MAHREM VE NAMAHREM:
Mahrem, namahreme bakmakta diğer fertlere konulan sınırlamanın olmadığı ve evlenilmesi haram olan kimselerdir.

Aşağıdaki saydığımız kimseler erkekler için mahremdir.

● Anne ve büyük anne

●-Kızı kızının evladı ve onun evlatları.

● Kız kardeş

●-Kız kardeşin çocuğu ve onun çocukları.

● Erkek kardeşin çocukları ve onun evlatları.

● Hala (kendi veya anne ve babasının halası)

● Teyze (kendi veya anne babasının teyzesi)

Bu gurup soy akrabalığı nedeniyle birbirlerine mahremdirler. Bir diğer gurup ise evlilik nedeniyle erkeğe mahrem olur onlardan bazıları:

● Eş,

-Eşin annesi ve anne annesi

-Babasının hanımı (üvey anne)

● Oğlunun eşi (gelin)ama erkek kardeşinin hanımı ve hanımının kız kardeşi namahremdir.

M. 450- Şu fertler kadınlara mahremdir:

● Baba ve büyük baba

-Erkek çocuk (torun) ve onun evlatları.

-Erkek kardeş

● Kız kardeşin oğlu ve onun evlatları.

● Erkek kardeşin çocukları ve onun evlatları .

● Amca (kendi veya anne ve babasının amcası)

● Dayı (Kendi veya anne ve babasının dayısı)

Bu şahıslar soy akrabalığı nedeniyle mahremdir. Bir gurupta evlilik sebebiyle kadınlara mahrem olur onlardan bazıları:

● Eş (koca)

● Eşin baba ve büyük babası

● Kızın kocası (damat) ama kocanın erkek kardeşi mahrem değildir.

Açıklanan fertler dışında diğer gruplarında evlilik ve özel şartlarla birbirlerine mahrem olmaları mümkündür bu konuyla ilgili ayrıntılar diğer fıkıh kitaplarında geçmiştir.

Eğer bir kadın fıkıh kitaplarında geçen şartlara göre bir çocuğa süt verirse, o çocuk o kadına ve diğer bir takım fertlere mahrem olur. Daha fazla bilgi için tam ilmihale başvurabilirsiniz.

Diğerlerine Bakma Hükümleri:
Karı kocanın dışında, lezzet almak amacıyla insanın diğer bir insana bakması haramdır.Erkeğin erkeğe bakması gibi aynı cinsten olması ya erkeğin kadına bakması durumunda olduğu gibi aynı cinsten olmaması ya da mahrem veya namahrem olmasında da hüküm aynıdır.

Erkekler, lezzet kastı olmaksızın kendilerine mahrem olan kadınların avret yerlerinin dışında bütün bedenine bakabilirler.

Erkekler namahrem kadının saç veya bedenine bakamazlar ama lezzet kastı olmadan bileklere kadar ellere ve yüzün abdestte yıkandığı miktarına bakmanın sakıncası yoktur.

Kadınlar, lezzet kastı olmaksızın namahrem erkeklerin normalde kapatmadıkları miktarda saçına, yüzüne ve boynuna bakabilirler.