Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../includes/class_bbcode.php on line 2958

Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../includes/class_bbcode.php on line 2958
Alfabetik sıraya Göre & Hadis fihristi
1 den 5´e kadar. Toplam 5 Sayfa bulundu

Konu: Alfabetik sıraya Göre & Hadis fihristi

 1. #1

  Lightbulb Alfabetik sıraya Göre & Hadis fihristi  A Harfi İle Başlayan Hadisler

  Abdest ancak sesten veya kokudan lazım gelir. Tirmizi 1/74,75
  Abdest bozana selam verilmez. Tirmizi 2862, Müslim 370
  Abdest bozarken selam alınmaz. Tirmizi 1/90, 2862
  Abdest bozmak için yumuşak toprak aramak. Tirmizi 12, İbni Mace 307
  Abdest namazı. Müslim 227, 228, 232, Nesei 151, 85
  Abdest suyuyla günahların çıkması. Müslim 244
  Abdest. Maide 6, Nisa 43, Müslim 225, 234
  Abdesti olan ve sonra bozulduğundan şüphe eden o abdestle namaz kılabilir. Müslim 361, 362
  Abdestsiz Kur’an okumak. Buhari 1/324, Müslim 373, Ebu Davud 18, Tirmizi 3384
  Abdestsiz namazı Allah kabul etmez. Tirmizi 1/76
  Abdestten artan suyu ayakta içti. Nesei 95
  Abraş, kel ve körün kıssası. Buhari Enbiya 51, Müslim 2964, Riyazü’s-Salihin 65
  Acbü’z-Zeneb, kuyruk sokumundaki kemiktir. Toprak bunun dışındaki her şeyi yer. Terhib ve Tergib 7/89, Müsned, İbni Hibban
  Acemlerin birbirine tazim için ayağa kalktıkları gibi siz de ayağa kalkmayın. Ebu Davud 5230, İbni Mace 3836
  Acizlikten, tembellikten, korkaklıktan Allah’a sığınma. Ebu Davud 1540, Müslim 2706, Nesei 5450
  Açık artırma usulü satış caizdir. Nesei 4485
  Açlık hikmettir UYDURMA. Acluni 1/337
  Açlıktan Allah’a sığınırım. İbni Mace 3354
  Ad kavminin helakı. Buhari 7/3021, 10/4904, 4622
  Ad kavminin öldürüldüğü gibi öldürürdüm haricileri. Nesei 4086
  Adak adamayın çünkü kaderi değiştirmez. Nesei 3785, Müslim 1638, Buhari 14/6498
  Adak hiçbir şeyi önlemez, ancak cimriden mal çıkarır. Nesei 3784
  Adak konusu. İnsan 7, Buhari 14/6569, Müslim 1639, 1650
  Adaletli olmak. Maide 8, Enam 152, Zumer 3
  Adama karısını neden dövdüğü sorulmaz. Ebu Davud 2147, İbni Mace 1986
  Adamın başına bela gelince yapacağı dua. İbni Mace 3892
  Adamın birinin zekatı bilmeyerek, bir zengine, bir zinakara ve bir hırsıza vermesi ve hayıflanması. Daha sonra rüyasında zenginin ibret alması. Nesei 2513, Müslim
  Adamın yanında oturana ikram etmesi. İbni Mace 3716
  Adamın biri iki parmağıyla dua ediyordu. Allah Rasulü (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) birle birle buyurdu. Tirmizi 3790
  Adem (Aleyhisselam) ile Musa (Aleyhisselam) münakaşa etmesi. Tirmizi 2217, Müslim 3217, Buhari 14/6504
  Adem (Aleyhisselam) ve zurriyetinin ilk yaratılışı. Buhari 7/3102, 3111
  Adem’in ahdini unutması... Tirmizi 3589, Taha 115
  Adem ile Musa birbirlerine hüccet getirip niza ediştiler. Musa:
  −‘Ya Adem, Sen bizim babamızsın. Sen bizi cennetten çıkarttığın için bizleri mahrumiyet ve zarara düşürdün dedi. Adem’de Ona:
  −‘Sen Allah’ın kelamı ile seçip mümtaz kıldığı ve lehine eliyle yazıp çizdiği Musa’sın. Öyle iken sen Allah’ın beni yaratmasından kırk sene evvel üzerime takdiridir buyurduğu bir işten dolayı dolay beni levm mi ediyorsun dedi. Müslim 2652
  Adem topraktan, cinler ateşten, melekler nurdan yaratılmıştır. Müslim 2996
  Adem ve Havva’nın örtünmesi. Buhari 9/4364
  Ademoğlunun hepsi günah işler günah işleyenlerin en hayırlısı ise tevbe edenlerdir. Darimi 2730, Tirmizi 3760, İbni Mace Zühd 30
  Ademoğlunun iki vadi dolusu altını olsa üçüncüsünü ister, ancak gözünü toprak doyurur. Tirmizi 2440
  Ademoğlunun kuyruk kemiğinden başkasını toprak yer. Ebu Davud 4743, Müslim 2955, İbni Mace 4266, Nesei 4079
  Ademoğlunun yanı başında 99 ölüm tehlikesi vardır. Tirmizi 2241
  Ademoğlunun zinadan nasibi vardır. Müslim 2657
  Ağaçlar kalem olsa denizler mürekkep olsa... Kehf 108, Lokman 27
  Ağızların tadını kesen ölümü çokça anın. Nesei 1824
  Ahir zamanda imanın elden gideceği. Müslim 148
  Ahmaklara hikmetten bahsetmeyin. Darimi Mukaddime 34
  Ahzab gazvesi. Müslim 1788
  Ailesini korurken ölen şehittir. Nesei 4079
  Aişe (Radiyallahu Anha) dokuz yaşında evlendi 18 yaşında Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’i kaybetti. Nesei 3244
  Aişe (Radiyallahu Anha)’ya zina iftirası. Buhari 8/2770, Müslim
  Aişe (Radiyallahu Anha)’nın duvara resim asması. Müslim 2107
  Aişe (Radiyallahu Anha)’nın fazileti. Müslim 2438, 2447, Buhari 3/1312
  Aişe (Radiyallahu Anha)’nın Allah Rasulü (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in oda benim avret mahallini görmedik.ZAYIF İbni Mace 662
  Aişe annemizin Allah Rasulü, namazda iken kapıyı açmasını istemesi. Nesei 1206
  Aişe annemizin seferde namazı tam kılması. Nesei 1456
  Aişe (Radiyallahu Anha) küçümsenen günahlardan sakın. Çünkü Allah katından onların peşinde olan, kaydeden melek vardır. Darimi 2729, İbni Mace Zühd 29
  Ak saçları ve sakalı kınalamak. İbni Mace 3626
  Akıl baliğ olan herkese Cuma namazının farziyeti. Nesei 1371
  Akıl dini olsaydı İslam, ben ayağımın altını mesh ederdim. Ebu Davud162
  Akika. Tirmizi 1556
  Akika sünnettir ve her çocuk akika kurbanına rehin gelir. Ebu Davud 2837, Nesei 4219, İbni Mace 3164, Tirmizi 1550
  Akil baliğ olan genç kızların, hayızlı kadınların bayrama gitmeleri emredildi. Nesei 1558
  Aklı şuuru örten her şey haramdır ve sarhoş eden her şey haramdır. Ebu Davud Eşribe 5, Müslim Eşribe 75, Buhari Edeb 80, Ahkam 22, Megazi 60, Tirmizi 1923, Nesei Eşribe 53
  Akrabasını sıla etmeyen cennete giremez. Ebu Davud 1696, Tirmizi 1974, Buhari, Müslim
  Aksırana teşmid. Tirmizi 2884, Buhari 3/1176, 5/2263, 13/6169, Müslim 2991
  Aksırınca Allah’a hamd edin. Buhari Edep 126, Tirmizi 2884 Edeb 3, İbni Mace 3715, Edeb 30
  Aksırmak Allah’tan esnemek şeytandandır. Tirmizi 2893
  Akşam namazının sünneti iki rekâttır. Müslim 729, 730, Buhari 3/1122
  Akşam ile yatsı namazının birleştirilmesi, cem edilmesi. Buhari 2/622, 3/1069
  Akşamdan evvel iki rekât nafile namaz. Müslim 836, Ebu Davud 1281
  Aldatan bizden değildir. Müslim 164, Ebu Davud Buyu, 50, Buhari 5/2225
  Ali (Radiyallahu Anh)’ın Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bana gizli bir şey söyledi demesi. Müslim 1978
  Ali bin Ebu Talip (Radiyallahu Anh)’ın fazileti. Müslim 2404, 2409
  Alimin abide üstünlüğü benim en aşağı mertebede olanınıza üstünlüğüm gibidir. Tirmizi 2825
  Alimler Nebilerin varisidir. Ebu Davud 3641, İbni Mace 1/223, Tirmizi 2822, Müslim
  Alimlerin mürekkepleri şehidlerin kanından efdaldir. Hasani Basri’nin sözü. El-Kubra 321, Tahziru’l-Müslimun 59
  Alkolle tedavi. Müslim 1984
  Allah’ın 99 ismi. İbni Mace 3860
  Allah, Adem’i kendi suretinde yaratmıştır. Müslim Birr 115, 2612
  Allah, Adem (Aleyhisselam)’ı yarattı, sağ eliyle sırtını sıvazladı onun zürriyetini çıkardı. Ebu Davud Sünne 16, Tirmizi 3270
  Allah aklını kullanmayanlara azab eder. Yunus 100
  Allah ayağını indirir, koyar. Buhari Tefsir 50/1, Eyman 12, Tevhid 7, 25, Müslim Cennet 35, 37, 38, Tirmizi 2682, 3488
  Allah bir kişinin kalbine bir kadına dünürlüğe gitme isteği koyduğunda ona bakmasında bir sakınca yoktur. İbni Mace Nikah
  Allah bir kula hayır murat ettiği zaman dinde anlayış kendi ayıplarını görme hasleti verir. Kitabul Zühd ve’r-Rekaik 282
