Çocuk Psikolojisi İlgi Alanları

Çocuk psikolojisi, bireyin doğum öncesinden itibaren ergenliğin sonuna kadar olan tüm gelişim dönemleri ile ilgilidir. Gelişme ve büyüme çoğunlukla karıştırılmasına ve birbirinin yerine kullanılmasına rağmen aynı şey değildir. Büyüme fiziksel değişiklikleri içerirken; gelişme, düzenli ve uyumlu bir ilerlemeyi anlatmaktadır.

Çocuk psikolojisi, büyüme ve gelişim aşamalarını, ilk toplumsal yaşantı olan aile faktörü ile daha sonraki çevresel ilişkileri ve çocuğun toplumsal yaşantı içindeki etkileşimlerini kapsar.

Çocuk psikolojisi gelişimi şu başlıklar altında toplanabilir.


  • Sosyal gelişim
  • Duygusal gelişim
  • Zihinsel gelişim
  • Fiziksel gelişim

Her yaşın dönem özellikleri farklılıklar gösterirken, dönemler kendi içinde de ortak özelliklere sahiptir. Çocukta sağlıklı dönemsel gelişim özelliklerinin bilinmesi önemlidir. Gelişim özellikleri bilinirse, gelişim alanlarındaki gecikmeleri ya da sapmalarını fark etmek, ruhsal gelişimin yolunda gidip gitmediğini anlamak daha kolaylaşır.