belirli bir aralıktaki sayıların toplamını hesaplar
#include <iostream>
int i,s;
int toplam;
char cevap;
using namespace std;

int main()
{ do{
system("cls");
cout <<"..:: merhaba :::.."<<"\n";
cout <<"\n";
cout <<"Bu program belirli sayilarin arasindaki degerlerin toplamini hesaplar"<<"\n"<<"\n";
cout <<"ilk sayiyi giriniz : ";
cin >>i;
cout <<"\n"<<"son sayiyi giriniz : ";
cin >>s;
if(i<s)
{
for(i;i<=s;i++)
toplam+=i;
cout <<"\n"<<"Toplam:"<<toplam<<"\n";
cout <<"\n";
cout <<"Tekrar denemek ister misin?[e/h] : ";
cin >>cevap;
cout <<"\n";
}
else
{
cout <<"\n"<<"ilk sayi ikinci sayidan buyuk."<<"\n"<<"\n"<<"Tekrar denemek ister misin?[e/h] : ";
cin >>cevap;
cout<<"\n";
}
}while(cevap=='e');
cout <<"Programi Derleyen krankoloji"<<"\n"<<"\n";
return EXIT_SUCCESS;
}