Soru 36: Ahiret günü hesaptan sonra herkesin amel defterini (sevap ve günahini) tartmaya mahsus olan ilahi adalet terazisine ne ad verilir? Cevap : Mizan Soru 37: Cehennem üzerinde uzanan son derece ince ve keskin olan, mü’minler için genis ve rahat olacak, kafirler ise takilip kalip cehenneme düsecekleri, ona inanmak imanin geregi olan köprünün adi nedir? Cevap : Sirat Köprüsü. Soru 38: Her canli için ezelde tayin edilmis olan hayat süresi vardir. Süresi dolan canlilarin ömrü son bulmus ve kendisine takdir edilmis olan geçici dünyadaki hayati bitmis olur. Her canli için tayin edilmis olan süreye ne denir? Cevap : Ecel. Soru 39: Islam’in sartlari nelerdir? Cevap : 1- Kelime-i Sahadet getirmek 2- Namaz kilmak 3- Oruç tutmak 4- Hacca gitmek 5- Zekat vermek. Soru 40: Baskalarinin meydana getiremeyecegi olaganüstü seyleri bir peygamberin, gerçekten Allah (c.c.)’in elçisi oldugunu dogrulamasi için Rabbimizin o olaganüstü olayi peygamberi eliyle ortaya çikarmasina ne ad verilir? Cevap : Mucize. Soru 41: Yüce Rabbimizin kudret ve izni ile veli kullari tarafindan bir kisim olaganüstü hallerin meydana gelmesine ne ad verilir? Cevap : Keramet. Soru 42: Hatir ve hayale gelmeyen maddi ve manevi nimetleri içinde toplayan, hiç bir zaman yok olmayan ve bugün mevcut olup sekiz bölümlü bir mükafat alemi olan, yerini ancak Rabbimizin bildigi, yakuttan, inciden, elmastan dösenmis kösklerin var oldugu, altindan irmaklarin aktigi, içinde hurilerin oldugu bildirilen ve Allah (c.c.)’a kul, habibine ümmet olmuslarin, sehitlerin gidecegi yer olarak bildirilen o güzel mekanin ismi nedir? Cevap : Cennet. Soru 43: Kapisinda zebanilerin oldugu, yedi kat asagi dogru tabakaya bölünmüs, her bir katinda ayri, türlü azabin tattirilacagi ve bazi günahkar mü’minlerinde ceza görecegi, kafirler için ise ebedi azap yeri, devamli kalacaklari mekan olarak bildirilen bu yerin ismi nedir? Cevap : Cehennem. Soru 44: Kainattaki her sey kendisinden baska yaratici olmayan Allah (c.c.)’in bilmesi, dilemesi ve yaratmasi ile olur. Onun için herhangi bir seyin belirli bir sekilde meydana gelmesi Cenabi Hakkin ezelde dilemesi ile olur. Rabbimizin bir seyi ezelde dilemis olmasina ne ad verilir? Cevap : Kader. Soru 45: Yüce Rabbimizin ezelde dilemis oldugu herhangi bir seyin zamani gelince yine Allah (c.c.)’in izniyle meydana gelmesine ne ad verilir? Cevap : Kaza. Soru 46: Müellefe-i Kulüp kimlerdir? Cevap : Müslüman olmayip, kalpleri Islam’a isindirilmak istenenlerdir. Soru 47: Büyük günahlardan birini islemis veya küçük günahlara devam eden kimseye ne denir? Cevap : Fasik. Soru 48: Günahi olan mü’minlerin affedilmesi, günahsizlarin daha yüksek mertebelere erismeleri için Peygamberler ve evliyalarin Allah (c.c.)’a yalvarmasina ne denir? Cevap : Sefaat. Soru 49: Bir seyi elde etmek için gereken maddi ve manevi vesilelerin hepsiniyaptiktan sonra, Allah (c.c.)’a güvenip ondan sonrasini Allah (c.c.)’a birakmaya ne ad verilir? Cevap : Tevekkül. Soru 50: Karzi hasen ne demektir? Cevap : Çikar gözetmeksizin Allah (c.c.)’in rizasi için ödünç para vermektir. Soru 51: Ayni peygamberin yolunda yürüyen insanlara ne denir? Cevap : Ümmet. Soru 52: Hasenat ne demektir? Cevap : Iyi amellere, yapilan iyiliklere denir. Soru 53: Cennetteki en büyük nimet nedir? Cevap : Ru’yetullah yani Allah (c.c.)’in cemalini görmektir. Soru 54: Islam dininde olmadigi halde sonradan insanlarin dindenmis gibi hayatlarina geçirdikleri yanlis adetlere ne denir? Cevap : Bidat. Soru 55: Yapilan her seyin sirf Allah (c.c.)’in rizasi için yapmaya, gösteristen uzak amele ne denir? Cevap : Ihlas denir. Soru 56: Seyyiat ne demektir? Cevap : Kötülükler, günahlar ve suçlardir. Soru 57: Münafigin alametleri nelerdir? Cevap : Konustugunda yalan söyler, söz verir sözünde durmaz, emanete hiyanet eder. Soru 58: En güçlü insan kimdir? Cevap : Öfkesini yenen insandir. Soru 59: Hacerul Esvet nedir, nerededir ve nereden gelmistir? Cevap : Kabe’nin köse duvari içine yerlestirilmis siyah bir tastir ve cennetten gelmistir. Soru 60: Akait ilminin ilk temsilcileri kimlerdir? Cevap : Imami Azam Ebu Hanife, Ebu Mansur Maturidi, Imami Esari. Soru 61: Davetçinin vasiflari nelerdir bir kaç tanesini sayiniz Cevap : a- Çalismalarinin karsiligini Allah (c.c.)’dan beklemelidir. b- Yardimin yalniz Allah (c.c.)’dan oldugunu unutmamali c- Vazifesini yapar ama neticeyi Allah (c.c.)’a birakir d- Yumusak huylu, seven, sevdiren,sevindiren, mütevazi olmalidir e- Korkutucu degil, müjdeleyici olmalidir f- Hareketlerini ve duyu organlarini Kur’an’a göre ayarlamali ve onunla terbiye etmelidir. Soru 62: Islam devletinde müslümanlar gibi mal, can, din, namus ve nesil güvenlikleri devlet teminati altinda olan, fakat askerlik yapmayan, bunun karsiliginda cizye ödeyen ve bir anlasma ile halifeye bagli olanlara istilahta ne ad verilir? Cevap : Zimmi. Soru 63: Atesten yaratilan, maddi varliklari olmadiklari için melekler gibi görünmeyen, insanlar gibi iyileride, kötüleride olan bizler gibi imtihana tabi tutulacak ve yine bizler gibi “Allah (c.c.)’a ibadet etmeleri için yaratilmis” olan mahluklarin ismi nedir? Cevap : Cinler. Soru 64: Efendimiz (s.a.v.)’in buyurduguna göre, kiyamet günü Allah (c.c.)’in gölgelendirecegi yedi sinif insan hangileridir? Cevap : a- Adil yöneticiler. b- Allah (c.c.)’a ibadet yolunda yetisen gençler. c- Camilere kalpten bagli kimseler. d- Allah (c.c.) için birbirini seven kimseler. e- Makam sahibi bir kadin harama davet ettiginde “Ben Allah’tan korkarim” diyerek reddedenler. f- Sag elinin verdigini sol eli bilmeyecek sekilde sadaka verenler. g- Yalnizken Allah (c.c.)’i anip gözyasi dökenler. Soru 65: Kiyamet gününde en son dirilip, hesaba ilk olarak çekilecek ümmet hangisidir? Cevap : Ümmeti Muhammed Soru 66: Iyilige kabiliyeti olmayan ruh cinsinden bir yaratiktir. Atesten yaratilan, daima kötülük düsünen, insanlari yoldan saptirmaya çalisan, bir adi da iblis olan bu yaratigi tanidiniz mi? Cevap : Seytan. Soru 67: Herkesin bilmesi gereken dört mesele nedir? Cevap : a- Ilim; Allah (c.c.)’i, Peygamber (s.a.v.)’i ve Islam dinini delilleri ile bilmek b- Amel; Bildigi ilim ile amel etmek c- Davet; Teblig görevini yerine getirmek. d- Sabir; Eziyet ve zulümlere sabretmek, yilmamak Soru 68: Allah (c.c.)’in katindan yeni bir din getiren peygambere