  Allah bir kula nimet verdimi onu kulunun üzerinde görmek ister. Tirmizi 2972
  Allah biri diğerini öldüren ve her ikiside cennete girecek olan iki adamdan dolayı güler. Buhari Cihad 28, Müslim İmare 128, Muvatta Cihad 28, Nesei Cihad, İbni Mace13
  Allah her şeyin üzerine güzellik yazmıştır. Bir şeyi öldürdüğünüz zaman güzel öldürün bir şeyi boğazlayın eziyet vermemek için bıçağı bileyin ve hayvanın kolay ölmesini sağlayın. Müslim Sayd 12, Ebu Davud Edahi 12, Tirmizi Diyat 14
  Allah (Azze ve Celle) hiç kimsede iki kalp yaratmamıştır. Ahzab 4, Tirmizi 3413
  Allah (Azze ve Celle) kendi Nebilerinin diliyle neyi helal kılmışsa o helaldir. Darimi Mukaddime 39
  Allah’a verilen ilk misak, galu bela. Tirmizi 3271, Buhari Enbiya 1, El-Bidaye ve’n-Nihaye 1/116
  Allah yolcudan orucu ve namazın yarısını muaf tuttu. Hamile kadınla süt emziren kadını da oruçtan muaf tuttu. Nesei 2310
  Allah çok hayalı ve çok cömerttir. Kişi O’na ellerini kaldırdığı zaman onları boş ve nasipsiz olarak çevirmekten haya eder. Tirmizi 3789
  Allah her mahzun kalbi sever. UYDURMA. Acluni 1/246
  Allah için sevmek. Buhari 13/6025, 1/163
  Allah kendine şirk koşulmasını asla bağışlamaz. Nisa 116
  Allah kime hayır dilerse onu dinde bilgili kılar. Tirmizi 2783
  Allah kimi severse kullarına sevdirir. Müslim 2637
  Allah korkusundan ağlayan kişi süt memeye dönmedikçe cehenneme girmeyecektir. Tirmizi 2413
  Allah kuluna kafi değilmi? Zümer 36
  Allah nur vermedikten sonra onun nuru olmaz. Nur 40
  Allah Rasulü (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e itaatın gerekliliği. Buhari 10/4775, 15/6986
  Allah Rasulü (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ile Aişe (Radiyallahu Anha)’nın ayak koşusu yapmaları. İbni Mace Nikah 50, 1979, Ebu Davud 2578
  Allah Rasulü (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ile Aişe (Radiyallahu Anha)’nın yarışı. İbni Mace 1979, Müsned 39, 129
  Allah semadadır. Müslim Mülk 16, 17, Müslim 2/537, Ebu Davud 930, Buhari Cüzün’de 64, Nesei 3/15, Ahmed 5/447, Beyhaki 7/387, İbni Huzeyme Tevhidde 121, Ebu Hanife Müsned 3
  Allah size bir sığır kesmenizi emrediyor. Bakara 67
  Allah sizi kendinizden sakındırır. Al-i İmran 28
  Allah tektir teki sever. Müslim 2677
  Allah vadinden dönmez. Rum 6
  Allah ve melekleri Nebilere salat etmekte. Ahzab 56
  Allah verdiği her hastalığa şifa için ilaç vermiştir. İbni Mace 3436
  Allah yumuşaklığı sever ve sertlik için vermediği şeyi onun için verir. Darimi 2796, Ebu Davud Edeb 10, Buhari Edeb 35, Müslim Selam 10
  Allah zamanı gelen hiçbir canı ertelemez. Munafİkun 11
  Allah, Adem’i yarattığı zaman onun belini sıvazladı ve kıyamete kadar yaratacağı zürriyetin her canlı kişisi onun belinden düştü... Tirmizi 3271, Araf 172
  Allah’a en sevimli amel azda olsa devamlı olanıdır. Ebu Davud 1368, Müslim 783, İbni Mace 4240
  Allah’a en sevimli amel devamlı olanıdır. Buhari 1/194
  Allah’a eş koşan kadınlarla iman edinceye kadar evlenilmeyeceği. Buhari 11/5363
  Allah’a iman nedir? Buhari 16/7430, İbni Mace 302
  Allah’a isyanda hiçbir mahluka itaat yoktur. İbniu Mace 2863
  Allah’a isyanda mahluka itaat yoktur. Müslim İmaret 39, Ebu Davud Cihad 87
  Allah’a, Rasulüne ve sizden olan emir sahiplerine itaat edin. Nisa 59, Buhari Tefsir, Müslim 1834, Tirmizi 1758, Nesei 4199, İbni Cerir 9858, Müsned 3124, Ebu Davud 2624
  Allah’a selam olsun demeyin zira Allah selamın ta kendisidir. Buhari İstizan 3, Müslim Salat 56, Ebu Davud Salat 178, Nesei Tatbik 109, Sehv 41, 43, 56, İbni Mace İkamet 24, Darimi Salat 84
  Allah’ı anarken sağırı çağırır gibi yüksek sesle bağırıp çağırmanın nehyedilmesi. Buhari 8/3929
  Allah’ı kavuşmayı dileme. Müslim 2683
  Allah’ı kim dünyada gördüm derse yalan söyleyeceği. Buhari 10/4801
  Allah’ı Rab, İslamı din, Muhammedi Rasul kabul eden kişi imanın tadını tatmıştır. Tirmizi 2758
  Allah’ım! Ben ancak bir insanım. Bu suretle hangi Müslümana lanet etmişsem kötü söz söylemişsem veya kırbaçla vurmuşsam sen bunları kıyamet günü onun için bağış rahmet ve dolayısıyla onu sana yaklaştıracağın bir vesile kıl. Darimi 2768, Buhari Deavat 34, Müslim Birr 89
  Allah’ım beni fakir olarak yaşat, fakir olarak öldür UYDURMA. El-Leali 2/325
  Allah’ım kötülükten ve kötülük yapandan sana sığınırım. Nesei 19
  Allah’ım Müslümanlardan olan şu cemaatı kırarsan sana yeryüzünde ibadet edilmez. Müslim 1383, 1384, Tirmizi 3274
  Allah’ın ahirette en son nimet olarak görüleceği. Tirmizi 2679, Ebu Davud 4729
  Allah’ın ahirette görüleceği. Kıyamet 22, 25, Müslim 182, Fecr 22,23, İbni Mace 187, Mutaffifin15,16, Buhari 7/3044
  Allah’ın arşını 8 melek taşır. Hakka 17
  Allah’ın bir insanla konuşması asla mümkün değildir. Şura 51
  Allah’ın birliğini kabul edinceye kadar insanlarla mücadele emri. Tirmizi 2733
  Allah’ın dilediği şey ile Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in dilediği şey demeyin fakat Allah’ın dilediği şey sonra Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in dilediği şey olur deyin. Darimi 2702, İbni Mace Keffaret 13
  Allah’ın eli cemaatle beraberdir. Tirmizi 2256
  Allah’ın en yakın gök semasına inmesi. Müslim 758, Buhari 3/1096, Ebu Davud 4733, Tirmizi 433
  Allah’ın gölgelediği insanlar. Buhari 14/6661
  Allah’ın iki kişiye gülmesi. Nesei 3151
  Allah’ın indirdiğiyle hükmetmek. Araf 3 Yusuf 40, Araf 87, Kehf 26, Tin 8, Maide 44, 45, 47, Nisa 113, Bakara 151, Ahzab 34, Kıyamet 16, 19, Nahl 44, Maide 49, Nisa 105, Şura 10, Müslim 1829, Ebu Davud 4604
  Allah’ın indirdikleri. İndirilenin kitap ve hikmet olduğu. Nisa 113
  Allah’ın isimlerini ezberleme. Müslim 2677
  Allah’ın ismiyle abdest alın. Nesei 78
  Allah’ın kaderinden kaderine kaçıyorum. Müslim 2219
  Allah’ın kullar üzerindeki hakkı. Tirmizi 2781
  Allah’ın lanet ettiği 4 gurup insan. Müslim 6/1978
  Allah’ın nuzülü yani inişi. Fecr 22
  Allah’ın rahmetinden ümit kesilmez. Yusuf 87, Hıcr 55, 56, Zumer 53, Ankebut 23, Hadid 22, 23, Fussilet 49, 50
  Allah’ın sıfatları. Buhari 16/7272
  Allah’ın size verdiği sadakadır öyle kabul edin. Tirmizi 3224
  Allah’ın sünnetinde bir değişiklik olmaz. Fatır 43, Rad 11
  Allah’tan daha kıskanç yoktur. Müslim 1499
  Allah’tan Nebilerden ve müminlerden başka dost yoktur. Tevbe 116
  Allah-u Teâlâ dünya semasına iner. Buhari Teheccüd 14, Müslim Misafurun 168, 170, Ebu Davud Sünnet 19, Tirmizi 443, İbni Mace İkame 182
  Allah mahlûkatın kader ve kazalarını semaları ve arzı yaratmasından 50.000 sene önce yazmıştır. Ve onun arşı su üzerinde idi. Secde 10, Müslim 2653
  Allah, gündüz günah işleyenin tevbesini kabul etmek için, geceleyin elini açar. Geceleyin günah işleyenin tevbesini kabul etmek içinde gündüz elini açar. Bu ta güneşin battığı yerden doğuncaya kadar devam eder. Müslim 2759
  Allah kullarına bu kadının çocuğuna acımasından daha çok acır dedi. Müslim 2754
  Allah’a karşı bir günah söz konusu olunca, mahluka itaat gerekmez. Buhari Ahad 1, Müslim İmare 39, 1840, Ebu Davud Cihad, 40, 87, Nesei, Biat 34, İbni Mace Cihad 40, İbni Ebi Şeybe Musannef Cihad 192, 7/737
  Allah mahlukatı yarattığı vakit, nezdinde arşın üstünde kitabına muhakkak benim rahmetim, gazabıma galebe çalar diye yazmıştır. Müslim 2751, Ahmed 2/258, Buhari
