1 den 3´e kadar. Toplam 3 Sayfa bulundu

Konu: ahir zamanla ilgili bazı hadisler

 1. #1

  Standart ahir zamanla ilgili bazı hadisler  Peygamberimiz bazı hadislerinde ümmetinin ömrünün binbeşyüz seneyi geçmeyeceğini söylüyor.Ve ahirzaman olarak belirtilen son safhada da yaşanacak kıyamet alametlerrini sıralıyor.Aşağıdaki yazıda,Peygamber Efendimiz(s.a.v.)'in 14 asır önce haber verdiği bu alametleri okuyacaksınız........

  *İnsanların başına bir zaman gelecek ki ,onlardan faiz yemiyen kalmayacak yemese bile tozu mutlaka bulaşacaktır.

  *Bir çok kişi az bi dünyalık zarfında dinini feda edecektir.

  *Kazanç,belirli kişiler arsında dolaşacak,dar gelirliler açlık ve sıkıntıya düşecekler.

  *Fitne her veve girecek ve tecrübesiz gençler başa geçecekler.

  *Kur'an'dan bir resim,islam'dan bir isim,Müslümandan bir cisim kalacak.

  *Üç şey çok kıymetlenecek;Helâl para,kendisiyle amel edinen sünnet ve candan bir dost.

  *Ecnebiler çokğalacak ve müslümanlara galebe edecekler.

  *Sonradan gelen nesiller ,önceden gelenlere sövüp sayacaklar.

  *Mihnet,bela,musibet artacak,rahat ve huzur kalmayacak,kimse eliyle bunları önleyemeyecek.

  *Köylüler şehirlere akın edecekler ve ne idüğü belirsiz deve çobanları,bina yaptırmakta birbirleriyle yarışacaklar.

  *Bir Müslüman koyundan daha âciz olacak,hor ve hakir görülecek.

  *İlim azalacak,cehalet,anarşi ve cinayetler artacak,adam öldürmek hafif bir suç sayılacak.

  *Hilesiz iş yapılamayacak,tacirler ve yazrlar artacak kalem bollaşacak.

  *Kişi elbisesini sakındığı kadar dinini sakınmayacak ve fakirler de namaz kılmayacak.

  *Akrabalık bağları kopacak ve selam,sadece tanıdık olanlara verilercek.

  *Zenginler ticaret için,hafızlar riya ve gösteriş için hacccca gidecekler.

  *Büyükleri merhametsiz küçükleri hürmetsiz olacak;çocukları terbiye,köpekleri terbiyeden daha zor olacak.

  *İnsanlar kötülüklerden birbirlerini sakındırmayacak ve iyiliği emretmeyecekler.

  *Minareler çoğalacak,camiler süslenip ziynetlenecek(kkilise ve havralar gibi) ve içlerinden yüksek sesler gelecek.

  *Hainlere emin,emin olanlara hain denilecek ve ''şurada emin bir insan vardır''denilecek kadar emin insan sayısı azlacak.

  *Kişiye ,şerrinden korkulduğu için ikramda bulunulacak.Görünüşte dost fakar esasında düşman sayısı artacak,sözler hep yalan ve birbirine muhalif olacak,amir ve memur çok ,doğru iş yapan az olacak.

  *Yıldızlar(fal)doğrulanacak ve kader yalanlanacak.

  *Allah ü Teâlâ apaçık inkar edilecek.

  *Âlicenaplık,izzet-i ikram ve cömertlik duyguları kaybolacak ve haklar para karşılığı satılır hale gelecek.

  *Cemaatin inanacı zayıf,ibadeti taklit olacak,hafızlar çok ama âlim bulunmayacak.

  *Zenginlere itibar edilecek,cimrilik artacak,zekat ağır bir borç olarak kabul edilecek.

  *Âlimler para ve dünyalık karşılığında ilim öğretecek,ahiret ameli ile dünyalık talep edecekler.

