Okul Öncesi Eğitim’in Tanımı
0-72 ay grubundaki çocukların gelişim düzeylerine ve bireysel özelliklerine uygun, zengin uyarıcı ve çevre imkanları sağlayan, onların bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden gelişmelerini destekleyen, onları toplumsal doğrultuda yönlendiren ve ilköğretime hazırlayan bir eğitim sürecidir.

 • Çocuğun içinde bulunduğu toplumun kültürel değerlerin tanımasını ve benimsemesini sağlar.
 • Okul öncesi dönem, çocuğun beyin gelişiminin en hızlı olduğu dönemdir.
 • Okul öncesi eğitim sınıflarında etkinlik söz konusudur.

Okul Öncesi Eğitim’in MEB Açısından Amaçları

 • Çocukların beden, zihin ve duygu gelişimini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlamak.
 • Onları ilköğretime hazırlamak.
 • Şartları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir yetişme ortamı oluşturmak.
 • Çocukların Türkçe’yi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak.

Türkiye’de Okul Öncesi Eğitim Modelleri

Türkiye’de okul öncesi eğitimle ilgili uluslararası benzerlerinde olduğu gibi iki ana model uygulanmaktadır. Bu modeller “Kurum Temelli Model” ve “Ev Temelli Model” dir.
Kurum Temelli Model
Kurum temelli eğitim modellerinin büyük bir bölümü Milli Eğitim Bakanlığı ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağlı olarak yürütülmektedir.
a. MEB Tarafından Yürütülen Kurum Temelli Modeller

 • Özel-Resmi Bağımsız Anaokulları
 • Özel ya da Resmi Anasınıfları
 • Uygulama Anaokulları ve Anasınıfları
 • Özel Anaokulları

b. Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu(SHÇEK) Tarafından Yürütülen Kurum Temelli Modeller

 • Kreş ve Gündüz Bakımevleri
 • Çocuk Yuvaları (Yetiştirme Yurdu)

Okul Öncesi Eğitimin Temel İlkeleri

 • Okul öncesi eğitim, çocuğun gereksinimlerine ve bireysel farklılıklarına uygun olmalıdır.
 • Okul öncesi eğitim, öz-bakım becerilerini kazandırmalıdır. (Yemeğini yeme, kişisel temizliğini yapabilme, kıyafetlerini giyebilme-çıkarabilme gibi) *Koruyucu tutum ve davranışları olan aileye sahip çocuklarda bu beceriler daha geç gelişebilmektedir.
 • Okul öncesi eğitim kurumlarında çocukların gereksinimlerini karşılamak amacıyla demokratik eğitim anlayışına uygun eğitim ortamı hazırlanmalıdır. *Günlük yaşamlarına ve geleceklerine yönelik anlamlı seçimler yapma özgürlüğü, çocukların özgüvenlerinin gelişmesini sağlar.
 • Etkinlikler düzenlenirken çocukların ilgi ve gereksinimlerinin yanı sıra çevrenin ve okulun olanakları da göz önünde bulundurulmalıdır.
 • Eğitim sürecinde çocuğun bildiklerinden başlanmalı ve deneyerek öğrnmesine olanak tanınmalıdır.
 • Çocukların Türkçe’yi doğru ve güzel konuşmalarına gereken önem verilmelidir.
 • Okul öncesi dönemde verilen eğitim ile çocukların sevgi, saygı, işbirliği, sorumluluk, hoşgörü, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma duygu ve davranışları geliştirilmelidir.
 • Eğitim, çocuğun kendine saygı ve güven duymasını sağlamalı, ona öz-denetim kazandırmalıdır.
 • Oyun, bu yaş grubundaki çocuklar için en uygun öğrenme yöntemidir. Tüm etkinlikler oyun temelli düzenlenmelidir. *Oyunlar, en doğal öğrenme yöntemidir.
 • Çocuklarla iletişimde, onların kişiliğini zedeleyici şekilde davranılmamalı, baskı ve kısıtlamalara yer verilmemelidir.
 • Çocukların bağımsız davranışlar geliştirmeleri desteklenmeli, yardıma gereksinim duyduklarında yetişkin desteği, rehberliği ve yakınlığı sağlanmalıdır.
 • Çocukların kendilerinin ve başkalarının duygularını fark etmesi desteklenmelidir. *empati, olumlu sosyal davranışlar vb.
 • Çocukların haya güçleri ve eleştirel düşünme becerileri geliştirilmelidir.
 • Programlar hazırlanırken ailelerin ve içinde bulunulan çevrenin özellikleri dikkate alınmalıdır.
 • Eğitim sürecine çocuğun ve ailenin etkin katılımı sağlanmalıdır.
 • Okul öncesi eğitimde çocuğun gelişimi ve okul öncesi eğitim programı düzeni olarak değerlendirilmelidir.

MEB, 2006

Kaynak : Hayata Dair Paylaşımlar ve Okul Öncesi Eğitim | insanlardan kaçan hümanist