Islamiyet'te islerinizin hallolmasi, günahlarin affolmasi gibi menfaatleriniz için okunmasi gereken dualar

4444 kere okunacak bir dua:
Salât-i Tefriciye - Salât-i Nariye
"Allâhümme salli salâten kâmilaten ve sellim selâmen tâmmen alâ seyyidinâ Muhammedinillezi tenhallü bihil'ukadü, ve tenfericü bihil'kürabü, vetükdâ bihil'havâicü, ve tünâlü bihir'regâibü, ve hüsnül'havâtimi, ve yüsteskal'gamâmü bivechihil'ke'imi ve alâ âlihi ve sahbihî fî külli lemhatin ve nefesin biaded-i külli mâlûmin lek." Imami Kurtubî Hazretleri söyle dem "Bir kimse, çok önemli bir isinin veya önemli bir dileginin gerçeklesmesini, ya da üzerinde devam edip duran büyük bir belanin üzerinden çekilip gitmesi
(kalkmasi) için, "Salât-i Tefriciye"yi 4444 defa okuyup, bu mübârek Saâtü Selâm ile Yüce Peygamberimizi vesile edinse, hiç süphe ve tereddüt yoktur ki, Yüce Allah, o kulunun istek ve muradinin olmasi için hayirli bir kapi açar, hayirli bir sebep yaratir ve ona muradini verir ." (Bakin, bunu basaran zaten matemataik profesörü olur.. 4444 sayisi önemlidir. Diyelim ki, sasirip 4443 kere okudunuz. Olmadi.. sayidan emin olmak için, tekrar bastan baslayip okumak en iyisi.. Ben, duayi okurken, sayida yanlis yapmayasiniz diye bir "sayici" tutmanizi öneriyorum.. Sevabina yardimci olur.. O da duasini okurken, siz onun sayicisi olursunuz.. Kolay
gelsin..)
Salâten Tüncîna - Salât-i Münciye
"Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âl-i seyyidinâ Muhammedin salâten tüncînâ min cemîil'ehvâli vel'âfât. Ve takdîlenâ bihâ cemîal'hâcât. Ve tütahhirüna, bihâ min cemîis'seyyiât. Ve terfeunâ bihâ âledderacât. Ve tübelligunâ bihâ eksal'gâyât, min cemî'lilhayrâti ve bâdel'memât. Hasbünallâhü ve nîmel vekîl, nîmel'mevlâ ve nîmen'nasîr." Her namazdan sonra okunmali ve ayrica hergün 3 defa okumayi âdet
(aliskanlik) edinmelidir. Hele hele manasini birkaç kere okumali ve aklimiza almali ve ona göre kiymetini bilmelidir. Bütün peygamberler sefaat edecek "Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve Âdeme ve Nûhin ve Ibrâhime ve Mûsa ve Isâ ve mâ beynehüm minen'nebiyyîne vel'mürselîn. Salevâtüllâhi veselâmühû aleyhim ecmeîn." Muhammed'in 6 yasinda iken evlendigi, 3 sene sonra 9 yasinda iken gerdege girdigi en küçük karisi Ayse rivayet etmis ki: "Bir kimse bu Salevât-i Serîfe'yi yaymadan önce okursa, o kimseye bütün peygamberler sefaat edeceklerdir." Yüz kere okununca günahlari affettiren kelimeler "Allâhü ekber, ve Sübhânallahî velhamdü lillâh ve lâ illallâhü vahdehü lâ serîke leh, velâ havle velâ kuvvete illâ billAhil'aliyyil'aziym." Imam-i Ahmet'in rivayetine göre Muhammed söyle dem "Bu kelimeler güzel kelimelerdir. Kim bu güzel kelimeleri her namazin sonunda yüz kere söylerse, deniz dalgalarinin meydana getirdigi köpükler kadar da günahi olsa affolur. Bütün günahlari silinip ve bagislanmis olur." (Duayi okurken sayida yanlis yapmayiniz.. 99 kez okununca dua kabul olmaz anlasilan.. Yüzden fazla okursaniz, gelecek günahlarinizin affi için avans almis oluyorsunuz..) Üç kere okuyunca günahlari affetiren dua "Estagfirullahellez'i lâ ilâhe illâ hû, el'Hayyel'Kayyume ve etûbü ileyh." Enes'in rivayetine göre Muhammed söyle dem "Her kim, Cuma günü sabah namazinin sünnetinden sonra (farzindan önce) üç kere bu duayi okursa, deniz köpügü kadar bile günahi çok olsa, Allah günahlarini affeder." (Bu dua, yukaridaki sözlerden daha verimli.. Yüz kere yerine, üç kere ile is tamam.. Ancak, Cuma gününü beklemek lazim..) Bagislanmak için her gün yüz kere okunacak dua Buhari ve Müslim'in rivayetine göre Muhammed söyle dem "Her kim her gün yüz kere "Süphânallâhi ve bihamdihi" duasini (tespih ve zikrini) okursa, günahlari deniz köpügü kadar olsa bagislanir.
