülbül
  İnem bağlara bağlara

  Birin bilir birin bilmez
  Bu dünya kimseye kalmaz
  Yâr ismini desem olmaz
  Düşer dillere dillere.

  Emrah eder bu günümdür
  Arşa çıkan tütünümdür
  Yâra gidecek günümdür
  Düşem yollara yollara.
  .........................................
  BİR NAZENİN BANA
  GEL GEL EYLEDİ

  Bir nazenin bana gel gel eyledi
  Varmasam incinir, varsam incinir.
  Nazik miyanından, ince belinden
  Sarmasam incinir, sarsam incinir.

  Kaşına çekilmiş kudret kalemi
  Görmemiş dünyada derdü elemi
  Her sabah her sabah verir selâmı
  Almasam incinir, alsam incinir.

  Yine görünüyor yârin illeri
  Başımızda esen sevda yelleri
  Yârın bahçesinde konca gülleri
  Dermesem incinir, dersem incinir.

  Nereden nereye sevmişim onu
  Ateşi koymuyor yakıyor beni
  Aşık Emrah sever böyle bir canı
  Sevmesem incinir, sevsem incinir.
  ************************************************** ************************************************** **

  Aşık Reyhani

  Aşık Reyhani

  1932 yılında Hasankale´nin Alvar köyünde doğdu. Asıl adı Yaşar Yılmaz´dır. İran´dan göçen babası önce Kars´a daha sonra Erzurum´a yerleşti. Aşık Reyhani´nin çocukluğu köyünde geçti. Zaman zaman komşu köylere gitme olanağı bulduysa da daha başka yerlere gidemedi. Okuma yazmayı okula gitmeden öğrendi. Sonraki yıllarda ise dışarıdan sınava girerek diploma aldı.

  Küçük yaşlarda köyüne gelen aşıklardan etkilendi. Hem aşıklardan dinleyerek hem de eline geçen kitapları okuyarak birçok halk hikayesini öğrendi. Kendi aşıklığı ve şiir yazmaya başlaması 18 yaşından sonradır.

  Reyhani, rüyasında gördü bir kıza aşık oldu. Kısa bir süre sonra da kızı kaçırdı. Birkaç ay geçmeden evliliği geçimsizliğe ve huzursuzluğa dönüştü. Bunun üzerine karısının ailesi kızlarını alarak başka biriyle evlendirdiler. Aşık Reyhani, bu dönemden sonra Dertli mahlasıyla şiirler yazmaya, türkü söylemeye başladı. Ancak bu mahlası uzun süre kullanmadan, Bayburtlu Aşık Hicrani tarafından Reyhani mahlası verildi.

  Konya Aşıklar Bayramına aralıksız katılan 7 aşıktan biridir. Eski aşıkların dışında, yetiştiği Huzuri Baba, Nihani, Cevlani, Efkari, Murat Çobanoğlu´nun babası Gülistan Çobanoğlu gibi aşıklardan gelenek ve usul öğrendi.

  İran´dan Avrupa´ya birçok ülkede türkü söyleyen Aşık Reyhani, katıldığı yarışmalarda da birçoğu birincilik olmak üzere çeşitli ödüller aldı. 1980´li yılların başında Erzurum´da bulunan Doğu Ozanları Derneğinin başkanlığına getirildi.

  Aşık Reyhani birçok ülkeye konser ve konferanslara katılmak üzere çağrıldı. Ayrıca ABD´nin Michigan Üniversitesinde katıldığı bir konferanstan sonra kendisine fahri öğretmenlik unvanı verildi.

  Şiirleri birçok gazete, dergi ve araştırmada yaralan ve çeşitli radyo ve televizyon programlarına katılan Aşık Reyhani´nin, şiirlerinin bir bölümünü topladığı "Alvarlı Reyhani" (1962), "Böyle Bağlar" (1966), "Kervan" (198 ve bazı düşünce ve şiirlerinden oluşan "Şu Tepenin Arkasında" adlı kitapları Dilaver Düzgün tarafından hazırlanan "Aşık Yaşar Reyhani", (1997) adlı kitap bulunmaktadır
  ************************************************** ************************************************** **

  AŞik Seyranİ

  AŞIK SEYRANİ

  Eski libas gibi aşıkın gönlü
  Söküldükten sonra dikilmez imis
  Güzel sever isen gerdanı benli
  Her güzelin kahrı çekilmez imis


  Seyrani'nin gözü gamla yaş imis
  Benim derdim her dertlere baş imiş
  Ben bağrımı toprak sandım, taş imiş
  Meğer taşa tohum ekilmez imiş


  XIX. yüzyıl gizemci halk şiirinin büyük ustası, kuşkusuz, Seyrani'dir(1807-1866). Dahası, yergiciliği, taşlamacılığı, bir bakıma, gizemciliğini bastıran, haksızlığa, rüşvete, kıyıcılığa, toplumsal denge*sizliklere, kaba sofuluğa, ahlaksızlığa karşı gözünü budaktan esirgemeden, korkmadan, çekin*meden savaşım veren, bu arada inancının gereklerini de bir yana itmeden, şiirsel yapıdan, söyleyişten uzaklaşmadan, etkin, kalıcı şiirlerini sazıyla halk içinde sôyleyen güçlü bir ozan Seyrani. Şiirlerinin çoğunun bugün de güncelliğini yitirmemiş olması, halk katında büyük saygınlık kazanması, Seyrani'nin gücünü belirlemesi bakımından ilginçtir.

  Seyrani, Kayseri'nin şimdiki adı Develi olan Everek ilçesinde doğmuş, gene doğduğu yerde ölmüştür. Yoksul bir mahalle imamı olan Cafer Hocanın oğludur. Asıl adı Mehmet'tir. Bir saptamaya göre, 1807 yılında doğmuş, 1866 yılında ölmüştür. Ancak, bu tarihlerin doğruluğu üzerinde kuşkular da vardır. Medresede birkaç yıl okuduktan sonra ayrılmış, İstanbul'a gitmiştir. İstanbul'da yedi yıl kaldığı anlaşılıyor. İstanbul'da ''bilimsel ve kültürel öğrenim'' gördüğünü şiirlerinde söylüyor. Bir yandan da Alevi-Bektaşiliği seçmiş, tekkelere gitmiştir. Yergici, taşlamacı yanını acımasızca kullanmaktan çekinmemiştir. Anlaşılan odur ki Seyrani, doğasal olarak her türlü. yanlışlı*klara karşı çıkmadan, olayları, kişileri yermeden edememektedir. Bu yüzden olacak İstanbul*'da seçkinleri yerdiği için hakkında kovuşturma açılmış, o da bir dostunun yardımıyla İstanbul*'dan kaçıp Develi'ye gelmiş, bir daha da İstanbul'a gitmemiştir. Özellikle Orta Anadolu'da gezdiği anlaşılan Seyrani'nin ''Aşık Toplantıları''na katıldığı, düzenlenen türlü sazlı sözlü ya*rışmalarda hep önde gittiği anlaşılıyor.

  Yaşamının sonuna doğru bir sinir hastalığına da tutulan Seyrani'ye son döneminde "Deli'' dendiği saptanıyor. Seyrani'nin yaşamı acılarla, yoksulluklarla geçmiştir. Yaşamı böyledir de Seyrani, bütün bunlara karşın yaşama sevincini hiçbir zaman yitirmemiştir. Direncini yitirmemiştir. Yoksulluğunu, çektiği acıları, dik kafalı bir ozan oluşuna bağlamak da, pek yanlış olmaz. Seyrani'nin yaşadığı dönemde ülkede de birtakım değişiklikler, yenilikler başlamıştır. Çağdaş okullar açılmaya,yeni mahkemeler kurulmaya başlamış, Ülkeye telgraf gelmiş çeşitli yenileşme çabaları gözlenir olmuştur. Bütün bunları Seyrani'nin yakından izlediğini, halkın üzerindeki etkileri gözlediğini, şiirlerinden, çıkarma olanakları vardır. Bu bakımdan Seyrani, kendisinden önceki Ozanlar gibi alışılmış konu sınırlarını aşan, çağdaş olayların, oluşumların içine girmeye çalışan, bunları eleştirel gözle değerlendirmeye yönelen bir ozan olarak özellikle dikkati çekmektedir. Seyrani'nin bu yergici, taşlamacı tavrının yanı sıra içtenlikli, duyarlılıklı bir yanı olduğu da görülüyor.

  Herhalde Seyrani, çağının da tüm halk şiirimizin de üzerinde önemle durulması gereken en güçlü, en ilginç ozanlarından biridir. Güncelliğini yitirmeme başarısını göstererek, diliyle, deyişiyle, konusuyla, deme ustalığıyla güçlü, saygın bir ozan Seyrani.  Eserlerinden bazıları

  Ağlar Gezerim

  Askın Derdine Düşeli
  Mecnunum Dağlar Gezerim
  Katram Kaynayıp Coşalı
  Sel Oldum, Çağlar Gezerim

  Pîr Eşiğin Bildim
  Kabe Hatası Var İse Tövbe
  Derd İle Erdim Eyyüb'e
  Yarimi Bağlar Gezerim

  Kimi Beydir, Kimi Geda
  Cümlesine Yaren Hüda
  Yusuf'umdan Düştüm Cüda
  Yakub'um Ağlar Gezerim

  SEYRANİ, Aşkın Tur'unda
  Tecelli Gördüm Nurunda
  Gerçeklerin Huzurunda
  Çürüğüm, Sağlar Gezerim

  Aşıkın Gönlü

  Eski libas gibi aşıkın gönlü
  Söküldükten sonra dikilmez imis
  Güzel sever isen gerdanı benli
  Her güzelin kahrı çekilmez imis

  Bülbül daldan dala yapıyor sekiş
  O sebepten gülle ediyor çekiş
  Aşkın iğnesiyle dikilen dikiş
  Kıyamete kadar sökülmez imis

  Sevdiğim değildin böylece ezel
  Askinim bağına düşürdün gazel
  İbrişimden nazik saydığım güzel
  Meğer pulat gibi bükülmez imiş

  SEYRANI'nin gözü gamla yaş imis
  Benim derdim her dertlere baş imiş
  Ben bağrımı toprak sandım, taş imiş
  Meğer taşa tohum ekilmez imiş

  Muhabbet Yelleri

  Hak yoluna gidenlerin
  Asa olsam ellerine
  Er, pîr vasfin edenlerin
  Kurban olsam dillerine

  Torunuyuz bir dedenin
  Tohumuyuz bir bedenin
  Mûnkir ile cenk edenin
  Silali olsam ellerine

  Bir üstada olsam çirak
  Bir olurdu yakin irak
  Kemigimi yapsam tarak
  Yar saçinin tellerine

  Vücudumu kavursalar
  Yönüm yare çevirseler
  Harman edip savursalar
  Muhabbetin yellerini

  Vakit kalmadı dermagin
  Kaldır SEYRANI parmağın
  Deryaya akan ırmağın
  Katre olsam sellerine

  Aşkın Çilesi

  Ben bu askin çilesini
  Yanar çektim, tüter çektim
  Yedim gonca sillesini
  Bülbül gibi öter çektim

  Dizgin etsem gönül atin
  Geçer gögün yedi katin
  Yalan dünya maslahatin
  Kah bitmez, kah biter çektim

  SEYRANI, bilmeme mert midir
  Yoksa cana cömert midir
  Eyyub'un derdi dert midir
  Ben ondan besbeter çektim
  ************************************************** ************************************************** **

  Kazak Abdal

  Kazak Abdal

  Eşeği saldım çayıra,
  Otlaya karnın doyura
  Gördüğü düşü hayıra.
  Yoranın da ...


  Kazak Abdal nutkeyledi,
  Cümle halkı ta'neyledi
  Sorarlarsa kim söyledi,
  Soranın da ...

  Romanya Türklerindendir. Onyedinci yüzyılda yaşadığı sanılan bir ozandır. Şiirlerinin bir kısmı hiciv örnekleriyle doludur. Dili yalın ve sadedir. Rahat okunur. Şiirleri güncelliğini halen korumaktadır.

  Kazak Abdal'ın, Bektaşi gelenekleri içinde, yaşam öyküsü ilgi çekicidir. Bu öykü Turgut Koca'nın Bektaşi Şairleri ve Nefesleri kitabında şöyle anlatılmaktadır:
  ''Rus Çarı'nın kızı bir çocuk doğurur. Fakat bu çocuk, annesinden süt emmez. Bu duruma ne hekimler, ne de papazlar çare bulamazlar. Sonunda Deliorman dergahından, Rusya'dan Tuz parası almak üzere gelen Demir Baba'ya: ''Sen keramet ehli bir azizsin. Bu çocuğu tutulduğu hastalıktan kurtar.'' diye yalvarırlar. Demir Baba da: ''Bu çocuğun süt emmesini sağlar isem, tekkeme nezreder misiniz?'' der. Kabul ederler. Demir Baba çocuğa: ''Em!'' der. Çocuk, anasının memesini emer. Delikanlılık çağına erince, Demir Baba dergahına gönderirler. Böylece Demir Baba, çocuğu evlat edinir. Adını Ahmed kor. Bu çocuk daha sonraları Balım Sultan'a giderek, el alır ve adı da ''Kazak Abdal'' olur''. söylence böyle bitiyor.

  Kazak Abdal'ın ucu tenteneli ve taşlanmış bir mendilinin, Demir Baba dergahında bulunduğunu, Deliorman'dan gelen göçmenler söylemektedirler. Kazak Abdal, Denizli'deki dergahında yatmaktadır.

  Elimizde bir kaç şiiri olan Kazak Abdal'ın, kim olduğu, ne zaman yaşadığı kesin olarak bilinmiyor. Sadettin Nüzhet, XVII. yüzyıl yaşamış Bektaşi şairlerinden olduğunu, şiirlerine rastlanan yazma dergilerin bu yüzyıl sonlarında yazılmış olmasına bağlıyor. Balım Sultan'a (ölm. 1516) övgü olan şiir onunsa daha önce yaşadığı da ileri sürülebilir. Gerçi Bektaşiliğin ikinci piri sayılan Balım Sultan'ın aynı tarikatın dervişlerinden birince övülmesi doğaldır. Ama bütün özellikleriyle canlı bir biçimde anlatılışı, hele yürüyüşünü yansıtan şu dörtlük,

  "Arslan gibi apıl apıl yürüyen
  Kendi özün hak sırrına bürüyen
  Kepeneğin yanı sıra yürüyen
  Mürsel baba oğlu Sultan Balım'dır."

  bir gözlem sonucu olsa gerektir. Yine de, ünlü pirin söylencelerde ayrıntılarıyla anlatılan kişiliğinin şairin hayaline yön verdiği düşünülebilir. Kazak Abdal'ın Romanya Türklerin-den olduğu söylenmektedir. Hayali bir resmi de yapılmıştır. Bir şiirinden ise asıl adının Ahmet olduğu anlaşılıyor. Kendine özgü ve gerçekçi bir bakışı vardır. Ali sevgisi Ali'de Tanrı'nın dile geldiği, görünüş alanına çıktığı, onun insan biçiminde tanrı olduğu inançla anılır, anlatılır.

  Kazak Abdal'ın toplumsal kurumları, yerleşik inançları, gelenekleri yeren iki şiiri gü-nümüzde de değerini korumaktadır. Belli bir toplumsal düzenin oluşturduğu insanın alabildiğine yerildiği bu şiirler, yerginin ötesinde mizahi öğeler de taşır. Azmi'yi ve Kaygusuz Abdal'ı anımsatır. Ali de Tanrı'nın dile geldiğini görünüş alanına çıktığını söyler. Tanrı'yı insanlaştırır.

  Yerici -alaycı tutumu, güldürücü diliyle yobazlara, sofulara kulaktan dolma tutarsız bilgilerle bilgin görünmeye çalışan cahillere ses kalabalığı ile başkalarını susturmaya çalışanlara şiirlerinde sataşır, onların olumsuz yanlarını sergiler. Aslında şiirleri açıktır, yoruma gerek duymaz. Yerginin içinde gerçeği sunar. Kimlere çattığını açıkça söyler.

  Kazak Abdal, kendine özgü söyleyişi, buluşu olan, olaylara çok alaycı yerici gözle bakmasını bilen, yazınımıza değişik bir ses getirmiş ozanımızdır. Alaycılığı ve yericiliğiyle 16. yüzyılda yaşamış Azmi'yi anımsatıyor. Kırsal kesimin ozanlarınca da çalınmış söylenmiştir. Bu şiir türünde onun gibi başarılısı görülmemiştir. Hacı Bektaş Veli'ye yürekten bağılıdır. çağını aşan tutumu ile köklü bir direniş içindedir, gerçekçidir.  Eserlerinden bazıları:  1
  Benim pirim Hacı Bektaş Veli'dir
  Pirim piri Şahımerdan Ali'dir
  Seyyit Ali Sultanın kendisidir
  Mürsel Baba oğlu Sultan Balımdır

  Erenlerin lokmasından yer isen
  Gerçek imamların aslı der isen
  Dinle pendi sana derim er isen
  Mürsel Baba oğlu Sultan Balımdır

  Arslan gibi apıl apıl yürüyen
  Kendi özün Hak sırrına bürüyen
  Kepenegin yanı sıra yürüyen
  Mürsel Baba oğlu Sultan Balımdır

  Mümin olan lokmasını yedirir
  Her sözleri rumuz ile bildirir
  Gümansız bil anı gerçek Velidir
  Mürsel Baba oğlu Sultan Balımdır

  Kızıl Deli ocağında uyanan
  Baştan başa yeşillere boyanan
  Varıp pirin eşiğine dayanan
  Mürsel Baba oğlu Sultan Balımdır

  Mekan tutmuş Hanbağında bucağın
  Bulutlara ağıp tutan sancağın
  Uyandırdı pirimizin ocağın
  Mürsel Baba oğlu Sultan Balımdır

  Kazak Abdal der rivayet eyledim
  Üç yüz altmış er ziyaret eyledim
  Bu da söz başı bir hikayet eyledim
  Mürsel Baba oğlu Sultan Balımdır

  2
  Eşeği saldım çayıra,
  Otlaya karnın doyura
  Gördüğü düşü hayıra.
  Yoranın da anasını

  Münkir münafıkın huyu,
  Yıktı harap etti köyü
  Mezarına bir tas suyu,
  Dökenin de anasını

  Dağdan tahta indirenin,
  Iskatına oturanın
  Mezarına götürenin,
  İmamın da anasını

  Derince kazın kuyusun,
  İnim inim inlesin
  Kefenin diken iğnesin,
  Dikenin de anasını

  Müfsidin bir de gammazın,
  Malı vardır da yemezin
  İkisin meyit namazın,
  Kılanın da anasını

  Kazak Abdal nutkeyledi,
  Cümle halkı ta'neyledi
  Sorarlarsa kim söyledi,
  Soranın da anasını
  ************************************************** ************************************************** **

  Kul Ahmet

  KUL AHMET

  Seher yeli nazlı yare
  Bildir beni bildir beni
  Düşmüşüm elden ayaktan
  Kaldır beni kaldır beni ...

  Kul Ahmed'im gönül versem
  Bağrında gülünü dersem
  Senden gayrı yar seversem
  Öldür beni öldür beni


  Aşık Kul Ahmet 1932 yılında Maraş'ın Pazarcık ilçesine bağlı Bozlar Köyünde doğdu. Adı Ahmet'tir soyadı Kartalkanat'tır. Kul Ahmet mahlasıdır. Babası sonra dan Pazarcığın Kantarma Köyüne yerleşen Mehmet Bey'dir. Dedesi yine Pazarcığın aşiret reisi Bilal Ağa'dır. Dedesinin ninesi meşhur Halk Edebiyatımızın destan Kahramanlarından Köroğlu'nun eşi Benli Döne Torunlarındandır. Annesi Satiha Hatun, o civarın eşrafından Mustafa beyin kızıdır.

  Kul Ahmet bir yaşında babasını kaybetti Hatice ve Fidan Sultan isminde iki kızı kardeşiyle öksüz kaldı. Annesi daha genç olduğu için Memiş isminde birisiyle evlendi.

  Kul Ahmet babalığından çok acı çekerek büyüdü. Bütün köylülerimiz gibi Kul Ahmed'inde yaşantısı çile ile doludur. İlk okulu bitirdi. Geniş bir halk kültürüne sahiptir.

  Küçük yaşta gurbete çıktı. Köyler dağlar şehirler dolaştı, 15 yaşında sazla deyişler söylemeye başladı. Rastladığı aşıkların peşine düştü. Cezbeye tutuldu. Garip hallere büründü... Aşk uğruna her şeyi terk etti. Dünyayı zevk ile sefayı unuttu. Melamet gömleği geyindi. Kalender dervişler gibi köy odalarında hanlarda inlerde yazı yabanda çile doldurdu... Nice nice yıllar dert ile dermansız aşk ile arkadaşlık yaptı...

  Sonunda Ankara'da halden anlar ehlidiller, can dostlar buldu. Dost muhabbetlerine dost meclislerine katıldı, söyledi çaldı, okudu kendini kabul ettirdi. Beğendirdi, alkışlandı ve böylece garip Kul Ahmed'imiz Ankaraya bağlandı kaldı. Televizyon ve Radyolarda söyledi. Eserleri sanatkarlar tarafından aranjman edildi. Ve ödül kazandı. Devlet dairelerinde beş sene kadar memurluk yaptı. 15 Haziran 1963 de annesi Satiha Hatun vefat etti. Salmanı Pak Hazretlerinin dergahına defnedildi.

  Kul Ahmet gurbette evlenmeye karar verdi. Ve Ali Tatlıbel Beyin kızı Fatma ile evlendi. Evlilik hayatı sekiz sene sürdü. Mehmet ve Kenan isminde iki oğlu oldu. Çok sevdiği eşi Fatma hanım bir kalp hastalığına tutuldu. 14 Haziran 1971 tarihinde Ankara Yüksek İhtisas Hastanesinde ameliyat masasında öldü, iki çocuğu öksüz kaldı. Çocuklarını Ankara Atatürk Çocuk yuvasına verdi.

  Neyleyim Dünyanın saltanatını
  Gönlümü eyleyen yar olmayınca

  diyerek tekrar gezmeye karar verdi. Sazını aldı Evliya Çelebi gibi diyar diyar gezmeye başladı.

  Büyük üstat Aşık Veysel ile arkadaşlık yaptı. Karşılıklı eserler söyledi. Anadolu ve Avrupa şehirlerini bir bir gezdi. Nereye gittiyse büyük takdir topladı. Anadolu turnesinde iken ailesinin kıymetli eşyalarını hırsızlar çaldı.

  Kul Ahmet ekseriyeti tabiat ve güzelliklere aşıktır. Kendine has bir gerçek yönü ahlaki, ve insancıl duyguları vardır. O mütevazi uysal, temiz yürekli, buğday benizli uzun boylu yüzü gülen bir ozandır. Ankara'da ikamet etti.

  Şiirlerinde yer yer Karacaoğlan'ı, Kerem'i, Pir Sultan Abdal'ı, Şah Hatayi'yi Fuzuli'yi, ve Aşık Veysel'i, görebiliriz.

  Aşık Kul Ahmet 16 Temmuz 1996 tarihinde hayata veda etti. 17 Temmuz 1996 günü Ankara Hacıbayram Camii'nde kılınan öğle namazından sonra, Karşıyaka'da toprağa verildi...


  Eserlerinden bazıları :  Seher Yeli

  Seher yeli nazlı yare
  Bildir beni bildir beni
  Düşmüşüm elden ayaktan
  Kaldır beni kaldır beni


  Söyle güzeller şahına
  Yüz süreydim dergahına
  Zehir olan kadehine
  Doldur beni doldur beni


  Kul Ahmed'im gönül versem
  Bağrında gülünü dersem
  Senden gayrı yar seversem
  Öldür beni öldür beni Aşık Kul Ahmet

  Sevdiğim'le malımızı bölüştük.
  Halı ona düştü, çul bana düştü,
  Şu senin, bu benim derken anlaştık
  Kervan ona düştü, yol bana düştü

  Tenim çıplak oldu, güneşte yandı,
  Kendisi de al yeşile boyandı
  Sıra geldi büyük mala dayandı
  Dağlar ona düştü, çöl bana düştü.

  Beni üryan etti, saldı çöllere,
  Kendisi benzedi gonca güllere
  Karayı bitirdik, döndük sulara,
  Derya ona düştü, sel bana düştü.