  Allah Muhammed’i hak din olarak gönderdi ve Ona kitab indirdi ve kendisi indirdiği kitapta recm ayeti vardı. Şimdi Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) recm yaptı ve kendisinden sonra bizde recm yaptık. İnsanlar üzerinde zaman uzayınca içlerinden birinin, Allah’ın kitabında recm bulamıyoruz, diyeceğinden ve Allah’ın indirmiş olduğu bir farzı terketmek suretiyle dalalete düşmeklerinden korkuyorum. Dikkat evli halde zina işleyen kişiye, delil bulduğu veya gebelik olduğu veya itirafta bulunduğu takdirde recm haktır. Tirmizi 1455, Ebu Davud 4418, İbni Mace 2553, Buhari, Hudud
  Allah tevbeleri kabul eder. Bakara 37, 160, 218, 222, Al-i İmran 31, 89, Nisa 110
  Allah yanında helalin en çok sevilmeyeni, talak kadın boşamakdır. ZAYIF Ebu Davud Talak 3, İbni Mace Talak 1,
  Allah zina eden kadınlar için bir çıkış yolu açtı. Dul dul ile zina ederse yüz değnek vurulur. Ve taş atarak Recm edilir. Bakire kadın, bekar erkekle zina ederse yüz değnek vurulur. Ve bir sene sürgün cezası verilir. Ebu Davud Hudud, 4415, Müslim Hudud, 1690
  Allah’ın kullar üzerindeki hakkı nedir bilir misiniz? buyurdu. Muaz (Radiyallahu Anh):
  −Allah ve Rasulü en iyi bilendir, dedi. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  −Kendisine hiçbir şey ortak yapılmayarak Allah’ın ibadet olunmasıdır, buyurdu. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  −Bunu yaptıkları zaman onların Allah üzerindeki hakları nedir bilir misin? buyurdu. Muaz (Radiyallahu Anh):
  −Allah ve Rasulü en iyi bilendir, dedi. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  −Onlara azap etmemesidir, buyurdu. Müslim 30
  Alnı toprak olasıca. Buhari Edeb 44
  Altın burun takılması. Ebu Davud 4232, Nesei 5164, 5128, Tirmizi 1826
  Altın kulu, gümüş kulu, kareli elbise kulu, sürünsün ve baş aşağı sürünsün, vücuduna diken batsın ve çıkarmaya cımbız bulamasın. İbni Mace 4135
  Altın ve gümüş biriktirenin hali. Buhari 9/4398, Tevbe 34, 35
  Altın ve ipek ümmetimin erkeklerine haram kadınlarına helaldir. Buhari 3/1176, Tirmizi 2959, Müslim 2078, Nesei 1041, 5111, İbni Mace 3602, 3642, 3644
  Altınla gümüşü veresiye bozdurmayı yasak etti. Nesei 4554
  Altmış yaş mazereti. Buhari 14/6361
  Amaya sırtını çevirince... Abese 1, 10, Buhari 11/4969
  Amca baba yarısıdır. Taberani Mucemu’l-Evsad Zekat Babı
  Amcanın mahrem olmayışı. Ebu Davud 2057, Buhari 11/5314, Müslim 4/1444, İbni Mace 1948
  Amcanın yanına girileceği. Ebu Davud 2057
  Amel edin Allah ve Rasulü sizin amelinizi görecektir. Tevbe 105
  Amel imandandır. Buhari 1/192, 16/7370, İbni Mace 57, 60
  Ameli olmadan dua eden kirişi olmadan bir yayla ok atana benzer. Kitabu’z-Zühd ve’r-Rekaik 322
  Ameller niyetlere göredir. Nesei 75, 3420, 3774, Buhari 1/143, 209, 5/2333
  Amellerin insanı kurtaramayacağı. Buhari 14/6395
  Amin derken sesin yükseltileceği. Ebu Davud 932, Tirmizi 248, İbni Mace 855, Buhari Cüzünde 209
  Amma da yaman şu ensar kadınları dini öğrenmelerine hayaları engel teşkil etmedi. İbni Mace Taharet 124, 642
  Ammar (Radiyallahu Anh)’ın şehid edilmesi. Buhari 6/2659
  Amr (Radiyallahu Anh)’ın 18 günde süryaniceyi öğrenmesi. Tirmizi 2857
  Amr bin As’ın oğlu Abdullah (Radiyallahu Anh)’ın, Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh)’dan daha fazla hadis bilmesi. Tirmizi 2805
  Ana karnında olanı ancak Allah bilir. Buhari 10/4485, İman 41, Bed’ul Vahy 1, İkrah 5, Talak 11, Itk 6, Müslim İmare 155, Ebu Davud Talak 11
  Ana ve babaya iyiliği emreden ayetler. Bakara 83, Nisa 36, Enam 151, İsra 23, Ahkaf 15
  Anneme istiğfar etmek için Rabbımdan izin istedim de bana izin vermedi. Kabrini ziyaret etmek için Rabbımdan izin istedim izin verdi. Müslim 976
  Anjin hastalığının tedavisi. Buhari 12/5733
  Anjinin tedavisinden dolayı bademcikleri sıkarak çocuklarınıza azap etmeyin. Müslim 1577
  Anne ve babaya sövdürenin durumu. Müslim 1/90
  Arap yarımadasında iki din kalmıyacaktır. Müslim Salat 187, Tirmizi Mevakıt 41, Muvatta 4/233
  Arapça okunur Kur’an. Yusuf 2, Rad 37, Nahl 103, Meryem 97, Taha 113, Şuara 193, 194, Zumer 28, Fussilet 3, 44, Şura 7, Zuhruf, 2, 3, Duhan 58
  Araf 172. ayetin ilk misak olduğu. Tirmizi 3276
  Aranızda selamı yayın. Tirmizi 2828
  Arkadaşlığın en hayırlısı 4 kişi seriyyenin en hayırlısı 400 kişi, ordunun en hayırlısı 4.000 kişidir, 12.000 kişilik ordu azlıktan dolayı mağlup olmaz. Ebu Davud 2611, İbni Mace 2827, Tirmizi 1597, Darimi Siyer 215/2
  Arkasında siyah ve beyaz çizgi bulunan yılanı öldürün. İbni Mace 3534
  Arştadır Allah. Ebu Davud 4726, Buhari 10/4457, 16/7289, Hud 7
  Arşın ve kürsünün yaratılması. Gafir 15, Müminun 116, Buruc 14, 15, Taha 5, Rad 2
  Ashabı Uhdud. Müslim 3005, Tirmizi 3560
  Ashabım gökteki yıldızlar gibidir, hangisine uyarsanız doğru yolu bulursunuz. UYDURMA. İbni Abdilber Camiu’l-İlim 11/110, İbni Hazm Ahkam 4/82
  Ashabını öldürüyor demesin dedim. Müslim 2584, Tirmizi 3532
  Ashabını öldürüyor demesin diye işkenceyi yasak kılıyor. Müslim 2584, Tirmizi 3532
  Asiye adını değiştirin. Tirmizi 2993, Müslim 2139, İbni Mace 3773, Ebu Davud 4952
  Asiye isminin değiştirilmesi. 6/2139
  Aşereyi mübeşşere. Tirmizi 6/3992
  Aşırı gitmeyin. Maide 77
  Aşure günü orucu. Müslim 1125
  At etinin helalliliği, eşek etinin ve muta nikahının kıyamete kadar haramlılığı. Buhari 8/3930, 12/5596, Nesei 4314-4320, Müslim 1941, Tirmizi 1853
  At ve köleye zekat yoktur. Ebu Davud 1574, Tirmizi 624, İbni Mace 1790, Nesei 2479, 2462, Müslim 982
  Ata’ya bir şey sorulmuş o da bilmiyorum demişti. Ona o konuda kendi görünüşünü söylemezmisin, dendi. Bunun üzerine, yeryüzünde benim görüşümün din edinilmesinden, Allah’tan haya ederim. Darimi 108
  Ateş bin sene yakılarak kırmızılaştı, sonra bin sene yakılarak beyazlaşması. ZAYIF. Tirmizi 2717
  Ateşe girselerdi onda devamlı kalırlardı. Allah’a isyan olan yerde kula itaat yoktur. Ebu Davud 2625, Buhari Ahkam 78, Müslim 1840, Nesei 4210
  Ateşte pişenden dolayı abdest almanın neshi. Müslim 354, 359
  Atılmış çocuk hürdür, velisi Müslümanlardır. Muvatta 3/379
  Atın hayrı kırmızılığındadır. Ebu Davud 2545, Müslim 1875, İbni Mace 2790, Nesei 3596, Tirmizi 1746
  Atla eşşek birleşirse katır olur. Nesei 3563
  Avcılıkla uğraşan gafil olur, köyde oturan kaba saba olur. Tirmizi 2357, Nesei 4289
  Ay görülünce orucun farz kılınışı. Müslim 1080
  Ayağa kalkmayın. Müslim 1768, Ebu Davud 5215
  Ayakkabı ile namaz kılınır. Buhari 1/479, Müslim 555, Nesei 775, 1361, Ebu Davud 648
  Ayakkabı ve çoraba mesh. Tirmizi 99
  Ayakkabıyı yere sürtmek pisliği giderir. Ebu Davud Taharet 141
  Ayakta bevl meselesi. Tirmizi 12, İbni Mace 307
  Ayakta namaz kıl, güç yetiremezsen oturarak kıl buna da muktedir olamazsın yan üstü kıl. Buhari Taksir 19, Ebu Davud Salat 175, Tirmizi 368
  Ayakta su içmeyin. Buhari 12/5667, Müslim 2026
  Ayakta yemek yemek. Müslim 6/2024, İbni Mace 3301
  Ayın ikiye bölünmesi. Tirmizi 2273, 3502, Kamer 1, Buhari 7/3403, 8/3619, 10/4811
  Ayn (göz). Kamer 13, 14, Taha 39, Tur 48, Mu’minun 27
  Ayrı ayrı oturmayın. Müslüm 430, Ebu Davud 5215
  Az gülüp çok ağlardınız eğer benim bildiğimi bilseydiniz. Buhari 14/6411, Tirmizi 2415, Nesei 1474
  Az söz söyleme kabiliyeti ile gönderildim. Buhari Tabir 22, Cihad 122
  Azda olsa devamlı amel hayırlıdır. Tirmizi 3016
  Azil. Buhari 5/2065, 8/3868, 11/5291, 16/7278, Ebu Davud 2170, Müslim 1438

  سُبْحاَنَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

 2. #2

  Standart

  بِسْمِ اللهِ، اَلْحَمْدُ ِللهِ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ وَ بَعْدُ

  B Harfi İle Başlayan Hadisler

  Baba adıyla yemin yasaktır. Buhari 14/6528
  Baba çocuğuna verdiği bağıştan dönebilir. Tirmizi 2215, 1315
  Baba evlendireceği kızdan izin alır. Nesei 3250
  Babası olmayana babamdır diyene cennet haramdır. Müslim 63, 203, Ebu Davud 5113, 4718
  Babanda babamda ateştedir. Müslim 203, Ebu Davud 5113, 4718
  Babanın nikahı altındaki kadınla evlenmek haramdır. Nesei 3317
  Babanın ve mazlumun duası reddolunmaz. İbni Mace 3862
  Baba oğluna boşamayı emredebilir. İbni Mace 2088
  Baba oğlunu öldürmesiyle kısas edilmez. İbni Mace 2661
  Bacak bacak üstüne atılmasını men etti sırtüstü yatarak uyluk açık olarak. Tirmizi 2915
  Bağdaş kurarak namaz kılınır. Nesei 1661
  Bağdaş kurarak oturmak. Müslim 670, İbni Mace 32, 62, Tirmizi 585, Ebu Davud 4850
  Bağışlama. Müslim 1620
  Bağırarak zikir yasaktır. Buhari 8/3929, Müslim
  Bağiy babı. Müslim 2687, İbni Mace 4211, 4214
  Bahçelerden geçerken meyva yemenin mubahlığı. Tirmizi 1303
  Bakire ile nikah. Buhari 11/5170, Müslim 715, 1466
  Balcağızını tatmadıkça helal olmaz. Nesei Talak 9, Darimi Talak 49, İbni Mace Talak 32, Tirmizi Nikah 27, Muvatta Nikah 17, 18, Buhari Şehadet 3, Libas, 6, 23, Talak 4, Edep 68, Müslim Talak 1, 5
  Bal şifa kaynağıdır. Buhari 12/5723
  Balık ve çekirgenin ölüsü yenir. İbni Mace 3218, 3222
  Balık yemek bedeni zayıflatır. UYDURMA. El-Menaru’l-Münif 64
  Balık ve çekirge helaldir: İbni Mace 3314
  Balinanın yeneceği. Tirmizi 2593, Nesei 4331
  Bana ancak namaza kalktığım zaman abdest almam emredildi. Tirmizi 3/1908
  Bana itaat eden Allah’a itaat etmiştir. Buhari Ahkam 1, İbni Mace 1
  Bana dünyada kadın güzel koku ve namaz sevdirildi. Nesei 3928
  Bana itimat etmiyor musunuz? Ben Sema’da olan Allah’ın eminiyim sabah ve akşam bana gökyüzünün haberi geliyor. Müslim 1064
  Baston sünnettir. UYDURMA. Aliyu’l-Kari 56
  Başına bir musibet gelen hiçbir Müslüman yoktur ki Allah’ın emrettiği şekilde: Biz Allah’ınız ve ancak O’na dönücüleriz, Allah’ım musibetim hususunda bana ecir ver ve bana bunun arkasından daha hayırlısı ihsan buyurmasın. Müslim Cenaiz 3, 4, İbni Mace Cenaiz 55, Bakara 156
  Başın meshi komple olması. Buhari 1/327, 332
  Başkalarının avret mahalline bakmak haramdır. Müslim 338
  Başkaldıran cennete giremez. Buhari İ’tisam 2
  Başlarına bir kadın geçiren millet felah bulmayacak. Tirmizi 2365
  Başkası adına hac. Müslim 1334
  Bayram ayları 29 gündür. Müslim 1082
  Bayramda def çalmak mübahtır. Nesei 1593
  Bayram namazı. Tirmizi 537, İbni Mace 1278, 1291, Nesei 1565
  Bayram namazı hutbeden önce kılınır. Nesei 1564
  Bayram namazında hayızlıda olsa kadınların bulunacağı. Müslim 890, Tirmizi 539
  Bayram namazı 12 tekbirle kılınır. ZAYIF Ebu Davud 1149, İbni Mace 1280, Tirmizi 535
  Bebekle oynanabileceği. Ebu Davud 4932, Müslim 1422, 2440, İbni Mace 1826, Buhari 13/6093
  Bedevinin gelip mescide bevl etmesi. Nesei 56
  Bedir gazası. Müslim 1779
  Belada Allah’a sığınma. Buhari 14/6297, 6506
  Belaya uğrayınca dua. Tirmizi 3654
  Beni övmeyin. Müsned 4263
  Beni nasıl namaz kılıyor görüyorsanız öyle kılın. Müslim 2/544, Buhari 2/675, 880, Ezan 18, Müsned 5/53, Buhari 7/3037, Nesei 739
  Ben kulumun yanındayım, bana dua ettiğinde onunla beraberim. Tirmizi 2496
  Ben Mirac için yukarı çıkarıldığımda bakırdan tırnakları bulunan ve tırnaklarıyla yüzlerini ve göğüslerini tırmalayan bir kavmin yanından geçtim ve:
  −Ey Cebrail bunlar kimdir? diye sordum. Cebrail:
  −Bunlar insanların etlerini yiyen ve ırzlarına dil uzatanlardır, dedi. Ebu Davud Edeb 40 Bab 4878
  Beli dümdüz tutma. Ebu Davud 855, Tirmizi 264, İbni Mace 870
  Ben Ademoğlunun efendisiyim. Toprağı ilk açılacak benim, İlk şefaat edecek benim, ilk şefaatı kabul edilecek benim. Ebu Davud 4673, Müslim 2278
  Ben Ademoğlunun seyyidiyim. Tirmizi 335
  Ben bir beşerim. Doğruyu da bulurum hata da ederim. İbni Abdi’l-Berr el-Cami 2/32, İbni Hazm el-İhkam 6/149
  Benden sonra şu ikisine uyun. Tirmizi 3904, İbni Mace Mukaddime 11
  Benden sonra kafirlere benzeyip birbirinizin boynunu vurmayın. Tirmizi 2289, Nesei 4109-4115, İbni Mace 3942
  Ben devamlı oruç tutarım, seferde de tutayım mı? dedi. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) dilersen tut dilersen tutma dedi. Ebu Davud 2402, Buhari, Müslim 1121, Tirmizi, Nesei 2296, İbni Mace 16
  Ben ilmin şehriyim, Ebu Bekir onun esasıdır. UYDURMA. Fetavel Hadisiye 269
  Ben ilmin şehriyim, Ali de kapısıdır.UYDURMA. Acluni 1/202, Aliyu’l-Kari 43
  Ben insanlarla, “La İlahe İllallah” demelerine kadar savaşmakla emrolundum. Onlar bunu deyince öldürmeyi hak etmeleri dışında kanlarını ve mallarını benden korumuş olurlar. Bundan sonra hesapları Allah’a aittir. Tirmizi Tefsir 88, Müslim İman 20
  Benim dünya ile işim yok. Dünyada ben bir ağacın altında gölgelenen ve sonra oradan ayrılıp giden bir atlı gibiyim. Tirmizi 2483
  Benim doğduğum yer Mekke, hicret ettiğim yer Medine, Medine’de durdum mu Zul-Huleyfe’den öteye dönünceye kadar iki kılarım. Sahabi’nin biri Ebul Ali’ye:
  −Ey Allah’ın Rasulü ben memleketime gidiyorum ve iki ay kalıyorum namazı kısaltacak mıyım? diye sorar. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  −Evet, orada elli yılda kalıncaya kadar seferisin dedi. Ebu Bekir Müsned 135
  Ben kulumun bana olan zannının yanındayım. Beni zikrettiği yerde, ben onunla beraberim, buyurdu. Vallahi Allah, kulunun tevbesine sizden birinizin sahrada kaybolan hayvanını bulmasından daha çok sevinir. Herkim bana bir arşın yaklaşırsa, ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak gelirim. Müslim Tevbe 1
  Benim bildiğimi bilseniz az gülerdiniz. Tirmizi 2414, Nesei 1474, Muvatta 1/319, Buhari Kusuf 16/3, Müslim Kusuf 10/1
  Benim ümmetimin yaşı 60 ile 70 sene arası olacak. Tirmizi 2433
  Beni zikredip iki dudağı benimle hareket ettikçe kulumla birlikteyim. Buhari Tevhid 43
  Benim beş tane ismim vardır. Buhari Menakıb 17, Tirmizi Edep 67, Darimi Rikak 59
  Benim tarafımdan velev bir ayet olsun tebliğ ediniz. Buhari 1/32
  Beni seviyorsan fakirliğe hazırlan. Tirmizi 4/2454
  Benim ümmetimin yaşı, 60 ile 70 sene arasındadır: Tirmizi 4/2433
  Ben sade vahyedilene uyarım. Ahkaf 9
  Ben ancak iki ahmak sesten nehyedildim, Feryat ve çalgı sesi. Heysemi Zevaid 3/13
  Ben kaybolanları sevmem. Enam 76
  Benim mescidimde kılınan namaz, diğer mescidlerden 1.000 misli daha efdaldir. Nesei 691
  Benim mezarımı mescid edinmeyin. Müslim 532
