Felek Ne Demek?

Sual: Felek ne demektir?
CEVAP

Felek, gök demektir. Çoğulu eflaktır. Dünyaya da felek denir. Şarkı ve türkülerde geçen Kahpe felek deyimi, dünya değil de, ilah kastediliyorsa küfür olur. Bazı sözlüklerde felek, doğa üstü güç olarak tarif edilmektedir. Bu da çok yanlıştır.
Felek hakkında birçok deyim vardır. Bazıları şöyle:
Feleğin çemberinden geçmek, başından çeşitli olaylar geçip çok tecrübe sahibi olmak, bu yüzden zorlukların üstesinden gelmek.
Felek, kimine kavun yedirir, kimine kelek, kimi rahat, kimi sıkıntı içinde yaşar.
Feleğin sillesini yemek, kötü durumlara düşmek, perişan olmak, felakete uğramak.
Feleğini şaşırmak, ummadığı bir durumda kalmak, şaşkına dönmek.
Felekten bir gece çalmak, güzel bir gece geçirmek.
Felek yâr olsa, şartlar uygun giderse.
Feleğe baş eğmez, hiç kimseye müdarası yok.
Felek dönektir, dünyaya güven olmaz.
Ecelim gelmeden öldürdün felek, dünyanın kahrı beni zamansız öldürdü anlamında kullanılıyorsa da yanlıştır. Kimse eceli gelmeden ölmez.
Feleğin her işi aksinedir deyimini İmam-ı Rabbanî hazretlerinin şu sözü güzel açıklamaktadır: Dünya, insanın gölgesine benzer. Kovalarsan kaçar, kaçarsan kovalar.
Acı olaylara maruz kalmıyan, her istediğini yapacağını zanneder anlamında denir ki:
Feleğin sillesini yemiyen bir baş, Elini demir sanır, yumruğunu taş.