Muson İkliminin Doğal Bitki Örtüsü

Yağışın fazla olduğu yerlerde kış aylarında yapraklarını döken yayvan yapraklı ağaçlardan oluşan ormanlar görülür. Bu ormanlara muson ormanları denir.
Muson İkliminin Görüldüğü Yerler

Güney Doğu ve Güneydoğu Asya kıyılarında

Madagaskar’ın doğusunda

Avustralya’nın kuzeydoğusunda

Kuzey Amerika’nın güneydoğu kıyılarında görülür.