  Benim yarattığım gibi yaratmaya çalışandan daha zalim kim vardır. Buhari 16/7432
  Beni namaz kılanlardan eyle. Şuara 78, Bakara 128, İbrahim 40
  Beraber oturun. Ebu Davud 4823, Müslim 430
  Besmelesiz abdestte hayır yoktur. Buhari Vudu
  Besmele çek önünden ye. Müslim 2022, Nesei 4414
  Besmelenin namazda gizli okunacağı. Müslim 399, 299, Tirmizi 244
  Beş şey sorulmadan ayakları ayrılmayacak bir kulun mahşerde... Tirmizi 2531
  Beş rekat kılan sehv secdesi yapar. Müslim 572, Ebu Davud 1019
  Beş hakkı vardır Müslümanın Müslüman üzerinde... Müslüm 2162
  Beş rekat vitr kılınır ve yalnız son rekatta oturulur. Ebu Davud 1359, 1338, Nesei
  Beş defa emme. Müslim 1452
  Beş vakit namazın vakitleri. Müslim 610
  Beşikte konuşan üç çocuk. Müslim 3005
  Beş şey fıtrattandır. Tirmizi 2904, Nesei 5190
  Bevlin kabir azbına sebebiyeti. Buhari 3/1284, 1300
  Beyaz elbise giyinin, ölülerinizi de beyaz kefene sarın. Tirmizi 2961
  Beyaz kılları yolmayın, o Müslümanın nurudur. Tirmizi 2974
  Bıyığı alın sakalı bırakın. Tirmizi 2912, Nesei 5000, 5013, Muvatta 4/323, Müslim Taharet 259, Ebu Davud 4199
  Bıyığından almayan bizden değildir. Tirmizi 2909, Nesei 13
  Bıyığın ölçüsü. Buhari 13/5925
  Bidat. Buhari 4/1749, 5/2492, 6/2962, 15/7170, 2/722, 15/7159, Müslim 3/867, İbni Mace 1/46, Müsned 4/105, Camiu’s-Sağir 2/7790
  Bidatçı imamın arkasında namaz kılınır. Buhari 2/722
  Bidatçının günahı kıyamete kadar gider. Müslim 1017, 2674
  Bidatçı lanetlenmiştir. Buhari 4/1749
  Bidatın İslam’da ki ilk zuhuru. Darimi 1/210
  Bidat ehlini dinlerse Allah’ın onun üzerinde koruması kalkar ve ona yani bid’ata verilir. Ebu Nuaym 7/26, 34
  Bildiğini gizleme. Bakara 159, 174, 213
  Bile bile babasını inkar edenin hali. Müslim 61
  Bilgi isteyin Allah’tan. Tirmizi Dua 105, İbni Mace Dua 5
  Bilgi lafızda kalan şey değildir. Ancak faydası olan şeydir. Ebu Nuaym Hilyetü’l-Evilya 9/123
  Bilinmeyen için Allah bilir demek. Buhari 10/4745
  Bilmediğin bir şey için Allah daya iyi bilir demenin ilimden oluşu. Buhari 10/4745
  Bina yapımı. İbni Mace 4160, 4163
  Binek giden yürüyene, az olan çoğa selam verir. Müslim 2160
  Bir gün biz Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ile beraber idik. Kokmuş bir leşten kokular geldi. Bu koku nedir biliyor musunuz? Bu mü’minlerin gıybetini yapan kimselerin kokusudur dedi. Ahmed 3/351
  Bir hakim hükmedeceği zaman içtihad eder sonra bu hükümde isabet ederse o hakime iki ecir vardır. Müslim 1716, Buhari 16/7222, Ebu Davud Akdiye 2, Tirmizi 1342, Nesei Kuzat 3, İbni Mace Ahkam 3, Müsned 2/187, 4/198
  Bir kavme akıllarının almadığı bir şey anlatma. Müslim Mukaddime 5/8
  Birbirine karışmayan iki deniz. Buhari 10/4827
  Bir kadının halası veya teyzesiyle bir nikah altında kalamaz. Müslim 1408
  Biriniz acele etmedikçe duası kabul edilir. İbni Mace 3853
  Bire on verilir... Buhari 8/3640, 7/3027, 16/7383
  Bir delikten mümin iki kere sokulmaz. Müslim 2998, İbni Mace 3982, Ebu Davud 4862
  Birlik olma. Müslim İmare 59, Ebu Davud Sünne 27
  Bir beldede iki kıble olmaz. Ebu Davud 3032, Tirmizi 339
  Bir ve iki defa emme. Müslim 1450
  Bir kimsenin yemeği iki kişiye yeter. İbni Mace 3254
  Bir adam 99 kişi öldürmüş de tevbesi kabul edilip edilmeyeceğini sormaya başlamış. Müslim 2766
  Bir kâfire karşılık mümin öldürülmez. Kim kasten bir mümini öldürürse katil öldürülenin velilerine teslim edilir. İsterse katili öldürürler. İsterlerse diyet alır. Ebu Davud Diyet 4/4506, Tirmizi 1434, İbni Mace 2659, Buhari 15/6778 Nesei 4779
  Birbirine karışmayan iki deniz. Buhari 10/4827, Tirmizi 2615
  Bir kişinin yemeği iki kişiye yeter. İbni Mace 3254
  Bir bağırsakla yer mümin, kâfir yedi bağırsakla yer. İbni Mace 3251, 3257
  Bir kişinin mescitle ilgilendiğini görürseniz ona iman şahadetinde bulunuz. Tirmizi 2750
  Bir kulun ömrünü nerede tükettiği, ilmini nerede kullandığı, malını nereden kazanıp nereye harcadığı ve cismini nerede yıprattığı sorulmadıkça onun ayakları Allah’ın huzurundan ayrılmaz. Tirmizi 2532
  Bir adam yanında bir veya iki kişi olmadan kocası evde bulunmayan bir kadının yanına girilmez. Müslim 2173
  Bir kadın kocasına başka bir kadını anlatmasın. Buhari Nikah 118, Ebu Davud Nikah 43
  Biriniz kardeşiyle kavga ederse yüzden kaçınsın. Çünkü burada olanlar sözlerimi hazır olmayanlara tebliğ etsin, anlatsın. Buhari 1/30
  Bir tek namazı yirmi sene unutan kimse bu namazdan başkasını kaza etmez. Buhari 2/648
  Biz elçi göndermedikçe azab edici değiliz. İsra 15
  Bize silah çeken bizden değildir. Müslim 98
  Bizimle onlar arasındaki söz namazdır. Kim bu namazı terk ederse küfre girer. Tirmizi 2756
  Biz işimize isteyeni tayin etmeyiz. Müslim 14
  Bizde Fatıma (Radiyallahu Anha)’nın mushafı vardır. Allah’a yemin ederim ki onda sizin Kur’an’ınızdan bir tek harf dahi yoktur. ŞİANIN UYDURMASI. El-Kuleyni el-Kafi 57
  Bizden başkasına benzeyen bizden değildir. Tirmizi 2835
  Biz melekler içinde köpek ve resim bulunan eve girmeyiz. Müslim 2104
  Biz katiyen her isteyene memuriyet vermeyiz. Nesei 4
  Borcun yazılması. Buhari 5/2424
  Boşanan kadın doğurunca iddeti doğurunca biter. İbni Mace 2026
  Boşama sözleri. Buhari
  Boşanan kadın ise başka bir adamla evlendi ve az sonra o adam da sözü edilen kadını onunla henüz cinsi temasta bulunmadan boşadı. Nesei Talak 9, Buhari Libas 6, 23, Edep 68, Talak 4, Şehadet 3, Darimi Talak 49 İbni Mace Talak 32, Tirmiz Nikah 27, Muvatta Nikah 17, 18, Müslim Talak 1, 5
  Boynuzsuz davarın boynuzlu davardan kısası alınacaktır. Tirmizi Kıyametin Sıfatı Babı 2535
  Bölünmeyin. Şura 14, Beyyine 4, Bakara 213, Casiye 16, Al-i İmran 105, Enam 159, Rum 30, 32
  Buhari’nin Ebu Hanife hakkında sözleri. Buhari 15/6852
  Bu ikisine uyun. Tirmizi Menakıb 16, 3904, İbni Mace 11
  Bu iplikten kasıt gecenin karanlığı ile gündüzün aydınlığıdır. Müslim 1090, Siyam 33, Tirmizi Tefsir 17
  Buluntu mal. Müslim 1722
  Buluntu mal helal değildir. Buhari İlim 28, Edep 75, Lukata 234, Ebu Davud Lukata 1, Muvatta Akdiye 46, Tirmizi Ahkam 35
  Bu ümmetten birine ilham gelse, bu Ömer olurdu. Buhari 7/3445
  Bu ümmette otuz abdal vardır. UYDURMA. Acluni 1/25
  Burun ve alın üzerine secde. Müslim 215, 218, Ebu Davud 894
  Bütün namazlar tek abdestle kılınabilir. Müslim 277
  Bütün sevaplar güzel ahlaktadır. Tirmizi 2497
  Büyük adamı emzirme... Nesei 3304
  Büyük günahların tesbiti. Buhari 5/2442, 1/4623, 13/5980, 14/6550, 16/7404
  Büyük günahlar. Tirmizi 2401
  Büyük insanın süt emmesi. Müslim 1453
  Büyü yapılması (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e. Müslim 2189

  سُبْحاَنَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

 3. #3

  Standart

  C Harfi İle Başlayan Hadisler

  Cahiliyeden hesaba çekilmeyeceği. Müslim 120
  Cahiliyye adedinden sakının. Buhari 7/3321, 13/6032, 1/184
  Cahiliyye insanı köpeğini besler büyütürdü, ama çocuğunu öldürürdü. Darimi 3
  Cahiliyye nikah çeşitleri. Buhari 11/5220
  Cahiliyye zamanınızdaki bayramları kaldırdım. Nesei 1556
  Cahillerden yüz çevir. Bakara 67, Maide 50, Enam 35, Araf 199, Hud 46
  Cahillere hikmetten bahsetmeyin. Darimi Mukaddime 34
  Cana kıymanın cezası. Buhari 6/2615
  Canından çok sevmedikçe. Müslim 69
  Canlarınız, mallarınız, ırzlarınız aranızda haramdır. Tirmizi 2248
  Canlı hayvanları hedef yapmayın. Nesei 4416, 4422
  Cariye, sen Allah’ın Rasulüsün dedi. Bunun üzerine Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bana:
  −O’nu azad et, çünkü o bir Mü’minedir, buyurdu. Müslim 537, Ebu Davud 929, 930, Buhari Cüzün’de 64, Nesei 3/15, Ahmed 5/447, Beyhaki 7/387, İbni Huzeyme Tevhid 121
  Cariyenin efendisini doğurması, çıplak ayaklı elbisesiz fakir koyun çobanlarının yüksek bina yapmakta birbiriyle yarıştıklarını görmen... Müslim 1, Buhari 1/204
  Cariye ile nikah. Buhari 5/2068
  Cariyenin, Allah semadadır demesi. Ebu Davud Eyman 19, Taberani Itk 8, 9, Darimi Nuzur 10, Neylul Evtar 7/223, Nesei 1218, Muvatta 4/24
  Cariyenin hükmü. Buhari, 4/1995, 5/2067
  Cariyenin talakı iki, iddeti iki hayızıdır. Ebu Davud 2189, İbni Mace 2080, Tirmizi 1192
  Casusluk ve hükmü. Buhari 6/2803, 2872, 10/4852
  Cebrail’in namazı, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e tarif etmesi. Buhari 7/3037, Muvatta 1/53
  Cedeli terk edene cennetin ortasında bir köşk vardır. Tirmizi 2061
  Cehennem ateşi dünya ateşinden 69 derece daha şiddetlidir. Muvatta 4/403, Buhari Bedu’l-Halk 59/10, Müslim Cennet 30
  Cehennem ateşi ile dünya ateşi. Buhari 7/3064
  Cehennem azabından, kabir azabından, Allah’a sığınma. Müslim, 590, Ebu Davud 1542, Nesei 2065, Tirmizi 3800
  Cehenneme, cehennemlikler atılacak da o üç defa daha var mı, daha var mı? diyecek. Nihayet Rabb’i ona gelecek ve ayağını üzerine koyacak. O zaman toplanıp büzülecek ve “yeter, yeter, yeter” diyecek. Darimi 122 2852, Tirmizi Cennet 19, 2682, Müslim Cennet 37, 2848, Buhari Tefsir 10/4784
  Cehennem ehli, her kaba, haris ve büyüklük taslayan kişi. Tirmizi 2732
  Cehennem ehlinin çoğu kadınlardır. Nesei 1493
  Cehennemde en hafif azabı görecek insan iki papucu olupta oradanda beyni kaynayacak. Darimi 2851
  Cehennemden cennete geçiş. Ebu Davud 4740, Buhari Rikak 8/145, Tirmizi 2720, 2723, 2728, İbni Mace 4315
  Cehenneme girecek ilk üç kişi. Tirmizi 2489, Nesei 3123
  Cehennemin harareti 69 kat üstün kılmıştır ve her biri bu dünyadaki ateşin harareti kadardır. Tirmizi 2715
  Cehlin yayılması, ilmin azalması, zinanın yayılması, şarabın içilmesi, erkeklerin miktarı azalıpta, kadınların çoğalması o derecede ki elli kadının yalnız bir tek kayyımları yani bakanı olması kıyamet alametlerindendir. Buhari 12/5641, 11/5309
  Celeb pazara mal gelmeden satılmaz alınmaz. Müslim 1517, 1525
  Cellale dışkı yiyen hayvan etinin yenmesi yasaktır. İbni Mace 3189
  Cem özürsüz olarak kılınır mı? Tirmizi 187, İbni Mace 1069, Müslim 705
  Cem seferde. Müslim 703, 704, Buhari 2/612, Ebu Davud 1220, Müsned 5/241
  Cemde sünnet namaz kılınmaz. Müslim 1288, Ebu Davud 1906
  Cemaat iki kişidir. Buhari 2/692
  Cemaate sarılan, kurtulan taifedir. İbni Mace 3993
  Cemaate yapışın Allah’ın eli cemaatin üzerinedir. Herkim cemaatten ayrılırsa şüphesiz cehenneme gider. Tirmizi 2255
  Cemaate yapışın, fırkalaşmayın, bölünmeyin, şeytan tek kişiyle beraberdir, iki kişiden daha uzaktır. Tirmizi 2254, Beyhaki Şuabu’l-İman, El Kenz 8/207
  Cemaatle namaz. Muvatta 8/8, Buhari Ezan 10/29, Müslim 649, 654, Nesei 10/53
  Cemaatle niye namaz kılmadın, sen Müslüman değimlisin: Muvatta 1/232, Nesei İmamet 53
  Cemaatsiz İslam olmaz, Emirsiz cemaat olmaz, itaatsizde emir olmaz. Darimi 1/257
  Cemaatten ayrılmama. Buhari 16/7220
  Cemaatten bir karış ayrılan İslam’dan çıkar. Ebu Davud 4758
  Cenaze evine yemek getirme. Ebu Davud 3132, Tirmizi 1003, İbni Mace 1610
  Cenaze namazı dört tekbirli ve Fatiha okunur. Buhari 3/1244, 3/1251, 1263, 1289, Müslim 95, Tirmizi 1028, 1031
  Cenaze namazı mescidde kılınır. Müslim 973, Tirmizi 1038, Ebu Davud 3189, Nesei 1969, İbni Mace 1518
  Cenaze namazında Fatiha okunur. Buhari 3/1256, Tirmizi 1031
  Cenaze namazını, 100’e varan cemaat kılarsa diledikleri şefaat kabul olunur. Nesei 1992
  Cenaze taşımadan dolayı abdest alma. Ebu Davud 3161, Nesei 192, İbni Mace 1463
  Cenaze yıkama. Müslim 939
  Cenazenin arkasından gitmek imandandır. Buhari 1/199
  Cenaze tabuta konulup da erkekler onu omuzları üzerine yüklendikleri zaman, o cenaze iyi bir kişi ise. Buhari 3/1303, 3/1239
  Cenazeyi şirk koşmayan 40 kişi kılarsa. Müslim 948, Ebu Davud 3170, İbni Mace 1489, Tirmizi 1033, Nesei 1993
  Cenazeyi takip etmekten nehyolunduk. Müslim 928, Ebu Davud 3167
  Cenazeyle üç şey gider… Ailesi, ameli ve malı, ameli kalır ikisi gelir. Tirmizi 2485
  Ceninin diyeti elli koyundur. Nesei 4786
  Ceninin diyeti. Müslim 1681
  Ceninin kesilmesi anasının kesilmesiyledir. Ebu Davud Edahi 17, Tirmizi 1503, İbni Mace Zebaih 15, Darimi Edahi 17
