Siz iman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de iman edemezsiniz. Size, birbirinizi sevdirecek bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selamı yaygınlaştırınız.
Herkesin bildiği bir gerçek vardır. “ Allah dilemeseydi yaratmazdı, sevmeseydi de dilemezdi”

O halde Allah sevdi ve yarattı..

Tüm kainat O’nun sevgisi ile var oldu..yarattıklarının da kendisine “Gel” emrini verdiğinde, aynı sevgi ile tertemiz kendisine dönmesini istedi..

Tüm kainatta her şey sevgi olduğuna göre, yarattıkları arasındaki sevgi’ye de çok önem veriyor Yaradan..İnsan olmanın ilk şartının da sevmek olduğunu bildiriyor bize, yoksa bitkiden ve hayvandan farkımız kalmıyor..

İnsanlar her türlü ibadeti yapsalar, emir ve yasaklara riayet etseler dahi, kulları “Allah’tan ötürü” sevmedikçe iman sahibi sayılamıyorlar. İşde bu Hadis-i Şerif’ten bunu anlıyoruz.

İnsan elbette hiç tanımadığı birini, aniden sevemez, ama insanlar arasında sıcaklıklara sebebiyet veren bir selamı da esirgemez.

Bu konuda Peygamber Efendimiz, bir başka Hadis’inde;

“ Selam, kelamdan öncedir” buyurmaktadır.

Kısaca, bir kişi bir başkası ile karşılaştığında önce selam verip sonra söze hayır ile başlamalıdır.

Kur’an-ı Kerim (Nisa/86) “ Bir selam ile selamlandığınızda, daha da güzeliyle, yahut aynısı ile selam veriniz” diyor.

Selamün Aleyküm demek; Allah’ın selamı üzerinize olsun demektir, Merhaba ya da Merhabayın demek ise, bolluk, esenlik dilemektir.

İnsanların sevgisini ikazanmak için bu söz yeterlidir.