Ab-ı ruy-i Habib-i Ekrem için,
Kerbelada revan olan dem için,
Şeb-i firkatte ağlayan göz için,
Reh-i aşkında sürünen yüz için,
Ehl-i derdin dil-i hazani için,
Cana tesir eden enini için,
Eyle Ya Rabbi lutfunu hemrah,
Hıfzını eylr bize püşt-ü penah,
Ehl-i İslam'a ol muin-i nasir,
Dest-i a'dayı bizden eyle kasir,
Bakma Ya Rab bizim günahımıza,
Nazar et can-ü dilden ahımıza,
Etme Ya RAb mücahidini telef,
Tir-i a'daya kılma bizi hedef,
Çeşmimiz sakla gerd-i marakeden,
Cünd-i İslam'ı cümle mehlekeden,
Bunca yıl sa'ü içtihadımızı,
Gazavat içre yahşi adımızı,
Etme Ya Rabbi kahrın ile tebah,
Yüzümü halk içinde etme siyah,
Rah-ı din içre ben feda olayım,
Siper-i asker-i Hüda olayım,
Din yolunda beni ŞEHİD eyle,
Ahirette beni sait eyle,
Mülk-i İslam'ı payimal etme,
Menzil-i fırka-i dalal etme,
Keremin çoktur ehl-i İslam'a
Dilerim ki erişe itmama...

“Peygamberin yüzünün suyu, Kerbela’da akan kan, ayrılık gecesinden ağlayan
göz, aşkının yolunda sürünen yüz, dertlilerin hazin gönlü ve canlara tesir
eden yakarışları için! Lütfunu bizimle beraber kıl ve muhafazani bizden
eksik etme Yarabbi!

Yarab! İslam ehline yardımcı ol, düşmanın elini bizden uzak tut! Günahımıza
değil, candan ve gönülden gelen ahımıza bak!

Mücahidlerini telef ve bizi düşman oklarına hedef ettirme.

Vücutlarımızı mezardan sakla, İslam’ı tehlikelerden uzak tut. Bunca senedir
ettiğimiz duaları ve din uğruna yaptığımız savaşları boşa çıkarma, adımı
kahrın ile perişan, yüzümü halkın içinde siyah etme! İslam topraklarını
ayaklar altında çiğnetme, utanç içindeki insanların yaşadığı bir yer haline
getirme.

Yarabbi, bilirim ki İslam ehline lütufların çoktur, bu lütuflarını bu
savaşta da göster. Din yolunda şehit olunacaksa beni et de ahirette mutlu
bir yere ulaşayım.....

Cennetmekan Sultan Murat Han Kosova savaşından önce söylemiştir.