  *Dinden garı hususlar için öğrenim yapılacak.

  *Erkekler kendilerini kadınlara,kadınlar da erkeklere benzeyecekler.

  *Erkekler erkeklerle ,kadınlar kadınlarla münasebetsiz alakalar kuracak.

  *Her tarafta şarkıcı ve çalgıcı kadınlar zuhur edcek.

  *Söz kadınlarda olacak ve zina yaygınlaşacak.

  *Kadınlar,saçları deve hörgücü gibi ,sokaklarda dolaşacaklar.

  *Haram işlemeyi kolaylaştıran imkanlar artacak,gençler günah işlemeye ve kötülük yapmaya çok meyledecekler.

  *İmanı kalpte tutmak,kor ateşi elde tutmaktan daha zor olacak,kişi gece mü'min yatacak sabah kafir olarak kalkacak veya bunu tersi olcak.

  *İçkiyi devletler teşkil edecekler ve muhteliif isimler altında içilecekler.

  *Dünya işlerine dalıp ahiret işleri unutulacak,Allah'ın kitabıyla hükmetmek ayıp sayılacak.

  *Büyük ve gösterişli binalar yapılacak ve bunlardan dolayı sokaklar daralacak.

  *Yırtıcı hayvanların derileri tabaklanarak çeşitli giyim eşyası yapılacak.

  *SAbah giyinen elbise başka akşam giyinen elbise başkaolacak.Önünüze yemeklerden biri gelip diğeri gidecek ve Kabe'nin örtüldüğü gibi evlerimizin duvarları da halılarla süslenecek.

  *Ümmetimin erkekleri şişmanlayacak ve semizleşecekler.

  *Dedikodu yaygın bir hal alacak.

  *Herkes ''kazanamadığından ve geçinemediğinden ''şikayetçi olacak.

  *Yalancı şahitlik ve boşanmalar artacak,ani ölümler sık görülecek.

  *Mal çoğalıp sel gibi akacak,mal sahibi malına tapacak ve tüccarların çoğu hilekar olacak.

  *Kişi karısına itaat edip anasına asi olacak ve arkadaşına yaklaşıp babasından uzaklaşacak.

  *Gönüller birbirini sevmez olacak,dince ve dünyalık işlerde muhtelif görüşler belirlenecek,kardeşler bile dinde ve mezheplerde ihtilaf edecekler.

  *İmar edilen şeyler harap edilecek,harap olanlar ise imar edilecek.

  *Fazıklar başa geçecek ve konuşmasını bilmeyenler halka hitap edecekler.

  *Arap arazisinin çölleri ,nehirlere ve çöllere kavuşacak.

  *Faize alış-veriş;rüşvete hediye denecek,tefecilik artacak,helal-haram unutulacak,para gelsin de nerden gelirse gelsin dencek.

  *Zaman kısalacak.Bir sene bir ay gibi,bir ay bir hafta gibi,bir hafta bir gün gibi geçecek,bir günün geçmesi ise bir yuaprağın yanması kadar çabuklaşacak,hiçbir şeyde bereket kalmayacak.

 2. #2

  Standart

  Peygamberimiz ( S.A.V.)’nin Kıyamet alametleri ve Ahir zaman ile ilgili hadislerinde bildirilenlerden bazıları:

  • Kıyametin hemen yakınında anarşi ve kargaşa günleri vardır.
  • Dünya hercü merc içinde kaldığında, fitneler zuhur ettiğinde, yollar kesildiğinde, bazıları bazılarına hücum ettiğinde..
  • Allah apaçık inkar edilmedikçe Kıyamet kopmaz.
  • Büyük şehirler dün sanki yokmuş gibi helak olur.
  • Açlık ve hayat pahalılığı alabildiğine yayılacak.
  • Erkekler erkeklerle, kadınlar kadınlarla yetindiklerinde.. kıyamet yaklaşmış olacaktır.
  • Kıyamet yaklaşınca.. kadınla yolun ortasında cinsel münasebette bulunacak kadar haya ortadan kalkar.
  • Cinayetler artmadıkça.. kıyamet kopmaz.
  • Fırat nehri altın bir dağ üzerinden açılmadıkça kıyamet kopmayacaktır.
  • Fırat nehri’nin suyu çekilerek altın hazinesini açıklaması zamanı yaklaşıyor. Her kim, o zaman orada bulunursa o hazineden bir şey almasın.
  • Dünyanın harap olmuş yerlerinin imarı, imar edilmiş yerlerin tahribi kıyametin şart ve alametlerindendir.
  • Mehdi için 2 alamet vardır.. Bunların birincisi, Ramazan’ın birinci gecesi Ay’ın ikincisi de ortasında Güneş’in tutulmasıdır.
  • Mehdi’nin çıkmasından önce Ramazan içinde Güneş iki defa tutulacaktır.
  • Ramazan’da iki defa Ay tutulması olacaktır.
  • O gelmeden önce, doğudan ışık veren bir kuyruklu yıldız görülecektir.
  • O yıldızın doğması, Güneş ve Ay tutulmasından sonra olacaktır.
  • Şark tarafından bir kuyruklu yıldız doğup aydınlık verecektir. Onun her günkü irtifi ( geçiş yönü ) meşrıktan mağribedir( doğudan batıya doğrudur ) .
  • İnsanlar başlarında bir imam bulunmaksızın hac ederler. Mina’ya indiklerinde etrafları, köpeklerin sarışı gibi sarılıp, kabilelerin birbirine girmesi ile büyük savaşlar olur. Öyle ki ayaklar ka gölü içinde kalır.
  • O ( Mehdi ) , Güneş’ten bir alamet belirinceye kadar gelmeyecektir.
  • Tozlu dumanlı, karanlık bir fitne görülecek, bunu diğerleri takip edecek..
  • O’ndan önce Şam ve Mısır melikleri öldürülecektir.
  • Şam ehli, Mısırlı kabileleri esir alacaklardır.
  • Şu hadiseler meydana gelmedikçe kıyamet kopmayacaktır.. depremler çoğalacak..
  • Kıyametten önce iki büyük hadise vardır.. ve sonra da zelzeleli yıllar.
  • Yüksek yüksek binalar inşa edilmedikçe.. kıyamet kopmaz.
  • Şu hadiseler meydana gelmedikçe kıyamet kopmayacaktır..Yüksek binalar yapmada insanlar birbiri ile yarışacak.
  • Şu hadiseler meydana gelmedikçe kıyamet kopmayacaktır.. Zaman kısalacak ve vasıtalarla mesafeler kısalacak.
  • Zaman kısalıp sene ay, ay hafta, hafta gün, gün saat, saat de ateş tutuşturacak kadar az bir zaman olmadıkça kıyamet kopmaz.
  • Kişiye kamçısının ucu konuşmadıkça … kıyamet kopmaz.
  • Kişiye kendi sesi konuşmadıkça… kıyamet kopmaz.
  • O günün alameti: Semadan ( gökyüzünden ) bir el uzanacak ve insanlar ona bakacak ve göreceklerdir.
  • O günün alameti semada ( gökyüzünde ) uzatılmış ve insanların kendisine bakıp durduğu bir eldir.
  • İnsanlar bir ölçek buğday ektiklerinde karşılığında yedi yüz ölçek bulacaklar.. İnsan birkaç avuç tohum atacak, 700 avuç hasat edecektir… Çok yağmur yağmasına rağmen bir damlası bile boşa gitmeyecek.
  • Onun zamanında… ömürler uzayacaktır.

