Veri Tabanı Sistemi Kullanımının Avantajları
Veri tabanına duyulan ihtiyacın asıl nedeni merkezi kontroldür. Veri tabanı, veri tabanı yöneticisi tarafindan yönetilir ve sistem merkezi olarak veriler güncellenir. Veri tabanlarının avantajlarını kısaca şöyle sıralayabiliriz:

  1. Verilerin tekrarı azalır. Böylece verilerde meydana gelen karışıklıklar önlenmiş olup bellekten tasarruf edilir
  2. Yanlışlıkların giderilmesi. Tutarsız (hatalı) bilgilerin girişi engellenir. Dosya sisteminde bir değişildik olduğu zaman diğer bilgilerinde değiştirilmesi gerekiyordu
  3. Verinin paylaşımı sağlanır. Aynı veri tüm kolaylığıyla diğer kullanıcılar tarafindan da kullanılır
  4. Bilgilerin standartlaşması sağlanır. Belli standartlar varsa bu standartlara uyulması gerekir, ayrıca yeni standartlaşmalara doğru adımların atılması