  Kul Ahmed'im güzel didara baktık
  Ay ile Güneşi ona bıraktık,
  Gayri yer yeryüzünden göklere çıktık,
  ALLAH ona düştü, KUL bana düştü,
  ************************************************** ************************************************** *

  Harabİ

  Harabi (Edip Harabi)

  HARABI VE DEYISLERI HAKKINDA BIRKAÇ SÖZ:
  1853 yilinda Istanbul'da dogdu. Asil adi Ahmet Edip'tir. Harabi sonradan siirlerinde kullandigi mahlastir. Bazi siirlerinde adi Edip olarak geçer.

  Bahriye Birlik katibi olan Harabi ömrünü Istanbul ve Rumeli'de geçirmistir. 17 yasinda Bektasilige giren Harabi dünyadan göçüs yili olan 1917'ye kadar bu yolun sadik bir bendesi ve yilmaz bir savasçisi olmustur.

  Tasavvufla tasavvuf üstadlarinin eserleri ile yakindan ilgilenmis, hece ve aruzla yazdigi veya irticalen söyledigi deyislerle koca bir divan meydana getirmistir. Yunus'un sevgi ve birlik duygusuna, Nesimi'nin sertligine, Kaygusuz'un hiciv ve istihzasina, Pir Sultan'in cesaretine bu dünyadaki deyislerde bol bol rastlamak mümkün.

  DIVAN
  Harabi'nin kendi elyazisi ile meydana getirdigi divan 570 sahifelidir. Bu divani inceleyen Nejat AN arkadasimiz söyle yaziyor: "Edip Harabi Divani Istanbul'da Süleymaniye kütüphanesinde, Ihsan Mahfi kitaplari arasinda 98 numarada kayitli bir yazmadir. Siirlerin yazili oldugu defter arada bir sahifeleri baska renkte olan, ilk otuz sahifesi dis kenarindan fare yenigine ugramis, kalin bir defterdir. Siirler gelisi güzel bir sirayla yazilmistir. Sonda bir fihrist var. Bu fihristte, siirlerin ilk misralari ile, bunlarin hizalarinda: asikanedir, rindanedir, hezeldir, nefestir, kafiranedir, mersiyedir, hicvamizdir, felekten sikayettir, vahdet-i ilahidir, berayi latife söylenmistir, hakimanedir, duadan ibarettir... gibi izahlar var.

  Siirleri aruzla ve hece ile yazilmistir. Sairin bu iki vezne de çok alisik oldugu hakimiyetinden anlasiliyor. Uyaklari kimi zaman göz için, kimi de kulak içindir. Rediflere ragbeti vardir. Nazim sekillerini maksadina göre seçmekte ustadir.

  Edip Harabi, tasavvuf konularinda oldugu kadar hiciv alaninda da usta ve tecrübeli bir sairdi. Hicviyelerinin üstünde, kime niçin ve ne zaman yazildigini gösteren notlarin bulunmasi; onlarin ilginçligini artirmaktadir.

  Bu arada sairi costuran, kizdiran sebeplerin belli olmasi, onun hayati hakkinda da epey bilgi vermektedir.


  YENIDEN DOGUS
  Harabi bütün Bektasiler gibi yeniden dogusa ermis ve hayatina yeni bir yön vermistir. Bu dogus 17 yasinda olmustur:


  Berzahtan kurtuldum çiktim aradan
  Onyedi yasinda dogdum anadan
  Muhammed Hilmi Dede Babadan
  Çok sükür hamdolsun geldim imkane
  Çok genç yasinda, Merdiven Köyü Bektasi tekkesinde M. A. Hilmi Dede Babaya ikrara verip tarikate giren Harabi hayatinin sonuna kadar bu ikrara sadik kalmis, siir ve nefesleri ile Bektasi edebiyatinin en kudretli ustadlarindan biri olmustur.

  Bektasi olmadan önceki halini söyle anlatir: "Abdestimi alir, tastan duvare karsi bir kalkar bir yatardim. Savmi salati birakmazdim. Cennetle huri, gilman sevdasi vardi gönülde. Bes vakte bes katardim, çok namaz kilardim, camileri gezerdim. Allaha vasil olmak böyle olur sanirdim."

  Yeniden dogus ona yeni düsünceler yeni inançlar getirir ve ona su misralari yazdirir:


  Allah idi muradim
  Gece gündüz onu aradim
  Derlerdi hiç bulunmaz
  Çünkü o lamekandir
  Miraca nail oldum
  Bir haylice zamandir
  Hariç degildir Allah
  Me'vasidir o dergah


  HER SEY ADEMDEDIR
  Harabi artik medrese ve mescit softaligindan tamamen kurtulmus, kendisine yeni bir kible bulmustur. adem.

  Ona göre hersey ve herseyin yaraticisi olan tanri ademdedir. Ve gerçek Kible ademdir:


  Veçhi Harabiye gel eyle dikkat
  Hakkin cemalini eylersin rüyet
  Bu, Harabiye has bir fikir degildir. Harabi'den önce de çok söylenmistir. Mesela, ondan 500 yil önce Nesimi de ayni inanci su misralarla dile getirmistir.


  ademde tecelli kildi Allah
  Kil ademe secde olma gümrah
  ademdir iki cihanda maksut
  Secde etmeyen ona oldu merdud
  Hacci ekber kilmak istersen gel ey zahid beru
  Asikin kalbi içinde sen bu beytullahi gör


  Adini bilemedigimiz baska bir Bektasi sairi be konuda söyle der:


  Hararet nardadir saçda degildir
  Keramet sendedir taçda degildir
  Her ne ararsan kendinde ara
  Kudüs'te Mekke'de Hac'da degildir
  Seyyit Nizamoglu'nun divaninda da yer yer bu fikre rastlamaktayiz:


  Bende Cennet bende tuba bendedir
  Alem-i vahdette yoktur gayri hiç
  Cümle mevcudat-i esya bendedir
  Ger dilersen hakki görme Seyfiya
  Gel beru gel Tur-u Musa bendedir
  Bektasi edebiyati bu çesit örneklerle doludur. Herseyde Hakki görmek ve mevcut olan herseyde birlik ve beraberlik bulmak haline eskiler vahdet-i vücut adi vermislerdir. Iste, Harabi vahdet-i vücuda cani gönülden inanmis ve baglanmis bir sairdir.


  HARABI IÇIN YAYIN
  Harabi ilk siirlerini Saadet gazetesinde yayinlamaya baslamistir. Yayinlanmis veya yayinlanmamis siirleri Bektasiler arasinda çabucak yayilmis, bestelenmis, sazla ve sözle Türkiye'nin her tarafinda söylenir hale gelmistir. Izmir'li Hüseyin Hüsnü Erdikut Baba'nin yazdigina göre Riza Tevfigin de mürsidi olmustur.

  Harabi hakkinda ilk defa genis bilgi veren ve onun siirlerinden mühim bir kaç numume yayinlayan Saadettin Nüzhet Ergun olmustur. 1930 yilinda devlet matbaasinda basilip Maarif Vekaletince yayinlanan Bektasi sairleri adindaki kitabin 79-115 sayfalari Harabiye ayrilmistir.

  Saadettin Nüzhet Ergun'nun bu kitabi sonradan Maarif Kütüphanesi tarafindan Bektasi-Kizilbas-Alevî Sairleri ve Nefesleri adi ile yayinlanmis ve 2 basim ve 3 ciltte 251-265 sayfalar Harabiye ayrilmistir.

  1950 yilinda, Izmir'li H. Hüseyin Erdikut "Edip Harabi'nin Divani" adi ile 74 sayfalik bir kitap yayinlamistir. Bilgi Matbaasinda basilan bu kitaptaki kisa ön sözünde Harabi'den söz açarken rahmetli Hüsetin Hüsnü baba söyle yazmaktadir: "Vaktiyle bu fakire hediye etmis oldugu kendi elyazisi ile divançesinde 115 kadar es'ari mevcut oldugundan ve simdiye kadar bu zatin eserleri pek az nesredildiginden, ihvani basafaya ve muhterem okurlara küçük bir hizmette bulunmak ve muhterem sairin ruhunu sad etmek maksadiyle bu vazifeyi mukaddes addederek isbu divançenin tab ve intisarina haddim olmayarak cür'et eyledim."

  Kaynak: HARABI VE DEYISLERI, (Haz. Sefer Aytekin, 1959)


  İçeriz Sarap

  Ey zahit saraba eyle ihtiram
  Müslüman ol terk et bu kilükali
  Ehline helaldir na-ehle haram
  Biz içeriz bize yoktur verbali

  Sevaba girmek çün içeriz sarap
  Içmezsek oluruz duçar-i azap
  Senin aklin ermez bu baska hesap
  Meyhanede bulduk biz bu kemali

  Kandil geceleri kandil oluruz
  Kandilin içinde fitil oluruz
  Hakki göstermeye delil oluruz
  Fakat kör olanlar görmez bu hali

  Sen münkirsin sana haramdir bade
  Bekle ki içesin öbür dünyada
  Bahs açma HARABI bundan ziyade
  Çünkü bilmez haram ile helali
  ************************************************** ************************************************** ***

  Haci TaŞan

  Hacı Taşan


  "Türkü Yozgat'da doğar, Kırşehir'de oyun havası olur, Keskin'de elenir."

  Keskin'deki folklorik oluşum ve Keskin türkülerinin anonimleşme sürecindeki farklı ve ağırlıklı yerini vurgulayan bu söz, bir bakıma birbiriyle komşu bu üç yörenin karekteristik özelliklerine de işaret eder. Gerçekten de merhum Nida Tüfekçi ile en güçlü temsilcisine kavuşan "Sürmeliler" diyarı Yozgat'ın kültürel kaynak zenginliğine, Neşet Ertaş'la en rafine yorumcusuna kavuşan Kırşehir türkülerinin canlı ve dinamik yapısına biraz yakından baktığımızda, Keskin türkülerindeki durulmuş lirizmi hemen farkederiz. İcra tavır ve üslubu yönünden Yozgat türkülerine, müzikal yapı ve form itibariyle Kırşehir türkülerine yakın duran Keskin havalarının, her iki yöre türkülerinin elekten geçirilerek adeta yeni bir senteze tabi tutulduğu ağırbaşlı, klasik ezgiler olduğunu söylemek mümkün. İşte Hacı Taşan bu seçkin türküleri, halayları çalıp okuyan bir sanatçı olarak Keskin folklor musikisinde büyük ağırlığa sahip hemen hemen tek sanatçıdır. Tabii Keskin havaları üzerine yapılacak tüm estetik ve yapısal açıklamalar, bir anlamda Hacı Taşan'ın sanatını tahlil anlamına da gelecektir. Çünkü Keskin türküleri onunla gelmiş geçmiş en usta yorumcusuna kavuştuğu gibi, Hacı Taşan'ın ismi, sanatçı yeteneklerini sonunda kadar kullandığı o güzelim Keskin türküleriyle adeta özdeşleşmiştir.

  1930'da doğan Taşan, aslen Kırtıllar köyünden. Kırtıllar o yıllarda "abdal" aşiretinin en yoğun olarak yaşadığı köylerden biri. Büyük bozlak ustası Muharrem Ertaş da buralı ve Neşet Ertaş'ın da doğum yeri Kırtıllar. Bu yoksul köyün toprakları hiçbir zaman insanlarını varlıklı kılmaz, fakat dünyanın en zengin nağmelerini içeren, en içli, en yanık türkülere can verir. Bozkırın ortasındaki bu fukara köy, Anadolu halk müzikleri içerisinde en orjinal renk ve anlatıma sahip bir tür "Anadolu blues"u olarak nitelendirilebilecek bir müziğe, abdal/aşiret müziğine kaynaklık eder.

  Bugün artık terkedilmiş metruk bir köy görünümündeki Kırtıllar'ı, başta ekmek parası derdi olmak üzere, çeşitli sebeplerle zaman içinde herkes terk eder. Hacı Taşan'ın babası Abdullah Çavuş'da o yıllarda Hacelobası'ndan evlendiği için oraya göçer. Bağlamayı çok seven bir ana ile, yörenin ünlü davulcularından olan Abdullah Çavuş'un dört çocuğundan biri olan Hacı Taşan, oniki yaşlarında başlar saz çalmaya. Babası, o zamanlar yörenin en namlı ustalarından olan Yusuf Usta'ya iyi bir saz yaptırır ve tutar elinden küçük Hacı'nın, o günlerde Seyfeli(daha sonra Barak) köyünde oturan üstad Muharrem Ertaş'a çırak verir. Ve böylece Hacı Taşan, bu müziğin tek ve en etkili eğitim/öğretim şekli olan bir ustanın yanında çıraklığa başlar.

  Muharrem Ertaş, Hacı Taşan'ı yanına alarak bugün hala bu müziğin hem öğrenildiği hem de en çok icra edildiği mekanlar olan düğünlere götürür. "Düğün çalgıcılığı" onlar için çoğu zaman tek ve en önemli meslektir. Yeri gelmişken önemli bir konuyu bir cümleye vurgulamakta yarar var: Çoğu zaman bu düğünlerdeki aşırı içki ve sefahat ortamı bu insanların ruhen ve bedenen hızla yıpranmalarına ve dolayısıyla genç yaşlarda ölüme sebep olmakta. Merhum Hacı Taşan 1983'te vefat ettiğinde 53 yaşında idi. Bu geleneğin bir başka usta sanatçısı merhum Çekiç Ali 39 yaşında vefat etti. Bunun özellikle "ustalar" arasında adeta bir kader gibi benimsendiğini tesbit ettiğimizi belirtelim. (Abdal aşireti ve bozlaklar konusunda daha geniş için Kalan Müzik'in "Arşiv Serisi"nde yayınlanan "Kalktı göç eyledi"adlı Muharrem Ertaş albümünün kitapçığına bakılabilir.)

  Böylece zaman içinde kendiliğinden oluşan o çok büyük mahalli şöhretin dar kalıplarını kırarak geniş kitlelere ulaşan, hatta tüm Türkiye'ye seslenen, o yöreye mensup ilk mahalli sanatçı merhum Hacı Taşan olmuştur. Bunun hikayesini kendisinden dinleyelim: "Askerliğimi 1950'de İstanbul Maçka'da yaptım. Askere gitmeden önce çalıp söylemede bir hayli ustalaşmıştım. O sıralar rahmetli Muzaffer Sarısözen yurdun her tarafını gezip türkü derliyordu. Bir gün çıkıp Keskin'e geldi. Bizi Halkevi binasında topladı, o günlerde yayınladığı Folklor Saati'nde yer vermek üzere seçme yapacağını söyledi. Keskin'de bir hafta kalarak birçok mahalli sanatçıdan derlemeler yaptı. Daha sonra seslerimizi radyoda yayınladı. Radyo ile ilişkim ilk böyle başladı. Sarısözen bizi daha sonra zaman zaman Ankara'ya radyoya davet ederek çalıp söyletti. Sarısözen'den sonra Nida Tüfekçi, Mustaf Geceyatmaz ve Ali Can'larla tanıştım ve radyoda programlar yaptım."

  Eserleri :

  Hacı Taşan'ın repertuar itibarıyla yöresinin dışına pek çıkmadığını görüyoruz. Başta Keskin olmak üzere, Yozgat, Kırıkkale, Kırşehir, Kaman ve Şereflikoçhisar gibi yerlerde dolaşmış, buraların bozlak ve halay havalarını, türkülerini kendine has bir üslupla çalıp söylemiştir.

  Son yıllarında, Pir Sultan Abdal, Deli Boran, Seyit Süleyman, Derviş Ali ve Dertli gibi halk şairlerinin şiirlerini çeşitli formlarda ezgilendiğini görüyoruz. Gerek sözleri bu ünlü halk şairlerinin şiirlerine ait eserler, gerekse anonim karakterdeki diğer eserlerine baktığımız zaman Hacı Taşan'ın repertuarını form ve içerik yönünden üç ana grupta toplamak mümkün:

  1.Türküler/Samahlar

  2.Halaylar/Oyun havaları

  3.Bozlaklar/Ağıtlar

  Birinci kategoriye giren pek çok türkünün yanında, Keskin Samahı olarak da anılan "Döndün mü benden yüzü dönesi" sözleriyle başlayan eser, Hacı Taşan'ın repertuarında bir istisna teşkil etmekte. İkinci grupta değerlendirilebilecek eserlerin en bilinenleri şüphesiz "Arzu Kamber halayı" ile "Bugün ayın ışığı" adlı halay türküleridir. Başta hocası Muharrem Ertaş'tan öğrendikleri olmak üzere, Hacı Taşan'ın repertuarının bozlak yönünden hayli zengin olduğu söylenebilir. "Ankara'da yedim taze meyvayı" sözleriyle başlayan Keskin'li Sefer'in ağıtı başta olmak üzere "Akşamdan mı geçtin", "Erciyes'ten duman kalktı" ve "Giyindim kuşandım gittim düğüne" benzeri ağıt türünde de hayli eser olduğu söyenebilir. Bunlardan sözleri kendisine ait olan var mıdır, tam olarak bilemiyoruz ancak ünlü "Açtım perdeyi de turnamı gördüm" bozlağı için kendisi şöyle bir hatırasını naklediyor:

  "Necati adında çok sevdiğim bir dostum vardı. Kırıkkale'de hapse düştü. Ziyaretine gider gelirdim. Bir gidişimde 'Hacı, içerde dolaşırken pencereden baktım ki bir turna kafilesi gidiyor, duygulandım, bir dörtlük yazdım. Şunun sonunu da sen getir' dedi. Bunun üzerine oturup şiiri tamamladım ve sazımla da çalıp okumaya başladım".

  Tavır ve üslubu

  Orta Anadolu müzik geleneğinde kendine has bir çizginin temsilcisi olan Hacı Taşan'ın sanatı ile ilgili elbette çok şey söylenebilir. Kendisiyle beraber Çekiç Ali ve Neşet Ertaş gibi sanatçıların da ustası olan Muharrem Ertaş'ın Hacı Taşan üzerindeki bariz etkisini belirtmek gerekir. Fakat Hacı Taşan'ın hiç bir zaman taklide düşmediğini, kendi tavır ve üslubunu kısa zamanda bulduğunu ve kendi ustalığını konuşturduğunu biliyoruz. Hacı Taşan'ın bu "nevi şahsına münhasır" sanatçı kişiliği üzerinde Keskinli olmasının ağırlıklı yönünü vurgulamak gerekir. Çünkü Keskin Orta Anadolu'nunen zengin halay bölgelerinden biri olduğu kadar, bu halayların eşlik sazı olan davul zurnanın da en iyi icra edildiği yörelerden biridir. Hacı Taşan'ın saz çalma ve türkü söyleme üslubunda bariz bir davul zurna tesiri vardır. Öte yandan Keskin, yazının başında vurguladığımız coğrafi konumu bu konumdan kaynaklanan kültürel zenginliğini müzikal zenginliğe dönüştürebilecek bir sanat potansiyeline her zaman sahip olmuştur. Yöredeki Alevi-Bektaşi kültür birikimini de kendi kültürel potasında eriterek başarılı sentezlerin ortaya konulduğu Keskin musıki folkloru, Hacı Taşan'la en güçlü yorumcularından birine kavuşmuştur.

  Ailesi

  Aslen Yozgat/ Yerköy'ün "teflek" abdallarından olan karısı Naile Taşan, en küçük oğlu Sondur Taşan'la birlikte, Akdere'de, metruk bir gecekonduda kendi tabiri ile "çile doldurmaya devam ediyor". Fethi, Seyfettin, ve Sondur adında üç erkek, Bahalı, Nazlı, Güler, Sevda ve Sevdur adlı beş kızı olan Taşan ailesinin erkek evlatları, atalarından, dedelerinden görüp öğrendikleri şekilde düğünlerde çalarak ekmek paralarını kazanmaya çalışıyorlar. Taşan soyadı ile bugün Keskin'de aktif sanat hayatını sürdürenlerden Kudret Taşan ve kardeşleri ise Hacı Taşan'ın yeğenleri...

  "Bozulus'un Orta Anadolu'ya gelmesinden sonra ikiye ayrılarak bir kısmının Yeni İl Türkmenlerinin içine karıştığı tesbit olunan Ceritlerin diğer bir bölümü ise Keskin havalisindeki Bozulus içinde yer almakta idi.(...) Hükümetin Keskin havalisindeki Bozulus Türkmenlerini Rakka bölgesine yapılan iskana tabi tutmasının yanında, Beliç nehri boylarına yerleştirilen Cerit aşireti bir müddet sonra yavaş yavaş iskan mahallini terk ederek Çiçekdağı, Kırşehir ve Bozok(Yozgat)tarafına dağıldılar. Geride kalanlar ise 'giden evlerimiz gelmedi' diyerek üçer beşer kaçıp onlara katıldı. "Sözlerinin Dadaloğlu'na ait olduğu sanılan Hacı Taşan'ın söylediği pek çok bozlaktan biri olan şu bozlak özellikle bunu anlatır:

  Cerit Irakka'dan sökün edince
  Açılsın Urum'un yolu Cerid'in
  Silsüpür oğlu Fettah beyim ölünce
  Kırıldı kanadı kolu Cerid'in

  9 Mart 1983 tarihinde, geçirdiği üçüncü kalp krizinde 53 yaşında kaybettiğimiz Hacı Taşan'ı bir kez daha rahmetle anarken, aynı zamanda karısıyla teyze çocuğu olan üstad Neşet Ertaş'ın Hacı Taşan'a söylediği ağıtın içli sözleri ile noktalamak istiyorum:

  Bütün ahbaplar ansın adını
  Anlayan alırdı onun tadını
  Emmisi, dayısı, garip kadını
  Döşeyin evleri Hacı geliyor
  Bir garip ölümü acı geliyor

  Hizmet için nice dağlar aşanı
  Keskin'li bilirler Hacı Taşan'ı
  Bunca hizmetleri hani, boşa mı
  Açılsın meydanlar Taşan geliyor
  İnsan hizmetine koşan geliyor

  Var mıdır insandan daha üstünü
  Bir bilirdi düşmanını dostunu
  Diksinler Keskin'e onun büstünü
  Açılsın meydanlar Hacı geliyor
  Bir garip ölümü acı geliyor

  Anam Keskinlidir, babam Kırşehir
  Gönülden geldi de eyledim kahır
  Saygım var insana evveli ahir
  Açılsın meydanlar taşan geliyor
  İnsan hizmetine koşan geliyor
  ************************************************** ************************************************** **

  DadaloĞlu

  Dadaloğlu

  Dadaloğlum yarın kavga kurulur
  Öter tüfek davlumbazlar vurulur
  Nice koç yiğitler yere serilir
  Ölen ölür kalan sağlar bizimdir

  19. yüzyılda yaşamış güney illerinin büyük şairi Dadaloğlu hakkında kesin bir bilgiye sahip değiliz. Bu durum hemen bütün halk şairleri için böyledir. Bunun sebebi saz şairlerinin çoğunun ümmi oluşu ve aydın zümrenin onlara önem vermemiş olmasıdır. Bu yüzden yazılı belge bulmak çok güçtür. Hele divan şairlerinden bahseden tezkerelerde halk şairlerinin adlarına rastlamak mümkün değildir. Bunun için yaşadıkları zamanda hayatlarına dair bilgi vermeyen halk şairlerini incelemek zorlaşmaktadır. Bu durumda rivayetler ve şiirleri ile yetinmek zorundayız.

  Dadaloğlu içinde durum aynıdır. Her büyük şair için olduğu gibi güneyde her bölge onu kendine mal etmeye çalışmıştır. Rivayetler birbirini tutmaz olur.

  Dadaloğlu toros dağlarında dolaşan göçebe Türkmen aşiretlerinin Avşar boyundandır. Şiirlerinde ;

  Kalktı göç eyledi Avşar elleri
  Ağır ağır giden iller bizimdir

  Gibi mısralara rastlanmaktadır.

  Bu aşiretin gezdiği yerle Torosların Erzin, Payas, Adana, Kozan çevreleridir. Türkülerinde onun hayalini görür gibi oluruz. Bir elinde sazı bir elinde tüfeği tepeden tepeye koşarak aşiret erlerini savaşa teşvik ederek Osmanlıya hıncını haykırır.

  Kaypak Osmanlılar size aman mı
  Biraz sonra :

  Şahdan ferman türkmen ili göçünce
  Daha da hey Osmanlıya aman mı

  der. Top gürültülerine karışan sazının tellerine dokunur. Padişaha meydan okur.

  Hakkımızda devlet etmiş fermanı
  Ferman padişahın dağlar bizimdir

  Diye haykırır. Bunun gibi tarihi olaylarla ilgili türküleri çoktur.