 3. #3

  Standart

  PEYGAMBERİMİZ (SAV)'İN AHİR ZAMAN ALAMETLERİ HAKKINDA BİLDİRDİKLERİ

  Ahir zaman, kıyamet öncesinde dünya üzerinde yaşanacak olan bir dönemdir. Peygamberimiz (sav)'in, ahir zamanda gerçekleşecek olan olaylarla ilgili pek çok haberi bize ulaşmıştır. Bu olayların, içinde bulunduğumuz dönemde birer birer gerçekleşiyor olması Peygamberimiz (sav)'in mucizelerinden biridir. (Detaylı bilgi için bkz. Kıyamet Alametleri, Hz. Süleyman, Ahir Zaman Alametleri ve Dabbetü'l Arz, Harun Yahya, Kültür Yayıncılık) Hz. Muhammed (sav) kendi yaşadığı dönemden 1400 yıl sonrasında meydana gelecek olayları, sanki o dönemi izlemiş gibi detaylı olarak anlatmıştır.

  Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde bildirilen çok sayıda ahir zaman ve kıyamet alametlerinden şunları sayabiliriz:

  "Kıyametin hemen yakınında anarşi ve kargaşa günleri vardır." (Ahir zaman alametlerinden olan terör ve şiddet olayları bugün tüm dünya ülkelerinde şiddetlenerek devam etmektedir. Peygamber Efendimizin geçmişten verdiği haberler ve günümüzde yaşanan olaylar arasındaki paralellik, bu kutlu insanın sayısız mucizelerinden birini bize gösterir. )  "Dünya hercü merc içinde kaldığında, fitneler zuhur ettiğinde, yollar kesildiğinde, bazıları bazılarına hücum ettiğinde…" (Bugün dünyanın birçok ülkesinde yaşanan ve sebepsiz yere masum insanların katledildiği savaşlar da Peygamberimiz (sav)'in haber verdiği kıyamet alametlerindendir. )

  "Allah apaçık inkar edilir hale gelmedikçe kıyamet kopmaz."

  "Büyük şehirler dün sanki yokmuş gibi helak olur." (Hadislerde rivayet edilen kıyamet alametlerinden biri de şehirlerin yok olmasıdır. Yakın dönemlerde Meksika ve Tokyo'da gerçekleşen depremler hadislerin tecellilerindendir. )

  "Açlık ve hayat pahalılığı alabildiğine yayılacak."

  "Erkekler erkeklerle, kadınlar kadınlarla yetindiklerinde… kıyamet yaklaşmış olacaktır."

  "Kıyamet yaklaşınca... kadınla yolun ortasında cinsel münasebette bulunacak kadar haya ortadan kalkar."

  "Cinayetler artmadıkça… kıyamet kopmaz."

  Talikan'a (Afganistan'a) yazık oldu. Şüphesiz Allah Teala'nın orada altın ve gümüş olmayan hazineleri vardır. Orada Allah'ı hakkıyla bilen insanlar vardır. (Hadiste Afganistan'ın ahir zamanda işgal edileceğine işaret vardır. Rusların Afganistan'ı işgali olan 1979 yılı Hicri 1400 yılına, diğer bir ifadeyle Hicri 14. yüzyılın başlangıcına denk gelmektedir. )

  Resulullah: Fırat Nehri altın bir dağ üzerinden açılmadıkça kıyamet kopmayacaktır...

  Fırat Nehri'nin suyu çekilerek altın hazinesini açıklaması zamanı yaklaşıyor. Her kim, o zaman orada bulunursa o hazineden bir şey almasın. (Suyuti'nin kitabında bu hadis "suyun durdurulması" olarak geçmektedir. Gerçekten de resimde görülen Keban Barajı, Fırat Nehri'nin suyunu durdurarak kesmiştir. )

  Dünyanın harap olmuş yerlerinin imarı, imar edilmiş yerlerinin tahribi kıyametin şart ve alametlerindendir.

  Mehdi için 2 alamet vardır ki... Bunun birincisi, Ramazan'ın birinci gecesi Ay'ın ikincisi de ortasında Güneş'in tutulmasıdır.