(Bu da bir baska dua.. Sayisi her gün yüz kere.. Yok, yok, en iyisi üç kere okunacak dua.. Hem sayisi daha az, hem de yaptigi is ayni..)
Borçlardan ve sikintilardan kurtulus duasi
" Allahümme innî eûzü bike minelhemmi, vel hazeni ve eûzü bike minel'aczi velkeseli, ve eûzü bike minelcübni, velbuhli ve eûzü bike min galebetiddeyni ve kahrir ricali." Ebu davud'un rivayetine göre, bu dua Ashab'dan Medine'li Ebû Umâme'ye ögretilmistir. Ebû Umâme, namaz vakti disinda (namaz vaktinden sonra) camide dalgin dalgin oturuyormus. Muhammed, bunu görmüs ve ne oldugunu sormus. Ebû
Umâme: "Yakama yapisan borçlar, kederler yâ Resûlallâh.. Yani, çok borcum var, dardayim, onun için sikinti çekiyorum, elem ve kederler yakami birakmiyor.." demis.. Bunun üzerine Muhammed "Yâ Ebâ Ümâme! Sana bir dua ögretecegim, onu okudugun zaman Cenab-i Hak senin gamini, kederini giderir. Borcunu ödetir. Bu duayi aksam sabah oku" buyurmus ve yukaridaki duayi ögretmis.
Ebû Umâme, sonra söyle dem "Resûlallahin emrettigi gibi duayi aksam sabah okumaya devam ettim. Bütün dertlerim, kederlerim, sikinti ve bunalimim gitti. Ve borçlarimi da hemen ödemem nasip oldu.
