REDİF Mısra sonlarında yazılışları, okunuşları, anlamları ve görevleri aynı olan eklerin, kelime ve kelime gruplarının tekrar edilmesine "redif" denir.
Örnek-1

Bizim elde bahar olur, yaz olur.
Göller dolu ördek olur, kaz olur.
Sevgi arasında yüz bin naz olur.
Suçumu bağışla, ben sana kurban. (Ercişli Emrah)


Örnek-2

Bu ıslıkla uzayan, dönen, kıvrılan yollar,
Uykuya varmış gibi görünen yılan
yollar
Başını kaldırarak boşluğu dinli
yordu.
Gökler bulutlanıyor, rüzgar serinliyordu. (F. Nafiz Çamlıbel)


KAFİYE (UYAK)
Mısra sonlarındaki yazılışları ve okunuşları aynı, anlamları ve görevleri farklı kelimelerin, eklerin benzerliğine kafiye denir.
Örnek:Yanıp tutuşmadan aylarca yummadım gözü,
Nücuma sor ki, bu kirpikler uyku görmüş ? (M. Akif ERSOY)


KAFİYE ÇEŞİTLERİ

1)YARIM KAFİYE:Tek ses benzerliğine dayanan kafiyedir.
Örnek-1

Ben çektiğim kimler çeker
Gözlerim kanlı yaş döker
Bulanık bulanık akar
Dağlarım seliyim şimdi (Kul Mustafa)


Örnek-2

İstedim kendimi bu göle atam
Elimi uzatıp yavruyu tutam


Örnek-3

Üstümüzden gelen boran kış gibi
Şahin pençesinde yavru kuş gibi
Seher sabahında rüya düş gibi
Çağıta bağırta aldı dert beni


2)TAM KAFİYE:

İki ses benzerliğine dayanan kafiye türüdür.
Örnek-1

Yollarda kalan gözlerimin nurunu yordum,
Kimdir o, nasıldır diye rüzgarlara sordum,
Hulyamı tutan bir büyü var onda diyordum
(Y. Kemal Beyatlı)


Örnek-2

Sen miydin o afet ki dedim, bezm-i ezelde
Bir kanlı gül ağzında ve mey kasesi elde,
Bir sofrada içtik, ikimiz aynı emelde,
Karşımda uyanmış gibi bir baktı sarardı.
(Y. Kemal Beyatlı)


Örnek-3

On atlıya karar verdim yını
Yenice sevdaya salmış bını
El yanında yakar gider kını
Tenhalarda gülüşünü sevdiğim.

3)ZENGİN KAFİYE:

Üç ya da daha çok ses benzerliğine dayanan kafiye türüdür.
Örnek-1

Ertesi gün başladı gün doğmadan yolculuk,
Soğuk bir mart sabahı.. Buz tutuyor her so
luk
(F. Nafiz Çamlıbel)


Örnek-2

Baygın bir ihtizaz ile bi-huş akar dere,
Sahillerinde çocuklar uzanmış çemenlere
(Orhan Seyfi Orhon)


Örnek-3

Miskin Yunus biçareyim
Baştan ayağa yareyim
Dost ilinden avareyim
Gel gör beni aşk neyledi

4)CİNASLI KAFİYE:

Anlamları ayrı, fakat yazılış ve okunuşları aynı olan kelime ve kelime gruplarının mısra sonunda tekrarı ile oluşan kafiyedir.
Örnek-1

Niçin kondun a bülbül
Kapımdaki
asmaya
Ben yarimden vazgeçmem
Götürseler asmaya


Örnek-2

Bilmem ki yaz mı gelmiş
Niçin açmış
gül erken
Aklımı kayıp ettim
Nazlı yarim gülerken


Örnek-3

Kendin çöz kendin tara Bağ bana
Değmesin el başına Bahçe sana
bağ bana
Ben yarime kavuştum Değme zincir kar etmez
Darısı el başına Zülfün teli bağ bana

KAFİYE ŞEMASI

Mısraların son seslerine bakılarak bir dörtlüğün kafiye düzeni çıkarılır. Kafiye düzenlerinin, mısralarının son seslerindeki düzene göre çeşitleri vardır.
1.DÜZ KAFİYE: "a a a b" "bbbc" "cc" "a a b b" olmalı.

İftardan önce gittim Atik-Valde semtine
Kaç defa geçtiğim bu sokaklar, bugün yine,
Sessizdiler, Fakat Ramazan maneviyy
eti
Bir tatlı intizara çevirmiş sukuneti

2.ÇAPRAZ KAFİYE: "a b a b" "cdcd"olmalı.

Hayran olarak bakarsınız da
Hülyanızı fetheder bu h
ali
Beş yüz sene sonra kar
şınızda
İstanbul fethinin hayali

3.SARMA KAFİYE:"a b b a" "cdcd"olmalı.

İhtiyar, elini bağrına soktu,
Dedi ki: “İstanbul muhas
arası
Başlarken aldığım gaza y
arası
İçinden çektiğim bu oktu.