Kur-an'da 25 peygamber vardır bunlar sırasıyla;
1-Hz.Adem (a.s)
2-Hz.İdris(a.s)
3-Hz.Nuh(a.s)
4-Hz.Hud(a.s)
5-Hz.Salih(a.s)
6-Hz.Lut(a.s)
7-Hz.İbrahim(a.s)
8-Hz.İsmail(a.s)
9-Hz.İshak(a.s)
10-Hz.Yakup(a.s)
11-Hz.Yusuf(a.s)
12-Hz.Şuayb(a.s)
13-Hz.Harun(a.s)
14-Hz.Musa(a.s)
15-Hz.Davut(a.s)
16-Hz.Süleyman(a.s)
17-Hz.Eyüp(a.s)
18-Hz.Zülkifl(a.s)
19-Hz.Yunus(a.s)
20-Hz.İlyas(a.s)
21-Hz.Elyesa'(a.s)
22-Hz.Zekeriyya(a.s)
23-Hz.Yahya(a.s)
24-Hz.İsa(a.s)
25-Hz.Muhammed(s.a.v)