Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../includes/class_bbcode.php on line 2968
7. Sınıf Din Kültürü Ahlak Bilgisi Dersi 4.Ünite
1 den 4´e kadar. Toplam 4 Sayfa bulundu

Konu: 7. Sınıf Din Kültürü Ahlak Bilgisi Dersi 4.Ünite

 1. #1

  new2 7. Sınıf Din Kültürü Ahlak Bilgisi Dersi 4.Ünite  CEM NEDİR?
  Sözcük anlamı olarak, birleşme, birlik olma, bir araya gelme demektir. Alevi inancında , ibadet için cem olma, bir araya gelmeden yola çıkılarak, bütünleşme anlamında kullanılır. İbadetin yapıldığı yere cem evi denir.
  SEMAH NEDİR?
  Alevi inanışında büyük bir yer tutar. Sözcük anlamı; günahlardan arınmak anlamına gelir. Alevi Cemindede öyle kabul edilir.
  FIKIH NEDİR?
  Fıkıh, asli itibariyle Arapça bir kelimedir Bir şeyi bilmek, bir şeyi anlamak, kavramak demektir İnce ve keskin anlayış, derin kavrayış konuşanın sözündeki gayesini anlamak manaları da, bu kelimenin kapsamı içindedir.
  DİN NEDİR?
  Din, insanları saâdet-i ebediyyeye ya'nî sonsuz saâdete, huzura götürmek için Allahü teâlâ tarafından peygamberleri vâsıtasıyla gösterilen yol demektir.
  DİN ANLAYIŞI NEDİR?
  Din anlayışı Allah tarafından gönderilen dinin yani ilahi kuralların insanlar tarafından içinde bulundukları şartlara göre algılanma ve yorumlanma biçimleridir.
  MUSAHİPLİK NEDİR?
  Alevi inancının önemli kurumlarından biri olan Musahiplik, kelime itibarıyla dünya ve ahiret (yol) kardeşliği anlamına gelmektedir. Hem madden, hem de, manen yani inaç boyutunda kardeş demektir. Daha açıkcası malı mala, canı cana katmaktır.
  KÜLTÜR NEDİR?
  Bir toplumun duyuş düşünüş birliğini oluşturan, gelenek durumundaki her türlü yaşayış, düşünce, dil ve sanat varlıklarının topu, belli bir konuda edinilmiş geniş ve sistemli bilgi.
  İSLAM NEDİR?
  Allah'ın insanlara Peygamberi Hz.Muhammed (s.a.v.) vasıtasıyla gönderdiği son ilahi dinin adıdır.
  GÜLBENK NEDİR?
  Düğünde silâh patlatarak yapılan eğlence.
  MATURİDİ MEZHEBİ
  Kurucusu İmam Mansur Muhammed bin Muhammed bin Mahmut el–Maturidi Hazretleridir. Hicri 238/miladi 852 yılında, bir başka rivayete göre ise 862 yılında Türkistan'ın Semerkant şehrinin Maturid köyünde doğmuş ve 333/944 tarihinde vefat etmiştir. Hal'i hayatında iyi bir eğitimle yetişmesinin yanında, Basra'ya giderek İslam mezheplerinin uygulanış biçimlerini araştırmış ve eserleri incelendiğinde onun ilmi–kelam ilmi–akaid, mezhepler tarihi, ilm'i–usulu fıkıh ve tefsir alanlarında otorite olduğu görülür. Amel olarak, fıkıhta ise Hanefi mezhebine bağlıdır.
  EŞARİ MEZHEBİ
  Kurucusu Ebu'l–Hasan Ali b. İsmail el–Eşari Hazretleridir. Hicri 260, miladi 873 senesinde Basra'da doğmuştur. Ebu Ali el–Cübbai'nin talebesi olduğu için kırk yaşlarına kadar her şeyi akılla tartmaya çalışan ve ortaya koyduğu hükümlerle ehlisünnet itikadının dışına çıkan Muaaaile üzerine amel etmiş, sonra Cübbai'ye üstün gelerek bir rivayete göre de sebebi bir rüya olan dönüşü ile büyük bir ehlisünnet âlimi olmuştur. Sonra başta Muaaaile olmak üzere, sapkın akımların itikatlarını çürüterek, bu alanda ekol hali ile Eşari mezhebinin kurucusu olmuş 324/936 tarihinde Bağdat'ta vefat etmiştir.

 2. #2

  Standart

  Eline sağlık... Kurban madem bunlar 7. sınıfta öğretiliyor liseye giden çocuklar niye bu kadar cahil. Hiç birşey bilmeyenler var...