ne ad verilir? Cevap : Rasül Soru 69: Yeryüzünde bütün varliklar kime hizmet için yaratildi? Cevap : Insanlar için. Soru 70: Insanin yeryüzündeki konumu nedir? Cevap : Yeryüzünde Allah (c.c.)’in halifesidir. Soru 71: Kiyamet hangi gün kopacaktir? Cevap : Cuma günü. Soru 72: Bu dünyadan sonra gidecegimiz ebedi alemdir. Kiyamet koptuktan sonra bütün varliklarin ve insanlarin devamli kalacaklari yerdir. Orada ölüm yoktur. Bu yere inanmayan insan müslüman olamaz. Bu alemi bildiniz mi? Cevap : Ahiret Soru 73: Nefis terbiyesinde basarili olmak için terbiye edilmesi gereken iki unsur nedir? Cevap : a- Akil b- Kalp Soru 74: Hakki batil, batili hak yapmaya çalisan nedir? Cevap : Tagut Soru 75: “Rab” kelimesinin manasi nedir? Cevap : Terbiye eden, yöneten, mülkün sahibi, koruyan. Soru 76: “Ilah” kelimesinin manasi nedir? Cevap : Kendisine siginilan, güvenilen, sevilen, tapilan. Soru 77: Gizli sirke iki örnek veriniz. Cevap : a- Baskasinin övgüsünü kazanmaya çalismak b- Baskasinin gözüne girmek için namaz kilmak c- Nam ve söhret için cihat d- Mevki ve makam için ilim. Soru 78: Ehli sünnet itikadinin mezhep alimlerinin adlarini yaziniz. Cevap : a- Maturidi b- Esari Soru 79: Islam’in özelliklerinden olan irade neyi ayirt etmeye yarar? Cevap : Fayda ve zarari ayirt etmeye yarar. Soru 80: Ilim ile yönetimin çatismasindan ne dogar? Cevap : Sosyalizm Soru 81: Herhangi bir konuda ayri ayri yerde bulunan alimlerin ayni görüse varmalarina ne denir? Cevap : Icma denir. Soru 82: Herhangi bir konuda ayri ayri yerlerde bulunan alimlerin farkli görüs bildirmelerine ne denir? Cevap : Içtihat Soru 83: Rabbimiz bizi neden imtihan ediyor? Cevap : Kemal sifati geregi. Soru 84: Insanin kendini maddi ve manevi kötülüklerden korumasina ne denir? Cevap : Takva. Soru 85: Taguti güçlerle isbirligi yapan ve onlarin iktidarlarini Islam’i istismar ederek ayakta tutmaya çalisan din adamina ne denir? Cevap : Belam denir. Soru 86: Küfrün çesitleri nelerdir? Cevap : a- Cehli küfür b- Inadi küfür c- Hükmi küfür Soru 87: Insani küfre götüren haller nelerdir? Cevap : a- Kur’an’in ve sünnetin açik hükümlerine gizli manalar vermek b- Kur’an’in ve sünnetin hükümlerini yalanlamak c- Din ile alay etmek d- Allah’tan ümidi kesmek e- Allah’in azabini emin olmak (Allah bana azap etmez demek) f- Gaibden haber verdigini söyleyen kahinlere inanmak. Soru 88: Cennetin Kur’an’i Kerim’de geçen isimleri nelerdir? Cevap : a- Adn b-Meva cenneti c- Firdevs cenneti d- Mukame cenneti e- Naim cenneti f- Darul Huld g- Darus-Selam i- Makamul Emin Soru 89: Elfaz-i Küfür ne demektir? Cevap : Insani küfre götüren sözler demektir. Soru 90: Ikinci kez sura üflenince bütün insanlarin yeniden hayat bulup, hesap günü için toplanmasina ne ad verilir? Cevap : Mahser. Soru 91: Insanlarin ölümden sonra, mahsere kadar kabirde geçirdikleri zamana ne ad verilir? Cevap : Berzah alemi. Soru 92: Ezelde hiç bir sey yaratilmamisken sadece ruhlarin var oldugu ve Allah’a iman sözü verdigimiz zamana ne ad verilir? Cevap : Galü Bela Soru 93: Cehennemin en alt tabakasinin ismi nedir ve oraya kimler girecek? Cevap : Haiye, Münafiklar girecek. Soru 94: Allah’in