İman kafie ile müslümana tabidir.(İkisine birden teklif edilir, amel yanluız müslümana farzdır.
İman farz-ı daimdir.(Kişinin ölünceye kadar yapması gereken devamlı farzdır.)Amel ise farz-ı muvakkattır.(Devamlı olmayıp, belirli zamanlarda olan geçici farzdır namaz vakitleri gibi)
İman kafir ve müslümana farzdır.Amel müslümana farzdır.
İMAN SEKİZ ÇEŞİTTİR:
1- İman-ı Matbu: Melekler imanıdır.
2-İman-ı MASUM: Enbiya imanıdır.
3-İman-ı MAKBÜL: Müminlerin imanıdır.
4-İman-ı MEVKUF: Ehli Bidat imanıdır.
5-İman-ı MERDUD: Münafıklar imanıdır.
6-İman-ı TAKLİD : Anasından babasından görmüş,onun imanından korkulur.
7-İman-ı İSTİDLALİ: Mevla-i Mütaaliyi delil ile bilendir. Onun imanı kuvvetlidir.
8-İman-ı HAKİKİ : Bütün bir alem bir araya gelse, Allah'ı inkar etseler o inkar etmez,Bu iman hepsinden ala dır.
İMANIN HÜKMÜ :
İmanın hükmü üçtür.
1-,Boynu kılıçtan kurtulur.
2-Malı haraçtan(Kafirlerin ödediği vergiden kırtulur.)
3-Ceseti cehennemde ebedi kalmaz, yanarsa da çıkar.