- KELİME-İ TEVHİD VE KELİME-İ ŞEHADET


Kelime-i Tevhid


"Lailahe illallah" olup "Allah'tan başka ilah yoktur" manasındadır.

Bütün hak dinlerin özü ve esası bu kelimedir. Bu kelime-i tevhidi biraz daha açıklarsak şöyle bir anlam karşımıza çıkacaktır:

Allah'tan başka ilah yoktur. Hüküm, saltanat ve tüm yetkiler O'nundur. Hayatımız, yaşantımız ve ölümümüz O'nun içindir. Hayatımız boayunca karşılaşacağımız tüm problemlerde ona müracaat etmeliyiz. Kaanun koyucu, hüküm verici sadece O'dur. Burda kavram biraz daha genişaliyor. Şöyle ki:

Birincisi, kalbiyle "En büyük O'dur, O'ndan başka büyüklüğe ortak olacak kimse yoktur".

İkincisi, "O'nun büyüklüğünü kabul etmekle beraber günlük yaşantıamızda karşılaşacağımız tüm sosyal problemlerde ve tüm ibadetlerimizde, O'nun hükmü sürmeli, hakim olmalı. O'ndan başkasının hükmünün taanınmayacağı böylece ortaya konulmalıdır. [1]Kelime-i Şehadet


"Eşhedu en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden âbduhu ve Resuluhu."

Manası: "Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve yine şehadet ederim ki Muhammed (s.a.v.) onun kulu ve Peygamberidir".

Müslüman olanın bu Kelime-i şehadeti sık sık tazelemesi ve daha sonara bunu günlük hayatında pratiğe dökerek muhafaza etmesi lazımdır.

Günlük hayata dökülmesi şu şekilde olur:

Allah tarafından Hazreti Muhammed (s.a.v.)'e gelen Kur'an-ı Kerim'deki emirlere göre hayatı düzene sokmak, emredilenleri yerine getiramek ve menettiklerinden sakınmaktır.

Zira İslam, bir bütündür. İnanılanların hepsinin yerine getirilmesi gereakir. [2]--------------------------------------------------------------------------------

[1] Kadı Ebu Şuca’, Ğayet’ül-İhtisar ve Şerhi, Ravza Yayınları: 37.

[2] Kadı Ebu Şuca’, Ğayet’ül-İhtisar ve Şerhi, Ravza Yayınları: 37-38.