Uykudan korkan için okunacak dua

Abdullah bin(r.anh)'dan rivayete göre, Resulullah (s.a.v) Efendimiz uykuda korkanlar
için şu duayı okumalarını tavsiye buyurmuşlardır.

(Euzü bikelimatillahit-tammeti min gadabihi ve ikabihi ve şerri ibadihi min
hamezatiş-şeyatini ve en yahdurûn)


Anlamı:

"gazabından, ikabından, kullarının şerrinden, şeytanların vesveselerinden ve onların
yanımda hazır bulunmalarından Allah-u Teâlâ'nın tam kelimelerine sığınırım." (Ebu Davud)