  Cennet serçelerinden bir serçedir deyiverdim. Bunun üzerine Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  −Sen bilemezsin ki Allah cenneti yaratmış, cehennemi de yaratmıştır? Sonra şunun için bir ehil yaratmıştır. Müslim 2662
  Cennet ehli cennete kılsız, tüysüz, yaradılıştan sürmeli, otuz veya otuz üç yaşında olarak girecekler. Tirmizi 2669
  Cennet ehline baktım çoğu fakirlerdir, Cehenneme baktım çoğunun kadınlar olduğunu gördüm. Tirmizi 2729
  Cennet güçlüklerle kuşatılmış, Cehennem ise şehvetlerle çevrilmiştir. Tirmizi 2684, Müslim Cennet 14, Darimi 2846
  Cennet halkının dili Arapçadır. UYDURMA Aliyu’l-Kari 92
  Cennet, size ayakkabılarınızın bağından daha yakındır. Cehennem de böyledir. Buhari Rikak 29, Ahmed 1/387, 413
  Cennete ancak muminler girecektir. Buhari 14/6496
  Cennete hesapsız girecekler... Müslim 220
  Cennetle müjdelenen on sahabe. Ebu Davud 4648, Tirmizi 3992, İbni Mace 134
  Cennette bir ağaç vardır yüz sene yürü bitmez. Müslim 2826
  Cennette bir ağaç vardır, hayvanına binmiş kişi onun gölgesinde yüz sene yürür. Tirmizi 2643, 3509, Darimi 2841
  Cennet ve ateş münakaşa ettiler. Buhari 10/4785
  Cennette çocuk arzu ettiği vakit gebeliği, doğumu ve yaşı dilediği şekilde bir anda tamamlanacaktır. Tirmizi 2688
  Cennette mümine cinsi münasebet gücü verilecek. Tirmizi 2659
  Cennette su denizi, bal denizi, süt denizi ve şarap denizi vardır ve nehirler daha sonra bunlardan çıkacaktır. Tirmizi 2690
  Cennette tükürme, sümkürme olmayacak. Tirmizi 2660
  Cereme kime ise, semerede onadır. Kim çaba sarf ederse meyvesini alacaktır. Tirmizi 2808, Ebu Davud, İbni Mace, Ahmed 6/49
  Cessase hadisi. Ebu Davud 4325, 4326, Müslim 2942, İbni Mace 4074, Tirmizi 2354
  Cibril’i altı yüz kanadı olduğu halde kendi suretinde görmüştür. Müslim İman 282, 173, 174
  Cibril bana Kabe’de iki defa imam oldu. Ebu Davud Salat 2, Müslim 544, Muvatta 1/1
  Cibril bana komşuyu o derece tavsiye etti ki neredeyse mirasçı yapacağını zannettim. Buhari Edep 28, Müslim Birr 140, Ebu Davud Edep 123, İbni Mace Edep 4
  Cibril Hadisi. Müslim 8, Tirmizi 2738, Nesei 4960
  Cibril’in Cennet ve Cehenneme gönderilişi. Nesei 3743
  Cibril idi, size dininizi öğretmek için gelmişti buyurdu. Ebu Davud 4695, Buhari, Tefsir 6/144, Müslim 8, Nesei 4993, İbni Mace 63
  Cibril’in imanı tarifi. Nesei 4957, Buhari 1/202
  Cibril’in namazı tarifi. Buhari 7/3037, Nesei 494
  Cifir yapanın İslam’dan nasibi yoktur. Abdurrezzak 1126, Beyhaki 18/139
  Cihad, Cuma namazı ve cenaze peşinden gitmek kadınlar için değildir. Taberani Mucemu’s-Sağir 817
  Cihad farzdır. Nesei 3075, 3082
  Cihad imandandır. Buhari 1/189
  Cihad. Yasin 74, 75, Enfal 39, Bakara 193, Al-i İmran 142, Muhammed 31, Tevbe 16, 38, 111, Saf 10, 11, Maide 35, Nisa 74, Ankebut 6, Müslim 50, İbni Mace 4011, Buhari 13/5975
  Cihadı terk eden münafık olarak ölür. Nesei 3083
  Cima duası. Ebu Davud 2386, Müslim 1434, Buhari 1/293
  Cimriliğin keraheti. Müslim 1029
  Cin çıkarma. Darimi 19
  Cinler ateşten, Adem topraktan, melekler nurdan yaratılmıştır. Müslim 2996
  Cinlerin haber hırsızlığı. Buhari 13/6162
  Cinlerin mahiyeti ve Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile görüşmeleri. Buhari 8/3608
  Cinlerin ve insanların yaradılış gayesi. Zariyat 56, Buhari 10/4790
  Cuma ezanı imam mimbere çıkınca okunur. Nesei 1392
  Cuma, ezanı işitenin üzerine farzdır. Ebu Davud 1056, Darekutni 165, Beyhaki 3/173, Ebu Nuaym 7/104, Buhari 2/867
  Cuma günü gusül. Buhari 2/851
  Cuma günü hutbede, dua ederken sadece şehadet parmağını oynatmak. Nesei 1412
  Cuma günü namaz için çağrıldığında hemen Allah’ın zikrine koşun. Cuma 9, 11
  Cuma günü kılınan Zuhru Âhir namazı batıldır. El Bahrur Raik 2/150, Diyanet Fetvaları
  Cuma kılınır. İbni Mace 1082, Ebu Davud 1052, 1056, 1057, 1069, Fethul Bari 2/294, Cuma 9, Nesei 1369, 1371, Buhari, 2/867, 861, 862, Müslim 846, 852, 865, 1829, Tirmizi 499
  Cuma konusunda zayıf rivayetler. İbni Mace 1081, Beyhaki 3/177
  Cuma namazı iki rekâttır. Nesei 1420, 1440
  Cuma namazı ilk defa Hicretten evvel Medine’de Ensar’dan Esad bin Zarure (Radiyallahu Anh) tarafından kılındı. Fethu’l-Kadir 1/408, Suyuti Ed-Durul Mansur 6/128, İbni Hacer Fethu’l-Bari 2/294
  Cuma namazı kılınacak yerde hadler uygulanacak diye bir delil yoktur. El Muğni 2/234
  Cuma namazı kılınca öğle namazı düşer, kılınmazsa o takdirde öğle namazını kılmak farzdır. Fethu’l-Kadir 1/408,
  Cuma namazına akıl baliğ olan herkesin gitmesi farzdır. Nesei 1371
  Cuma ve bayram namazı aynı güne gelirse bayram namazını kılın. Ebu Davud 1070, İbni Mace 1310, 1593
  Cuma, Bahreyn köylerinden Cuvasa’da Abdulkays mescidinde kılındı, ikinci defa. Buhari 2/861, Ebu Davud 1068
  Cuma, köle, kadın, hasta ve çocuk dışında herkese farzdır. Ebu Davud 1067, Beyhaki 3/172
  Cuma’yı terk edenin kalbi mühürlenir. Müslim 652, 865, Ebu Davud 1052, Nesei 1369, Tirmizi, 499, İbni Mace 1125
  Cuma’yı üç kere üst üste terk edenin Allah kalbini mühürler. Nesei 1369, Muvatta 1/198
  Cüheym’i ve Allah’ı kim yarattı diyen kâfirler. Müslim 134, Ebu Davud 4721
  Cünüp olmakla beraber, Müslümanın temiz olacağı. Buhari 1/388
  Cünüpken her halükarda Allah’ı zikir. Müslim 383
  Cünüplükten dolayı yıkanmak. Müslim 316, Nesei 193, Tirmizi 108
  Cünüplünün kıraat etmesi. Buhari 1/403
  Cüveyri hadisi. Müslim 2550