(Ekonomi yönetmenin sirri da Islamiyette imis.. Ben hükümetlerin yerinde olsam, bu rivayetteki isi yaparim, o zaman devletin borçlari ödenir, ne IMF ne Dünya Bankasi ne de AB Ekonomik Yardimi'na muhtaç olunur.. Tüketici duayi okur, saticiya olan borcu ödenir, satici duayi okur, üreticiye olan borcu ödenir, üretici duayi okur, hammadde, bankalar ve isçiye olan borcu ödenir. Allah-varsa eger- duayi okuyanlar için bir hazine bulunduruyor anlasilan..) Memnun ve razi olmak ve cennete girmek için dua
"Radiytü billâhi Rabben ve bil-Islami diynen. VebiMuhammedin (sallallâhü teâlâ aleyhi ve selleme) nebiyya." Muhammed demis ki; "her kim, sabah aksam üç kere bu duayi okursa, Yüce Allah, o kulunu memnun ve razi ederecktir." Bir diger hadiste de "Cennete girecektir.." demis. Elhamdülillah demenin sevabi
Muhammed söyle dem
1. Bir kul bir defa "Elhamdü lillah" dedigi zaman yer ile gök arasi sevab ile doldurmus olur. 2. Ikinci defa "Elhamdü lillah" dedigi zaman, yerin yedi kat göklerin üstüne kadar olan bu arayi sevab ile doldurmus olur. 3. Üçüncü defa "Elhamdü lillah" dedigi zaman, Allah-ü Teâlâ, bu kulna "Ey kulum, iste al" buyurur. Yani Yüce rabbimiz "Ey kulum, diledigini dile, dilegin verilecektir, muradini iste, muradin yerine getirilecektir. Dilek ve muradin gerçeklesecektir. Sen hemen iste..." buyurmus demek olur. (Imam-i gazâli, Ihyâ). Ansizin kaza bela gelmesin diye sabah aksam üç kere okunacak dua "Bismilâhillezî lâ yedurru maasmihi Sey'ün fil'ardi velâ fissemâi ve Hüvessemi'ul Aliym" Muhammed söyle dem "her kim, sabah aksam üçer kere, "Bismillahillezi.." duasini (yukaridaki duadir) okursa kendisine yerde ve gökte hiçbirsey zarar veremez ve kendisine ansizin bela kaza gelmez." (Tirmizi, Ibn-i Mâce) (Otobüs, kamyon, minibüsler ve arabalar bu duayi üzerlerine yazsalar trafik kazalari biter mi, dersiniz?..) Aksamlari üç kez okuyan zarar görmez
" E'ûzu bikekimâtillahittâmmâti min serri mâ halak".
Aksamlari bu duayi üç kere okumalidir. Okuyan bütün korkulardan emniyet ve selamette olur. Korkulu rüya görmekten, kabuslar görmekten, zehirli hasarat sokmasindan ve tüm musibetlerden emin bulunur..mus.. Sabah on kere okunca sevap kazandiran dua "Lâ ilâhe illallâhü vadehû lâ serîkeleh, lehül' mülkü velehül'hamdü ve hüve alâ külli sey'in kadir." Muhammed demis ki; "Her kim bu duayi on kere okursa, Hz.Ismail peygamberin ogullarindan (sülalesinden) dört köle azad etmis gibi sevab kazanir". (Buhari, Müslim, Tirmizi) Uyandiginda okuyanin sevabi Muhammed'in 6 yasinda iken evlendigi, 3 sene sonra 6 yasinda iken gerdege girdigi en küçük karisi Ayse, Muhammed'in söyle dedigini anlatm "Her kim, uyandigi vakit, "Lâ ilâhe illallâhü vadehû lâ serîkeleh, lehül' mülkü velehül'hamdü ve hüve alâ külli sey'in kadir" duasini okursa, günahlari denizin köpükleri kadar bile çok olsa, Allah o kulunu affeder. (Burada iki gariplik var.. Birincisi, denizin köpükleri kadar çok olan günahlari affettirmek için okunacak baska dualar da var.. Ikincisi, bit yukaridakis paragrafta, bu dua okunca, Ibrahinm'in sülalesinden dört köle azad etmis gibi sevap kazanilacagi söylenmisti ama.. Ne yapayim, ben de bu paragraflarin alindigi kitabin yazari El'hacc Hattat Hafiz Yusuf Tavasli'dan (Emekli Imam hatip) aktariyorum...) Yüz defa okuyun çok sevap kazanin