 3. #3

  Standart

  Saol kardeşim çok iyi olmuş bende küçük bir ekleme yapayım çünkü buda 7.sınıf konusunda

  İslam Düşüncesi üçe ayrılır;
  -İnançla ilgili yorumlar -Fıkhi Yorumlar -Tasavvufi Yorumlar
  İnançla ilgili yorumlar İmanın Şartlarıdır Bunlar;
  1-Allah'a İnanmak 2-Meleklere İman 3-Kitaplara İman 4-Peygamberlere İnanmak 5-Ahiret Gününe İnanmak 6-Kaza ve Şerrin Allah'tan Geldiğine İnanmak.Hz.Muhammed (s.a.v) öldükten sonra yeni mezhepler ortaya çıkmıştır.Başlıca itikadi mezhepler Maturidilik ve Eşariliktir.Maturidilik,Ebu Mansur Muhammed Bin Ahmed'in görüş ve düşünceleri etrafında kurulmuştur.Eşarilik ise Ebu'l-Hasan Ali el-Eş'ari'nin görüş ve düşüncelerine dayanan itikadi yorumdur.
  Fıkhi Yorumlar;
  Fıkıh sözlükte bilmek analmına gelir.Fıkıh temel İslam bilimlerinden biridir.Dinimizde yapılan ibadetlerin niçin,ne zaman ve nasıl yapılacağı vb.hususlar fıkıh ilmi sayesinde öğrenilir.Başlıca Fıkhi Yorumlar;
  -Caferilik (İmam Cafer Sadık)
  -Hanefilik (İmam Azam Ebu Hanife)
  -Malikilik (Malik Bin Enes)
  -Şafiilik (Muhammed Bin İdris eş Şafii)
  -Hanbelilik (Ahmed Bin Hanbel)
  Tasavvufi Yorumlar;
  Tasavvuf,İslam'ın ahlaki esaslarını hayata geçirmeyi amaçlayan,Hz.Peygamberin sünnetine dayalı hayat tarzını esas almayı öngören ilim dalıdır.
  Başlıca Tasavvufi Yorumlar;
  Yesevilik (Hoca Ahmet Yesevi):Yesevilikte Kur'an ve hadislerde belirtilen ilkelere samimi olarak bağlanmak,dünya malına değer vermemek Allah'ın emir ve yasaklarına uyma konusunda titiz davranmak önemlidir.
  Kadirilik (Abdülkadir Geylani):Kadirlikte kıskançlıktan,yalancılıktan,beddua edilmesinden kaçınılmasını,verilen sözün tutulmasını,günahtan kaçınılmasını esas almışlardır.
  Nakşibendlik (Muhammed Bahauddin Nakşibend):Nakşibendiliğe göre insan yemeli,içmeli,dünya nimetlerinden yararlanmalı,günlük işlerini yerine getirmeli ancak bu esnada Allah'a olan görevlerini de yerine getirmeyi unutmamalıdır.Nakşibendilikte en temel ilkelerden bir de ''Halk içinde Hak ile beraber olmaktır.''
  Mevlevilik (Mevlana Celaleddin Rumi):Mevlevilikte güzel ahlaka ve hoşgörüye çok önem verilir.Başkalarının ayıplarını yüzüne vurulmaması,insanların hatalarından dolayı inciltilmemesini öğütlenir.Mevlevilikte dil,din,ırk,milliyet ayrımı yapmadan tüm insanları sevmek öğütlenir.Mevlevilikte ibadetler üzerinde hassasiyetle durulur.İbadetlerin mutlaka ve samimi bir şekilde yapılması gerektği belirtilir.Mevlevilikte sema ayininin önemli bir yeri vardır.Sema;ney ve nısfıye gibi müzik aletleri eşliğinde elleri iki yana açıp dönerek yapılan ayindir.
  Alevilik-Bektaşilik (Hacı Bektaş Veli):Alevi kavramı sözlükte Ali'ye mensup,Ali'yi seven,Ali taraftarı olan anlamına gelmektedir.İslam kültüründe ise Hz.Peygamberin vefatından sonra Hz.Ali'nin halife olması gerektiğini savunan Müslümanlara denir.Alevilik-Bektaşilikte Hz.Ali'nin çok önemli bir yeri vardır.Alevilik-Bektaşilikte Hz.Ali'nin soyundan gelen on iki imama da önem verilir ve saygı gösterilir.Alevilik-Bektaşilikte Hz.Peygamberin ev halkı anlamına gelen ehl-i beyt de çok önemlidir.Ancak Alevilik-Bektaşilikte on iki imamın yolundan gidilmesine inanılır.

 4. #4

  Standart

  Alıntı HasaN HaN´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
  Eline sağlık... Kurban madem bunlar 7. sınıfta öğretiliyor liseye giden çocuklar niye bu kadar cahil. Hiç birşey bilmeyenler var...

  adam nereden bilsin Milli Eğitim Bakanı mı ? konular bunlar , sen konulara değil öğretenlere bakacaksın

Benzer Konular

 1. Cevaplar: 0
  Bölüm Listesi: 09-22-2010, 11:16 PM

Beğenilen Sayfayı İşaretleyin

Beğenilen Sayfayı İşaretleyin

Yetkileriniz

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • Eklenti Ekleyemezsiniz
 • You may not edit your posts
 •  
[Gizlilik Politikası]-[UslanmaM Kuralları]-[UslanmaM İletişim/Contact]