  Dadaloğlu kavga olmadığı zamanlar bir tabiat ve aşk şairidir. Her türlü güzelliğe vurgundur.
  Fakat asıl özelliği ve kudreti cenkler için yaptığı türkülerinde görülür. Yaşadığı çevrenin tarihi olayları onu bir cenk şairi yapmıştır. belki de en güzel eserleri dağlarda dövüşler arasında kaybolup gitmiştir.

  Dadaloğlu büyük bir halk şairidir. Şiirlerinde kudretli bir sanat ifadesi görülür. İlgilendiği olaylar dolayısıyla hem bir devrin tarihini hem de bir toplumun duyuş ve düşüncelerini yaşatmıştır. Bu bakımdan Dadaloğlu edebiyatımızın dikkatle üzerinde durulmaya değer şairlerinden biridir. en çok bilinen şiirlerinden bir tanesi avşar elleridir.
  Avşar Elleri

  Kalktı göç eyledi avşar elleri
  Ağır ağır giden eller bizimdir
  Arap atlar yakın eyler ırağı
  Yüce dağdan aşan yollar bizimdir

  Belimizde kılıcımız kirmani
  Taşı deler mızrağımın temreni
  Hakkımızda Devlet Vermiş Fermanı
  Ferman padişahın dağlar bizimdir

  Dadaloğlum yarın kavga kurulur
  Öter tüfek davlumbazlar vurulur
  Nice koç yiğitler yere serilir
  Ölen ölür kalan sağlar bizimdir
  Ölürüz De Kömür Gözlüm Ölürüz

  Ölürüz De Kömür Gözlüm Ölürüz
  Dost Ağlasın Zalim Felek Utansın
  Kıyamette Kavuşmak Var Biliriz
  Dost Ağlasın Kahpe Felek Utansın

  Bir Çıkmaza Girdi Bugün Yolumuz
  Geçit Vermez Sağımızla Solumuz
  Kalır Gayri Bizim Burda Olumuz
  Mert Ağlasın Namert Olan Utansın

  Avşar İli Yaylasına Göçmedik
  Aşın Yeyip Sularını İçmedik
  Tenhalarda Kendimizden Geçmedik
  Can Ağlasın Hain Felek Utansın

  Dadaloğluyum Yine Coştu Çağladı
  Ak Üstüne Karaları Bağladı
  Fırkat Odu Yüreciğim Dağladı
  Ben Ölende Çapanoğlu Utansın
  ************************************************** ************************************************** *

  Davut Sularİ

  Davut Sulari

  Vardım Kırklar Kapısına
  Baktım Cennet Yapısına
  Tapmışam Hak Kapısına
  Allah Ey Vallah Ey Vallah...

  Davut SULARİ 17 yaşında mana aleminde bade içen güçlü bir aşık. 45 yılı aşkın bir zaman aşıklık geleneğini sazıyla sözüyle başarıyla yürütmüş, adını yurt içinde ve yurt dışında duyurmuş bir aşık. Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde 1926 yılında doğdu. Büyükannesinin çocuğu olmadığı için babası Veli çocuğunu nenesine vermiştir. Nüfus kaydı Rindi Hanım'ın üzerine yapılmıştır. Dedesi Kaltık Mehmet Ağa tasavvuf şairiydi. Dedesi genç Davut'a saz çalma şiir söyleme ve türkü yakma zevkini aşıladı.

  Aşıklık geleneğinin halk şiirinin her türünde başarılı örnekler vermiştir. Davut Sulari'nin yaktığı türküler bugün dahi usta halk türküsü sanatçıları tarafından TV de ve kasetlerde okunmaktadır. Ankara ve İstanbul radyolarında 4 yıl usta bölge sanatçısı olarak çalıştı. Davut Sulari 1955 yılından itibaren Konya'ya gelir özel şiirli türkülü programlar sunardı.

  Aşıklar bayramının Konya'da yapılmasında emeği geçmiştir. Usta aşık türkü atışma güzelleme dallarında büyük bir yetenek sahibiydi. Doğu Anadolu da asırlardan beri dilden dile anlatılan efsaneleri menkıbeleri şiirleştirir sazıyla etkili bir makam ve deyişle dost meclislerinde sunardı. Bütün ömrünü aşıklık geleneğine sadık kalarak sürdürdü. Sulari yi sazından sazını Sulari den hiçbir zaman ayrı düşünmek mümkün değildi. 17 Ocak 1985 tarihinde Davut Sulari bir aşıklar meclisinde Erzurum'da yanık yanık türkü yakarken bu dünyadan göçtü.


  Eserlerinden bazıları:  Yeter

  Şu havayı gönül payedarından
  Yarana elveda edelim yeter
  Yedi nar sunanlar yandı narından
  Cehennemde çıkıp gidelim yeter


  ..........................................


  Ben dervişem hoşça kervan düzmüşem,
  Gönlüm bahar yeli gibi sezmişem
  Dalgıcım aşk deryasında yüzmüşem
  Naz etme ey bülbül sedalım yeter


  Davut Sulari'yim mana-yı natık,
  Biz araf ehline uymuşuz artık
  İlm-i cavidandan mücevher sattık
  Gönül kervanını güdelim yeter


  Siyah Perçemlerin

  Siyah Perçemini Yar Yar Dökmüş Yüzüne,
  Salınarak Gelen Hümaya Bakın.
  Kimden Söz İşitmiş Yar Yar Düşmüş Hüzüne,
  Kader Yakışmayan Simaya Bakin.
  Yar Yar Yar Eylemem Men.
  Yaktın Yandırdın Beni,
  Zalım Aldattın Beni.
  Ne Dedim De Darıldın,
  Bir Pula Sattın Beni.

  A Göksün Üstüne Yar Yar Bir Bağ Dikilmiş,
  Bin bir Çeşit Çiçeklerden Ekilmiş.
  Dün Uğradım Bir Ücraya Çekilmiş,
  Bulut Mu Gaplamış şu Aya Bakın.
  Yar Yar Yar Eylemem Men.


  Elin Sitemini Yar Yar Ağlarken Gördüm,
  Gül Dibinde Kâh gül Sararken Gördüm,
  Bir Seher Akşamı Çağlarken Gördüm,
  Davut Sulari'deki Sevdaya Bakin.
  Vardım Kırklar Kapısına

  Vardım Kırklar Kapısına
  Baktım Cennet Yapısına
  Tapmışam Hak Kapısına
  Allah Ey Vallah Ey Vallah

  Evvel Allah Ahir Allah
  Dönemem Estağfurullah
  Bendeyim Allah Eyvallah
  İmanım Amentü Billah

  Eridi Dağların Taşı
  Akıttım Gözümden Yaşı
  Ali'dir İmamlar Başı
  Allah Eyvallah Eyvallah

  Pir Elinden İçtim Dolu
  Öğrendim Erkânı Yolu
  Emniyette Mümin Kulu
  Allah Ey Vallah Ey Vallah

  Davut Sulâr Canlar Canı
  Mevlana Mahmud Hayranı
  Pirimdir Veysel Karani
  Allah Eyvallah Eyvallah


  Çek Katarı

  Çek Katarı Ben Gelirim Peşine
  Ali Meydanına Varalım Hele
  Merhametin Yok Mu Gözüm Yaşına
  Pire Bağlı Olup Duralım Hele
  Ey Müminler Gerçek Erler Merhaba
  Ey Rehberler Gerçek Pirler Merhaba
  Hazır Dostlar Hazır Yerler Merhaba
  Sakiler Sazları Kuralım Hele

  Davut Suları'yım Gördüm Didarı
  Muhabbeti Baldır Kendisi Arı
  Hazreti Ali'nin Sır Zülfikarı
  İnkarın Boynuna Vuralım Hele


  Gahmut Yaylasından Aşarken Yolum

  Gahmut Yaylasından Asarken Yolum
  Gördüm Ki Yaralı Ağlar Bir Ceyran
  Avcı Vurmuş Kanları Yere Akar
  İniler Sızılar Ağlar Bir Ceyran

  Çifte Kuzusu Var Dağlar Maralı
  Kuduretten Kaşı Gözü Karalı
  Avcı Vurmuş Anaları Yaralı
  İniler Sızılar Ağlar Bir Ceyran

  Davut Sulari'yem Olmuşam Nöker
  Ceyran Avuç Avuç Gözyaşı Döker
  Bizim Yaylalarda Sürüler Yatar
  İniler Sızılar Ağlar Bir Ceyran


  Tercan Elleri

  Tercan Ellerinden Gelen Bir Güzel
  Açmış Ağ Göğsünü Yar Yar Sallanır Bir Hoş
  Kınalanmış Parmakların Ellerin
  Oturdu Yanıma Kız Anam Sallanır Bir Hoş

  Davut Sulari Der Bağrıma Akar
  Ateşin Hicranın Kız Anam Çok Canlar Yakar
  Can Alici Gözle Yüzüme Bakar
  Naz O Eda İle Kız Anam Sallanır Bir Hoş


  İste Yetimlerin Yetimi

  İste Yetimlerin Yetimi Benem
  Çok Cahd Ettim Gülemedim Ne Yazık
  Bu Dünyaya Geldiğimden Yoksulam
  Ben Neyim Bilemedim Ne Yazık

  Her Kimlere El Attımsa Koptu Dal
  Ne Takadım Kaldı Ne De Mecal
  Bir Yakınım Yok Ki Olam Hasbihal
  Fesat Hille Olamadım Ne Yazık

  Giden Gitme Mihnet Bırakmaz Peşin
  Gel Davut Suları Yok Ahbap Esin
  Yaren Akraba Tavlukat Kardeşin
  Dediğimde Duramadım Ne Yazık


  Efendiler Bağı

  Efendiler bağı yar yar beş gül ağacı
  Çiğdem bahçasında yar yar diktik erenler
  Pirim cemalin gören der hacı
  Hal bilmez elinden çektik erenler
  Benim cemalım

  Aşığım diyen çok kayıt olmadan
  Cemevine girsem zahit olmadan
  Cebrail ademe yar yan şahit olmadan
  Kandili kudrette tektik erenler
  Benim cemalım

  Davut Sulari dem bir ere tabi bir pire tabi
  Mesti elest ettik aşkın şarabı
  Çeşmeyi hikmetten doldurduk kabı
  Kaynaya kaynaya aktık erenler
  Benim cemalım


  Gız Senin Derdinden Derbeder Oldum

  Gız Senin Derdinden Derbeder Oldum
  Derdi Derunumu Sor Da Öyle Git
  Hasretinden Mecnun Misali Oldum
  Ne Hale Düşmüşüm Gör De Öyle Git

  Mâşuk Olan Âşığını Atar Mı?
  Gül Yerinde Kara Çalı Biter Mi?
  Aslan Yatağında Tilki Yatar Mı?
  Gözde On İkiden Vur Da Öyle Git.

  Ağrı Göl Dağı'ndan Gahmut Yaylası
  Han Gün İnersin Hoştur Havası
  Gel Ey Dürgün'üm Gel Çektirme Yası
  Sulari Kuluna Erde Sonra Git.
  ************************************************** ************************************************** *

  AŞik Mİskİnİ

  Aşık Miskini (Sait Küçük)

  Sevenlere gönül verdim
  Yola çevirdiler beni
  Damla bile değil idim
  Göle çevirdiler beni

  Miskini'yi eğittiler
  Dane dane öğüttüler
  Dil bilmezdim öğrettiler
  Dile çevirdiler beni

  1964 yılında Kars'ın Kağızman ilçesinde doğdu. Asıl adı Sait Küçük'tür. İlk ve ortaöğrenimini Kağızman'da yüksek öğrenimini ise Kars'ta tamamladı. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Sosyal Bilimler Bölümünü bitirdi.

  Kuzeydoğu Anadolu aşıklık geleneği ve şiiriyle büyüdü. Şiir yazmaya ve bağlama çalmaya ortaokul yıllarında başladı.

  İlk serbest şiiri 1984 yılında Milliyet Sanat dergisinde yayımlanarak "Genç Şairler Antololisi"'nde yer aldı. Sadık Miskini mahlasıyla Folklor, Edebiyat, Nefes, Cem, Türk Edebiyatı, Aşık Veysel dergilerinde halk şiirleri yayınlandı.

  Ayrıca çeşitli sanatçılar tarafından bestelenip söylenen şiirleri/türküleri özellikle 1990'lı yılların ikinci yarısından sonra Arif Sağ, Songül Karlı, Seher Dilovan, İsmail Özden gibi sanatçılar tarafından okunarak geniş çevrelerde duyuldu.

  Şiirle olan ilgisinin yanında yöre türkülerinin derlenmesi, yöre aşıklarının eserlerinin başka kaynaklara aktarılması gibi çalışmalarda da bulunmaktadır.Kağızman folklor derneğinin kurucularından ve başkanlarından olan Sait Küçük "folklor derneğinin sesi" isimli bir gazete çıkardı.

  Daha çok heceyle yazdığı şiirlerle bilinen Miskini, bunun yanında divan şiiri, serbest şiir gibi öteki türleriyle de ilgilenmekte ve yazmaktadır. Ayrıca her şeyi ile Kağızmanı anlatan "Kağızmana Ismarladım Nar Gele" isimli kitabı hazırlayan üç kisiden birisidir Miskini. Evli ve iki çocuk babası olan miskini halen Kars'in Kağızman ilçesinde yaşamaktadır.

  Eserlerinden bazıları:

  Çevirdiler Beni

  Sevenlere gönül verdim
  Yola çevirdiler beni
  Damla bile değil idim
  Göle çevirdiler beni

  Tohumu döl eylediler
  Dikeni gül eylediler
  Yari bülbül eylediler
  Güle çevirdiler beni

  Serimi sevdaya saldım
  Gah boşandım gahi doldum
  Muhabbet arısı oldum
  Bala çevirdiler beni

  Miskini'yi eğittiler
  Dane dane öğüttüler
  Dil bilmezdim öğrettiler
  Dile çevirdiler beni  İnsanlığa Yürüyorum

  Sevgi ile yola çıktım
  İnsanlığa yürüyorum
  Nefret kalesini yıktım
  İnsanlığa yürüyorum

  Bir güzellik var yolumda
  Dostluk türküsü dilimde
  Barış bayrağı elimde
  İnsanlığa yürüyorum

  Saygı yasa sevgi yasa
  Ne bir elem ne bir tasa
  Dikenlere basa basa
  İnsanlığa yürüyorum

  Yari aldım yakınıma
  Eşlik etti akınıma
  Aşk doldurdum çıkınıma
  İnsanlığa yürüyorum

  Sadık Miskini'dir adım
  Muhabbete doyamadım
  Hızlı tempo koşar adım
  İnsanlığa yürüyorum  Dokunma

  Eğer bülbül değil isen
  Güle dokunma dokunma
  Yaprağını yaralarsın
  Dala dokunma dokunma

  Mansur isen çekil dara
  Can bağışla güzel yara
  Kusuru kendinde ara
  Ele dokunma dokunma

  Kaşların yay çatıyorsa
  Kirpiğin ok atıyorsa
  Yüzün sirke satıyorsa
  Bala dokunma dokunma

  Dost cemine gelmiyorsan
  Gelip öğüt almıyorsan
  Saz çalmayı bilmiyorsan
  Tele dokunma dokunma

  Miskini'yim geçer çağlar
  Hasretlik bağrımı dağlar
  Dokunursan Kerem ağlar
  Küle dokunma dokunma  Ara

  Behey gönül bir öğüdüm var sana
  Saygıyı sevgiyi insanda ara
  Kem rakipler sargı sarmaz yarana
  Var git dermanını cananda ara

  Sevdanın esrarı gizlidir canda
  Alınıp satılmaz hiçbir dükkanda
  Keramet bulunmaz cahil insanda
  Kerameti ehl-i irfanda ara

  Asi olup el aleme bulaşma
  Kavga edip hiç kimseye dalaşma
  Arı gibi yayla yayla dolaşma
  Muhabbet balını lisanda ara

  Miskini kamilden nasihat alır
  Atana kalmayan sana mı kalır
  Derelerin taşı değersiz olur
  İnciyi yakutu ummanda ara  Aşk İle

  Gelin muhabbet edelim
  Birliğe doğru gidelim
  İkiliği terk edelim
  Aşk ile dostlar aşk ile

  Bir ikrâra bağlanalım
  Bir aşk ile dağlanalım
  Semah dönüp eğlenelim
  Aşk ile dostlar aşk ile

  Kenetlensin ellerimiz
  Şekerlensin dillerimiz
  Kaynaşsın gönüllerimiz
  Aşk ile dostlar aşk ile

  Miskini der bir olalım
  İr olalım dir olalım
  İnsanlığa yar olalım
  Aşk ile dostlar aşk ile  Boş Gelir Gider

  İlim öğrenmekte gözü olmayan
  İrfan meclisine boş gelir gider
  Ariflerin verdiğini almayan
  Duygusuz sezgisiz taş gelir gider

  Talip olmayanlar dosta eremez
  Muhabbetin goncasını deremez
  Yol ehli olmayan yolu süremez
  Her işi hayaldir düş gelir gider

  Aşkın meydanında çalınır sazlar
  Dökülür nağmeler bal olur sözler
  Güzeli çirkini seçmeyen gözler
  Bakar olsa bile şaş gelir gider

  Miskini gerçeğe aşık olmazsa
  İnsan-ı kamilden dersin almazsa
  Tanıyıpta kend’özünü bilmezse
  Kara cahillere eş gelir gider
  Dağlar Oy Dağlar

  Diledim ki nazlı yare gideyim
  Her yandan çevirdi yolumu dağlar
  Gurbet elde garip kaldım nideyim
  Kırdı kanadımı kolumu dağlar

  Ayrılan güler mi nazlı yarinden
  Küle döndüm hasretinden narından
  Kurtulmadım tipisinden karından
  Perişan eyledi halimi dağlar

  Şimdi sevdiğimin gözü yollarda
  Kalıp eğlenemem ıssız bellerde
  Sadık Miskini'ye yaban ellerde
  Reva mı gördünüz ölümü dağlar  Divane Desinler Bana

  Ko ben dosta kul olayım
  Divane desinler bana
  Kerem gibi kül olayım
  Efsane desinler bana

  Seherde bağa ineyim
  Gülün dalına konayım
  Çark edip semah döneyim
  Pervane desinler bana

  Miskini der be hey canım
  Çekilir damardan kanım
  Toprağa karışır tenim
  Virane desinler bana


  Kabristan

  Bugün yolum düştü bir kabristana
  Gördüm ki nicesi ölmüş yatıyor
  Nicesinin otlar bitmiş üstünde
  Niceleri toprak olmuş yatıyor

  Ecel pençesini vurmuş yüzlere
  Acımamış gelinlere kızlara
  Sürmeler çekilen ela gözlere
  Kara karıncalar dolmuş yatıyor

  Yaylalarda koyun kuzu yayanlar
  Malın mülkün hesap edip sayanlar
  Ben falanım ben filanım diyenler
  Uyanmaz uykuya dalmış yatıyor

  Ölümün eline geçmiş canları
  Toprağa karışmış nazik tenleri
  Nice yiğitleri pehlivanları
  Kara yer altına almış yatıyor

  Ufacık mezarlar sanki yok olmuş
  Toprağı erimiş taşı yıkılmış
  Analar atalar bir bir çekilmiş
  Sıra Miskini'ye gelmiş yatıyor


  Dostun Dergahı

  Dostun dergahına tövbeyle giren
  Doğru iman eyler mümin sayılır
  Körletip nefsini zincire vuran
  Eline beline emin sayılır

  Bulunmaz değeri gevher taşının
  Tadına doyulmaz dostluk aşının
  İyilik nişanı iyi kişinin
  Kötülük nişanı kemin sayılır

  Sadık Miskini der dostu zikreyle
  Yediğine içtiğine şükreyle
  Derin düşün hele bir yol fikreyle
  Yaradan kim bu yer kimin sayılır

  Hey Koca Dünya

  Sual etsem bilen olmaz yaşını
  Kocalar kocası hey koca dünya
  Gezdim durdum toprağını taşını
  Eyledin ömrümü zay koca dünya

  Yan yana yatıyor beyle maraba
  Çürümüş bedenler dönmüş turaba
  Çok şehirler gördüm olmuş haraba
  Kaç ocak söndürdün say koca dünya

  Birin kondurdun da birin göçürdün
  Ecel şerbetini tas tas içirdin
  Güzel sevenlerin aklın kaçırdın
  Nicesin del’ettin vay koca dünya

  Yaptın her zulümü elden koymadın
  Mazlumlar ah çekti ahın duymadın
  Nice yiğitleri yedin doymadın
  Yede Miskini’yi doy koca dünya  Beni Barış İçin Ölenden Sayın

  İlmin hizmetine geldim erenler
  Beni noksanını bilenden sayın
  Başımın tacıdır dostlar yarenler
  Onlarla ağlayıp gülenden sayın

  Dinlerim kamilin verdiği emri
  İkrarım ikrârdır sözlerim nemri
  Gönül gözüm toktur değilim cimri
  Sofrası meydanda olandan sayın

  Benim dinim aşktır başka dinim yok
  Kıblem dost yönüdür başka yönüm yok
  Cihanda kimseye zerre kinim yok
  Kalbinin pasını silenden sayın

  Sadık Miskin’i der eylerem zarı
  Baş koyduğum yoldan dönmezem geri
  İnsanlığa kurban ettim bu seri
  Beni barış için ölenden sayın
  ************************************************** ************************************************** **

  Pir Sultan ABDAL

  Pir Sultan Abdal’in 1510/14 -1589/90 yillar arasinda yasadigi tahmin ediliyor. Öz adi Haydar olmasina karsi siirlerinde Pir Sultan mahlasini kullanir. Kendisi Sivas’in Yildizeli ilcesinin Circir bucagina bagli Banaz köyünde dünyaya gelmistir. Yirmi yasina bastiginda Seyit Ali Sultan Dede’nin dergahina baglanir ve ikrarini verir. Tam bes yil gece-gündüz demeyip, o dostluk ve muhabbet kapisina eli erdigince, gücü yettigince katkida bulunur. Odun tasir, su getirir, hasat kaldirir, konuklar agirlar, ac doyurur, harama el sürmez ve dergaha bir tek haram lokma getirmez. Eline, diline, beline sahip olmak; onun da diger canlar gibi hic aklindan cikarmadigi bir temel ilke olur. Haydar, dergaha ve dolasiyla halka hizmeti, Hakk’a hizmet sayar. Makamlari adim adim alir ve sonunda „Pir" makamina erisir. Pir Sultan Abdal Seyit Ali Sultan Dede’den dedelik hirkasini ve Pirlik nisanini aldiktan sonra canlari tek tek dolasir ve dertlerini dinler. O günlerde, Andadolu’da kötülük kol geziyor, zalim esen rüzgar ölüm türküleri söylüyordu. Vahsi padisahlar,

  rüsvetci kadilar, yobaz müftüler, zalim pasalar ve niceleri halkin alin terine bakmadan insanlarin hayatini ceheneme dönüstürüyorlardi. Özellikle Alevi toplumunu kafirlikle, imansizlikla ve zindiklikla sucluyorlardi. gerek Selcuklu, gerekse Osmanli döneminde irili ufakli pek cok ayaklanma girisimi olmus, fakat hepsi basarisizlikla sonuclanmisti.Pir Sultan Abdal, zalimlere, ezenlere karsi siirlerini bir silah olarak kullandi, ömrünün sonuna dek türkülerini hem de yüksek sesle söylemekten kacinmadi. Anadolu Alevilerinin zulme karsi baskaldirmalarina önderlik eden Pir Sultan, Hizir Pasa tarafindan asilmistir. Yine söylentilere göre Pir Sultan Abdal’in Seyyid Ali, Pir Muhammed ve Er Gayib adli üc oglu ile Sinem adli bir de kizi vardi.

  Pir Sultan Abdal adi, bugün bile isbirlikci, yobaz, gerici kesimlere korku vermektedir. Öyle ki, türkülerine ve hatta heykeline bile tahammül edemeyenlere, hem de sikca rastlanmaktadir. Haksizliga karsi mücadelenin bir simgesi haline gelen bu büyük ozani Alevilerin sembolü olarak saygila aniyoruz.

