İbni Ömer’den (R.A.) rivayet edilmiştir. Hz. Peygamber (A.S.) şöyle buyurdu:

Sizden biri geçim darlığı, geçim sıkıntısı çektiği zaman evden çıkarken şöyle dua edin.

Bismillahirrahmanirrahim; Bismillahi ala nefsi ve mali ve dini. Allahümme raddini bi-kadaike ve barik-li fi-ma kuddirali hatta la ühibbe ta’cile-ma ahharte ve-la te’hira-ma accelte.

Manası: Allah’ın mübarek ismi hürmetine nefsim, malım ve dinim için yardım istiyorum. Allah’ım! Beni senin hükmüne razı kıl. Ve benim için takdir olunanda bereket ihsan eyle ki, ben senin te’hir ettiğin şeyin acele gelmesini, acele olarak gönderdiğin şeyin de te’hirini sevmiş olmayayım.

Kardeşlerim! İnsan bazen acele eder. Bir işin çabuk olmasını ister. Halbuki, bu acelecilik hakkımızda hayır getirmeyebilir.
O yüzden her işimizde Allah’tan hayırlısını isteyelim. Fakirlik ve Rızık darlığı çeken bu duayı okumalı ve Allah’tan (C.C.) yardım istemelidir…

Allah (C.C.) Yar ve Yardımcınız Olsun…