Ebû Hüreyre, Muhammed'in söyle dedigini anlatm "Her kim günde yüz defa, "Lâ ilâhe illallâhü vadehû lâ serîkeleh, lehül' mülkü velehül'hamdü ve hüve alâ külli sey'in kadir" duasini okursa on tane köle azad etmis gibi sevab alir. Ayrica, yüz tane sevab yazilir. Yüz tane günahi silinir (affolur) o gün içinde aksama kadar seytanin serrinden korunmus olur." (Bu duanin baska faydalarini da yukarida görmüstük.. ne duaymis ama.. Neredeyse kazandirdiklarini hesaplamak için bir matematiksel fonksiyon yazmak gerekecek...) Cennette agaciniz olsun diye okunacak dua
Amr Ibni Abbâs, Muhammed'in söyle dedigini anlatm "Her kim, "Subhanallâhi, velhamdü lillahi ve ilâhe illallâhü, vallâhü ekber" derse, bu zikirlerin her birinden dolayi söyleyen kimse için cenette bir agaç dikilir." Tabarâni de rivayet etmistir ki; "Evet, okudugu bu kelimelerin herbirinin sevab ve mükafati olarak kendisi için cennette bir agaç dikilir." Enes bin Mâlik, Muhammed'in söyle dedigini anlatm "Her kim 100 defa "Lâ il^he illallâh", 100 defa "Sübhânallâh, 100 defa "Allâhü ekber" derse, bu zikirler kendisi için hürriyetine kavusturdugu on köle ve kurban olarak kestigi alti (bir rivayete göre yedi) deveden daha hayirlidir".(Ibni Ebid'dünya rivayet etmistir) Iki milyon sevab almak için okunacak dua
Abdullah bin Evfâ, Muhammed'in söyle dedigini anlatm "Lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ serîkelehû ehaden sameden lem yelid, ve lem yûled ve lem yekün lehû küfüven ehâd" derse, Cenâb-i Allah kendisine iki milyon sevab yazar. Her namazdan sonra 10 kere okuyan cennete girer Ömer'in oglu Abdullah, Muhammed'in söyle dedigini anlatm "Iki haslet vardir ki, onlara devam eden, mutlaka cennete girer. O hasletler kolaydir, fakat o hasletleri yapan azdir". Bu hasletleri "sizden biriniz her namazin sonunda, on defa 'Sübhânallah', on defa 'Elhamdü lillâh', on defa 'Allahü Ekber' der. Bu zikirler (dualar) dilde yüzelli, mizanda ise binbesyüz eder. Yatagina girince de, 33 defa 'Sübhânallah', 33 defa 'Elhamdü lillâh', 33 defa da 'Allahü Ekber' der. Bu zikir de dilde yüz, tartida (mizanda) bin eder. Ikisinin toplami ikibinbesyüz sevab almis olur okuyan." Muhammed, sonra devam etm "Ashabim, ey ümmetim, hanginiz birgün ve gecesinde (24 saatte) ikibinbesyüz günah isler?" Sonra, bu isin tehlikesini söyle haber verm "Sizden birine namazda iken Seytan gelir ve sunu hatirla, sunu hatirla diye vesvese verir. Yataginda da o kimseye gelip bu dua ve zikirleri okumaya firsat vermeden uyutuverir. Böylece, o kimseyi bu dua ve zikirle rden ve kazanacagi sevabtan mani olmus olur."