  ESERLERİ --
  Alçakta Yüksekte

  Alçakta yüksekte yatan erenler
  Yetisin imdada aldi dert beni
  Basimi alip hangi yere gideyim
  Gittigim yerlerde buldu dert beni

  Oturup benimle ibadet kildi
  Yalan söyledi de yüzüme güldü
  Yalin kiliç olup üstüme geldi
  Çaldi bölük bölük böldü dert beni

  Üstümüzden gelen boran kis gibi
  Yavru sahin pençesinde kus gibi
  Seher çagi bir korkulu düs gibi
  Çagirta çagirta aldi dert beni

  Abdal Pîr Sultan'im gönlüm hastadir
  Kimseye diyemem gönlüm yastadir
  Bilmem deli oldu bilmem ustadir
  Söyle bir sevdaya saldi dert beni

  Bugün Yardan Haber Geldi

  Bugün Yardan Haber Geldi
  Bir Bir Yandan Bir Bir Yandan
  Eğildim Bir Buse Aldım
  Bir Bir Yandan Bir Bir Yandan

  Güzel Olanı Severler
  Yanağından Gül Dererler
  Kulakta Mengiç Küpeler
  Bir Bir Yandan Bir Bir Yandan

  Baş Koydum Yarin Dizine
  Uykular Girmez Gözüme
  Ağ Ellerin Sür Yüzüme
  Bir Bir Yandan Bir Bir Yandan

  Şekerden Şerbet Ezerler
  İnce Tülbentten Süzerler
  Dört Yanım Almış Güzeller
  Bir Bir Yandan Bir Bir Yandan

  Pir Sultanım Gel Yanıma
  Seni Sarayım Canıma
  Dola Kolların Boynuma
  Bir Bir Yandan Bir Bir Yandan


  Bilene Danış

  Bilirim Bilirim Dersin Bilene Danış
  Danışan Dağları(Hey Dost) Aşar Mı Aşar
  Danışmadan Yola Çıksa Bir Kişi
  Akıbet Yolundan(Hey Dost) Şaşar Mı Şaşar

  Cahile Irak Ol Kamile Yakın
  Bir Mana Söyleyim(Hey Dost) Darılma Sakın
  Hasmın Karıncaysa Merdane Takın
  Ummadık Taş Başa (Hey Dost) Düşer Mi Düşer

  Pir Sultan Abdalım Böyle Mi Olur
  Kişi Ettiğini(Hey Dost) Elbette Bulur
  Yırtıcı Kuşların Ömrü Tez Olur
  Zararsız Akbaba(Hey Dost) Yaşar Mı Yaşar


  Kul Olayım Kalem Tutan Ellere

  Kul Olayım Kalem Tutan Ellere,
  Kâtip Arzuhalim Yaz Yare Böyle.
  Sekerler Ezeyim Şirin Dillere,
  Kâtip Arzuhalim Yaz Yare Böyle.
  Güzelim Ey Güzelim Ey Güzelim Ey Ey.

  Sivas Ellerinde Sazım Çalınır,
  Çamlı Beller Bölük Bölük Bölünür.
  Yardan Ayrılmışam Bağrım Delinir,
  Kâtip Arzuhalim Yaz Yare Böyle.
  Güzelim Ey Güzelim Ey Güzelim Ey Ey.

  Pir Sultan Abdal’ım Ey Hızır Paşa,
  Gör Ki Neler Gelir Sağ Olan Basa.
  Beni Hasret Koydun Kavim Kardaşa,
  Kâtip Arzuhalim Yaz Yare Böyle.
  Güzelim Ey Güzelim Ey Güzelim Ey Ey.

  Dostun Bahçesine Bir Hoyrat Girmiş

  Dostun Bahçesine Bir Hoyrat Girmiş
  Korudur Da Benli Dilber Korudur
  Gülünü Dererken Dalını Kırmış
  Kurudur Da Benli Dilber Kurudur
  Neredesin De Dudu Dillim Nerede
  Neredesinde Kömür Gözlüm Nerede

  Bu Meydanda Serilir Postumuz
  Çok Şükür Mevlaya Gördük Dostumuz
  Bir Gün Kara Toprak Örter Üstümüz
  Çürüdür De Benli Dilber Çürüdür
  Neredesin De Dudu Dillim Nerede
  Neredesinde Kömür Gözlüm Nerede

  Pir Sultan Abdal’ım Başımdan Başlar
  İyisini Korda Kemini Taşlar
  Bin Çiçekten Bir Kovana Bal İşler
  Arıdır Da Benli Dilber Arıdır
  Neredesin De Dudu Dillim Nerede
  Neredesinde Kömür Gözlüm Nerede

  Ilgıt Ilgıt Esen Seher Yelleri

  Ilgıt Ilgıt Esen Seher Yelleri
  Doğru Gelir Doğru Gider Mi
  Hakkın Emri İle Çürüyen Canlar
  Bin Yıl Yerde Yatsa Çürür Mü

  Pazarlık Mı Olur Adil Dükkanda
  Mevl-i Muhabbetim De Kaldı Yar Sende
  Bu Divan Olmazsa Ulu Divanda
  Dost Benim Sualim Verir Mi

  Bahçede Açılmış Yar Gonca Güller
  Gülün Figanından Sefil Bülbüller
  Aşuktan Maşuğa Da Sarılan Kollar
  Bin Yıl Yerde Yatsa Çürür Mü

  Abdal Pir Sultan'ım Da Kalbi Zar Olan
  Döner Mi Sözünden Gerçek Yar Olan
  Senin Gibi Aht-ı Sadık Yar Olan
  Verdiği İkrardan Döner Mi

  Derdim Çoktur Hangisine Yanayım

  Derdim Çoktur Kangısına Yanayım
  Yine Tazelendi Yürek Yaresi
  Ben Bu Dertten Kande Derman Bulayım
  Meğer Şah Elinden Ola Çaresi

  Dürlü Donlar Giyer Gülden Naziktir
  Bülbül Cevreyleme Güle Yazıktır
  Çok Hasretlik Çektim Bağrım Eziktir
  Güle Güle Gelir Gelir Canlar Paresi

  Benim Uzun Boylu Serv-i Çınarım
  Yüreğime Bir Od Düştü Yanarım
  Kıblem Sensin Yüzüm Sana Dönerim
  Mihrabımdır Kaşlarının Aresi

  Dizar İle Muhabbete Doyulmaz
  Mehabbetten Kaçan İnsan Sayılmaz
  Münkir Bin Kere Püf Dise Sönmez
  Tutusunca Yanar Aşkın Çırası

  Pir Sultan'ım Kati Yüksek Uçarsın
  Selamsız Sabahsız Gelir Geçersin
  Aşkı Mehabbetten Niçün Kaçarsın
  Böyle Midir Elinizin Türesi

  Ötme Bülbül Ötme

  Ötme Bülbül Ötme, Sen Değil Bağım
  Dost Senin Derdinden Ben Yana Yana
  Tükendi Fitilim Eridi Yağım
  Dost Senin Derdinden Ben Yana Yana

  Deryadan Bölünmüş Sellere Döndüm
  Ateşi Kararmış Küllere Döndüm
  Vakitsiz Açılmış Güllere Döndüm
  Dost Senin Derdinden Ben Yana Yana

  Haberin Duyarsın Peyikler İle
  Yaramı Sarsınlar Şeyikler İle
  Kırk Yıl Dağda Gezdim Geyikler İle
  Dost Senin Derdinden Ben Yana Yana

  Abdal Pir Sultan'ım, Doldum Eksildim
  Yemeden İçmeden Sudan Kesildim
  Zülfün Kemendine Kondum Asıldım
  Dost Senin Derdinden Ben Yana Yana

  Çıkardılar kisvesini başından

  Çıkardılar kisvesini başından
  Soyuyorlar Şahı Merdan Ali'yi
  İndirdiler teneşirin üstüne
  Koyuyorlar Şah'ı Merdan Ali'yi

  Fatma Ana ağlar şol yaşın yaşın
  Şundan gördüm Düldül'ün kişneyişin
  Ol Şahı Merdan'ın kıbleye başın
  Çevirdiler Şahı Merdan Ali'yi

  Mürekkebi Zemzem ile ezdiler
  Üst başına Mim duasın yazdılar
  Kubunın da Ak Deve'ye kazdılar
  Gönderdiler Şahı Merdan Ali'yi

  Kasdettiler İmamlann soyuna
  Zehirler kattılar Hasan payına
  Kefenini Ab-ı Zemzem suyuna
  Batırdılar Şahı Merdan Ali'yi

  Pir Sultan Abdal'ım hoş hava ile
  Arşa direk dikti bir dua ile
  Kanber'in yedtiği Ak Deve ile
  Götürdüler Şahı Merdan Ali'yi

  Sabahtan Cemalin

  Sabahtan Cemalin Seyran Eyledim
  Gönüller Perişan Elinden Güzel
  Nice Bir Gezeyim Gurbet Elleri
  Hiç Mi Bilir Yoktur Halımdan Güzel

  Seher Bülbülüsün Gider Gelmezsin
  Gelirsen De Güzel Baki Kalmazsın
  Seni Uçuranlar Murat Almasın
  Seni Kim Uçurdu Yuvandan Güzel

  Pir Sultan Abdal'ım Dervişler Gezer
  Aradım Bulmadım Derdimi Yazar
  Şimdi Benim Dostum Cennette Gezer
  Kalma Benim İçin Yolundan Güzel

  Mürşide varmaya talip olursan

  Mürşide varmaya talip olursan
  İptida insandan rehber isterler
  Verdiğin ikrara doğru gelirsen
  Ahd ile peymandan rehber isterler

  Rehberin var ise olursun insan
  Rehberin yok ise kalırsın hayvan
  Arasat gününde açılır meydan
  Açılan meydanda rehber isterler

  Mürşidin nazarı müşkülü seçer
  Kamil olan talip sıratı geçer
  Can kuşu kafesten akıbet uçar
  Tenden uçan candan rehber isterler

  Şah-ı Merdan bir yol kurdu kuluna
  Bu yola giden rehberden biline
  Girmek ister isen İmam yoluna
  On İki İmamdan rehber isterler

  Tarikat babına girmek dilersen
  Hakikat güllerin dermek dilersen
  Erenler sırrına ermek dilersen
  Sır ile pinhandan rehber isterler

  Pir Sultan'ım söyler bu hikayeti
  Yirmi sekiz harfle yedi ayeti
  Nefsini bilmektir sözün gayeti
  Bilmeğe irfandan rehber isterler


  Gam elinden benim zülfü siyahım

  Gam elinden benim zülfü siyahım
  Peykan değdi sinem yaralandı gel
  Suna başın için ağlatma beni
  Bugün sevda candan aralandı gel

  Gamdan hisar oldu mekanım yurdum
  İşitmez avazım dinlemez virdim
  Bir değil beş değil on değil derdim
  Düğümler baş verdi sıralandı gel

  Hasretine vasıl olam mı böyle
  Mecnun'a da bili kalır mı Leyla
  Ölümlü dünyadır gel helaı eyle
  Yüklendi barhanam kiralandı gel

  Ne çekerse dertli sinem dağ olmaz
  Gürler gelir geçer ömür çağ olmaz
  Teşevvüştür yaralarım sağ olmaz
  Göğerdi çevresi karalandı gel

  Pir Sultan Abdal'ım haftada ayda
  Günler gelir geçer bulunmaz fayda
  Gönül Hak arzular canım hayhayda
  Toprağım üstüme kürelendi gel


  Yürü bire yalan dünya

  Yürü bire yalan dünya
  Yalan dünya değil misin
  Hasan ile Hüseyini
  Alan dünya değil misin

  Ali bindi Düldül ata
  Can dayanmaz bu firkata
  Boz kurt ile kıyamete
  Kalan dünya değil misin

  Tanrı'nın Aslan'ın alan
  Düldül'ü dağlara salan
  Yedi kere ıssız kalan
  Kalan dünya değil misin

  Bak şu kışa bak şu güze
  Ciğer kebab döndü köze
  Muhammed'i bir top beze
  Saran dünya değil misin

  Pir Sultan'ım ne yatarsın
  Kurmuş çarhını dönersin
  Ne konarsın ne göçersin
  Kalan dünya değil misin
  ************************************************** ************************************************** **

  AŞik Mahzunİ Şerif

  Aşık Mahzuni Şerif

  "Dostlar beni bir kazana koydular Kırk yıl yandım daha çiğsin dediler.
  Ölçeğimi gram gram yediler Bir kantarda tartamadım ben beni"


  Babamın dediği doğruysa ,anamın da dediği doğruysa 1943 yılının ocak 3´ünde Afşin´e bağlı Berçenek köyünde doğmuşum.

  Köyde ilkokul yokmuş o zamanlar.Belli bir yaşa gelen çocuklar Elbistanın Alembey Köyü´nde Hacı Lütfi Efemdinin açtığı Hafız Kuran kursuna gidermiş.Yaşım,öğrenim çağına geldiğinde babamın isteği üzerine ben de Lütfi Efendinin medresesinde hafız kursuna devam etmek üzere Alembey köyüne gittim,geldim...Bizim çevremizde kocaman bir yobaz bulutu döner.Hacı Lütfi
  Efendi hiç çekinmeden,canının istediği şekilde,bilmediğimiz dillerle,bilmediğimiz isimlerle fetvalar verirdi durmadan.Arapçayı o zaman öğrendim.Şimdi Arapça yazıp okuyabiliyorum. Lütfi Efendinin medresesinde üç buçuk sayfada kaldım...

  Derken köye eğitmen,ardından öğretmen verildi.Devam ettiğim ilkokulu
  süresinde bitirdim.

  Gün oldu gönül bir şeye takıldı.O da şu:Arada sırada Afşine,Elbistana subay kıyafetiyle dolaşan genç çocuklar görürdüm.Bunlar assubay okulu öğrencileri idi.Çevrenin etkisiyle olacak,askerliğe karşı büyük ilgim vardı.Tutturdum,ille ben de assubay olacağım,diye.Bu isteğim yerine geldi.Öğrenim görmek,"subay olmak"için Mersin 3.Assubay Hazırlama Okuluna başladım.

  Bu arada şunu da belirteyim:Ben daha 10-12 yaşında önlüklü bir ilkokul öğrencisi iken dayımın kızı Emine ile nişanlanmıştım,yine babamın ve akrabaların isteğiyle.

  1956 yılında girdiğim Mersin Assubay Hazırlama Okulunu 1959da iftiharla bitirdim.Ordonat Tekniker sınıfına ayrılarak sınıfına ayrılarak Ankaraya Ordonat Tekniker Okuluna geldim.Bu okul şimdi benim yargılandığım okuldur;işin daha ilginç yanı,bugün yargılandığım salon benim sınıfımdı.Burada çok kısa süren bir eğitim-öğretimden sonra Sivasa gönderildim.Ekreol Tepede beş ay stajerlik yaptım.

  1960´ta ihtilalde payımız oldu.Cemal Babanın emrinde biz bir grup genç silahlandırıldık.Dışkapı bölgesi bize verildi.Yıl 1960ın kasımı oldu.Bugün yargılandığım eski okulumun meydanında bana ilk Atatürk ödülü verildi.O günün hatırası olarak.Günün Ordonat Daire Başkanı Reşat Ülgenalp in imzaladığı ve gözlerimi öperek verdiği kitabı hala saklarım.

  27 Mayısın verdiği ruhla olacak askerliği daha da sevmeye başladım.Başarılarım beni bir yere doğru hızla sürüklüyordu.

  Gün geçti ben de "HALKÇILIK" ruhu daha ağır basmaya başladı.Bu arada dayımın kızı Emine ile evlenmiştim.Bir kızımız olmuştu.Mutlu değildim ,anamın babamın kararı ile zorla evlenmiştim.Çok sürmedi bu.İmam nikahı ile evlendiğim karımı bir mektupla boşadım.

  Şimdi bağımsızdım bir ölçüde.Halçılık ruhu beni başka yerlere sürüklemeye
  başlamıştı.Sazı 1955-56 yıllarında okuldayken öğrenmeye başlamıştım.Şiirler yazmağa,türküler söylemeye başladım.Buda pek uzun sürmedi.Okulu terk etmek zorunda kaldım.Ve bugün hala terk ettiğim okulun
  tazminatını ödüyorum.

  Yıllar yılları kovaladı.Sazımla baş başa kaldım.Ankarada oturuyordum.Saz
  çalarak,şiir yazarak kendimi yetiştirmeye çalışıyordum.

  Serüven serüven üzerine geldi,geçti..Yıl 1963 oldu."Doğuda Kıtlık Var"ın yazarı Halil Aytekineltanıştık.Onun aracılığı ile Fikret Otyamı bulduk...Benim ilk gazeteci dostum Fikret Otyam oldu.Yardım etti bize.Hürriyet Gazetesinden Cüneyt Arcayüreke gönderdi.Basından benim hakkımda ilk yazı Cüneyt Arcayürekin imzası ile Hürriyette çıktı.

  Bu dönem TİP´in kuruluş yıllarına rastlıyordu.TİP yöneticileriyle ilişki kurduk.Bize yalnız onlar sahip çıkıyordu.Başka kimseyi tanımıyorduk,bizimle ilgilenen yoktu.

  Bir Aşıklar Derneği kurmamız gerekti.Nedeni de şu idi.Türkiye de halk
  ozanalrı sürekli ezilmişlik,yoksulluk içinde yaşamışlardı.Bu durumdan tamamen olmasa da kurtulmaları gerekti.Örgütlenmeleri gerekiyordu.Biz bu gerekeni yaptık.Aşıklar Derneğini kurduk.Sesimizi duyurmaya,çeşitli yerlerde konserler vermeye çalıştık.Bu çabalarımızda da başarılı olduk.Dost Fikret Otyamın ve Gazeteciler Sendikasının desteği ile konserler verdik.Zamanın turizm bakanı Nurettin Ardıçoğluna çıktık,yardım istedik.O zaman TRT doğrudan turizm bakanlığına bağlı idi.Radyodan N.Ardıçoğlunun direktifi üzerine Aşık İhsani´ye Kul Ahmede ve bana söyleme izni verildi.Sendikanın desteği ve yardımıyla konserler verdik.Bunların en
  önemlisi Büyük Sinemada verdiğimiz konserdi.Büyük ilgi toplamıştı.Çabamıza
  destek oldu.Ondan sonra sesimizi yavaş yavaş duyurmaya başladık.Ve bu da uzun sürmedi sonunda...Önceleri ozanların seçildiği Türk Halk Ozanları Derneğinin başına avukatlar getirimeye başladı.İlk kadersizliğimiz bu oldu.Dağıldık ondan sonra da...

  Bana bir mücadele gerekiyordu.Kime ve neye karşı?Gün geçtikçe görerek,duyarak,sezinleyerek,okuyarak bunu daha iyi anlamayabaşladım.Bütün benliğimle kendimi saza verdim.Çalıyordum,söylüyordum ama çalışmalarıma bir yöntem vermem gerekiyordu.

  Geçmişteki ozanları,yaşayan ozanları bir bir inceledim.Kendime yol gösterici,eylem kılavuzu olarak seçtiğim Pir Sultan oldu.Ses olarak da etkilendiğim Davut Sulari´dir.Toprak çocuğuyuz,toprağa karşı büyük bir özlemimiz vardır.Bunu da en iyi dile getiren Veysel Baba idi.Belirli bir derecede onun da etkisinde kaldım.Sulari´den etkilendiğim sese,Aşık Veysel mülayimliğini kattım.Düşün felsefemi de yukarda belirttiğim gibi Pir Sultandan aldım...Ve şunu anladım:O güne kadar halk ozanlığı sürekli olarak istismar edilmişti.Halk şiiri geleneği gül,bülbül,çiçek,edebiyatı
  ile uyutma perhizi olarak kullanılmıştı.İlk amacım bugüne kadar gelen bu kalıpları kırıp,yıkmak oldu.Olaylardan ve halk yaşamından aldığım gerçekleri konu olarak işledim.. Ve bugüne kadar böyle geldik....
  ************************************************** ************************************************** *

  Ruhİ Su

  Ruhi SU 20 Eylül 1985'de yitirdiğimiz Ruhi Su'nun yaşamı boyunca tek uğraşı müzik olmuştur. İlle de türküler. Türkülere olan tutkusu çocuk denecek yaşında başlamış ve ona müzik dünyasının kapısını türküler açmıştı. Büyük bir yaşamın küçük bir özeti şöyle: 1912 de Van'da doğdu. Adana da büyüdü. Öksüzler yurdunda okudu. Çocukluğu hep zorluklar içinde geçti ama, kişiliğinin biçimlenmesinde bu zorluklar, Torosların çarpıcı, etkileyici doğası ve müzik tutkusu ile birlikte ilk çekirdeği oluşturacaktı.

  İlkokulun dördüncü sınıfında keman çalmaya başladı. 1936'da o zaman ki adıyla Musiki Muallim Mektebini, 1942'de Ankara Devlet Konservatuarının şan bölümünü başarıyla bitirdi. Aldığı klasik batı müziği eğitimi, ömrü boyunca kendini adadığı türkülerin yorum icrasına yaklaşımının kurumsal temelini oluşturdu aynı yıllarda Ankara cebeci ikinci ortaokulunda ve Hasanoğlan Köy Enstitüsünde büyük bir koro oluşturdu. Ankara radyosunda on beş günde bir yayınlanan türkü programları düzenledi, dil tarih ve coğrafya fakültesinde büyük bir koro oluşturdu. Ankara devlet operası sanatçısı olarak, Bastien Bastienne Satılmış Nişanlı, Madame Butterfly, Fidelio, Tosca , Yarasa, Aşk iksiri, Rigoletto, Figaro'nun düğünü maskeli balo ve konsolos gibi operalardaki başarılarıyla, bas bariton Ruhi Su, müzik çevrelerinde ilgiyle izlenen bir müzisyen olmuştur.

  12 Kasım 1952'de tutuklanarak İstanbul'a gönderildi. 141. maddeden yargılanarak 5 yıl hapis, 20 ay gözetim altı hükmü giydi. Böylece Ruhi nin opera yaşamı noktalanmış, türkülerine yeni bir boyut, buruk bir tat ekleyen başka bir dönem başlamış oluyordu. Bilinçli bir tavırla türküler üzerine çalışmaya başladığı 1938 yılından, ölümüne kadar, hapishanenin ağır koşulları, engellenmeler yasaklanmalar, hiçbir şey Ruhi'ye türküler söylemekten onlar üzerinde aralıksız çalışmaktan, korolar oluşturarak türkülerini öğretmekten olanak bulduğu zaman konserlerde, resitallerde, olanak verilmediği zaman dost evlerinden, gece kulüplerine kadar, elverişli elverişsiz her ortamda türkülerini söylemekten alıkoyamadı. Türkülerin anlam ve içeriği dünya görüşünü biçimlendirmekte; dünya görüşü, türkülerini sevip yorumlamakta belirleyici etken oldu. Sanatçı-toplum ilişkilerini bilinçle, sevgiyle besleyerek her zaman diri, işlevsel tuttu. Ne sanatından en küçük bir ödün verdi ne sağlam dünya görüşünden. Kendini sanatına sanatını halkına adadı. Böyle bir yolda büyüdü. Ölümsüzleşti.

  Hiç kuşku yok ki 73 yıllık yaşamı boyunca büyük güçlüklerle karşılaştı. Çok acılar çekti. Ama hep direndi hiç yılmadı ve sazı eşliğinde türkülerini söyleyebildikçe müziğini duyurup yaşattıkça geniş kitlelere benimsettikçe mutlulukların en güzelini ta içinde yaşadı. Türküleriyle nerelerden seslendiyse, o yerler birer sanat merkezi oldu. Sarsılmayan sanatçı kişiliğinin saygınlığı ve ağırlığıyla yurt içinde yurt dışında, bilinç, insan sevgisi, coşku ve inançla yoğrulmuş belirli düşünce hareketinin vazgeçilmez bütünleyicisi oldu. Bilinçlendirdi coştu, coşturdu ; hep bir şey vererek, kendine bir şeyler katarak öğretti, öğrendi. Bin bir güçlüğü aşarak derlemeler yaptı. Çok zengin bir türkü repertuarı oluşturdu. Dostlar korosunu kurarak onlarla birlikte konserler verdi. 45'lik plaklar, uzunçalarlar, kasetler çıkardı. tüm bir yaşamın inançlı ve verimli çalışmalarına kalıcılık kazandırdı böylece.