  Mehdi'nin çıkmasından önce bir Ramazan içinde Güneş iki defa tutulacaktır.

  Ramazan'da iki defa Ay tutulması olacaktır.

  Sky Telescope dergisi, 31 Temmuz 1981 tarihinde gerçekleşen Güneş tutulmasın yukarıdaki hadislerin toplamından çıkan ortak sonuçlar şunlardır:

  1. Ramazan Ayı'nda Ay ve Güneş tutulmaları olacaktır.

  2. Bu tutulmalar ortalama 14-15 gün arayla olacaktır.

  3. Tutulmalar iki kere tekrarlanacaktır.

  Bu tespitlere uygun olarak, 1981 yılında (Hicri-1401'de) Ramazan Ayı'nın 15. günü Ay, 29. günü de Güneş tutulmuştur. Yine "ikinci olarak", 1982 yılında (Hicri-1402'de) Ramazan Ayı'nın 14. günü Ay, 28. günü de Güneş tutulmuştur.

  Ayrıca bu hadisede "Ay"ın Ramazan'ın tam ortasında DOLUNAY halinde tutulması ve dikkatleri çekecek bir alamet olarak belirmesi de son derece anlamlıdır.

  O gelmeden önce, doğudan ışık veren bir kuyruklu yıldız görünecektir.

  O yıldızın doğması, Güneş ve Ay tutulmasından sonra olacaktır.

  Şark tarafından bir kuyruklu yıldız doğup aydınlık verecektir. Onun her günkü irtifi (geçiş yönü) meşrıktan mağribedir (doğudan batıya doğrudur). (- 1986 yılında (Hicri 1406'da) yani 14. yüzyıl başlarında "Halley" kuyruklu yıldızı Dünyamızın yakınından geçmiştir. Bu kuyruklu yıldız parlak, ışıklı bir yıldızdır. - Hareket yönü doğudan batıya doğrudur. - 1981 ve 1982 (1401-1402) yıllarında meydana gelen Ay ve Güneş tutulmaları olayından sonra ortaya çıkmıştır. )

  İnsanlar başlarında bir imam bulunmaksızın hac ederler. Mina'ya indiklerinde etrafları, köpeklerin sarışı gibi sarılıp, kabilelerin birbirine girmesi ile büyük savaşlar olur. Öyle ki ayaklar kan gölü içinde kalır. (1979 (Hicri 1400)'da gerçekleşen bu Kabe baskının ardından 7 sene sonra Hicri 1407 yılında, Hac sırasında çok daha büyük kanlı bir olay meydana gelmiştir. Bu olayda caddelerde gösteri yapan hacılara saldırılarak 402 kişi katledilmiş, çok fazla kan akıtılmıştır. Beyt-ül Muazzama'nın yanında, Müslümanların (Suudi Arabistan askerleri ile İranlı hacıların) birbirlerini öldürmeleri ile büyük günahlar işlenmiştir. Bu kanlı olaylar, ilgili hadislerde tarif edilen ortamla çok büyük benzerlikler taşımaktadır. )

  Doğudan üç veya yedi gün ardı ardına büyük bir ateş zuhur edecek, gökte karanlık görülecek, gökte alışılmış olan kırmızılığın aksine bambaşka bir kızıllık yayılacak.

  Bir ateş sizi saracaktır. O ateş bugün Berehut denilen vadide sönük vaziyettedir. O ateş içinde müthiş azap olduğu halde insanları kaplar. O ateş insanları, malları yakıp bitirir. Sekiz gün içinde rüzgar ile bulut gibi uçarak dünyanın her tarafına yayılır. Geceki sıcağı gündüzki hararetinden daha şiddetlidir. O ateş insanların başının üzerinden arşın altına kadar yaklaşarak yeryüzü ile gökyüzü arasında gökgürültüsü gibi korkunç gürültüsü olur, buyurdu.