(Buradan da anlasiliyor ki; Muhammed insanlarin dinden baska birsey düsünmesini istemiyor.. Gece de yatagina yatinca hemen uyumasini da istemiyor. Iyi insan dedigin, her an dua edecek, içi bir türlü rahat etmeyecek, hep diken üstünde kalacak.. Dua etmekten baska hiçbir is yapmayacak bu gidisle!..) Aksam sabah 7 kere okunacak dua "Hasbiyellâhü lâ ilâhe illâhû, aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül'arsil'aziyim" Ebû Derdâ, Muhammed'in söyle dedigini anlatm "Kim sabah ve aksam yedi kere bu duayi okursa, dünya ve ahiretle ilgili islerinde kendisine üzüntü, elem, keder veren seyleri Cebâb-i Allah kendisinden giderir." Muhammed'in çok okudugu dua "Sübhânallâhi ve bi'hamdihî, Sübhânallâhil'azîymi estagfurullâhe ve etûbü ileyh"
Muhammed'in 6 yasinda iken evlendigi, 3 sene sonra 6 yasinda iken gerdege girdigi en küçük karisi Ayse, Muhammed'in bu duayi çok çok okudugunu anlatmis.. Yatarken üç kere okunan magfiret duasi Muhammed demis ki; "Her kim, yatagina girdigi zaman üç kere 'Estagfirullâhellezî lâ ilâhe illâhü, elhayyel'Kayyûme ve etûbü ileyh' derse, günahlari denizin köpükleri ve temîm diyarinin Aliç çölünün kum taneleri, agaç yapraklarinin sayisinca veya dünya günlerinin sayisinca da günahi çok olsa Allah Teâlâ affeder, bagislar".. 70 kere okuyunca 700 günah bagislatan dua Muhammed demis ki: "Herhangi bir kimse, kadin olsun, erkek olsun bir günde yetmis defa Allah'tan bagislanmasini dilerse, yani, 'Estagfirullâh' sözünü söylerse, mutlaka (Süphesiz ve kuskusuz) Allah o kimsenin yediyüz (700) günahini bagislar." Sabahlari 3 kere okununca kaza ve bela önleyici dua
"Bismillâh, Mâsâ' Allahü lâ kuvvete illâ billâ, Mâsâ' Allahü küllü ni'metin minallâh, Mâsâ' Allahül' küllühû biyedillâh, Mâsâ' Allahü lâ yasrifüs' sû e illâllâh." "Her kim, sabahlari (gündüzleri) bu duayi üç (3) kere okursa, her türlü bela ve kazadan, yangindan, bogulmaktan ve hirsizlarin verecegi büyük zararlardan Allah'in lutf-ü keremi ve izn-i serîfiyle emniyet ve selâmette olur" 99 derde devâ olan dua "Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil'aliyyil'aziym." Muhammed'in deyisine göre, bu duayi okumak, doksandokuz (99) derde devadir. Bu dertlerin en küçügü, gönüldeki keder (sikinti ve stres)dir.
Fakirlikten kurtulmak için günde yüz kere okunacak dua
Muhammed demis ki; "Her kim günde yüz defa 'Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil'aliyyil'aziym' duasini okursa, o kimseye ebedî olarak fakirlik ve yoksulluk isabet etmez."
(Müslüman ülkelerin neden yoksulluk ve sefalet sinirinda olduklarini anlamak çok güç.. Tüm yapacaklari, tüm milletçe elelele günde yüz defa yukaridaki su duayi okumak!..) Üç kazanç elde etmek için günde otuz kere okunacak dua Allah, Muhammed'e hadis-i Kudsî'de söyle dem "Ey Resûlüm! Ümmetine söyle
ki: 10 kere sabahleyin, 10 kere aksamleyin, 10 kere yatarken su duayi
okusunlar: 'Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil'aliyyil'aziym' Sabahleyin okumalarinda, Cenâb-i Hakk'in rizasina ermeye hak kazanirlar. Bu dua, "Cennet hazinelerindendir." Aksamleyin okumalarinda, seytanin hile ve desîsesinden (tuzaklarindan) ve verecegi zararlardan korunmus olarak uzak bulunurlar. Yatarken okumalarinda ise, dünya belalari ve musibetleri kendilerinden uzaklastirilir ve selametle emniyette olurlar" (Görüldügü gibi, bu dua, 99 derde deva olan dua ile fakirlikten kurtulma duasinin aynisi.. Tek fark, günde bir ya da 100 kere yerine, 30 kere okumak.. Dolayisi ile günde 131 kere okunursa, hem 99 derde deva olur, hem fakirlikten kurtulunur, hem de üç kazanç elde edilir.) Yüz kere okununca korkulari bitiren dua