  Sıdıka Su
  1986 Ruhi Su'nun 1. ölüm yıldönümü  Albümleri:
  Aman Of - Ankara'nın Taşına Bak - Barabar - Beydagi'nin Başı - Dadaloglu ve Çevresi Dostlar Tiyatrosu Konseri - Ekin İdim Oldum Harman - El Kapıları - Sabahın Sahibi Var Huma Kuşu ve Taslamalar - Kadıköy Tiyatrosu Konseri - Karacaoglan - Pir Sultan Abdal - Pir Sultan'dan Levni'ye - Seferberlik Türküleri - Yunus Emre - Semahlar - Çocuklar Göçler Balıklar - Sultan Suyu - Şiirler Türküler - Köroglu - Uyur İken Uyardılar - Zeybekler - Ezgili Yürek
  ************************************************** ************************************************** *

  Nida Tüfekçi

  Nida Tüfekçi

  Mehmet Nida Tüfekçi 1 Mart 1929'da Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde doğdu. Annesi Zeynep Tüfekçi, Babası Hamdi Tüfekçi’dir. İlk müzik eğitimini babası Hamdi Tüfekçi den aldı. Müziği seven ve müziğin içindeki bir ailenin çocuğu olan Nida Tüfekçi , bağlama çalmaya başlamasını şöyle anlatırdı: “7-8 yaşlarındaydım her halde. Sazla benim boyumu ölçtüklerinde saz 1,5 karış uzun gelirdi benden. Sazın sapına kolum yetişmezdi de teknesini bir duvara dayayıp öyle çalmaya çalışırdım...” Nida Tüfekçi ilkokul çağlarında bazen derslerde bazen müsamerelerde saz çalmasını sürdürmüş ve küçük yaşlarda yeteneğini ortaya koymuştur. İlköğrenimini Akdağmadeni’nde bitiren Nida Tüfekçi ortaokula Akdağmadeni’nde başlamış üçüncü sınıfı Boğazlıyan’da tamamlamıştır. Yaşadığı ilçede lise olmadığından öğrenimine çevre illerden birinde devam etmek zorunda kalır. Liseye Ankara Maliye Okulu’nda bitirir.

  Nida Tüfekçi Maliye Okulu’nda öğrenci iken Muzaffer Sarısözen’le tanışır. Sarısözen’le tanışması belki de yaşamının dönüm noktasıdır. Hem okuluna devam eder hem de 1947'den itibaren Ankara Radyosu’nun Yurttan Sesler emisyonlarına ses ve saz sanatçısı olarak katılır. O zamana kadar gerek radyo sanatçılarının gerekse Muzaffer Sarısözen’in bilmediği bir tavır ve tezene ile (Sürmeli Tavrı) saz çalıp türkü söyleyen Tüfekçi, radyonun en parlak simaları arsında yer almıştır.

  1953 yılında Ankara Radyosunda açılan sınavda başarı göstererek Yurttan Seslerin daimi korosunda çalmaya başlar. 1959 yılında İstanbul radyosuna naklen atanır. 1964 yılında Türk Halk Müziğinden sorumlu Türk Müziği şube müdür yardımcılığına, 1972 yılında ise TRT Müzik Dairesi Türk Halk Müziği Müdürlüğü’ne atanır. 1974 yılında ise TRT Müzik Dairesi Başkanlığına (vekaleten) getirilir. 1976’da bu görevden istifa eder. Aynı yıl İstanbul Türk Müziği Devlet Konservatuarı’nın kurucu üyeliğini yapan Tüfekçi bu okulda, yönetim kurulu üyeliği, başkan yardımcılığı, bölüm başkanlığı ve danışma birimi üyeliğinde bulunur. Yine aynı okulda Bağlama, THM Solfeji, THM Bilgileri ve Bölge Tavırları derslerini okutur.
  1976’da TRT’den ayrılarak Devlet Konservatuarı Türk Musikisi Bölümü kurucuları arasında yeralıp öğretim üyeliği görevini üstlendi. Bilinen birçok sanatçıya dersler verdi.

  Solo ve toplu programlarda bağlama çalmayı ise önce Ankara Radyosunda sonra da İstanbul Radyosunda sürdürdü. Bunun dışında »Ozanlar ve Bölge Sanatçıları«, »Oyunlarımız Türkülerimiz«, »Türkülerin Dili«, »Halk Ozanları Geçiyor« gibi açıklamalı radyo programları hazırlayıp sundu. Ayrıca başka ülke radyo ve televizyonları için de benzer programlar hazırladı.

  Çeşitli araştırmalar yaptı, yazılar yazdı halk müziğine ilişkin. Değişik ansiklopedilere katkıda bulunan Tüfekçi'ye Folklor Araştırma Kurumu tarafından »1985 İhsan Hınçer Türk Folkloruna Hizmet Ödülü« ve Kültür Bakanlığı tarafından 1991 yılında devlet sanatçı ödülü verildi.

  Nida Tüfekçi, Neriman Tüfekçi’yle birlikte »Memleket Türküleri« (1963) adlı bir kitap yayımladı.
  Türk folklorunun müzik ve oyun dallarında yurt içinde ve yurt dışında seçkin bir yer edinmiş, kültürümüze yapmış olduğu katkılarla halk müziği dünyasına damgasını vurmuş olan Mehmet Nida Tüfekçi 18 Eylül 1993 Cumartesi günü yaşama veda etmiştir.
  ************************************************** ************************************************** ***

  Muzaffer Sarısözen

  Muzaffer Sarısözen

  1899 - 4 Ocak 1963. Sivas’ta doğdu. İlkokulu Sivas’ta bitirdikten sonra, lise öğrenimine Sivas’ta başladı. Ancak öğrenimini tamamlamadan Sivas Valiliği tarafından müzik öğrenimi görmesi için İstanbul Belediye Konservatuarına gönderildi. Burada 4 yıl öğrenim gören Sarısözen, bir süre, konservatuar müdürü Yusuf Ziya Demircioğlu’yla birlikte folklorla ilgili çalışmalar yaptı. Daha sonra Sivas’a gelerek, önce öğretmen okulunda, sonra da lisede müzik öğretmenliği yaptı. Öğretmenliği sırasında, bir yandan da halk müziği ve oyunlarıyla ilgili derleme çalışmalarını sürdürdü.

  Halk oyunlarından halaylarla ilişkin ilk yazılar Sarısözen’in imzasıyla 1930’lu yıllarda bazı gazete ve dergilerde yayımlanmaya başladı.

  Sivas’ta öğretmenliği sırasındaki çabalarından dolayı Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerince 1938 yılında Ankara Devlet Konservatuarı (Ankara Musiki Muallim Mektebi) folklor arşivine atandı.

  1937-1951 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye’nin birçok yöresinde derleme çalışmaları yapıldı. Bu derlemelerin çoğuna katılan Sarısözen, derlenen bu türkü ve ezgilerin arşivde bir düzen içinde saptanması, korunması ve değerlendirilmesini sağladı.

  Muzaffer Sarısözen’in Türkiye’deki folklora katkısı, türkü ve oyun havalarının derleme ve notaya alınmasından başka, Türkiye düzeyinde yaygınlaştırılması, tanıtılması konusunda oldu.

  Halk müziğiyle ilgili radyo yayınları Sarısözen’in 1938’de Ankara’ya gelmesiyle, önceleri birer ikişer solo program olarak sürmüş, Milli Musiki Sanatkarları Kolu adıyla Türk Halk Müziği ve Klasik Türk Müziği birlikte yürütülmüştür. Halk müziği yayınlarının dikkatle dinlenmeye başlandığı 1938-1941 yılları arasında, müzik yayınları şefi Mesut Cemil Sel, halk müziğinden sorumlu şef yardımcısı ise Sarısözen’di. Sarısözen, o yıllarda Ankara Radyosuna gelip zaman zaman programlar yapan yöre sanatçılarını biraraya getirip ilk halk müziği programlarını başlattı.

  1940 yılından sonra zamanla artan halk müziği yayınları 1941 yılının sonlarına doğru Sarısözen yönetiminde »Biz Türkü Öğreniyoruz« ve »Yurttan Sesler« adı altında Klasik Türk Müziği korosundan ayrılarak yayınlarını sürdürmeye başlamıştır. Bu topluluk elemanlarının sayıları gün geçtikçe artmış, böylece Türkiye Radyolarının ilk Yurttan Sesler Korosu, Muzaffer Sarısözen’in öncülüğünde resmen kurulmuş oldu. Bu gelişmeyi çağdaş halk müziğindeki birinci kopuş ve yeniden yapılanma olarak adlandırmak yerinde olur.

  1953 yılında İzmir Radyosu, 1954 yılında İstanbul ve daha sonraki yıllarda da Erzurum Radyosu Yurttan Sesler Korosu kurulmuştur. 1940’lı yıllarda radyolarda 5-10 kişiyi geçmeyen halk müziğine gönül veren profesyonellerin sayısı bugün binlere ulaşmış durumda.

  Muzaffer Sarısözen, bugün sesini ve sazını dinlediğimiz birçok sanatçının öğretmeni olup, ilk Ankara’ya gelişinde Ankara Devlet Konservatuarı Folklor Arşivi’ndeki görevi sırasındayken başlattığı tarih ve halk oyunları öğretmenliğini uzun yıllar sürdürerek, pekçok öğrencinin bu alanda yetişmesini sağladı. Türkiye’nin birçok yöresinde Mahmut Ragıp Gazimihal, Ahmet Adnan Saygun, Ulvi Cemal Erkin, Halil Bedii Yönetken, Nurullah Taşkıran ve Rıza Yetişen’den oluşan derleme ekibiyle birlikte on binlerce türkü ve öykü derledi. Bunların binden çoğunu Muzaffer Sarısözen notaya aldı, değerlendirdi.

  Türkiye’de az sayıda yapılan halk müziğine ilişkin basılı yayınların başında, 1926’da İstanbul Belediye Konservatuarının yayımladığı 14 defter durumundaki »Anadolu Halk Şarkıları« adlı kitapların dışında önemli bir yayın olarak, Sarısözen’in 1941 yılında yayımladığı »Seçme Köy Türküleri« adlı kitabı gelmektedir.

  Sarısözen daha sonra, 1952 yılında »Yurttan Sesler«, 1962 yılında günümüzde halk müziği ile ilgili önemli bir kaynak olan »Türk Halk Musikisi Usulleri« adlı kitabını yayımladı.

  Sarısözen, ilk Türk Halk Müziği toplu çalışmalarına başladığı yıllarda bağlamaların ses perdelerinin eşit olmasını sağlamaya çalışıp, koma seslere ayrı numara verdi.

  1949-50 yıllarında İtalya ve İspanya’da yapılan halk oyunları şenliklerine Türkiye’den ilk kez halk oyunları ekipleri Sarısözen’in başkanlığında gönderildi ve büyük başarı sağladı. 1952 yılında bir bankanın kurduğu halk oyunlarını yayma ve yaşatma kurumunda da önemli görevlerde bulundu.

  Özellikle halk müziğine ilişkin görüşlerini çeşitli dergi ve gazetelerde yayımlayıp, genç kuşağı halk müziğinin derlenmesi, araştırılması ve tanıtılması konusunda özendirmeye çalıştı.

  Ankara'da öldü ve orada toprağa verildi.
  ************************************************** ************************************************** *

  NEŞET ERTAŞ (Bozkırın Mızrabı)

  Neşet Ertaş
  Bilemedim Kıymatını Kadrini
  Hata Benim Günah Benim Suç Benim
  Eliminen İçtim Derdin Zehrini
  Hata Benim Günah Benim Suç Benim

  Sana Karşı Benim Bir Sözüm Yoktur
  Haklısın Sevdiğim Kararın Haktır
  Garibim Derdimin Dermanı Yoktur
  Hata Benim Günah Benim Suç Benim

  Neşet Ertaş 1943 yılında Çiçekdağı'na bağlı eski adıyla ABDALLAR yeni adıyla GIRTILLAR köyünde doğdu. 7 kardeşi olan Neşet Ertaş ailenin 2. çocuğudur ve kardeşlerinden müzikle ilgilenen yoktur. 5-6 yaşlarında bağlama ve keman çalmaya bağlayan Neşet Ertaş babası Muharrem Ertaş ile birlikte gittikleri düğünlerde babasına kemanla eşlik ediyordu. Geçimlerini düğünlerde aldıkları paralardan temin eden Ertaş'lar birlikte 8 yıl Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Kırıkkale, Keskin, Yerköy, Kayseri, Yozgat ve köylerini gezerek bu işi sürdürdüler. Neşet Ertaş bu işlerle uğraşmaktan okula da hiç gidememiştir.

  14 yaşında çalışmak için İstanbul'a giden Neşet Ertaş'ın iş bulması kolay olmadı. Karın tokluğuna çalışacağı bir işe dahi razı olan sanatçı bir gün Şençalar Plak adında bir şirkete gider. Şirketin sahibi olan Kadri Şençalar Neşet Ertaş'ı dinler ve çok beğenir. ''Neden Garip Garip Ötersin Bülbül'' adlı ilk plağı 1957 yılında Şençalar plak tarafından piyasaya çıkarılır. Neşet Ertaş bu arada Beyoğlu'nda da bir gazinoda sahneye çıkmaktadır.

  2 yıl İstanbul'da çalışan Neşet Ertaş daha sonra Ankara'ya gelir ve sahne hayatı burada devam eder. Ankara' da çalıştığı gazinoda Leyla isminde bir kızla tanışır ve hemen evlenirler. İki kız bir erkek çocukları olur. Ama bu evlilik mutlu sürmemektedir. Neşet Ertaş bu arada askere gider. 1962'de İzmir Narlıdere'de askerliğini yapan Neşet Ertaş askerlik dönüşünde Leyla Ertaş ile süren 7 yıllık evliliğini bitirip ayrılır. Plak üzerine plak yapan Neşet Ertaş konserleriyle de bir çok şehri 6-7 defa gezdi. Beste ve plaklarıyla çok meşhur olan Neşet Ertaş her yerde aranan bir sanatçı olmuştu. Özellikle orta Anadolu düğünlerinin değişmez sanatçısıydı. Neşet Ertaş düğünlerdeki içkili sofraların sayesinde alkolün dozunu da artırmıştı. Dolayısıyla sıhhati de bozulmaya bağladı ve 1978 yılında parmakları felç oldu. Müzisyenlikten başka mesleğide olmadığı için işsiz ve parasız kaldı. Çok perişan bir hale gelen Neşet Ertaş tedavi olacak parayı dahi bulamadı. Çareyi 1979'da Almanya'da bulunan kardeşinin yanına gitmekte bulan Neşet Ertaş, tedavisini de orada yaptırdı. Eşinin yanında olan 3 çocuğunu da daha sonra yanına aldıran sanatçı mesleğine de Almanya'da tekrar başladı. Türklerin bulunduğu yerlerde gazino ve düğün salonlarında çalıp söylemeye başladı.

  Kaset ve sahne çalışmalarına Almanya'da devam eden sanatçı kendisi okula gidemediğinden dolayı çocuklarının okumaları için elinden geleni yaptı. 1 Oğlu 2 Kızı olan sanatçı ; oğlunu hem üniversitede okutmakta hem de iyi bir müzisyen olarak yetiştirmektedir. Evli olan kızı da eşiyle birlikte üniversitede öğrenim görmektedirler.

  Neşet Ertaş'a babasının hayatı ve sanatı ile ilgili bir soruya;
  "Babam Kırşehir'den çıkmış, Keskin"e gelmiş, anamınan evlenmiş. Çiçekdağı'nın Gırtıllar eski adıyla Abdallar köyü denilen 20 haneli küçük bir köye gelip yerleşmiş. Ben o Abdallar yeni adıyla Gırtıllar köyünde dünyaya gelmişim.

  Babam sazıynan sesiynen tanınmış engin gönül , hoşgörüsüynen sevilen bir sanatçıydı. Saz çalmasını Yusuf Usta'dan öğrenmiş. Geçinmemizi sazıyla temin ederdi. Anamı Keskin'den almış, kendisi Kırşehir'li olmasına rağmen uzun yıllar Keskin'de kalmış, Hacı Taşanı yetiştirmiş. Kırıkkale ve Yozgat'ın köylerini, İç Anadolu'nun birçok köylerini sazı omzunda gezmiş, her yerde türküler avazlar bırakmış. 5-6 yaşımda babam beni yanına aldı. Gittiği yerlere beni de götürürdü. Birlikte 8 yıl Yozgat, Kayseri, Niğde, Nevşehir, Kırıkkale, Keskin ve Yerköy'ü köyleriyle beraber gezip düğün çalardık. Geçimimizde
  verilen bahşişlerden olurdu.

  En sonunda Kırşehir'e gelmiş 1980 de mi 1981 de mi rahmete kavuşmuş oldu." şeklinde cevap vermiştir. Neşet Ertaş'a bağlama çalmaya kaç yaşında başladığını sorduğumuzda ise; "Ben dünyaya geldiğimde sazı göbeğime koymuşlar'' şeklinde cevap vermiştir. Bağlama öğrenmesinde babasının çok etkisi ve emeği olduğunu söyleyen sanatçı, Bayram Aracı, A. Gazi Ayhan, Refik Başaran gibi bağlama ustalarını da çok beğenerek dinlediğini ifade etmektedir. Sanatçı; bir bağlamada hangi özellikleri arıyorsunuz? şeklindeki sorumuza ;
  "Oyma saz ve çok perdeli olsun." diye cevap vermiştir.

  Bağlamalarını da oyma tekne yapan ustalara yaptırmayı tercih eden sanatçı, bağlamalarına da 7 tel takıp, kendi sesine göre akort yaptığını söylemektedir.

  Sanatçının bağlamasından duyduğumuz bazı sesleri, başka bağlamaları dinlediğimizde duyamamaktayız. Sanatçı bunun nedenini bağlamasındaki perde ayarlarını kendisinin yapmasından dolayı meydana gelen bir farklılık olduğu ifade etmektedir.

  Sanatçı bestelerini, sôz ve müziği aynı anda düşünerek yaptığını, şimdiye kadar kaç bestesi ve kaseti olduğunu hatırlayamadığını ve kendi eserlerini en iyi icra eden sanatçıların da Gülşen Kutlu, Nezahat Bayram, Neriman Altındağ Tüfekçi olduğunu söylemektedir.

  Neşet Ertaş'a bir çok eserlerinde adını kullandığı ve ona türküler yaktığı Leyla'nın kim olduğunu sorduğumuzda;
  "Eski eşim ve çocuklarımın anası Leyla Ertaş'tır. Ama ayrıldıktan sonra türkülerimde Leyla ismini artık kullanmıyorum."diye cevap verdi. Neşet Ertaş, kendisine ait türkülerin son kıtalarında "GARİP'' mahlasını kullanmaktadır. Kendisi bunun nedenini şöyle açıklamaktadır.
  "Soyadı yokken bize Garipler derlermiş. Gerçektende biz garip, yani ezilmiş, hor görülmüş, Abdal diye nitelendirilmiş, aşağılanmışızdır. O gariplik bende kaldığı için garibim diyorum. Sanatçı BOZLAK'ın tanımını da Feryattır, Ağıttır." olarak yapmıştır.

  Neşet Ertaş'a ilk plağını yapmasında maddi ve manevi yardımı olanları sorduğumuzda;

  "Kadri Şençalar'dır. Kendisi benimle çok yakından ilgilendi, bana plak okuttu. Beyoğlu saza götürerek bana proğram aldı ve onun sayesinde sahne hayatım başladı." diye cevap verdi. Sanatçı şimdiye kadar sazı ile hiç bir sanatçıya eşlik etmediğini, sadece tek olarak çalıp söylemeyi tercih ettiği söyledi.

  Neşet Ertaş önceki bestelerinin çoğunda sevgiliye duyulan aşk ve özlem konularını işlemişti. Son kasetlerindeki (Nerde ne arıyorsun, Yolcu, Şirin Kırşehir, Benim Yurdum) bestelerinde ise insanlara belli mesajlar veriyor. Allah aşkı, insan hakkı ve sevgisi, ana ve babaya duyulan özlem, ilim ve cehalet, memleket hasreti, ölüm gibi. Sanatçı bunun nedenini şöyle açıklıyor:

  "Aşık Veysel in de dediği gibi benim sadık yarim gara topraktır. Gözünen görülen, e!inen tutulan, yediğimiz içtiğimiz, canımız topraktır. Bu toprağın en güzeli insandır, insanların en güzeli de anamız ve yarimizdir.
  İnsanı seven insan; Hakkı sever, bizde o Hakkın aşığıyız. Şüphesiz ki ölmez, yitmez, yemez, içmez, solmaz bir tek Allah' tır. Allah hepimizi eşit yaratmış. Haksızlık, cana gıyma, düşük görme olmasın. Allah'tan geldik Allah'a gideceğiz. Cehalete hatırlatabildimse mutluyum."
  Türkiye'de konserler vermeniz için teklifler yapılıyordur. Bu teklifleri nasıl karşılıyorsunuz? sorumuza sanatçı şöyle cevap verdi:
  "Kabul etmiyorum. Çünki; kırk yıl o garip vatandaşlarımın ekmeğini yedim. Tekrar konser verip onların cebindeki ekmek paralarını alamam. Ama onlara televizyondan bedava konser veririm."

  Neşet Ertaş Türkiye'de halk müziğinin şu andaki yeri hakkında şöyle düşünüyor:
  "Halk müziği ölümsüzdür. Yeter ki yürekten okuyan, yürekten çalan olsun. Şu anda çalan olsun okuyan olsun verimlilik göremiyorum."
  Halk müziğine büyük emeği geçmiş bir sanatçı olarak TRT ve Kültür
  Bakanlığı'nın size gösterdiği ilgiden memnunmusunuz? diye sorduğumuzda:
  "Hayır memnun değilim. Muzaffer Sarısözen 14 yaşımda iken beni mektupla çağırır, misafir olarak çaldırır, okuturdu. Daha sonra imtihanla mahalli sanatçı olarak radyoya girdim. 23 sene her ay 2 proğram yapardım. Halk müziği yöneticilerinden çok bencil insanlar vardı. Beni çıkardılar, istediğim gibi çaldırıp söyletmediler. Bende terk ettim." diye cevap verdi.

  Eserlerinden birkaç kesit;
  Neredesin Sen

  Şu Garip Halimden Bilen İşveli Nazlı,
  Gönlüm Hep Seni Arıyor Neredesin Sen.
  Tatlı Dillim Güler Yüzlüm Ve Ceylan Gözlüm,
  Gönlüm Hep Seni Arıyor Neredesin Sen.

  Sinemde Gizli Yaramı Kimse Bilmiyor,
  Hiç Bir Tabib Su Yarama Merhem Olmuyor.
  Boynu Bükük Bir Garibim Yüzüm Gülmüyor,
  Gönlüm Hep Seni Arıyor Neredesin Sen.

  Gönül Dağı

  Gönül Dağı Yağmur Yağmur Boran Olunca
  Akar Can Özümden Sel Gizli Gizli
  Bir Tenhada Can C:-):-):-):-):-) Bulunca
  Sinemi Yaralar Yar Oy Yar Oy Dil Gizli Gizli

  Dost Elinden Gel Olmazsa Varılmaz
  Rızasız Bahçanın Gülü Derilmez
  Kalpten Kalbe Bir Yol Vardır Görülmez
  Gönülden Gönüle Yar Oy Yar Oy Yol Gizli Gizli

  Seher Vakti Garip Bülbül Öterken
  Kirpiklerin Oku Yar Yar Cana Batarken
  Cümle Alem Uykusunda Yatarken
  Kimseler Duymadan Yar Oy Yar Oy Gel Gizli Gizli

  Evvelim Sensin

  Cahildim Dünyanın Rengine Kandım
  Hayale Aldandım Boşuna Yandım
  Seni İlelebet Benimsin Sandım
  Ölürüm Sevdiğim Zehirim Sensin
  Evvelim Sen Oldun Ahirim Sensin

  Sözüm Yok Şu Benden Kırıldığına
  İdip Başka Dala Sarıldığıma
  Gönülüm İnanmıyor Ayrıldığına
  Gözyaşım Sen Oldun Kahirim Sensin
  Evvelim Sen Oldun Ahirim Sensin

  Garibim Can Yıkıp Gönül Kırmadım
  Senden Ayrı Ben Bir Mekan Kurmadım
  Daha Bir Gönüle İkrar Vermedim
  Batınım Sen Oldun Zahirim Sensin
  Evvelim Sen Oldun Ahirim Sensin
  ************************************************** ************************************************** *

  Neşet Ertaş ile bir söyleşi

  - Neşet baba, türkülerinizi diğer aşıklar gibi neden kendi adınızla söylemediniz?
  - Bu bizim yaşamımızdaki o baskılardan, şuuraltından doğan aşağılanmışlığın ve ezikliğin içinde oluşumuzdan doğuyor. Bunu babama sordum, o da, 'Ah oğlum, söylenecek söz çok, ama sarf edecek yer yok' dedi. Hiç unutmam bu sözünü babamın. Daha sonra babama, 'Birşeyler söylemek istiyorum. Ne diyeyim sonunda?' dedim. Anladı rahmetlik. 'Bize 'Garipler' derler oğlum' dedi. Onun için türkülerimin sonunda bir 'garip' sözcüğü yer alır.