  O, (Mehdi), Güneş'ten bir alamet belirinceye kadar gelmeyecektir.

  Tozlu dumanlı, karanlık bir fitne görülecek, bunu diğerleri takip edecek... (Fitne, "insanın akıl ve kalbini doğrudan doğruya hak ve hakikatten saptıracak şey, saval, azdırma, karşılık, ihtilaf, kavga" gibi anlamlara gelen bir kelimedir. Hadiste bu fitnenin ardında toz ve duman bırakacağı belirtilir.

  Ayrıca bu fitnenin "karanlık" olarak nitelendirilmesi, nereden geldiği belli olmayan, umulmadık bir olaya olduğuna işaret kabul edilebilir. Bu açılardan bakıldığında söz konusu hadisin, 11 Eylül 2001tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nin New York ve Washington şehirlerinde meydana gelen, dünya tarihinin en büyük terör olayı olarak nitelendirilen saldırıya işaret etmesi muhtemeldir. )

  Ondan önce Şam ve Mısır melikleri öldürülecektir... (1970 yılında Mısır'ın başına geçen ve 11 yıl iktidarda kalan Enver Sedat, 1981 yılında bir resmi geçit sırasında muhalifleri tarafından düzenlenen bir suikast sonucunda hayatını yitirmiştir. Mısır tarihinde öldürülen yöneticilerden diğerleri, 1910 yılında suikaste uğrayan Başbakan Boutros Ghali, 1945 yılında öldürülen Mısır Başbakanı Ahmed Maher Paşa ve 1948'de yine bir suikast sonucu öldürülen Mısır Başbakanı Mahmoud Nukrashy Paşa'dır. )

  "Şam ehli, Mısırlı kabileleri esir alacaklardır." (26 Ekim 1956 yılında İsrail Mısır'a saldırdı ve Sina Yarımadasını işgal etmeye başladı. BM'nin araya girmesiyle sıcak çatışmalar bir süre sona erdi ve İsrail sınırına BM Barış Gücü yerleşti. 1967 yılındaki 6 Gün Savaşı ise İsrail-Mısır arasındaki başka bir savaştı. Bu savaşın sonunda İsrail, Gazze Şeridi ile Sina Yarımadasının tümünü, Şeria akarsuyunun batı yakasını, Kudüs kentini ve Golan tepelerini ele geçirdi. )

  Şu hadiseler meydana gelmedikçe kıyamet kopmayacaktır… depremler çoğalacak…

  Kıyametten önce iki büyük hadise vardır… ve sonra da zelzeleli yıllar

Benzer Konular

 1. uslanmam bazı zamanla açılmıyo
  By turkabrowser in forum UslanmaM Yardım
  Cevaplar: 34
  Bölüm Listesi: 10-21-2008, 02:45 PM
 2. Bazı Mekanların Fazileti İle İlgili Hadisler
  By NeFeS in forum Dua, Ayet, Hadis
  Cevaplar: 1
  Bölüm Listesi: 09-23-2008, 11:49 PM
 3. Hac ile ilgili hadisler
  By By DaRKo in forum Dua, Ayet, Hadis
  Cevaplar: 0
  Bölüm Listesi: 07-17-2008, 11:51 PM
 4. Günün sözü(bazı hadisler)
  By SonKraL in forum Dua, Ayet, Hadis
  Cevaplar: 0
  Bölüm Listesi: 05-19-2008, 09:35 AM
 5. Şifa ile ilgili bazı Hadisler
  By SuyunGizemi in forum Dua, Ayet, Hadis
  Cevaplar: 0
  Bölüm Listesi: 02-06-2007, 11:33 PM

Beğenilen Sayfayı İşaretleyin

Beğenilen Sayfayı İşaretleyin

Yetkileriniz

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • Eklenti Ekleyemezsiniz
 • You may not edit your posts
 •  
[Gizlilik Politikası]-[UslanmaM Kuralları]-[UslanmaM İletişim/Contact]