using System;

class Odev003
{
public static void Main()
//Bunları Sonraki Ödevlerde Anlatcam
{
System.Random rnd = new System.Random();
//Her Programa Başlayışta Farklı Sayı Atıyoruz.
int rasgelesayi=(int)rnd.Next(1,101);
//rasgelesayi Değişkenine 1 ile 100 Arasında Tam Sayı Atıyoruz
int puan=1000;
//Tam Sayı Olarak puan Değişkeni Atıyoruz Ve 1000 Eşitliyoruz
int control=0;
//While Döngüsü İle Kullanıcıya 5 Hak Vermek İçin control Değişkenimizi Tanımlıyoruz
int deneme=0;
//Kullanıcının Sayıyı Kaç Denemede Bildiğini Öğrenmek İçin deneme Adında değişlen Tanımladık
int gir;
//Kullanıcının Sayı Girmesi İçin Bir Değişken Tanımladık
int bil=5;
//Kullanıcının Kaç Hakkı Kaldığını Söylemek İçin bil Adında Bir Değişken Tanımladık
System.Console.WriteLine("Oyunumuza Hoş Geldiniz");
//Ekrana Oyunumuza Hoş Geldiniz Yazdırıyoruz
while(control < 5)
/**while döngüsünü kuruyoruz control Değişkeni 5 ten Küçükse Komutları Çalıştır
Eğer Eşit Veya Büyükse Sonraki Komutları İşlet Diyoruz**/
{
//Birden Çok Satır İşletceğimiz İçin Küme Parantezi Kullanıyoruz
deneme=deneme+1;
/*Deneme Değişkenimizi Her Dönüşte 1 Artırıyoruz Bize Kullanıcı Kaç Denemede
Bildiği Hakkında Bilgi Vercek.*/
System.Console.WriteLine("\n{0} Deneme Hakkınız Var ve Puanınız = {1}",bil,puan);
//Kullanıcıya Bilgi Veriyoruz Kaç Deneme Hakkı Var -Kaldı Ve Kaç Puanı Var-Kaldı.
System.Console.Write("Bir Sayi Giriniz = ");
//Ekrana Bir Sayı Giriniz Yazdırıyoruz.
gir = int.Parse(Console.ReadLine());
/*Ve İmleç Burda Kalıyor Ve Kullanıcıdan Bi Hareket Bekliyor
Bu Sayı Girmek Olabilir.Hatta Sıkıldım Deyip Kapatmak Bile Olabilir */

if (gir==rasgelesayi)
/*Ve Burda gir Değişkeni rasgelesayi Değişkenine Yani Random Olarak Attığımız Değişken
Eğer Kullanıcımız Rasgele Atanan Sayıyı Bulduysa Elseye Kadar Olan Komutları İşletcek
Eğer Bulamadıysa Elsenin İçindeki Komutları İşletcek*/
{
System.Console.WriteLine("Tebrikler {0} Denemede Bildiniz Ve Puanınız={1}",deneme,puan);
/*Kullanıcı Sayı Bulursa Bu Satırlar İşlicek Ör:2. Denemede Bildi Ekrana Tebrikler
2 Denemede Bildiniz Ve 800 Puanı Kaldığı Yazılcak*/
break;
//break İle İşlem Sonlandırılcak.(Döngü Kırılcak)
}
else
/**Eğer gir Değişkeni rasgelesayi Değişkenine Eşit Değilse
Elsedeki Komutlar İşletilcez**/
{
if(gir<rasgelesayi)
/*Eğer gir Değişkeni Yani Kullanıcının Girdiği Değeri Bilemedi Ve Bizde Onu Yönlendircez
Kullanıcının Girdiği Sayı Rasgele Atanan Sayıdan Küçükse else Ye Kadar Olacak Komutlar
İşletilcek*/
{
System.Console.WriteLine("Yukarı");
//İf teki Koşul Doğru İse Yukarı Uyarısı Çıkıyor Kullanıcıya.
}
else
/*if Teki Koşul Yanlış Olduğu Zaman Yani gir Değişkeni rasgelesayi değişkeninden küçük değilse
else İşletilcek*/
{
System.Console.WriteLine("Aşağı");
//Ve Kullacıyı Uyardık Sayının Küçük Olduğunu Belirttik
}
System.Console.WriteLine("Malesef Bilemediniz,Girdiğiniz Sayı={0}",gir);
//Kullanıcının Sayıyı Bilemediğini Söylüyoruz Ve Girdiği Sayıyı Hatırlatıyoruz
puan=puan-200;
//Kullanıcı Her Yanlış Bildiğinde Puanını 200 Puan Eksiltiyoruz
control=control+1;
//Kullanıcıya 5 Deneme Hakkı Verdiğimiz İçin Her Denemesinde Hakkından 1 Eksiltiyoruz
bil--;
//
}
}
System.Console.WriteLine("\n \nMalesef Başaramadınız Puanınız = {0}",puan);
//5 Denemeden Sonra Kullanıcı Doğru Sayıyı Bulamadı Ve Puanı Sıfır Oldu.
System.Console.WriteLine("Rasgele Atanan Sayı={0}",rasgelesayi);
/*Kullanıcıya Rasgele Atanan Sayıyı Söylüyoruz
Acı Ama Gerçek Programımız Bitiyor */
}

}