selamün kavlen min rabbin rahim’’ ayetinin faziletleri,Selamün Kavlen Min Rabin Rahıym'in sırrı..Selamün Kavlen Min Rabin Rahıym'in sırrı nedir?

1. ‘’Yasin Suresi’’ Kur’an’ı Kerim’in ‘’Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim’’ Ayeti Yasin Suresinin kalbidir. ‘’Yasin Suresi’’ni 1 defa okuyana 10 hatim sevabı olduğuna göre ‘’Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim’’ Ayetini 1 defa okuyana 10 hatim sevabı verilir;Bu Ayeti devavamlı okyanın sevabını akıl idrakten aciz kalır.
2. ‘’Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim’’ Ayetini devamlı okuyana ü Teala selam verir.
3. ‘’Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim’’ Ayetinin devamlı okunması insanın ’ın izni ile her kötülükten korunmasına vesile olur.
4. ‘’Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim’’ Ayeti yemek yerken okunursa yenen yemek cennet yemeği olur.
5. ‘’Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim’’ Ayetinin devamlı okunması teslimi ruhun imanla olmasına sebeb olur.
6. ‘’Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim’’ Ayetinin devamlı okunması insanın cennet hayatına hazırlanmasına neden olacağı gibi dünyada iken cennet hayatı yaşamasına vesile olur.
7. ‘’Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim’’ Ayetini devamlı okunyanlar cennetin her kapısından çağrılacaktır.
8. ‘’Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim’’ Ayetinin devamlı okunması insanın emrine dünyanın girmesine vesile olur.
9. ‘’Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim’’ Ayetinin devamlı okunması insanın Esmaül Hüsnanın sırlarına vakıf olmasına vesile olur.
10. ‘’Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim’’ Ayetinin devamlı okunması insanın hatim sevabı almasına vesile olur.
11. ‘’Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim’’ Ayetinin devamlı okunması insanın ve dostlarının hıfzı himmetine vesile olur.
12. ‘’Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim’’ Ayetinin devamlı okuyan insan kamil olma hasletine kavuşur.
13. ‘’Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim’’ Ayetini okumaya devam edenin mükafatını idraktan akıl aciz kalır.Yani sevap ’ın Rahmeti kadar sonsuzdur.
14. ‘’Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim’’ Ayetinin devamlı okunması insanın ’ın dostları arasına katılmasın vesile olur.
15. ‘’Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim’’ Ayetinin her okunması cennete bir ağaç dikilmesine vesile olur.
16. ‘’Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim’’ Ayetinin devamlı okunması cennet diyarında okuyan için köşk yapılmasına vesile olur.

17. ‘’Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim’’ Ayetinin devamlı okunması insanın ruhunun doymasına ve huzurlu olmasına vesile olur.
18. ‘’Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim’’ Ayetinin devamlı okunması hurilerle zevceliğe vesile olur.
19. ‘’Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim’’ Ayetinin devamlı okunması insanın sıkıntılarının yok olmasına vesile olur.
20. ‘’Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim’’ Ayetinin devamlı okunması insanın sahibi ilimi edeb olmasına vesile olur.
21. ‘’Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim’’ Ayetinin devamlı okunması insanın hatip olmasına vesile olur.
22. ‘’Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim’’ Ayetinin devamlı okunması insanın sırrı eşyaya vakıf olmasına vesile olur.
23. ‘’Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim’’ Ayetinin devamlı okunması hastanın şifa bulmasına vesile olur.
24. ‘’Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim’’ Ayetinin devamlı okunması insann cennet ehli olmasına vesile olur.
25. ‘’Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim’’ Ayetinin devamlı okunması insanın cehennemden kurtulmasına vesile olur.