Ensar..
“Yardımcılar” anlamında Arapça sözcük.
Muhammed Peygamber Mekke’den Medine’ye göçtüğü zaman,
Mekke’den gelen Müslümanlar’ı konuk edip, onlara yardım edenler
için kullanılmıştır. Medineli Müslümanlar’a Ensar denmesine karşılık
Mekke’den gelen Müslümanlar’a da Muharicin (göçmenler) deniyordu....
Muhacir....
Türkçe'ye Arapça'dan geçen ve zorunlu göçe uğramış,
bir yerden başka bir yere göç ederek gelen kişiler yani göçmenler için kullanılan
bir kelimedir.
aşeri müşebbere...
Sünni bakış açısına göre İslâm peygamberi tarafından sağlıklarında cennetle müjdelenmiş
-cennete girecekleri Allah tarafından vaat edilmiş- on kişi için kullanılan ifadedir.
Aşere-i Mübeşşere tabirinin yanısıra el-mubeşşirun
bi'l-Cenneh tabiri de bu kişiler için kullanılmıştır.

Hicret...Arapça kökenli olan hicret sözcüğü, "göç etmek" anlamına gelir.
Genel anlam ve kullanımda hicret, bir İslam dini kavramı olarak, herhangi bir Müslüman birey veya topluluğun, inançları (Müslüman oluşları) yüzünden baskı gördükleri bir yerden başka bir yere göç etmesine verilen isimdir.Hicret olayı müslümanların gördükleri zulüm yüzünden bir yerden başka bir yere gitmeleridir.

-----------------------------------------------------------------------

Uhud Savaşı

Uhud Savaşı , Mart 23 625 (3 Şevval 3 HS İslâmi takvimde) Uhud Dağı'nda yapıldı., Şu anki Arabistan'ın kuzey-batısında. MedineliEnsarlar ile Mekkeli Ebu Süfyan'ın ordusu arasında yapıldı.
Uhud Savaşı ikinci Mekkelilerin ve Müslümanların ikinci askerî karşılaşmasıdır. Küçük Müslüman ordusunun büyük Mekke ordusunu bozguna uğrattığı 624 Bedir Savaşı'ndan sonra yer almıştır. Mekke'den Medine'ye 11 Mart 625'de yürünüldü. Mekkeliler Bedir Savaşı'ndaki kayıplarının öcünü almak için ve Muhammed'in arkasından saldırmak için yaptılar ve düzenlediler bu orduyu. Müslümanlar savaş için hazırlıklıydı ve yakın zaman sonra iki ordu Uhud'un bayırlarında ve düzlüklerinde savaştılar.
Bedir Savaşı'ndaki ağır yenilginin intikamını almak isteyen Mekkeliler daha büyük bir güç toplayarak Uhud Dağı eteklerine geldi. Muhammed şehir savunması yapmak istiyordu. Özellikle (Bedir Savaşı'na katılamayan) gençlerin açık alanda savaş istekleri sonucunda Uhud Dağı eteklerinde savaş yapıldı. Muhammed, iki ordunun karşılaştığı Uhud Dağı’ndaki dar bir geçidin iki tarafına okçularını yerleştirdi. Mekkelilerin Uhud Dağı’nın etrafından dolaşarak Müslümanlara saldırma ihtimalini önlemek istiyordu. Okçularına, “Kuşların bizim ölülerimizi yediğini görseniz bile haber verilmeden yerinizi terk etmeyiniz.” emrini verdi. İki tarafın kuvvetleri Uhud Dağı eteklerinde karşılaştı. Müslümanların saldırısıyla Mekke ordusu bozguna uğradı. Bunu gören okçular, savaşın kazanıldığını sanarak yerlerini terk etmişti ve Mekkelilerin bıraktıkları ganimetleri yağmalamaya başladılar. Bundan yararlanan Halid Bin Velid, yanındaki kuvvetlerle okçuların terk ettiği geçitten Müslümanlara saldırdı. Bu saldırı sonucu İslam ordusu güç kaybetti. Mekke ordusu da kesin bir üstünlük elde edemeyip geri döndü.KAZANAN TAM BELLİ OLMAMIŞTIR VE BERABERE KALINMIŞ OLAN BİR SAVAŞ GİBİ DÜŞÜNÜLÜR.

Bedir Savaşı...
Bedir Savaşı, 13 Mart 624 cuma günü Müslümanlarla Mekkeli Kureyşliler (Müslümanların kullandıkları tabire göre Müşrik) arasında yapılmıştır. Müslümanların ilk savaşı olarak kabul edilir.

Hicretten sonra Müslümanlar, geride bıraktıkları mallarının yağma edilmesine misillemede bulunmak için Kureyş kervanlarına saldırılar düzenlediler.
Bu saldırıların birinde Müslümanlar, içinde bin deve ve yarım milyon drahmi değerinde ticari mal bulunan bir kervanı hedef almak istediler. Muhammed, bu sefer için orduyu topladı. Toplanan 313 kişi Muhammed komutasında Bedir yakınlarına gelerek kervanı beklemeye başladı. Ancak kervanın lideri Ebu Süfyan, Müslümanların kervanı beklediğini öğrendi ve Mekke'ye haber yolladı. Ayrıca kervanın yolunu da değiştirdi. Müslümanların kervana saldırmaya hazırlandığı haberini duyan Mekkeliler, Ebu Süfyan'ın tehlikenin atlatıldığını haber veren ikinci mesajına rağmen Müslümanların üzerine yürümeye karar verdiler.[3]
Mekkeliler, oluşturdukları 1000 kişilik kuvvetle Bedir'e doğru yola çıktılar.
İki ordu karşı karşıya gelince, Arap savaşlarında gelenek haline gelen "er dileme" (Mübareze) hadisesi için taraflar içlerinden üçer kişi seçtiler. Buna göre, İslam Ordusu'ndan Hamza, Şeybe ile; Ali, Utbe ile Ubeyde bin Haris ve Utbe bin Rabia ile karşı karşıya geldi. Her üç çarpışmayı da Müslümanlar kazandı.[4]
Er dileme hadisesinden sonra savaş başladı. Çarpışmaların ilerleyen aşamalarında Mekkeli Kureyşliler dağılma belirtileri gösterdi; komutanları Ebu Cehil öldürülünce de iyice dağıldılar.

Hendek Savaşı.
31 Mart627 tarihinde gerçekleşmiştir. MekkeliMüşriklerleMüslümanlar arasındaki üçüncü ve son savaştır. Bu savaş adını, Müslümanların savunma için kazdıkları hendekten almaktadır. Bu savaşta müslümanların 3.000 Müşriklerin ise 12.000 savaşanı vardı. Sonuçta yenen müslümanlar oldu.