 4. #4

  Standart

  بِسْمِ اللهِ، اَلْحَمْدُ ِللهِ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ وَ بَعْدُ

  Ç Harfi İle Başlayan Hadisler

  Çakıllarla tesbih çekilmez. Ebu Davud 1500, Tirmizi 3788, 3790
  Çalgı sesinden kulaklarını tıkadı. Ebu Davud 4924
  Çalgı ve feryattan nehyedildim. Heysemi 3/13, Camiu’s-Sağir 2/46
  Çalgı ve zurna aletlerini ve putları ortadan kaldırmakla gönderildim. Müsned 5/267, 268, Ahkam Hadisleri 6/255
  Çalgının haramlılığı. İbni Mace 4020, Tirmizi 2308
  Çan bulunan eve melekler girmez. Ebu Davud 4231, Müslim 2113, Tirmizi 1755
  Çan bulunan kervana melekler gelmez. Ebu Davud 2554, Nesei
  Çan şeytanın çalgısıdır. Müslim 2114, Ebu Davud 2556
  Çarşafımı giydim Allah Rasulünün peşinden gittim.Baki mezarlığına vardı ve orada dua etti. Nesei 3953
  Çekinme ben kral değilim.Ben güneşte kurutulmuş tuzlu et yiyen bir kadının oğluyum. İbni Mace Etime 30
  Çekirgenin yeneceği. Buhari 12/5576, Nesei 4336, İbni Mace 3314, Müslim 1952
  Çekişenlerin arasını bulmak. Buhari 5/2503
  Çekişmeyi bırak. Çünkü onun faydası azdır. Üstelik o kardeşler arasında düşmanlığı körükler, tahrik eder. Darimi 309
  Çıkarken ve girerken selam. Tirmizi 2848
  Çıngırak olan kafileye melek gelmez. Nesei 5184
  Çıplak olarak Kabe’nin tavafı yasaktır. Müslim 1347, Buhari Salat 2, 10, Hac 67, Ebu Davud Menasik 66, Nesei Menasik 161, Darimi Menasik 74, Tirmizi 3285, 872
  Çirkin isim koymayın. Müslim 2136
  Çobanın köpek beslemesi. Buhari 5/2153
  Çobanlık yapmıştır. Buhari İcare 2, Etime 50, Enbiya 29, Müslim 302, Muvatta İstizan 18, Müsned 3/326
  Çobansınız hepiniz. Ebu Davud 2928, Buhari, Müslim 1828, Tirmizi 1757
  Çocuğa dua etme. Buhari 14/6300
  Çocuğa hac vardır. Buhari 4/1741, İbni Mace 2910, Nesei 2617, Müslim
  Çocuğun doğumunda bağırması ve ağlaması şeytanın onun karnını sıkmasından dolayıdır. Darimi 3132, Müslim Fedâil 146
  Çocuğun malını babası alabilir. Tirmizi 1372
  Çocuğun saçını tıraş edip biraz saç bırakmaktan nehy etti. Ebu Davud 4193, Buhari Libas 7/207, Müslim 2120, Nesei 5051
  Çocuk doğduğunda bağırır, ağlar ve sonra da ölürse mirasçı olur ve namazı kılınır. Darimi 3130, Tirmizi 1037, İbni Mace Cenaiz 26, Feraiz 17, İbni Ebi Şeybe 11/385
  Çocuk omuzda iken namaz kılmak. Buhari 13/5994
  Çocuk sağını solunu ayırt etme yaşına gelince namazı ona emredin. Ebu Davud 497
  Çoçuk senin aleyhine suç işlemez... Ebu Davud diyet 2, Nesei Kasame 42, İbni Mace Diyet 26
  Çocukken konuşan üç kişi. Müslim 2990
  Çocuklara selam vermek. Buhari 13/6192, Tirmizi 2836, Müslim 2168
  Çocukları akşam olunca dışarıda bırakmayın. Buhari 7/3091
  Çocukların bey’ati. Buhari 5/2314
  Çocukların fıtrat üzere doğması. Buhari 10/4653
  Çocuklarınıza yedi yaşına gelince namazı emredin, on yaşına geldiğinde kılmıyorsa dövün. Ebu Davud 495, 496, Tirmizi 403, Ahmed 2/180, 187, Darekutni 1/230
  Çoğu sarhoşluk verenin azıda haramdır. İbni Mace 3392, 3394
  Çok ağlar az gülerdiniz. Tirmizi 2415
  Çok evlilik. Nisa 3, 129, Buhari 11/5162
  Çok soru sormanın keraheti. Buhari 5/2225, 15/7151
  Çok yemenin çirkinliği. Buhari 12/5493, Tirmizi 2486
  Çoluk çocuk sahibi olan felah bulamaz. UYDURMA Acluni 1/323
  Çorap üzerine mesh vermeyi rivayet eden sahabeler. Ali, Ammar, Enes, İbni Ömer, Bera, Bilal, İbni Ebi Evfa radiyallahu anhum, Selh bin Sa’d, Ata, Hasanı Basri, Said bin el-Müseyyeb, İbni Cübeyr, en-Nehâi, es-Sevri rahmetullahi aleyh
  Çorap ve ayakkabıların üzerine meshetti. Tirmizi 99, İbni Mace 559, Nesei 128, Ebu Davud 159, Ahmed
  Çöğür dikeni ile de olsa namazda önünü ilikle. Nesei 765, Ebu Davud
  Çölde oturan kaba saba olur, avcılıkla iştigal eden gafil olur, sultan kapısına giden ayartılır. Tirmizi 2357
  Çörek otu ile tedavi. Müslim 2215, 2113

  سُبْحاَنَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

 5. #5

Benzer Konular

 1. alfabetik hatfler
  By Morcivertimsii in forum Zeka Soruları ve Bilmeceler
  Cevaplar: 2
  Bölüm Listesi: 02-07-2010, 02:20 PM
 2. Alfabetik İsyan
  By TWEETY in forum Şiirler
  Cevaplar: 0
  Bölüm Listesi: 08-12-2009, 05:04 PM
 3. Cevaplar: 0
  Bölüm Listesi: 10-22-2008, 07:18 PM

Beğenilen Sayfayı İşaretleyin

Beğenilen Sayfayı İşaretleyin

Yetkileriniz

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • Eklenti Ekleyemezsiniz
 • You may not edit your posts
 •  
[Gizlilik Politikası]-[UslanmaM Kuralları]-[UslanmaM İletişim/Contact]