  - Eserlerinizi seslendirenler size telif ödediler mi?
  - 'Telif Hakları Kanunu' çıkalı iki sene oldu. Türkülerimizi okumak isteyenler arıyor. Ama 'anonim' şeklinde okuyanlar gene okuyor.

  - Bu hırsızlık değil mi?
  - Baamı soruyorsunuz bunu?

  - Kime sorayım?
  - Televizyonlarda gorüyorum, bizim bozlaklarımızı, türkülerimizi çalıp söyleyenler, adımızı anmamak için ellerinden ne geliyorsa onu yapıyor.

  - Aşıklığın yasası peki?
  - Aşıklığın yasası aşıktır. Aşkı tanıyan Hak'kı tanır. Hak'kı tanıyan haksızlık yapmaz ki! Onlar Hak'kı tanımıyorlar ki, haksızlık yapıyorlar.

  - Yıllarca sizi 'Abdal', 'Çingene'diye aşağılayanlara sözünüz?
  - 'Abdalız' ama 'Çingene' değiliz


  Dünya cennettir insana
  Eşit olsun sana bana
  Kıyılmasın hiçbir cana
  Analar ağlamasın.

  xxx

  İsterim ki bu dünyada
  Hiç kimse cahil kalmasın
  Okusun ilmin kitabını
  Cahilden akıl almasın

  xxx

  Gendi gendini yedenlere
  İlim tahsil edenlere
  İlime doğru gidenlere
  Cahalet mani olmasın

  xxx

  İlim edenler nurlaşıyor
  İlim etmeyen körleşiyor
  İliminen dünya birleşiyor
  Söyleki neden olmasın


  - Almanya'da 23 yıl süreyle Türk kültürüne yaptığınız katkılardan dolayı, sizi kutlamayı akıl eden yetkiliye rastladınız mı hiç?
  - Öyle özel bir ilgi görmedim. Tabii görmem de şart değil. Ben halk sanatçısıyım, halkınan ilgiliyim. Ben onlardan uzağım, onlar benlen.

  - Babanız dışında sizi etkileyen sanatçı oldu mu?
  - Ben babamdan etkilendim.

  - Peki 53 yıl boyunca aynı çizgide çalıp söylemek zor olmadı mı?
  - Efendim zor olacak birşey yok, çünkü babamın duyguları bana yetti .

  - Aşık Mahsuni Şerif'ten etkilendiniz mi?
  - Ben Mahsuni'den etkilendim. Ama şahsen dövüşürdük biz onunla.

  - Neyi bölüşemezdiniz?
  - Tarlayı bölüşemezdik de... Ama ben Mahsuni'yi severim. O, gerçekten bilen ve gerçeği bilen bir ozan.

  - Yaşar Kemal neden size 'Bozkırın Tezenesi' dedi?
  - 1968'de Almanya'dan gelirken kaza yapmıştık Yugoslavya'da. Orada hapishaneye düşmüştüm. Hapishanedeyken Yaşar Kemal bana bir kitabını gönderdi. Üstünde de 'Bozkırın Tezenesi'ne geçmiş olsun'diye bir not vardı. Bir tek Yaşar Kemal'den geldi o not. Başka da hiç kimseden gelmedi!

  - 'Bozkırın Tezenesi' olarak Arif Sağ'ın, bağlamanın sapını kısaltmasına sözü nedir?
  - Şimdi Musa gardaş, Aşık Veyselimizin parmakları işlemezdi. Bir yerden tutardı, o böyle şiirlerini okurdu. Arif olsun, Musa olsun 'bağlama düzeni'nden çok tatlı nağmeler verdiklerini izliyorum. Ama şurda bir gerçek var.

  - Nedir?
  - Bu bağlama düzeninde avucunun içindeki dört perdeyi çok güzel kullanıyorlar. Hem de öğrenciler çok çabuk öğreniyorlar. Ama o orda kalıyor. Artı bir başka melodi çal diyecek olsan, çalamayacak. İsteği ve hevesi orda bitecek. Bırakacak o.

  - Çüzüm?
  - Bu 'tambura düzeni' dediğimiz re perdesinden tutulursa, re perdesi kainattaki bütün müziklerin hepsine hükmedebiliyor.

  - Bozlak nedir?
  - Bozlak bir feryattır Musa gardaş, feryat. Yani derdini isyan ediyor.

  - Geriliklerimize sözünüz?
  Gözleri kör değil kulağı sağır
  Bütün kainatı bilmekte insan
  Hayvan cehennemde cezası ağır
  Huriler içinde cennette insan

  xxx

  Cennettir bu dünya insan olana
  Cehennem de burda hayvan olana
  Gönül haktır gıymatini bilene
  Onu saygıyla almakta insan

  - Bayram Bey'in size ilişkin kitabını okudunuz mu?
  - Şöyle bir karıştırdım. Babam hiçbir türküsü için 'benim' dememiştir. Ama ben biliyorum ki iki tane türküsünü benim için söylemiştir. Bayram Bey, o türküler için 'anonim' diye yazmıştır.

  - Hangileri?
  - Biri 'Neden garip garip ötersin bülbül?' Bir de onun bir başka bülbül türü vardır. 'Bilmem neden böyle soldun/ Niye düştün zara bülbül?'

  - 'Zahidem Türkünüz' için, 'maya' diyorsunuz. Bozlak ile maya arasındaki fark?
  - Şimdi bozlak sınırsız bir feryattır. Onun ölçüsü yoktur. Bozlak'ın küçüğü uzun havadır. O ölçülüdür. Uzun havanın küçüğü de 'maya'dır.

  - Babanızın yanında bozlak söyleyememenizin nedeni?
  - Ben babamı aşamazdım, mümkün değil. Yani babamın bozlaklara verdiği feryadı ve ruhu veremezdim.

  - TRT'de olduğunuz dönemde türkülerinizi engelleyenler oldu mu?
  - TRT Ankara THM Şube Müdürü Nida Tüfekçi, bencilliğinden dolayı türkülerin gırtlağını boğanlardan birisiydi. Eğer türkülerin gırtlağı zamanında boğulmasaydı, türküler bu kadar gecikmezdi su yüzüne çıkmaya. Nida Tüfekçi önce Aşık Veysel'in, sonra da benim ve benim gibi ozanların türkülerini radyodan, radyo arşivinden çikardı. Sonra ben radyoyu terk ettim.

  - 'Her an gözümde perdesin/Nere baksam sen ordasın/Mevlam ayrılık vermesin/Gökte uçan kuşa Leylam', türkünüzdeki Layla'yı hâlâ arıyor musunuz?
  - Leyla gönülün sultanıdır. Leysa'sız insan bir guru ağaç gibidir. Leyla olmasa, bahçenin rengi olur mu?

  - Kim bu Leyla peki?
  - Bütün hanımlar için söylüyorum bunu. Bütün hanımlar Leyla.

  - Aşıkların dilindeki 'iman?'
  - İman bence sevgidir.

  - Nasıl bir sevgi?
  Gece gündüz baharımda yazımda
  Arıyordum onu hayli zamandır
  Şu benim özümde benim gözümde
  Sevişmek ibadet, sevgi imandır

  - Ayrım yapanlara sözünüz?
  Dünya cennettir insana
  eşit olsun sana bana
  kıyılmasın hiç bir cana
  anaları ağlamasın

  xxx

  Can yakmadan atom gücü
  birleşsinler tüm bilimci
  dilerim olsun sahici
  dünyada silah kalmasın

  xxx

  Gendini bilen bunu anlar
  çünkü haktır bütün canlar
  yardımlaşsın tüm insanlar
  dünyada fakir kalmasın

  xxx

  Bir Garib'im, budur derdim
  Tüm dünyayı ben de gördüm
  İsterim ki benim yurdum
  Dünyadan geri kalmasın
  ************************************************** ************************************************** **

  Ercişli Emrah

  Ercişli Emrah
  XVII.yy’ın ilk yarısında yaşadığı sanılan Ercişli Emrah, Erciş kalesine bağlı bir Karakoyunlu köyü olan Ergans’ta doğmuştur. Erciş kalesinin başı Miroğlu’nun sazcısı Âşık Ahmet’in oğludur.

  Genç yaşta Miroğlu’nun kızı Selvihan’a âşık olarak sevgilisinin ardından İran ve Azerbaycan’ın batı kesimlerini gezmiş, gördüklerini duru bir Türkçeyle anlatmıştır.

  Bugün ben bir güzel gördüm

  Bugün ben bir güzel gördüm
  Bakar cennet sarayından
  Kamaştı gözümün nuru
  Onun hüsnü cemalinden

  Salındı bahçeye girdi
  Çiçekler selama durdu
  Mor menekşe boyun burdu
  Gül kızardı hicabından

  Bahçenin kapısın açtım
  Sanırsın cennete düştüm
  Yar ile tenha konuştum
  Bir gül aldım yanağından

  Bahçenin kapısı güldür
  Yanında öten bülbüldür
  Emrahda bir edna kuldur
  Bağışla geç günahından

  Bir yigit gurbete çiksa

  Bir yigit gurbete çiksa
  Gör basina neler gelir
  Silasi fikrine düser
  Yas gözüne dolar gelir

  Kalemnen çekilmis kaslar
  Gözümden akittim yaslar
  Yuvasin terk eden kuslar
  Yuvam diyer döner gelir

  Uca daglarin basindan

  Uca daglarin basindan
  Perim güle güle gelir
  Ondört onbes nazeninnen
  Elin vermis ele gelir

  Yeriyip terliyip izi
  Humarlanip ala gözi
  Deriptir deste nergizi
  Terin sile sile gelir

  Emrah diyer üç-ce bayram
  Olam gözlerine hayran
  Ya maraldir ya da ceyran
  Düsüp çölden çöle gelir

  Emrah diyer servi boyun
  Hürü melem midir soyun
  Sürüden ayrilan koyun
  Kuzum diyer meler gelir.
  ************************************************** ************************************************** **

  Muharrem Ertaş

  >Muharrem Ertaş

  Muharrem Ertaş , 1913 yılında Yağmurlubüyükoba Köyünde doğdu.
  Henüz 7-8 yaşında iken ilk bağlama derslerini aldığı dayısı Bulduk Ustadan sonra, Muharrem Ertaş’ ın asıl ustası Yusuf Ustadır. Yusuf Usta yöresinin anonim ezgilerinin yanı sıra, daha çok Toklumen’li Aşık Sait’in (1835-1910) şiirlerini ustaca çalıp söyleyen ve bütün bunları

  Muharrem Ertaş’a da öğreten yörenin en ünlü saz ustalarından biridir.

  Ömrünün neredeyse tümünü çalıp çağırarak geçiren Muharrem Usta’nın son evliliğinden Ekrem, Ali, Muharrem ve Cemal adlarında dört çocuğu daha olur ve ömrü, yöresel tabirle sekiz baş horantaya ekmek parası kazanmak uğruna son derece zor ve kötü şartlarda çalışıp çırpınmakla geçer.

  ÖLÜMÜ : Bu dünyada 71 yıl yoksul , kendi halinde ve sessizce yaşayan Muharrem Ertaş, 1984 yılının 3 Aralık günü yine sessiz bir şekilde vefat etti.

  NEŞET USTANIN BABASI MUHARREM ERTAŞ VEFAT EDİNCE ONU İÇİN YAZDIĞI BOZLAK:

  NEYLEDİN DÜNYA
  Aydost deyince yeri göğü inleten
  Muharrem usta'ydı bunu dinleten
  Gönül kırmazdı bilerekten,bilmeden
  İnsan velisini neyledin dünya

  Sazını çalarken kendinden geçen
  Gönülden gönüle kapılar açan
  Aşkın dolusunu nefessiz içen
  Gönül delisini neyledin dünya

  Garibim babamdı muharrem usta
  Bilirim aşıktı sevdiği dosta
  Sazımın emaneti.." diyen en son nefeste
  Sazın ulusunu neyledin dünya
  ************************************************** ************************************************** **

  Halil Söyler

  Zaralı Halil (Halil Söyler)

  Bir bulut kaynıyor Sivas elinden
  Ucu telli mektup geldi yarimden
  Karlı dağlar ne olur ne olur
  Asker ağam gelse yaralarım ey olur


  Zaralıların radyodaki türkü programlari sırasında defalarca "İşte Halil Emminin türküsü!" diye birbirlerine hatirlatmalarina sebep olan Halil Söyler Zara'nın yetistirdigi en meshur sahsiyetlerden birisidir. Zarali Halil 1906 yılında zayıf bir çocuk olarak dünyaya gelir. Ömür boyu yakasını bırakmayan bu çelimsizlik nedeni ile İnce Halil olarak da bilinmistir. Önce annesini sonra da babasını kaybedince ondört yaşında Sivas'ta Yetistirme Yurduna yerlestirilmistir. Burada baglama çalmayı ögrenmiştir.

  Müzik formasyonunda Sivasli Hafiz Halid, Feryadi Hakki ve Divrikli Nuri (Üstünses) önemli rol oynamışlardır. Daha sonra ustalik zamaninda devrinin diger ünlü isimleri Malatyalı Fahri, Erzincanlı Şerif ve Diyarbakırlı Celal ile meşk etmistir. Odeon plaklarına okuduğu ilk eser, Celal Güzelses'in "Kara Gözler" adlı hoyratıdır.

  Zarali Halil'in eserlerini radyoda Neriman Altındağ, Nermin Yapar, Zehra Bilir gibi sanatçılar icra etmislerdir. Zaralı Halil 15 Ocak 1964 yılında vefat etmiş, geride eşi Kamer Hatun ve sekiz çocugunu bırakmıştır.


  Karlı daglar karanlığın bastı mı?(U.H.)

  Karli daglar karanligin basti mi?
  Kahbe felek ayriligin vakti mi?
  Karli daglar ne olur ne olur
  Asker agam gelse yarelerin ey olur

  Bir bulut kayniyor Sivas elinden
  Ucu telli mektup geldi yarimden
  Karli daglar ne olur ne olur
  Asker agam gelse yaralarim ey olur

  Allah su askere ömürler vere
  Tezkeresin alip geriye döne
  Karli daglar ne olur ne olur
  Asker agam gelse yaralarim ey olur

  Çaya indim çağlarım

  Çaya indim çağlarım
  Yar yar diye ağlarım
  Yarim ısıtma tutmuş
  Ben ısıtma bağlarım

  Çaya indim taşı yok
  Yüzük buldum kaşı yok
  Havada bir kuş gördüm
  Benim gibi eşi yok

  Çaya indim çay susuz
  Mahmur gözler uykusuz
  Ellerin yari gelmiş
  Hani bizim hayırsız
  ************************************************** ************************************************** *

  Şeref Taşovalı

  Şeref Taşlıova
  Kurumaz âşığın gözünde yaşı,
  Gurbet ellerinde, han köşesinde.
  İçinden tükenmez âhı, ateşi,
  Gurbet ellerinde, han köşesinde.

  Bu aşk ile ah çekerim inlerim,
  Bir söylerim, iki durup dinlerim,
  ŞEREF der ki böyle geçti günlerim,
  Gurbet ellerinde, han köşesinde.


  Aşık Şeref Taşlıova, 10. Nisan 1938 yılında Kars iline bağlı Çıldır ilçesinin Gülyüzü köyünde dünyaya geldi. Hacı Bey ve Nergis Hanım’ın üçüncü çocuğudur.

  Âşıklıkla ilgili bilgi ve terbiyesini, Doğu Anadolu ve Azerbaycan sahasında tanınan Çıldırlı Âşık Şenlik’in oğlu Âşık Kasım’dan aldı.

  1958-1960 yılları arasında vatani görevini tamamladı. 1964 yılında Kars Radyosu’na girerek “Âşık Programları” yapmaya başladı; bu çalışmaları radyo kapanıncaya kadar, aralıksız on yıl devam etti.

  İlk olarak 1971 yılında resmi görev ile; “Sanat Elçisi” olarak Almanya’dan başlayan yurt dışı seyahatleri, uzun bir zaman dilimi içinde tam olarak 25 kez gerçekleşti. 1987 yılında Almanya’nın Marl Belediyesi tarafından davet edildi. Hollanda, Belçika, Lüksemburg, Fransa, İsviçre, Avusturya, Danimarka, Almanya, İngiltere, Singapur, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kırgızistan ve Türkmenistan gibi ülkelere gitti.

  Yurt içinde ve uluslar arası düzeyde yapılanlar da dahil olmak üzere, gittiği çeşitli organizasyonlarda; 135 madalya, 66 plaket ve 180 taktir-teşekkür belgesi kazandı.

  Şiirleri ve gelenekten gelen biri olarak kağıda döktüğü bilgileri, Türk Edebiyatı, Çağrı, Maya, Tarla, Gülpınar, Pınar, Köz, maya, Türk Folkloru, Millî Kültür, Türk Folklor Araştırmaları gibi edebiyat tarihimizde önemli yere sahip dergilerle, çeşitli antolojilerde yayınlandı. Bu arada, folklor ve halk edebiyatı üzerine yapılan sempozyum ve kongrelerde tebliğler sundu. “Gönül Bahçesi” isimli şiir kitabını Kültür Bakanlığı yayımladı. “Âşık Şeref Taşlıova, Hayatı ve Şiirleri-1” isimli kitabı yayın aşamasındadır. Türk Dil Kurumu adına Prof. Dr. Fikret Türkmen ve Nail Tan tarafından hazırlanan “Âşık Şeref Taşlıova’nın Tasnif Ettiği Hikâyeler” isimli eser de 2004 yılı kapsamında kurum tarafından basılacaktır.

  Taşlıova’nın şiirlerinin bir kısmı, Amerika Indiana Üniversitesi tarafından derlenmiştir. Almanya Berlin Üniversitesi International Instute For Tradational Music Instute tarafından yapılan çalışma sonucunda türküleri derlendi ve kitap haline getirildi. Unesco’nun 1988’de hazırladığı Dünya Sanat Dizisi’nde, Türkiye’deki âşıkları temsilen rol aldı. Birincisi 15-21 Kasım 1989’da, ikincisi 4-7 Temmuz 1996’da, üçüncüsü de 3-13 Temmuz 2003 tarihleri arasında İngiltere’de düzenlenen Uluslararası Hikaye Festivaline (International Story Telling Festival) katıldı. Buradaki icrasının sonucu olarak, 21-23 Haziran 1996 tarihinde Danimarka’da yapılan ve 24 ülkenin iştirak ettiği Vikinglerin Doğuş Günü ve Gün Dönümü Geleneği Festivali’ne ve 1996’da Singapur’a davet edildi.

  Başta TRT olmak üzere, özel radyo ve televizyonlarda yapılan çeşitli programlara katıldı. TRT tarafından hazırlanan “Ozanın Kopuzundan Âşığın Sazına” isimli programda danışmanlık yaptı. Yine aynı kurumun hazırladığı “Âşıklık Geleneği” programının metin yazarlığını yaptı. Japon NHK televizyonunun hazırladığı “İpek Yolu” ve İngiliz BBC televizyonunun yürüttüğü “İskender” (Aleksander) isimli dizilerde görev üstlendi. Alman ATT ve ZDF radyolarında, İngiliz BBC TUR radyosunda programlara katıldı.

  1991 yılında Atatürk’ün doğumunun 100. yıldönümü münasebetiyle açılan yarışmada, Müzik-San Vakfı tarafından; 1996 yılında da Türkiye Yazarlar Birliği tarafından “Yılın Sanatçısı” seçildi. 2000 yılında Türksav tarafından “Türk Dünyasına Hizmet Ödülü” ile ödüllendirildi.

  Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliğinin (Mesam) kurucu üyesi ve Teknik Bilim Kurulu başkanıdır.


  Eserlerinden bazıları:


  BENİM

  Bin dokuz yüz otuz sekiz
  Nisan doğum ayım benim
  Taşlıova soy adımız
  Salihgiller soyum benim

  Doğuda Serhat Kars ili
  Meşhurdur Çıldır’ın gölü
  Tabiat nakışlı halı
  Gülyüzüdür köyüm benim

  Anam Nergiz, babam Hacı
  Üç kardeşiz iki bacı
  Şeref der konuşmam acı
  Yumuşaktır huyum benim
  (Bir doksan bir boyum benim)


  HAN KÖŞESİNDE

  Kurumaz âşığın gözünde yaşı,
  Gurbet ellerinde, han köşesinde.
  İçinden tükenmez âhı, ateşi,
  Gurbet ellerinde, han köşesinde.

  Derdini anlatır, sözünü satar,
  Erkenden yol alır, menzile çatar,
  Ya hastalar, ya yorulur, ya yatar,
  Gurbet ellerinde, han köşesinde.

  Âşıklar gurbette ağlamaz neyler,
  Üç beş ahbap bulur derdini söyler,
  Türküler çağırır, muhabbet eyler,
  Gurbet ellerinde, han köşesinde.

  Gelin dostlar, benim derdim var diyer,
  Geniş dünya tek başıma dar diyer,
  Gündüz hayal eyler, gece yar diyer,
  Gurbet ellerinde, han köşesinde.

  Bu aşk ile ah çekerim inlerim,
  Bir söylerim, iki durup dinlerim,
  ŞEREF der ki böyle geçti günlerim,
  Gurbet ellerinde, han köşesinde.

  Beni

  Her gelen insanlar geçer üstümden
  Muhannet sevdiğim yol ettin beni
  Çekmeyinen kopmaz idi yaprağım
  Aşkınla bir çürük dal ettin beni

  Abdal edip diyar diyar gezdirdin
  Kayığımı ummanlarda yüzdürdün
  Peteğimi kovanımdan süzdürdün
  Yadlar sofrasında bal ettin beni

  Şeref der ki duyamadım sesin yar
  Sırmalıydı yeleğinde süsün yar
  Keşiş kızı Aslı mısın nesin yar
  Kerem gibi yaktın kül ettin beni  Gönder

  Hasret mektubunu yazdığın zaman
  Sitem etme selamını hoş gönder
  Yanıyor yüreğim halim pek yaman
  İster dolu ister isen boş gönder

  Sana aşık olan sevgi duyandır
  Yar uğruna şirin canı koyandır
  Mektubunun iki ucunu yandır
  Üzerinde birkaç damla yaş gönder

  Gece gündüz hayal eder özlerim
  Kavuşmak çaresiz ağlar sızlarım
  İlkbaharda yollarını gözlerim
  Yaz gelmezsen sıcak sevgi kış gönder

  Şeref bir gül gibi soldu deseler
  Sıladan uzakta kaldı deseler
  Gurbet ellerinde öldü deseler
  Mezarıma iki tane taş gönder  Güzel Görünür

  Arzu iplik sevgi nakış
  Ördükçe güzel görünür
  Gönül gözü ile bakış
  Gördükçe güzel görünür.

  Zaman ince esen yeldir
  Hayat ağaç günler daldır
  Mutluluk uzunca yoldur
  Vardıkça güzel görünür

  Tatlı söz dil arasında
  Diken var gül arasında
  Hatıra yıl arasında
  Durdukça güzel görünür

  İnsanı yaşatan hava
  Tatlı sözdür derde deva
  Herkes hayalinde yuva
  Kurdukça güzel görünür

  Şeref der ki başka yandan
  Kervanım ayrıldı handan
  Seven sevdiğini candan
  Sardıkça güzel görünür
  ************************************************** ************************************************** *

  Turabİ

  TURABİ (TÜRABİ)
  Gel gönül gidelim aşk ellerine
  Maksudun yar ise bir tane yeter
  Fikreyle kıldığın amellerine
  Heva-yı çerh ile efsane yeter

  Türabi sen özün payimal eyle
  Hak yolunda yüzün payimal eyle
  Şu fani dünyada bir hayal eyle
  Geçen geçti gelen nişane yeter

  Yaşantısı hakkında elde yeterli bilgi yoksa da; 1849'da Hacı Bektaş Tekkesi postunda oturduğunu ve 1868 yılında öldüğünü gösteren belgeler vardır. Bir şiirinde asıl adının Ali olduğunu söyler:

  Mahlasım derler Türabi, namım el- hac Ali.
  Doğduğu yerde kesinlikle bilinmiyor. Kimi kaynaklar Ankara'lı, Yanya'lı ve Koniçeli olduğunu belirtiyorlarsa da, aynı mahlas ile yazan birkaç ozanın bulunduğu sanılıyor. Divanı basılmıştır (1294/187. Divandaki şiirlerin çoğu aruzla yazılmıştır. Heceyle olanlar da halk geleneği işlenmiştir; divan edebiyatı örnekleri pek başarılı değil. Koşuk düzeni acemicedir. Yine de Türabi, Bektaşilerin değerli ozanlarındandır. Daha çok divan şairi Fuzuli'nin etkisinde kalmıştır. (C. Öztelli ).

