Ali İmran Suresi (200 ayet) ilk 11 ayet türkçe ve arapçası
1. Elif, Lam, Mîm.
2. Allah ki, kendisinden başka hiç bir ilah yoktur. O, Hayy ve Kayyûm'dur (daima diri ve yarattıklarını gözetip yönetendir. Her şey, onunla varlığını devam ettirir).

3-4. (Allah, bu) Kitab'ı sana, hak (ve hakîkatin) ta kendisi ile (dolu ve) kendinden evvelkileri(n asıllarını) tasdik edici olarak indirdi. Bundan önce, insanları doğru yola götürmek için Tevrat'ı ve İncil'i indirmişti ve nihayet Furkan'ı (hak ile batılı ayırt eden Kur'an'ı) da indirdi. Allah'ın ayetlerini tanımayanlar var ya, onlar için kesinlikle şiddetli bir azap vardır. Allah mutlak galip ve amansız cezalandırıcı/(mazlumların) intikamını alıcıdır.
5. Şüphesiz gökte ve yerde hiç bir şey Allah'a gizli kalmaz.
6. Rahimlerde sizi nasıl isterse öyle şekillendiren O'dur. O'ndan başka ilah yoktur. (O) mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibidir.
7. Sana Kitab'ı (Kur'an'ı) indiren O'dur. Onun bir kısmı muhkem (açık ve kesin) ayetlerdir ki onlar Kitab'ın anası (temeli)dir, bir kısmı da müteşabih ayetlerdir. İşte kalplerinde eğrilik olanlar, fitne çıkarmak ve (kendi arzularına göre) yorum yapmak isteyerek, onun müteşabih olanlarına uyarlar. Halbuki onun yorumunu ancak Allah bilir. İlimde derinleşmiş olanlar da: "Ona inandık, hepsi Rabbimiz katındandır" derler. (Bunu) akl-ı selîm sahiplerinden başkası düşünemez.
8. (Onlar derler ki "Ey Rabbimiz! Bizi doğru yola ilettikten sonra, kalplerimizi (haktan) çevirme! Bize yüce katından bir rahmet bağışla. Şüphesiz sen bağışı en bol olansın."
9. "Ey Rabbimiz! Muhakkak ki sen, insanları (geleceğinden asla) şüphe edilmeyen bir günde toplayacak olansın. Hiç şüphesiz, Allah sözünden dönmez."
10. Şüphesiz ki küfre sapıp, inkar edenlerin, ne (güvenip övündükleri) malları ne de evlatları, Allah katında onlara bir fayda sağlar. İşte onlar (cehennemde) ateşin yakıtıdırlar.
11. (Bunların durumu) Fir'avun ailesinin ve onlardan öncekilerin hali gibidir. Onlar ayetlerimizi yalanladılar; Allah('ın azabı) da günahları sebebiyle, onları yakaladı. Allah'ın cezası çok şiddetlidir.