SİYER İMTİHAN SORULARI

1-Siyer ve Siyer i Nebi nedir?
2-Kâbede kaç put vardı?
3- Hanifler ne demekdir ?
4-Kâbeyi ilk kim inşa etti ?
5-ikinci olarak kim inşa etti ?
6-Kâbede mübarek vazifeler nelerdir ?
7-Fil vak'ası ne zaman oldu ?
8-Ebrehe kimdir?
9-Fil vakasını anlatan sure hangisidir ?
10-Peygamberimiz hangi sene hangi ay ve hangi günde doğdu ?

11 -Peygamberimiz doğduğu gece neler oldu?
12-Peygamberimizin annesi, babası, dedesi kimdir?
13-Peygamberimizin süt annesi kimdir ?
14-Peygamberimiz süt anne yanında kaç sene kaldı?
15-Peygamberimizin annesi nerede ve ne zaman vefa t etti?
16-Peygamberimiz dedesinin yanında kaç sene kaldı?
17-Birinci Şam seyehati ne zaman oldu ?
18-Birinci sam seyehatinde nereye kadar gidildi ? Kimle görüşüldü?
19-Yemen seyehati kaç yaşında ve hangi sene oldu ?
20-Hılfulfudul ne demekdir peygamberimiz ne zaman girmişdir?

21-ikinci Şam seyehati ne zaman olmuştur, kimle görüşülmüştür ?
22-Peygamberimiz ilk kiminle vene zaman evlendi ?
23-Peygamberimizin hakem seçilmesini anlatınız ?
24-İlk vahiy nerede ne zaman ve kaç yaşında geldi?
25-Aşere-i Mübeşşereyi sayınız?
26-Aleni davet ne zaman başladı ?
27-Aleni daveti emreden hangi ayet idi ?
28-En çok işkence gören dört müslüman kimdir ?
29-lşkence yapan dört büyük kâfir kimlerdir ?
30-1. Habeş, hicreti ne zaman ve kaç kişiyle oldu

31-Hazreti Hamza ne zaman ve nasıl müslüman oldu ?
32-Hazreti Ömer ne zaman ve nasıl müslüman oldu ?
33-Müslümanlar kaç sene muhasara altında kaldı ve ahidnameyi yazan adama ne oldu?
34-Hüzün yılı ne demekdir ?
35-Taif yolculuğu ne zaman oldu ?
36-Birinci Akabe Biati ne zaman ve kaç kişiyle yapıldı ?
37-ikinci akabe biati ne zaman ve kaç kişiyle yapıldı ?
38-Mi'rac mucizesi ne demekdir, kaç yılında ve nasıl olmuşdur ?
39-Peygamberimiz Mekkeden ne zaman ayrıldı, sevr mağarasında kaç gün kaldı ?
40-Peygamberimizi takip edip bulan iki kişi kimdir, ne yapmışlardır?

41-Cuma namazı nerede, ne zaman farz kılındı ?
42-Peygamberimiz Medinedeyedi ay kimin evinde müsafir kaldı ?
43- Muhacir ve ensar ne demekdir ?
44-Vatandaşlık andlaşması kimlerle yapıldı ?
45-Peygamberimiz Hazreti Aişe ile ne zaman evlendi ?
46-İlk ezan ne zaman okundu ve aşure orucu ne zaman emrolundu ?
47-Namazların rekâtları ne zaman değişti ?
48-Kâfirlerle savaşa ne zaman izin verildi ?
49-Seriyye ve gaza ne demekdir ?
50-Kıble nerede, ne zaman çevrildi ?

51 -Bedir savaşının sebebini anlatınız ?
52-Bedir savaşında taraflar kaç kişi idi ?
53-Bedir savaşı hangi ayın hangi gününde oldu?
54-Esirler hangi şartlarla bırakıldı ?
55-Zekât ve oruç ne zaman farz kılındı.
56-Kaynuka yahudileri nereye ne zaman sürgün edildi ?
57-Uhud savaşında kâfirler ve müslümanlar kaç kişi idi ?
58-Uhud savaşını peygamberimiz nasıl yapmak istiyordu ?
59-Uhud savaşı nerede ve hangi gün oldu?
60-Uhud savaşında müslümanların sıkıntıya düşmelerine sebep ne idi?

61-Uhud savaşı kaç safha geçirdi anlatınız ?
62-Raci' vak'ası nedir ne zaman oldu ?
63-Bi'ri maune faciası nedir ne zaman oldu ?
64-Beni Nâdir gazasını anlatınız ?
65-Hendek savaşı ne zaman oldu diğer adı nedir ?
66-Hendek savaşında müslümanlar ve kâfirler kaç kişiydi ?
67-Hendek kazma fikri kimden gelmişdir?
67-Kurayza yahudileri niçin ve neye göre idam edildi ?
68-Teyemmüm hangi gazada ne zaman farz kılındı?
69-Hudeybiye andlaşması ne zaman imzalandı ?
70-Hayber ne zaman feth edildi ve hayber fatihi kimdir?

71 -Hükümdarları dine davet mektupları ne zaman yazıldı ve kümlerle gönderildi ?
72-Hükümdarlar elçilere nasıl davrandı ?
73-Mekke'nin fethine sebeb hangi hadisedir?
74-Mü'minler topluca kâbeyi ne zaman ve kaç kişiyle ziyaret ettilir ?
75-Mûte harbini anlatınız?
76-islam ordusu Mekke'ye hangi ayın hangi gününde ne zaman girdi ?
77-Huneyn gazası kimlerle ne zaman yapıldı ?
78-Taif kuşatması ve Evtas savaşı kimlerle ve ne zaman oldu ?
79-Tebük Gazası kimlere karşı ve kaç kişiyle yapıldı ?
80-Mescidi dırar nedir ?

81 -Veda haccında Peygamberimiz kaç kişiye hıtab etti ?
82-Veda haccı hangi sene hangi günde oldu ?
83- İnsanın kalbine kin ve kıskançlık nasıl girmez ?
84-Peygamberimiz veda haccında kaç kurban kesti ve kestirdi ?
85-Son peygamber ordusunun komutanı kimdi ?
86-Peygamberimiz hangi sene hangi ay hangi gün vefat etti ?
87-Peygamberimizin ahlakından beş madde yazınız.
88-Peygamberimizin hanımları kimlerdir ?
89-Peygamberimizin çocukları kimlerdir ?
90-Peygamberimizden sonra vefat eden hangi çocuğudur ?

91-Peygamberimizin ilk halifesi kimdir ne zaman vefat etmiştir ?
92-Peygamberimizin ikinci halifesi kimdir ve kim şehid etmiştir ?
93-Peygamberimizin üçüncü halifesi kimdir, kaç sene halifelik yapmıştır ?
94-Peygamberimizin4. halifesi kimdir, kimler şehid etmiştir.
95-Emeviler idaresi kaç sene sürdü, kaç halife geçti ?
96-Abbasi devleti hangi seneler arasında devam etti?
97-Türkler kimin zamanında, ne zaman müslüman oldu ?
98-Tavaifi mülük ne demektir, beş Türk devleti ismi yazınız ?
99-Anadoluyu kim fethetti ?
100-Osman gazi ne zaman doğdu ?
101-Osmanlılara halifelik kimden ve kimin zamanında geçti, son Osmanlı halifesi kimdir?