  On dokuzuncu yüzyılda yaşamış bir Bektaşi ozanı olarak bilinen Türabi bir Bektaşi ulusu Yanbolu'lu Hacı Türabi Dede-Baba olarak tanınır. Çorum'lu Seyyid Hasan Hüsnü Dede- Baba'nın 1849'da ölümü üzerine, Hacı Bektaş dergahı postuna oturur. 19 yıl meşihat ettikten sonra, 1868'de ölür. Hacı Bektaş türbesinin girişinde sol yanda bulunan tümsek üzerinde gömülüdür.

  Bektaşi tarikatında Türabi mahlaslı yedi ozan gelip geçmiştir. Fatih dönemi erenlerinden Türabi Baba, sonra Afyon'lu Türabi Baba, on dokuzuncu yüzyılda yaşamış ve Koniça'da gömülü bulunan Yanya'lı Türabi Baba, yirminci yüzyılda yaşayan Kumluca'lı Türabi Baba, Girit'li Mustafa Türabi Baba, Süleyman Türabi Baba ve Kula'lı Mehmet Türabi Baba. (T. Koca)

  Prof. M. Fuat Köprülü, İkdam gazetesinde yayınlanan bir yazısında; Türabi mahlaslı şiirlerin, hangi Türabi'ye ait olabileceğini belirleyememiş. Ankara'lı bir Türabi'den söz etmiştir. Sadettin Nüzhet Ergun, Üniversite kitaplığı memuru Sabri beyden şu bilgiyi aktardığını yazar. Nereli olduğu bilinmeyen ve yaşam hikayesi hakkında bilgimiz olmayan Türabi'ye ait Üniversite kitaplığında bir divan bulunmaktadır. Bu divanın 240. sayfasında kendisinin Pir evi dedikleri Kırşehir dergahının Babası iken, 1868'de öldüğü yazılıdır. Bu divan yaklaşık 2800 beyitten oluşmaktadır. İçinde: 1 Münacaat, 331 gazel, 1 Tarih, 1 Naat, 2 Mersiye, 1 Sakiname, 3 Terciibend ve terkibibend, 5 Müseddes. 5 Muhammes, 20 Murabba, 23 Koşma bulunmaktadır. Bu divan harf sırasına göre dizilmiştir. Türabi, Kul Turab, Turab mahlaslarını kullanır.

  Nerede ve ne zaman doğduğu, kimin oğlu olduğu ve yaşamı konusunda bilgi yok. Abdülbaki Gölpınarlı Yanbolu'lu olduğunu belirtiyorsa da kaynak göstermiyor (AleviBektaşi Nefesleri, s: 19 ). Hacı Bektaştaki Pir evinde postnişin olduğu (1849-1850) ve orada öldüğü biliniyor.

  Atilla Özkırımlı Alevilik- Bektaşilik Edebiyatı adlı yapıtında; Halk şairleri arasında büyük bir ün kazanmış olan Türabi, daha çok aruzla ve divan geleneğine bağlı şiirler yazmıştır. Fuzuli'yi izlemeye çalışan bu tür şiirlerinin dışında heyecanla yazdığı nefesler, Bektaşi edebiyatının ortak özelliklerini taşır. 1868 yılında vefat ettiği biliniyor.
  Divanının eksik bir basımı yapıldı (1877) diyor. Çankırı'lı Aşık Ali Rıza bir şiirinde ondan sevgi ve saygıyla söz eder.

  Ali Rıza enginlerden enginim
  Sermayem yok ama gayet zenginim
  Hacı Türabi'den elim var benim
  Türab ol ey gönül engine gel gel

  Acaba bu Türabi Çankırı yakınlarında türbesi bulunan Türabi mi?
  Rahmetli Turgut Koca Türabi hakkında ayrıca şu açıklamayı da yapar: "Amerikan dergahının babası olan Recep Ferdi Baba'nın bana yolladığı (İslam Tasavvufu ve Bektaşilik) adındaki Arnavutça kitabında, Türabi mahlaslı şiirlerin yazarını, Hacı Bektaş postnişini Hacı Ali Türabi olarak göstermektedir. Bektaşilik geleneğinde de bu böyledir.

  Şimdi, Sadeddin Nüzhet Ergun'un, Sabri beyin ve Recep Ferdi Baba'nın belirlediği bu olguya biz de katılır, Türabi mahlaslı nefesleri yazan şairin, Yanbolu'lu Hacı Ali Türabi Baba olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Hacı Ali Türabi Baba'nın bir divanı da Ankara Kütüphanesindedir. Al 3/26 numarada kayıtlıdır. Yine Ali Emiri kitapları arasında 656 numaralı dergide iki destanı vardır.''

  Şiirlerinde akıcı, sıcak, çekici, duru ve yalın bir dil kullanmıştır. Tarikatın tüm güzellikleriyle, inceliklerini büyük bir başarı ve ustalıkla şiirlerine yansıtmıştır. Din dışı sevgiyi bazı şiirlerinde derinlemesine ve vurgulayarak işlemiştir. Hz. Ali ve ehlibeytine duyduğu derin sevgi ve bağlılığı her an dile getirmeyi bilmiş, Hacı Bektaş Veli'nin ulu ve yetkin kişiliğinden saygıyla ve huşu içinde söz etmiştir. Tüm şiirleri toplanıp yayınlanmıştır. Aruz ve hece ölçülerini kullanmıştır. Şiirlerinden kendisini her yönden yetiştirdiği, derin bilgi sahibi olduğu, yaşama iyimser ve umut dolu bir anlayışla baktığı, Bektaşi felsefesini tüm incelikleriyle yaşayıp uyguladığı anlaşılmaktadır.

  Türabi haline şükreyle herdem
  Rıza-yı Hak gözet olagör ebsem
  Surette zillette görünürse adem
  Manada, Huda'da nimet bizimdir  Eserlerinden bazıları:  1
  Dedim dilber senin aslın nereli
  Konya tarafında Bor dedi bana
  Dedim aşkın ile sinem bereli
  Dermanı bulunmaz çor dedi bana

  Dedim zülfün eyle boynuma zencir
  Dedi var yıkıl git hey ihtiyar pir
  Dedim talim edip ol sen muabbir
  Bir rüya görmüşüm yor dedi bana

  Dedim ruhun ahmer yoksa al mıdır
  Dedi servi kaddim hub nihal midir
  Dedim şirin lebin söyle bal mıdır
  Şirin değil biraz şor dedi bana

  Dedim bir busecik in'am edip ver
  Dedi hışma gelip bu herif ne der
  Dedim hem yanımda birdir simü zer
  Derviş fakir sefil hor dedi bana

  Dedim kemendimdir giyusu telin
  Dedi Türabi çek sen benden elin
  Dedim seyreyleyim gerdanda halin
  İşte gözün görmez kör dedi bana


  2
  Seyid Ali Sultan himmet eyledi
  Açıldı meydana çırağ uyandı
  Münkirlerin özü gözü bağlandı
  Şulesinden Sersem Ali Baba'nın

  Taştı Kevseri bol Kızıl Deliden
  Kanmıştır aşıklar Kalubeliden
  Harici şaşırdı darbı Ali'den
  Dehşetinden Sersem Ali Baba'nın

  Mümine ezelden verildi murat
  Gerçek aşık olanların gönlü şat
  Sultanın elinden Yezitler feryat
  Dehşetinden Sersem Ali Baba'nın

  Zahide sen şöyle gezme bihaber
  Riya kaplamıştır seni serteser
  Bülbüllerin zar ü efganı biter
  Dehşetinden Sersem Ali Baba'nın

  Sadhezar Yezid'e olsun lanetler
  Müminlere daim olsun rahmetler
  Türabi' ye in'am olsun himmetler
  Dehşetinden Sersem Ali Baba'nın


  3
  Erenler serveri gerçekler piri
  Hünkar Hacı Bektaş erleriyiz biz
  Balım Sultan Abdal Musa şahımız
  Seyid Ali Sultan gülleriyiz biz

  Kaygusuz Sultan'dır bir serdarımız
  Kara donlu candır türbedarımız
  Kanber Ali Sultan şehsüvarımız
  Necef deryasının güheriyiz biz

  Sarı İsmail Hacım Sultan ulumuz
  Şah-ı Horasan'a çıkar yolumuz
  Muhammed Ali'den kokar gülümüz
  On iki tarikatın serveriyiz biz

  Türabi üçlerin birisi oldu
  Yedilerle kırklar meclise güldü
  Horasan erleri azmedip geldi
  Muhammed Ali'nin kullarıyız biz


  4
  Salma dil gemisin engine aşık
  Erenler aşkına payan bulunmaz
  Her yerde keşfetme sakın hakayik
  Anı fehmeyliyen bir can bulunmaz

  Arifin halini tarif ne hacet
  Efsane sözlerden eyle feragat
  Kande göster bana sahip keramet
  Ali çoktur Şahımerdan bulunmaz

  Muhtefi oldular alemde erler
  Kıymetsiz olmuştur ilmü hünerler
  Her kime sorarsan arifiz derler
  Benden özge baktım nadan bulunmaz


  Türabi cihanda olduk serseri
  Fehmeden kalmamış dürrü gevheri
  Kimsenin kimseden yoktur haberi
  Böyle acaip seyran bulunmaz

  5
  Bir şah ki hükmünde olmazsa muhkem
  Dağıtır askeri han üste gider
  İşinin tedbirin bilmeyen adem
  Şaşınr tedbiri yan üste gider

  Hakikatsiz adem ne bilir kıymet
  Deratı devlette bulunmaz kudret
  Bir mert ki namerde ederse hürmet
  Zayi olur emek, nan üste gider

  Varıp boyun eğme namert payine
  Mevla gazap eder kalbi haine
  Akıllı Türabi uyma laine
  Şaşırtır tedbirin can üste gider


  6
  Adem, huri şu dünyaya gelmeden
  Muhammed Ali'nin nurun gördün mü
  Hak nasibin almış kudret eliyle
  Hünkar Hacı Bektaş Piri gördün mü

  Şu dünyayı hamur edip yuğuran
  Dokuz baba dört anayı doğuran
  Hitabı Elestte bize çağıran
  Can içinde canan yarı gördün mü

  Gel gidelim Seyit Ali izine
  Yüz sürelim ayağının tozuna
  Kırklar meydanında pir niyazına
  Dara Mansur olan eri gördün mü

  Men'aref sırrına sırdaş kandedir
  Senden sana yakın yoldaş kandedir
  Yol gösteren sana kardaş kandedir
  Ol şahı alamet Çarı gördün mü

  Türabi Baba'nın dilde imanı
  On iki imam on yedidir erkanı
  Mihrabü minberde Seb'ulmesani
  Cemalinde pirin varı gördün mü


  7
  Gel gönül gidelim aşk ellerine
  Maksudun yar ise bir tane yeter
  Fikreyle kıldığın amellerine
  Heva-yı çerh ile efsane yeter

  Meyl-i dünya için gel olma bed-nam
  Kim aldı felekten muradınca kam
  Ölüm var mı yok mu ahir-i encam
  Vakit geçirmeğe virane yeter

  Beyhude işlerin terkeyle mutlak
  Küllü men aleyha fan dedi Hak
  Cihan baki değil hikmetine bak
  Bu bir söz arife bahane yeter

  Türabi sen özün payimal eyle
  Hak yolunda yüzün payimal eyle
  Şu fani dünyada bir hayal eyle
  Geçen geçti gelen nişane yeter


  8
  Şah-ı Merdanın kulları
  Hacı Bektaş'ın gülleri
  İlm- i ledün bülbülleri

  Kemer beste miyan beste
  Gül destedir Bektaşiler

  Her seher açılır meydan
  Sürerler ayn-ı cem erkan
  Ta ezel ahdiyle peyman

  Kemer beste miyan beste
  Gül destedir Bektaşiler

  Elif okurlar ötürü
  Pazar ederler götürü
  Yaradan Haktan ötürü

  Kemer beste miyan beste
  Gül destedir Bektaşiler

  Sekahüm Rabbihüm derler
  Şeraben tahur içerler
  Sır için serden geçerler

  Kemer beste miyan beste
  Gül destedir Bektaşiler

  Aşk-ı Allah kıblegahım
  Vechullahtır secdegahım
  Gönlümdedir beytullahım

  Kemer beste miyan beste
  Gül destedir Bektaşiler

  Türabi' nin sözü haktır
  İster dinle ister bak dur
  Gönlümde garazım yoktur

  Kemer beste miyan beste
  Gül destedir Bektaşiler
  ************************************************** ************************************************** **

  Sidki Baba (aŞik Pervane)

  SIDKI BABA (AŞIK PERVANE)

  On dört yıl dolandım Pervanelikte
  SIDKI ismim buldum divanelikte
  Sundular aşk meyin mestanelikte
  Kırkların ceminde dar'a düş oldum.

  SIDKI'yam çok şükür didara erdim
  Aşkın pazarında hak yola girdim
  Gerçek ariflere çok meta verdim
  Şimdi Hacıbektaş Pire düş oldum.

  Sıdkı Baba'nın soyu Oğuz Türkleri'nin Bozok koluna bağlı Dedekargın örelerine da aşiretinden gelir. Dedekargın aşireti Anadolu'nun çeşitli yörelerine dağılırken bir grup da Malatya'da Tohma çayı kenarında Çerme adında bir köye yerleşmişler, uzun yıllar bu köyde yaşayarak arazi ve mülk sahibi olmuşlardır. Bunların arasında Hacı Ahmetler diye tanınan bir aile vardır. Sıdkı Baba'nın dedesi bu Hacı Ahmetlerdendir.

  Osmanlı İmparatorluğu'nun gerileme dönemlerinde Anadolu'da devlet otoritesi sarsılmış, devlet güvencesi ve can güvenliği kalmamıştır. Aşiretler arasında kıran kırana, gücü gücü yetene bir savaş ve rekabet hüküm sürer. Baş vurulacak makam yoktur. Yörede çoğunlukta olan Kürt aşiretleri üstünlük sağlayarak zaman bu zaman derler, zulüm, işkence ve baskılarını artırırlar ve bu köy halkını topluca göç etmek zorunda bırakırlar. Köy halkı canını kurtarmak için arazisini ve evini terk edip guruplar halinde göç ederek Silifke yöresine yerleşirler. İlk kafilede Hacı Ahmetler de vardır. Fakat Hacı Ahmetler bu durumu hazmedemeyerek geri gidip arazilerine sahip çıkmayı, kendi evlerinde oturmayı kararlaştırıp köylerine dönmek üzere yola koyulurlar. Tarsus'un Yenice köyü yanına geldiklerinde yeni bir kafile ile karşılaşırlar. Niyetlerinin geri gitmek olduğunu söyleyince, yeni kafile: Sakın gitmeyin, azgınlığı daha da artırdılar, yakıp yıkma, talan işkence eskisini de geçti. derler. Hacı Ahmetlerin cesaretleri iyice kırılır. Fakat tam bu sırada bir kolera salgınına yakalanırlar. Ailenin bütün erkekleri ölür. Bu göç yolculuğunu at sırtında, heybe gözünde, kundağa sarılı olarak yapan Mehmet adında bir küçük çocuk vardır. Erkek olarak yalnız bu bebek Mehmet koleradan kurtulmuştur. Bu yüzden kadınların ölümünden kurtulanları Mehmet'le Yenice'de yerleşmek, zorunda kalmışlardır.

  Zamanla Mehmet büyür, on sekiz yaşında bir delikanlı olarak ailenin tek erkeği ve umudu olur.

  İşte bu sırada Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa Osmanlı devletine baş kaldırmış, Kütahya'ya kadar gelen orduları yenilgiye uğrayınca, Mısır'a geri dönerken, yol boyu orduya elverişli gençleri toplayarak zorla Mısır'a götürmüşlerdir. Bunların arasında Mehmet de vardır.

  Mehmet Mısır'a vardıktan bir müddet sonra bir arkadaşıyla kaçmayı başararak köyüne döner ve Eşeli adında bir kızla evlenir. Bu evlilikten Ahmet ve Zeynel Abidin adında iki oğlu olur. İki kardeş köy medresesinde okuyup yazmayı öğrenirler. Zeynel Abidin saz çalmayı da öğrenir ve (Pervane) mahlasıyla deyişler söylemeye başlar. Altı yaşında deyiş söylediği rivayet edilmiştir. Mehmet'in erken ölümü ile çocuklar yetim kalırlar.

  Zeynel Abidin'in adı artık Pervane'dir. Pervane on iki yaşına geldiğinde ününü duyduğu Hacıbektaş Dergahına gitmeyi arzular, annesinden izin ister. Annesi çocukluğunu bahane ederek izin vermez, biraz daha büyü de sonra gidersin der. Fakat Pervane aklına koyduğu için bir gün habersizce kaçar, farkına varan annesi arkasından atlı göndererek yoldan geri çevirtir. Pervane bir müddet sonra tekrar kaçar ve bu sefer planını uygulamayı ve Hacıbektaş'a ulaşmayı başarır.

  Pervane 1293 yılında dergaha gittiğini ve o zaman on iki yaşında olduğunu deyişlerinde tekrarlamaktadır. Buna göre doğum yılı 1281 miladi 1865'tir.


  Dergaha Varış

  Pervane, köyünden kaçmayı başarıp yola koyulduğunda maceralı bir yolculuk geçirir. Yolu bilmediğinden sorarak tek başına ve yürüyerek yola devam eder. Akşam bir hana vardığında arkasından hana bir atlı gelir. Bu zat Pervane ile ilgilenir ve Hacı Bektaş'a gideceğini öğrenince "Ben de o tarafa gideceğim, beraber gideriz" der. Fakat Pervane kuşkulanmaktadır. Annesi tarafından gönderildiğini sabah olunca kendisini geri götüreceğini düşünerek huzuru ve uykusu kaçar. Fakat sabahleyin beraber yola düştüklerinde geldiği yöne gitmediklerini görünce içi rahatlar, birlikte yola devam ederler. Bir vadiye düşerler ki, mevsim ilkbahar, kar suları dolayısıyla dereler coşkun akmakta. Vadi boyunca coşkun sularla yol pek çok kereler kesişmekte. Çocuk Pervane'nin o suları geçmesi mümkün değil.

  Atlı : "Oğlum bu suları nasıl geçeceksin, gel terkime bin diyerek" çocuğu atın arkasına alıp vadiyi geçtikten sonra düzlüğe erince "Ben Konya'ya gidiyorum, şu yol doğru dergaha gider, bir tarafa sapmadan doğru gidersen dergaha ulaşırsın" der ve yolları ayrılır.

  Pervane bunu kendisine yardıma gelen ulu bir zat ve mutlu bir olay olarak kabul etmektedir.

  Dergaha vardığında durumu Şeyh ve postnişin olan Feyzullah Efendiye bildirirler. Şeyh "üç gün istirahat etsin de sonra görüşürüz" der. Pervane bu üç günü sabırsızlıkla bekler ve şeyhin huzuruna çıkardıklarında, bir ay hizmet edip geri gitmek arzusunda olduğunu söyleyince Şeyh "Oğlum bir ayda ne öğreneceksin, sende istidat ve kabiliyet görüyorum, burada kal, seni Çelebi efendilerle okutayım, alim olursun aşık sadık olursun" dediğinde Pervane kalmayı kabul etmiş ve Şeyhi huzurunda :

  Hublar ser çeşmesi nur-i Feyzullah
  Arz'ettim cemalin seyrana geldim

  dizeleriyle başlayan koşmayı söylemiştir.

  Şeyh : "Aferin oğlum, çok beğendim, bu yaşta bu sözler bir aşık eseridir. Saz da çalarmısın?" diye sorduğunda "Evet efendim, sözüme göre sazım da var" diye cevap vermiş ve eline bir' saz verdiklerinde o anda irticalen ve saz ile :

  Aşık oldum bir keremler kanına
  Gönül arz ettiği cana kavuştu.

  dizeleriyle başlayan, ikinci deyişini söylemiştir.

  O zaman dergahta değerli hocaları olan bir medrese vardır, Feyzullah Efendi Yozgatlı meşhur Ali Nihani Hoca'yı da İstanbul'dan getirterek medreseyi takviye etmiştir. Çocuklar Cemaleddin ve Veliyeddin Çelebiler bu medresede okumaktadırlar. Pervane de bu medresede okumaya başlamıştır.

  Pervane dergaha geliş yılını çeşitli deyişlerinde şu dörtlüklerle belirtmiştir :

  Bin iki yüz doksan üç oldu yıllar
  Aktı gözlerimden kan oldu seller

  Erişti nevbahar açıldı güller
  Can bülbülü gülistana kavuştum

  Sene bin iki yüz doksan' üçünde
  İçirdiler aşk badesin düşümde

  Bir güzelin sevdası var başımda
  Ya Rabbena şükür elhamdülillah.

  Pervane iki yıl geçtik ten sonra anne hasreti duyarak şeyhinden üç ay izin almış ve Yenice'ye gitmiş, izninin bitiminde tekrar dergaha döndüğünde Şeyh Feyzullah Efendinin öldüğünü öğrenmiştir.

  Dergah postuna oturan büyük oğlu Cemaleddin Efendi yeni şeyhi ve medrese arkadaşıdır. Medrese hocalarıyla devamlı ilişki içinde adeta zamana bağlı olmaksızın öğrenimlerine devam ederler. Diğer taraftan da tarikat işleriyle uğraşarak sık sık birlikte yurt gezileri yaparlar. Medrese tahsili ve tarikat hizmetleri iç içe olarak Cemaleddin Efendi ile beraberliklerini 1310 yılına kadar sürdürürler.

  Pervane, Şeyh Feyzullah Efendiye gösterdiği bağlılığı, daha fazlasıyla oğlu Şeyh Cemaleddin Efendiye de göstermiştir. Kendisine verilen görevleri yapmaktaki çalışkanlığı ve dürüstlüğü ile dikkati çeken ve sevilen Pervaneye. gösterdiği bu bağlılık ve sadakatinden dolayı Şeyh Cemaleddin Efendi bir gün "Senin adın bundun sonra Sıdkî olsun demiş ve Pervane bu adı çok beğenerek benimsemiş, bundan sonra adı da, mahlası da Sıdkî olmuştur. Bundan sonraki deyişlerinde Sıdkî mahlasını kullanarak bu olayı büyük bir sevinç ve şükran duygularıyla şu şekilde ifade etmiştir :

  Cemaleddin hünkar dil-i şadıma
  İrşad ile Sıdkî dedi adıma
  Hasılı yetirdin her muradıma
  Ya Rabbena şükür elhamdülillah

  ---------

  On dört yıl dolandım Pervanelikte
  SIDKÎ ismim buldum divanelikte
  Sundular aşk meyin mestanelikte
  Kırkların ceminde dar'a düş oldum.

  ---------

  Er ceminde agah oldum bu sırra
  Yüküm cevahirdir çözmem her yere
  On dört sene hizmet ettim bir pire
  Bu Sıdkî mahlasın kazandım yeter.

  ---------

  Cemaleddin Efendi bütün gezilerini Sıdkî ile beraber yapmış. Sıdkî'nin eline kendisinin halifesi ve vekili olduğuna dair bir berat (belge) vererek ayrıca tarikat gezilerine göndermiştir.

  Sıdkî, şeyhi adına ve onun vekili sıfatıyla tarikat hizmetlerini yürütmek amacıyla bütün Anadolu'yu dolaşmış ve böylece tarikatın ikinci adam durumuna. gelmiştir.

  Bu gezilerinden birinde Merzifon'un Harız köyü nü beğenerek oraya yerleşmek istemiş, Cemaleddin Efendi de sadık bir adamının dergahtan uzak bir yerde, dergahı temsilen tarikat hizmetlerini yürütmesini uygun görerek. kendisinden ayrılıp oraya yerleşmesine izin vermiştir.

  1309 (1893) yılında, Çorum'un Alaca İlçesi İmad Hüyüğü köyünden Mehmet Dede evladından Ali Ağa'nın kızı ve Aziz Ağa'nın kız kardeşi olan Hatice, hizmet görmesi için dergaha bırakılmış bulunmaktadır. Cemaleddin Efendi Sıdkî'nin bu kızla evlenmesini münasip görmüş ve teklifi kabul edilerek evlenme töreni yapılmıştır.

