Bir kere İHLAS suresini okursanız, üç kere Kuran-ı Kerim okumuş kadar sevap alırsınız.