Çocuğun yaratıcılığı çeşitli yöntemlerle desteklenebilir. Ancak, aşağıda belirtilen davranışlar çocukta yaratıcılığın gelişmesine engel olurlar;
1- Çocuklarla yeterince ilgilenilmemesi, tartışılıp konuşulmaması, izlenimlerinin anlatılmasına olanak tanınmaması,
2- Çocuğun merak güdüsünün uyarılmaması ve onun düşünmeye yöneltilmemesi,
3- Çevresinin ve kendisinin duygu ve düşüncelerinin farkına vardırılmaması,
4- Yeniyi bulmaya yöneltilememesi,
5- Taklitçilik ve kopyacılık yapmaya yöneltecek davranışların gösterilmesi,
6- Çocuğun soru sormasının engellenmesi ve ona soru sormaktan kaçınılması,
7- Çeşitli malzemeleri değişik amaçlarda kullanmasına olanak verilmemesi,
8- Çocuğun içtenlik ve doğallığının kısıtlanması,
9- Yenilikçi yaklaşımlara katılmasına imkan verilmemesi,
10- Sıkı bir disiplin altında tutulması,
11- Yetişkin değerlerini öne alarak, çocuklardan yetişkin gibi düşünmelerinin istenmesi,
12- Çocukların fikirlerinin tek ve doğru davranış biçimi üzerinde odaklaşmasının istenmesi,
13- Çocuklara araştırma olanaklarının verilmemesi, bu konularda özgür bırakılmamaları ve ilgi alanlarının sınırlanması,
14- Oyunlarda kızlar ve erkeklerin oynayacağı oyunlar olarak cinsiyet ayrımı yapılması,
15- Çocukların yarış içine sokulması ve hep başarıların vurgulandığı bir çevrenin yaratılması,
16- Çocuğun tek yönlü düşünmeye yöneltilmesi ve yeni düşünceler üretmesine olanak tanınmaması,
17- Çocuğun iç ve dış uyaranlara kapalı kalması,
18- Eğitim faaliyetleri arasında ve de sırasında esnek davranılmaması,
19- Çocuğun kendi kişisel rahatına düşkün olması,
20- Çocuğun içsel özgürlükten yoksun olması,
21- Çocuğun dış koşullarda ve dış ilişkilerde kendini güvenli hissetmemesi,
22- Çocuğun yanlış yapmaktan, yenilgiye düşmekten, alay edilmekten korkması,
23- Çocuğun belli bir otoriteye bağımlı olması,
24- Çocuğun mükemmelliyetçi olarak yetiştirilmesi,
25- Tüm öğretim ve eğitiminde akıl ve mantıktan yana fazla ağırlıklı bir sistemden geçmiş olması,
26- Faaliyet seçiminde basitten karmaşığa, somuttan soyuta doğru hareket edilmeyişi,
27- Çocuğun teşvikten yoksun, eleştirici ve tenkit edici bir ortamda bulunması,
28- Çocuğa bol materyal verilmemesi (örneğin; tuz seramiği ile oynarken her çocuğa renkli ve elma büyüklüğünde bir hamurun verilmesi gereklidir.),
29- Çocuğun yaş ve gelişim düzeyine uygun olmayan etkinliklerin verilmesi (örneğin; çocuğa resim sehpasında boya yaptırmadan önce parmak boyası ile boyama yaptırılır. Hikaye kitabından önce de resimli hikaye kitapları verilir.),
30- Çocuğun beğenilmeme ve sosyal kabul görmeme gibi yanlış bir tavırla yetiştirilmesi,
31- Çocuğun her ortamda kendiliğinden oluşan öğrenme fırsatlarından faydalandırılmayışı,
32- Çocuğa istendik davranışı öğretirken, bu davranışı tüm yaşantısına genelleme fırsatının verilmemesi,
33- Çocuğun sınırlı bir hayat görüşü içerisinde yetiştirilmesi