"Hasbünallâhü ve nîmel vekiyl"
Bu dua ile ilgili olarak Muhammed söyle dem "Sizden herhangi biriniz, büyük bir hadise (olay) ile (elem-keder, dert-bela, düsman ile karsilasma
gibi) 'Hasbünallâhü ve nîmel vekiyl' duasini okuyunuz. Cenâb-i Allah, düsmüs oldugunuz belâyi sizden uzaklastirir." Yüz defa "Hasbünallâhü ve nîmel vekiyl" deyiniz. Yüzüncü de "Ni'mel'Mevlâ ve ni'men'nasiyr" diye ilave ediniz. Böylece korktugunuzdan emniyet ve selâmette olursunuz" demek olur.. (Bunu diyen, kitabin yazari Imam Hatip El'Hacc Hattat Hafiz Yusuf Tavasli) Üçer kez okununca stres ve sikintiyi bitirir dua
Stresli ve sikintili kimse su duayi üç kere okumali ve üçer üçer okumaya devam etmelidir: "Allâhü, Allâhü, Rabbî lâ üsrikü bihî sey'â" Üç veya yedi kere okununca stresten kurtarir dua Bu dua, Yunus'un balik karninda iken okudugu duadir. Yunus, baligin karninda o sikintili aninda bu duayi okumus ve baligin karnindan o siddetli stresten kurtulmustur. "Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minez'zalimiyn"
Bu dua dahi 3 veya 7 kere okunur ve okumaya devam edilir. Bu dualar topluca dahi okunmaya devam edilir. Üç, yedi ya da yüz kere okununca kederi yok eden dua "Allahü Rabbî lâ serikeleh" Kederli stresli kimseler bu duayi, bu dualari 3 kere, 7 kere veyahutta yüz kere dahi okumasi derdinin çabuk gitmesini saglar. Dualar sikintilarin gitmesine kadar devam edilir.

Yukarida gördügünüz tüm tavsiyeler, El'Hacc Hattat Hafiz, Yusuf Tavasli, Emekli Imam Hatip'in yazdigi Yasin-i Serifli ve resimli Namaz Hocasi adli kitaptan alinmistir. Bu kitap, kitapçilarda satiliyor. Bu kitabi okuyan ve mantigini kullanamayan kisilerin akillarinin nasil karisacagini, Islamiyetin sahsiyetsiz bir esiri olacagini tahmin etmek güç degil..
Görüldügü gibi, Islam dini, kisiye günde defalarca dua etmeyi öneriyor. Islamiyet, kisileri dua ile uyutmayi hedefliyor. Düsünmek, yorum yapmak, zorluklar karsisinda mücadele etmek yok.. Bir problemle karsilasinca dua et, defalarca dua et.. Allah-varsa eger- isterse kabul eder, istemezse kabul etmez..
Dua et, durmadan dua et.. baska birseye vakti kalmaz kisinin dua etmekten.. Sabahlari su kadar kez, aksamlari bu kadar kez su duayi et.. 4444 kez su duayi etmekten, yüz kez bu duayi etmeye kadar.. Çalismaya, üretmeye vakit mi kalir?
Bu yüzdendir ki, Islam dinine inanan toplumlar arasinda, bir tanesi bile ileri gitmis degildir. Dünyanin en geri ülkeleri arasinda islam ülkeleri basta gelir. Ileri gitmis ülkeler arasinda bir tek islam ülkesi bile yoktur. Imam, haci, hoca.. Bu kisiler, adi ne olursa olsun, sifati ne olursa, okur-yazar olmayan ve Kuran'i bir kez bile okumamis olmasina ragmen, hasbelkader "müslüman" ana-baba'dan olan ve dogal olarak kendisine "müslüman" ddiyen kisileri böylece uyutuyorlar. Cahil inanananlarin basinda, onlara karsi bir "otorite" oluyorlar. Islamiyet, bu sömürüye son derece açik bir dindir.. "Peygamber efendimiz su dedi..", "Allah bunu emretti.." diye baslayan emirlerle insanlar islam dininin esiri oluyorlar. Okumak ve düsünmek.. Bilgi edinmek.. Okuyan, düsünen ve bilgilenen insanlar çogaldikça, din masali da sona erecektir