  Sıdkî bu evlenme tarihini bir defterinin boş bir yaprağına kendi el yazısıyla şu şekilde yazmıştır : "Temmuz sene 1309 tarihli Pazartesi velime-i acizaneme mübaşeret olunup, Cuma gecesi 31 Temmuz biemr-i ilahi visale mülakat olunmuştur. Sıdki."
  ************************************************** ************************************************** **

  SIDKI BABA (AŞIK PERVANE) [devam ediyor]

  Harız Köyüne Yerleşme

  Sıdki (Pervane) daha bir yılını doldurmayan, taze gelini alarak 1310 (1894) yılında gider Harız köyüne yerleşir. Köylü bu olaydan çok memnundur. Önce muvakkat bir ev tahsis etmişler, kısa zamanda civar köylerin de yardımıyla, köyün kenarında geniş bahçeli iki katlı bir ev yaparak kendisine bağışlamışlardır.

  Sıdki ömrünün kalan 34 yılını bu evde tamamlamıştır. Bu köye gelişini bir koşmasının son dörtlüğünde şöyle söylemiştir :

  Aşık oldum kaşlarının yayına
  Serim verdim ben Ali'nin soyuna
  Sene bin üç yüz on Harız köyüne
  Geldi de bir aşık Pervane gitti.

  Tarikattaki hizmetleri ve kazandığı ilmi derecesiyle Baba'lık sıfatı alan ozanımız çeşitli yörelerde (Aşık Sıdkı, Sıdkı Efendi, Sıdkı Baba,, Cemal Efendimin aşığı Sıdkı Baba) adlarıyla tanınmaktadır.

  Bazı yörelerde (Tarsus'lu Sıdkı, Adana'lı Sıdkı) diye de tanınmakta ise de, Harız köyüne isteyerek yerleşmesi, ilk defa başını soktuğu evi olması, çocuklarının orada doğması, nüfus kaydının orada olması dolayısıyla kendisini Merzifon'lu saymıştır. Çeşitli vesilelerle Merzifon'lu, Harız'lı olduğunu tekrarlamıştır. Yakın çevremizde (Harız'lı Sıdkı Baba) denildiğine bizzat şahidim.

  Harız köyüne yerleşmek Sıdkı Baba'nın hayatında ikinci dönüm noktası olmuştur. Önceleri Şeyhi'nin talimatıyla hareket ederken, artık bağımsız hareket etmeye ve kararlarını kendisi vermeye başlamıştır. Bu köyde yaşadığı müddetçe geniş bir çevrenin tarikat sorumluluğunu taşımış, muhibbanın dergaha olan adak ve bağışlarını ve dergah giderlerini karşılamak üzere devletçe tahsis edilen köylerin aşarını toplayarak yılda iki-üç defa dergaha götürmüştür. Tarikat hizmetleriyle bütün Anadolu'yu adım adım gezmiş, Şam'a, Bağdat'a gitmiş, Şam'da Emeviye camiini basarak camidekilere saldırmış, olay çıkarmış, Sivas, Malatya, Tunceli, Erzurum, Erzincan, Kars taraflarına bir çok defalar gitmiştir. Sivas'ta da olaylar çıkarmış, iftiraya uğramış, hapse atılmıştır.

  Karaman yakınında bir çayırlıkta atları çalınmış, sürerek Karaman'a girmişler, atların yerini tespit etmişler, fakat atları çalan ahıra kilitleyerek, "öyle at yok burada" deyip savmak istemiş. Mahkemeye vermişler, mahkemeleri günlerce uzamış. Hacıbektaş dergahı hizmetinde gezdiklerini öğrenince Kadı da hakaret etmiş ve davayı sürüncemede bırakmış. Bunun üzerine Sıdkı Baba 45 beyitlik uzun bir destan yazarak kadıya sunmuş. O gün rastlantı olarak Konya Müddeiumumisi de mahkemede bulunuyormuş. Destanı savcı alarak sesli okumaya başlamış,

  Söylerim sözümü Pir Bektaş diye
  Gerçi gelirse de yüz, bin taş diye
  Niçin dahledersin kızılbaş diye
  Seni ibn-i Süfyan necaset kadı

  beytine sıra gelince, kadı müddeiumiumiye dönerek itiraz etmiş, "Burası çok ağır olmuş, bunu çıkarsın" demiş, Konya savcısı da "yok yok bunu çıkarınca destanın düzeni bozulur" diye latife etmiş ve sonunda davayı kazanarak atları teslim almışlar.

  Sıdki Baba yılın yarıdan çoğunu Harız köyü dışında ve gezmelerde geçirmiş, gittiği her yerde halkın ihtiyaçlarıyla ilgilenmiş, halk arasındaki anlaşmazlıklarda hakim gibi karar vererek, heybetli görünüşü ile halk üzerinde etkili olmuş ve dediklerini yaptırmıştır.
  Çeşme, medrese, cami, yol, köprü yapım ye tamirlerine, tekke ve türbelerin tamirlerine çok gayret göstermiş, halkı köylerde imece usulü ve zorla çalıştırmıştır. yaptırdığı bu işler için de tarih belirleyen şiirler söylemiştir.

  Yakınımızdaki Amasya'nın Kovay köyüne cami ve çeşme yaptırmış, çalışmak istemeyenleri dövmüş ve bu olaya güzel bir destan yazmış. Babam Ali Baki tamamı kaybolan bu destanın şu iki dizesinin aklında, kaldığını söylemiştir :

  Kim getirmez bu çeşmenin taşını
  Taş yerine tığlayıp koy başını.

  Merzifon'da 5-6 yüz yıldır harabe olmuş Piri Baba türbesini tamir ettirmiş, yanındaki kabristanla birlikte geniş avlusunu duvar içine aldırmış, yanına ayrıca bir misafirhane ve mutfak yaptırmıştır. (Tekkelerin kapatılmasında misafirhane ve mutfak yıktırılmıştır.) O günlerde köylüsü Bayram Kahya, Sıdki Baba'ya gelerek "Rüyamda Koçu Baba'yı gördüm. "Piri Baba tamir oldu, çok memnun oldum, fakat ben burada garip kaldım. Sıdki Efendiye selam söyle benim kabrimi de yaptırsın", dedi" demiş. Sıdki Baba derhal Merzifon'a giderek Belediye ustası Hakkı ile 12 altın liraya pazarlık ederek işi havale etmiş. Amasya'nın Köyceğiz köyünde Emiroğlu Ahmet Ağa'ya giderek durumu anlatmış ve bu parayı halktan toplayacağını söylemiş. Ahmet Ağcı 12 altın lirayı kendisi vererek "Başka köylere giderek zahmet çekme, bu hayır da bizim olsun" demiştir. Türbe tamir edilerek anahtarı hizmetkarı Sadık Efendiye teslim edilmiştir.

  Bir gün Merzifon yolu üzerinde Abazalar köyü den Çakmakçı Ağa yolda karşılaştığı yabancıya kimliğini sormuş, Harız'lıyım, şehre gidiyorum cevabı alınca, "Bu vakitsiz gidiş niye, kefen mefen mi lazım oldu" diye tekrar sorduğunda, Harız'lının birisiyle bir sınır davamız var, mahkemeye vereceğim" demesi üzerine, "Niye Sıdki Baba köyde yok mu demiş, "Dün geldi, köyde" cevabını alınca Çakmaçı Ağa adamı azarlamış "Utanmıyor musun, hakim kendi köyünde otururken ellerin hakimine gidilir mi, dön geriye, Sıdki Baba'ya benden selam söyle işinizi halleder" diyerek köylüyü geri çevirmiştir.

  Sıdki Baba ilim ve irfanıyla, halka hizmet ve dürüstlüğüyle büyük itibar ve saygı toplamış ve cesur bir kimse olarak tanınmıştır. Çorum'un Hatap boğazında eşkıyalar tarafından yolu kesilince, silahını çekip eşkıyanın üzerine yürümüş ve kovalamış, adı yöreye yayılmıştır.

  1915 yılında Birinci Dünya Savaşı'nda memleketin uçuruma gittiğini gören Şeyh Cemaleddin Efen Padişah Sultan Reşat'a başvurarak memleketin kurtulması için. bu çorbada kendisinin de tuzu olması muhibbandan gönüllü bir mücahidin Alayı teşkil ederek Ruslarla savaşa girmek istediğini söylemiş ve izin istemiştir. Padişahtan gerekli izni alarak her vilayete asker toplamak üzere husisi adamlarını göndermiştir. Kendisi Alay kumandanı olarak Erzurum Şubenin, Sıdkı Baba da Yüzbaşı rütbesiyle Erzincan Şubesininsinin başında bulunmuşlardır. Böylece bir Alay meydana getirilerek doğu cephesinde Ruslarla savaşa girilmiş, bir yıla yakın çarpışmalar ve o zaman çok başarılar elde edildiği halk arasında anlatıla gelmiştir.

  Sonradan bu Alay İstanbul Hükümetinin emriyle dağıtılmış, yaşlılar serbest bırakılmış, gençler diğer Alaylara bölüştürülmüştür.

  Burada üzülerek belirtmek isterim ki, sıcacık dergahında oturmak varken, vatanı için bunca zahmete katlanarak, kendi iradesiyle cepheye gidip karınca kararınca yapılan bu vatanperverlik tarihçi ve yazarların gözünden kaçmaktadır. İki satma da olsa niçin şükran duyguları belirtilmez anlamak mümkün değil.

  Sıdkı Baba dünya malına heveslenmemiş, çok kanaatkar olmuş, eline çok imkan geçtiği halde servet ve mal edinmeyi aklından geçirmemiştir. Bazı şairler gibi ömrünün sonunda sefalete düşmemiş, içki ve sefahata kapılmamış büyük bir itibarla sultanlar gibi yaşamıştır. Harız köyündeki halkın bağışladığı evinden başka çocuklarına bir şey bırakmamıştır.

  Cemaleddin Efendi kadirşinaslık olmak üzere kendisine çiftlik almak istemiş kabul etmemiş, Harız köyü yakınına göçmen yerleştirilirken ona da arazi vermek istemişler onu da kabul etmemiş, Merzifon Piri Baba Medresesinde geçici hocalık yaptığı sırada ilmine hayran olan diğer hocalar ve Merzifon eşrafı, medresede daimi hocalığı kabul etmesi halinde kendisine ev, bağ, bahçe alıp bağışlayacaklarını ve tapusunu hemen vereceklerini vaat etmişler, O parmağıyla köyünü göstererek "Siz medresenize her zaman hoca bulursunuz, lakin benim oradaki vazifemi yapacak adam bulunmaz" diyerek onu da kabul etmemiştir.

  Sıdkı Baba'nın ilk eşinden oğlu Ali Baki ve yedi kızı dünyaya gelmiştir. Kızların üçü çocukken ölmüş diğerleri büyüyüp evlenmişlerdir. 1911 yılında eşi Hatice ölünce, 1912 yılında Harız köyünden Naciye adlı bir kızla ikinci evliliğini yapmış, ondan da Hamdullah adında bir oğlu ve iki kızı daha dünyaya gelmiştir.

  Sıdkı Baba'nın bir yönden yorucu ve maceralı, diğer yönden ise kazandığı büyük saygı ile gittiği her yerde padişahlar ve sultanlar gibi karşılanarak çok debdebeli ve şaşalı geçen hayatı 1928 yılında son bularak fani dünyadan göçüp vuslata ermiş ve ten kafesi Harız köyü mezarlığına gömülmüştür.
  ************************************************** **************************************************

  SIDKI BABA (AŞIK PERVANE) [ve son sayfa]

  Eserlerinden bazıları:


  1
  Çatılmadan yerin göğün binası
  Muallakta iki nur'a düş oldum
  Birisi Muhammed, birisi Ali
  Lahmike lahmi de bire düş oldum.

  Ezdi aşkın şerbetini hoş etti
  Birisi doldurdu biri nuş etti
  İkisi bir derya olup cüş etti
  La'l ü mercan inci dür'e düş oldum.

  O derya yüzünde gezdim bir zaman
  Yoruldu kanadım dedim el'aman
  Erişti car'ıma bir ulu sultan
  Şehinşah bakışlı ere düş oldum.

  Açtı nikabını ol ulu sultan
  Yüzünde yeşil ben göründü nişan
  Kaf ü nun suresin ol(udum o an
  Arş kürs binasında yare düş oldum.

  Ben Ademden evvel çok geldim gittim
  Yağmur olup yağ'dım ot olup bittim
  Bülbül olup firdevs bağında öttüm
  Bir zaman gül için har'a düş oldum.

  Adem ile balçık olup ezildim
  Bir noktada dört hurufa yazıldım
  Ademe calı olup Şit'e süzüldüm
  Muhabbet şehrinde kara düş oldum.

  Mecnun olup Leyla için dolandım
  Buldum mahbubumu inanıp kandım
  Gılmanlar elinden hulle donandım
  Dostun visalinde nar'a düş oldum.

  On dört yıl dolandım Pervanelikte
  SIDKÎ ismim buldum divanelikte
  Sundular aşk meyin mestanelikte
  Kırkların ceminde dar'a düş oldum.

  SIDKI'yam çok şükür didara erdim
  Aşkın pazarında hak yola girdim
  Gerçek ariflere çok meta verdim
  Şimdi Hacıbektaş Pire düş oldum.

  2
  Ayrılık dolusun aldım destime
  Dostlar himmet eylen gidelim bugün
  Hasret kaldım yaranıma dostuma
  Dostlar himmet eylen gidelim bugün

  Vücud yaralandı sağlanmak olmaz
  Sair ateşlere dağlanmak olmaz
  Gönül cüş eyledi eğlenmek olmaz
  Dostlar himmet eylen gidelim bugün

  Ayrılık firkatı düştü bu cana
  Kavuşmak isterim kaşı kemana
  Hasretteyim eşe dosta yarana
  Dostlar himmet eylen gidelim bugün

  Çekerim firkatı yanarım nara
  Genç yaşımda çok hal geldi bu sere
  Sekiz aydır hasret kaldım o yara
  Dostlar himmet eylen gidelim bugün

  Eşinden aynlan aşık del'olur
  Akar gözlerimin yaşı sel olur
  Böyle ayrılana bir gün gel olur
  Dostlar himmet eylen gidelim bugün

  Hasretim pek bu aylarda bu yılda
  Nice bir gezeyim şu gurbet elde
  Bizi unutmayın duada dilde
  Dostlar himmet eylen gidelim bugün

  Biçare PERVANE gurbette kaldı
  Şu aşkın dertleri sinemi deldi
  Aylar tamam oldu çileler doldu
  Dostlar himmet eylen gidelim bugün.

  3
  Bir selam göndermiş o nazlı yarım
  Yüz sürüp payına gitmeyinc'olmaz
  Artar bülbül gibi Ah ile zarım
  bostun bahçesinde ötmeyinc'olmaz

  Cennet bahçesinde Huri kızları
  Hayal oldu, gözlerime gözleri
  Keman ebruları güneş yüzleri
  Sükker leblerinden tatmayınc'olmaz

  Abdal oldum hırka giydim şal gibi
  Aceb gülermiyim ben de el gibi
  Bahçede açılmış gonca gül gibi
  Canımı canına katmayınc'olmaz

  Daha ne gam yarı bulduktan sonra
  Sinem sinesine sardıktan sonra
  Dost yolunda abdal olduktan sonra
  Ar namus hırkasın atmayınc'olmaz

  Kul PERVANE'm gitmez oldu hayalin
  Ne yaman yeğindir derd ü melalin
  Hublar serfirazı Nur-i Cemalin
  Ulaşıp destine yetmeyinc'olmaz

  4
  Aşk atına süvar olan aşıklar
  Ölünceye kadar yorulmaz imiş
  Hakkı can gözüyle gören sadıklar
  Bu fani dünyaya sarılmaz imiş

  Arifler mal için etmez teftişi
  Cümlenin muradın veren bir kişi
  Bir gerçeğe taktıranlar kirişi
  Değme tokmak ile kırılmaz imiş

  Kiraman katibi cümleyi yazan
  Berhudar mı olur doğrudan azan
  Fırsat elde iken sermaye kazan
  Eli boş divana varılmaz imiş

  Bahçesini serçeşmeden suvaran
  Muhabbet meyvesi biter firavan
  Ehl-i Beytten çerağını uyaran
  Kıyamete kadar kararmaz imiş

  SIDKI der yar olma kavl-i yalana
  Sakın emeğini verir talana
  Bunda al-evlada muhib olana
  O divanda sual sorulmaz imiş 5
  Siyah perçemlerin hatem yüzlerin
  Garip bülbül gibi zareler beni
  Hilal ebrulerın ahu gözlerin
  Tiğ-i sevda yaralar beni

  Kaşların Bismillah, vechin Beytullah
  Seni öz nurundan yaratmış Allah
  Sevmişem ben seni terketmem Billah
  Aşkın hançerile vuralar beni

  Elif kametine hayran olduğum
  Gece gündüz hayaline yeldiğim
  Hep senin içindir boyun eğdiğim
  Yoksa zaptedemez buralar beni

  Hub cemalin gördüm ahüzar oldum
  Aşkına düşeli sevdakar oldum
  Kalmadı tahammül bikarar oldum
  Meğer tabutlara saralar beni

  SIDKI'yam Billahi, ben terketmezem
  Başka güzellere gönül katmazam
  Dövsen de kovsan da burdan getmezem
  Meğer ferman gelip süreler beni


  6
  Lamekan elinden kan'a getirdin
  Ya Rabbena şükür elhamdülillah.
  Hayat verdin bu cihana getirdin
  Ya Rabbana şükür elhamdülillah.

  On iki yaşımda aşka düşürdün
  Biryan ettin bu sinemi pişirdin
  Kanat verdin nice dağlar aşırdın
  Ya Rabbena şükür elhamdülillah.

  Sürdüm yüzlerimi ulu dergaha
  Dergahta oturan gül yüzlü şaha
  Dönmüşem yönümü ol kıblegaha
  Ya Rabbena şükür elhamdülillah.

  Sene bin iki yüz doksan üçünde
  İçirdiler aşk badesin düşümde
  Bir güzelin sevdası var başımda
  Ya Rabbena şükür elhamdülillah.

  Ayal verdip, evlat verdin, zat verdin
  Kılıç verdin, kalkan verdin, at verdin
  Her bir dileğimi iki kat verdin
  Ya Rabbena şükür elhamdülillah.

  Biri üç yüz kırk oldu tarihi hicret
  Kırk yedi yıl kıldım mürşide hizmet
  Şeyh Sultan Feyzullah eyledi himmet
  Ya Rabbena şükür elhamdülillah.

  Cemaleddin hünkar dil-i şadıma.
  İrşad ile SIDKİ dedi adıma
  Hasılı yetirdin her muradıma
  Ya Rabbena şükür elhamdülillah.


  7
  Mahlasım Pervane gezdim bir zaman
  Sıdki mahlasını verdi bir üstad.
  yedullah suresi okundu ilan
  Hamdülillah beni eyledi irşad.

  Hicab perdeleri kalktı gözümden
  Türlü hikmet zahir oldu özümden
  Kerem buldum kadd-i serfirazımdan
  Anın içün böyle olmuşum dilşad.

  Erişti feyz-i Hak eseri cana
  Açtım gözlerimi baktım cihana
  Çok şükür kul oldum azim sultana
  Harabe kalbimi eyledi bünyad.

  Erenler şahından dersimi aldım
  Doksan bin kelamın künhünü buldum
  Aslı bir noktadır zatını bildim.
  Her, cana söylenmez iş bu istidad.

  SIDKİ sadık bu mahlası bulalı
  Kalmadı gönülde dünya melali
  Mabudum, maksudum nüri Cemali
  Ol bana Şirin'dir, ben ona Ferhad.

  8
  Bir zaman efsane yeldim cihanda
  Şimdi bir sultana eriştik şükür
  Fehmettim eşyayı seb'ül mesan da
  Nokta-i bürhana eriştik şükür

  Yedi harften bir noktaya süzüldük
  Esmaü'l Hüsna'ya anda yazıldık
  Ehlibeyt'in katarına düzüldük
  Menzil'i merdane eriştik şükür

  Eliftir dersimiz be dir hecemiz
  Feyz-i Hakka mazhar oldu nicemiz
  Hakikat kitabın açtı hocamız
  Sure-i İmrana eriştik şükür

  Otuz altı babdan içeri girdik
  Hamdülillah ne hub didara erdik
  Kaldırdı nikabın cemalin gördük
  Acaib seyrana eriştik şükür

  SIDKI der dembedem zikrullahımız
  Cana hayat verir Feyzullahımız
  Sertac-i Muhammed eyvallahımız
  Sırr-ı lamekana eriştik şükür


  Muhsin Gül
  Şeyh Cemaleddin Efendi Aşığı Halk Ozanı
  Sıdkî Baba Hayatı ve Şiirleri
  Ankara - 1984
  ************************************************** ************************************************** **

  Nesimi Çimen

  Nesimi Çimen

  Adana, Saimbeyli ilçesinde 1931 yılında doğdu, Daha sonra tüm ailesiyle Kayseri, Sarız ilçesine yerleşti. Kadirli ve Elbistan ilçelerinde uzun süre kaldıktan İstanbul'a taşındı. Küçük yaşlarında türkü derlemeleri yaptı. İstanbul'a naklinden sonra topladıkları bu folklor değerlerini radyo arşivlerine kazandırdı. Hatayi, pir Sultan Abdal ve diğer usta ozanların nefeslerini söyleyerek kendisini tanıttı. Nefeslerini, türkülerini bağlama ile değil, göğsünde taşıdığı ''Cura'' eşliğinde söylerdi. Cura çalmada ün kazanmıştı. Kendi yazdığı deyişlerini de okuyup söyleyen Nesimi Çimen, Yurt içinde ve dışında pek çok programlar yapan bir ozandı. Yaşamı 2.7.1993 günü Sivas'da, Madımak Oteli'nde yaşanan yangın olayında noktalandı.

  Nesimi Çimen'den derlenen bazı türküler:
  -Ayrılık hasreti kar etti cana
  -Bin derdim var idi bin daha oldu
  -Daha senden gayrı aşık mı yoktur
  -Deli gönül yine ah-ü zar oldu
  ...
  Dinle beni kulağın aç
  Sev insanlığı sev gardaş
  İnsan Kabe insan miraç
  Sev insanlığı sev gardaş.

  İnsanlar Hakk'ın mekanı
  İnanmazsan aç Kuran'ı
  Sakın hor görme insanı
  Sev insanlığı sev gardaş

  Meleklerin secdegahı
  Orda gördüler insanı
  Bırak kusuru, günahı
  Sev insanlığı sev gardaş

  Nesimi der her yaşında
  İnsan sevdası başında
  Kötü huylunun dışında
  Sev insanlığı sev gardaş


  Dostluklar kurulsun insanlar gülsün
  Barış güvercini uçsun Dünya da
  Yok olsun kötülük düşmanlık ölsün
  Barış güvercini uçsun Dünya da
  Dostluklar kurulsun insanlar gülsün
  Son bulsun savaşlar kimse ölmesin

  Dünya cennet olsun yaşasın insan
  Gelin barışalım dökülmesin kan
  Son bulsun savaşlar kesilsin figan
  Barış güvercini uçsun Dünya da
  Dostluklar kurulsun insanlar gülsün
  Son bulsun savaşlar kimse ölmesin

  İnsancıl insanlar barıştan yana
  Ancak zalim olan kıyar insana
  Barış aşkı yayılmalı cihana
  Barış güvercini uçsun Dünya da
  Dostluklar kurulsun insanlar gülsün
  Son bulsun savaşlar kimse ölmesin

  Nesimi der ki ey füze yapanlar
  Acımasız zalim cana kıyanlar
  Bırak ey yaşasın bütün insanlar
  Barış güvercini uçsun Dünya da
  Dostluklar kurulsun insanlar gülsün
  Son bulsun savaşlar kimse ölmesin
  ************************************************** ************************************************** **

  NOT : ALINTIDIR

  ************************************************** ************************************************** **

 2. #2

Benzer Konular

 1. Cevaplar: 2
  Bölüm Listesi: 02-28-2010, 08:07 PM
 2. ***tarİhİ Yerle Ve Eserlerİ***
  By screamforce in forum Tarihi Eserler ve Yerler
  Cevaplar: 1
  Bölüm Listesi: 05-03-2008, 03:09 PM
 3. Fİkİr Ve Sanat Eserlerİ Kanunu
  By ABYSS in forum Hukuk Genel
  Cevaplar: 0
  Bölüm Listesi: 12-22-2006, 12:40 PM

Beğenilen Sayfayı İşaretleyin

Beğenilen Sayfayı İşaretleyin

Yetkileriniz

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • Eklenti Ekleyemezsiniz
 • You may not edit your posts
 •  
[Gizlilik Politikası]-[UslanmaM Kuralları]-[UslanmaM İletişim/Contact]