Alt ve üst çenelerin en gerisinde yer alan, besinleri çiğneyerek öğütmeye yarayan önden altıncı, yedinci ve sekizinci dişlerin ortak adı. Bu dişlerin üstünde küt uçlu çıkıntılar öğütme işlevim gerçekleştirir. Diştacı, yani dişin görünen bölümü küp biçimindedir. Altçenedeki birinci ve ikinci büyük azıdişlerinde iki, üçüncüde ise üç kök bulunur. Üstçene büyük azıdişlerinin ise hepsi üç köklüdür. Kalıcı büyük azıdişlerinin geçici diş düzeninde (sütdişleri) öncülleri yoktur. Bunların ilki 6 yaş dolayında, ikincisi hemen sonraki yıllarda, üçüncüsü ya da öbür adıyla yirmi yaş dişi 18-30 yaşlarında çıkar. Çocuktaki geçici büyük azılar aslında yetişkindeki küçük azıların öncülleridir. Yirmi yaş dişi bazılarında eksik çıkabilir ya da hiç çıkmayabilir. Özellikle altçenedeki üçüncü azıdişinin çıkması ağrılıdır ve dişin çıkışı, taslağın yer aldığı kemik dokusu tarafından engellenir. Sık sık iltihap, ağrı, irin birikmesi görülür ve bazen cerrahi girişim gerekir.