fiili sifatlari nelerdir? Cevap : a- Rizk verme b- Ihsan etme c- Ikramda bulunma d- Riza gösterme e- Muhabbet besleme f- Gazap etme g- Öldürme h- Diriltme. Soru 95: Tevhidin kisimlari nelerdir? Cevap : a- Rububiyet tevhidi b- Uluhiyet tevhidi c- Isimlerde ve sifatlarda tevhit. Soru 96: Allah’tan baska yaratici, rizk verici,Rab, terbiye edici ve kainatin isini düzene koyan baska ilah olmadigi hangi kisim tevhit inancinin geregidir? Cevap : Rububiyet tevhidi Soru 97 : Allah (c.c.)’i Allah ve Rasülü nasil isimlendirdi ve vasiflandirdi ise o sekilde Allah (c.c.)’i isimlendirmek ve vasiflandirmak hangi kisim tevhit inanci geregidir? Cevap : Isimlerde ve sifatlarda tevhit Soru 98 : “Allah (c.c.)’in varliginin baslangici yoktur. Allah (c.c.) sonradan meydana gelmis bir varlikta degildir. Hiç bir sey yok iken O yine var idi.” Bu tanim Allah (c.c.)’in hangi sifatlarindan neyin açiklamasidir? Cevap : Zati sifatlarindan Kidem sifatinin. Soru 99: Ibadet ederken sadece Allah’ü Teala’ya ihlasla ve O’ndan baska ilah olmadigina inanarak ibadet etmek hangi kisim tevhit inancinin geregidir? Cevap : Uluhiyet tevhidi Soru 100: Peygamberlerde, peygamberlik göreviyle görevlendirilmeden önce görülen ve nübüvvetin temellerini kuvvetlendiren bazi harikuladelikler görülür. Mesela: Hz. Isa (a.s.)’in daha besikte iken konusmasi. Hz. Muhammed (s.a.v.)’i daha çocuklugunda bir bulutun takip etmesi. Putlarin yüzüstü yikilmasi gibi. Bu gibi harikalara Islami istilahta ne ad verilir? Cevap : Irhasat Soru 101: Mevcut alemlerin ve ahiret aleminin hükümdari o Allah (c.c.)’dir. Her iki cihandaki esyanin tasarrufu Allah (c.c.)’a aittir. Ferman onundur. Onun diledigi olur, dilemedigi olmaz. Onun hükümdarligi dünyadaki hükümdarliklara benzemez. Hüküm kendisine aittir. Bir yardimciya bir vezire ihtiyaci yoktur. Bütün mükevvenatin mevcut olan her seyin sahibi ve mutlak hükümdari manasina gelen Esmaul Hüsna’da yer alan Allah (c.c.)’in isimlerinden olan bu ismi nedir? Cevap : El-Melik Soru 102: Içenin niyetine göre sifa olan, Hz. Hacer ve Hz. Ismail’in susuz kaldiklarinda ortaya çikan, hacilarin geri dönerken hediye olarak getirdikleri zemzem suyuna, Allah (c.c.)’in Hz. Ismail’i suya kandirmasi nedeni ile “Sakiyullahi Ismail”, inananlara fayda verdigi için “Saibe”, sihhat ve berekete sebep oldugu için “Meymune”, yemegin yerini tuttugu için “Kafiye”, içenler rahatlik ve afiyet buldugu için “Afiye” denilmistir. Doya doya içenlerin cehennem azabindan kurtulacaklari müjdesinden dolayi verilen isim nedir? Cevap : Büsra Soru 103: Akait ile ilgili meshur eserler arasinda Imami Azamin meshur kitabinin adi nedir? Cevap : Fikhi Ekber. Soru 104: Allah (c.c.)’in Kur’an’i Kerim’inde bildirdigi, Peygamber efendimiz (s.a.v.)’in tarif ettigi insanogluna mahsus nefis yedi kisimdir. Bunlar: a- Nefsi Emmare b- Nefsi Levvame c- Nefsi Mutmainne d- Nefsi Safiyye (Kamile) e- Nefsi Merdiyye’dir. Bizim saymadigimiz diger ikisini de siz söyleyiniz? Cevap : Nefsi Mülhime ve nefsi Raziye Soru 105: Tasavvufi Ahlakta bir müslümanin kat etmesi gereken kaç merhale vardir? Cevap : 4 merhale vardir: a- Seriat b- Tarikat c- Marifet d- Hakikat