Allah'ın 99 İsmi


İsim Arapçası Açıklama
Allah الله El -İlah, Tanrı
Rahmânالرحمن Şefkatli
Rahîmالرحيم Merhamet eden
Adil العدل Adil olan
Afüv العفو Affedici
Âhir الآخر Son
Alîm العليم Bilen
Aliyy العلي Üstün
Azîm العظيم Büyük
Azîz العزيز Yüce
Bâis الباعث Benzerleri arasından 'seçip ortaya çıkaran'.
Bâkî الباقي Sonsuz
Bâri البارئ Yaratan
Basîr البصير Gören.
Bâsit الباسط Ferahlatan.
Bâtın الباطن Görünmeyen
Bedî البديع Örneksiz yaratan.
Berr البَرّ İyilik kaynağı.
Câmi الجامع Toparlayan.
Cebbâr الجبّار Zorlu.
Celîl الجليل Muhteşem.
Dâr الضار Darlaştıran.
Evvel الأوّل İlk.
Fettâh الفتّاح Açan.
Gaffâr الغفّار Bağışlayıcı.
Gafûr الغفور Günahları affeden.
Ganî الغني Zengin
Habîr الخبير Haberli
Hâdî الهادي Rehber.
Hâfıd الخافض Perişan eden.
Hafîz الحفيظ Koruyucu
Hakem الحكم Hakem
Hakîm الحكيم Hüküm veren.
Hakk الحقّ Gerçek, hakîkat.
Hâlik الخالق Yaratıcı.
Halîm الحليم Yumuşak
Hamîd الحميد Övgüye layık.
Hasîb الحسيب Hesap gören
Hayy الحيّ Hayatın tek kaynağı.
Kābid القابض Alan (Can alan)
Kādir القادر Kudretli
Kahhâr القهّار Kahreden.
Kaviyy القويّ Kuvvetli
Kayyûm القيّوم Ayakta tutan
Kebîr الكبير Büyük.
Kerîm الكريم Cömert.
Kuddûs القدّوس Kutsanan.
Latîf اللطيف İnce, letafetli
Mâcid الماجد Şân veren
Mâlik-ül Mülk مالك الملك Varlığın sâhibi.
Mâni المانع Engel olan.
Mecîd المجيد Haşmetli.
Melik الملك Efendi, Kral.
Metîn المتين Kararlı.
Mu'ahhir المؤخّر Geride bırakan, erteleyen
Mucîb المجيب İcâbet eden.
Muğnî المغني Zenginleştiren
Muhsin المحسن İyilik yapan
Muhyî المحيي Dirilten.
Muîd المعيد Döndüren
Muiz المعز İzzet veen
Mukaddim المقدّم Öne geçiren.
Mukît المقيت Besleyen.
Muksit المقسط Dürüst.
Muktedir المقتدر İktidar sahibi.
Musavvir المصور Tasarımlayan. Şekillendiren.
Mübdî' المبدىء Varlık veren
Müheymin المهيْمن Belirleyici.
Mü'min المؤمن Güvene layık olan.
Mümît المميت Canları alan.
Müntakim المنتقم İntikam alan
Müteâli المتعالِ Yüce varlık
Mütekebbir المتكبّر Hâkimiyet sahibi.
Müzil المذل Zillet veren.
Nâfi النافع Faydalandıran.
Nûr النور Nur, Işık
Râfi الرافع Yücelten.
Rakîb الرقيب Kontrol ve gözetim altında bulunduran.
Ra'ûf الرؤوف Esirgeyen.
Reşîd الرشيد Doğru yola eriştiren.
Rezzâk الرزّاق Rızıklandıran.
Sabûr الصبور Sabırlı olan.
Samed الصمد Bağımsız var olan.
Şehîd الشهيد Şâhit.
Şekûr الشكور Teşekkür eden
Selām السلام Esenlik kaynağı.
Semî السميع İşiten.
Tevvâb التوّاب Tövbelere kucak açan.
Vâcid الواجد icâd eyleyen; varlığı kendinden olan
Vâhid الواحد Birliğin kendisi.
Vâlî الوالي Yöneten.
Vâris الوارث Varis
Vâsi الواسع Engin.
Vedûd الودود Seven ve sevilen.
Vehhâb الوهّاب Karşılıksız bolca veren.
Vekîl الوكيل Vekîl ve destek.
Velî الولي Beraber, yakın olan.
Zâhir الظاهر Varlığı âşikâr olan.
Zülcelâl-i vel-İkrâm ذو الجلال والإكرام Şanlı ve İkrâmlı.