Çalışan insanların iş yaşamının gürültüsü içinde kendilerini değerlendirme ve tanıma ölçüleri zamanın daralması ve iş yoğunluğunun artışı ile giderek kısıtlanır. Başarılar ya da başarısızlıklar, bireyi tanımlayan ve haklı çıkaran tek gerçeklik haline gelir. Nesnel gerçekliği sınayacak kaynaklar eksilir; eksikler, hatalar seçilemez olur, kör noktalar oluşur. Bireye görüntüsünü birebir yansıtacak bir ayna, sesini duyuracak ve ona ait verileri gösterecek biri gerekir.
Günümüzde giderek yayılmakta olan
Yaşam Koçluğu, işte bu hassas görevi üstlenir. Elde edilen parlak başarıların gölgelediği, keşfedilmeyi ve harekete geçirilmeyi bekleyen iç zenginliğin ve doğumla birlikte gelen gerçek potansiyelin başka yönlerini gün yüzüne çıkarmaktır amacı. Bireyin başını döndüren iş yaşamının doruklarında yeniden kendi içine dönüşünü gerçekleştirir,yeni güç ve yaşam kaynakları bulmasını sağlar. İş yaşamının acımasız temposu içinde, çoğu yöneticinin kendisine zaman ayıracak, dikkatini ona verecek usta bir dinleyiciye ihtiyacı vardır. Yaşam Koçu aynı zamanda usta bir dinleyici ve iletişimcidir.Koç kimdir?
Özgün anlamıyla da “Coach” sözcüğü, insanları bir yerden bir yere taşıyan demektir. İş hayatında da koç, insanları bulundukları noktadan alıp daha ileri noktalara taşımak için onlara eşlik eden, yolu açan kişidir. Koç aynı zamanda güvenilir bir dost, ara ara sırtımızı dayayabileceğimiz yol arkadaşıdır . Bu tanım doğal olarak bir başka güvenilir dostu ve yol arkadaşını anımsatır ki o kişide, doğum haritanızı yorumlayan ve potansiyelinizi geliştirmeniz için sessiz sedasız her zaman yanınızda olan astrologunuzdur.

Astrolojik tanımıyla yaşam koçu
Bugünkü tanımıyla Yaşam Koçluğu, “bireylerin gelişimini hızlandırmak amacını taşıyan, koçun bilgi alanındaki verilerle o kişiye uygun şekilde yapılandırılmış, karşılıklı sözel ve davranışsal etkileşime dayanan sürecin adıdır”. Bireyin gerçekleştirmek istediği davranış değişikliklerini yapmasına olanak sağlar. Bireyin kendi yapısının verilerine danışarak güçlü yanlarının öne çıkmasına, işinde daha etkili olmasına yardımcı olur. Gelişmesi gereken yönlerini özellikle işaret eder ve geliştirilmeleri için gerekli doneleri sağlar ya da bu doneleri bulması gereken yerleri ona işaret eder. Bu nedenle de iyi bir astrolog aynı zamanda da iyi bir yaşam koçudur, doğasında bu nitelikleri taşımıyorsa yararlı olması çok zordur.

Yaşam koçunun özellikleri
Son yıllarda hızla yayılmaya başlayan Yaşam Koçluğu, başarılı insanları daha da başarılı kılmayı, diğer bireylere ve özellikle çalışanlara başarının yolunu açmayı hedefler. Daha verimli sonuçlar almak ve gerçek potansiyelini geliştirmek için bireye yardımcı olur. Bu işbirliği bireyin geleceğini etkiler, yarınlarına ışık tutar. Bireylerin iş yaşamındaki verimliliğini arttırırken, bireyin hedefleriyle kurumun hedeflerini aynı doğrultuda buluşturmayı ana hedef kabul eder.
Yaşam Koçluğu, kurum dışından bir danışman tarafından verilen profesyonel bir hizmettir. Tıpkı Astrolojideki Bireysel veya Kurumsal Danışmanlık gibi. Her ikisinin de iş yerindeki başlıca çalışma alanları ise şunlardır:

* Yeni bir projeye uyum amaçlı koçluk:
İş yerindeki yeni bir pozisyona ve yeni bir projeye uyum.
* Performans koçluğu: Kendini daha iyi tanıma yoluyla kurumsal ve yaşamsal hedefe ulaşmayı zorlaştıran bireysel
engelleri ortadan kaldırma.
* İlişkilere yönelik koçluk: Ekip içinde, kurum içi ilişkilerde, astlar, eşitler ve üstlerle ilişkilerde, müşteri
ilişkilerinde uygun ilişkiler kurma.

Yaşam koçluğunun zor yanı
Özellikle iş yerinde çoğumuz iş arkadaşlarımızın değişmesi gereken davranışlarını dışarıdan rahat görürüz ve neden değişmediklerine şaşarız. Ama eleştiriler ya da başarısızlıklar nedeniyle sıra kendi davranışlarımıza gelince, değişmenin hiç de kolay olmadığını gayet iyi anlarız. Hele başarı kazandıkça değişmek daha da zorlaşır. Her şey yolunda giderken, insan neden değişmeli diye soran binlerce üst düzey yönetici vardır. Başarılı insanların başarılarına zarar veren davranışlarını değiştirmek, yaşam koçlarını en çok zorlayan konulardan biridir.
Bir yaşam koçunu en çok zorlayan şey, özellikle yönetici konumundaki insanların değişmesi gereken yönlerinin onlara ne çok şey kaybettirdiğini gösterebilmek ve onları değişmeye ikna etmektir ki bu da onun başarısının sırrıdır. Bu aşamada doğum haritası verileri çok işe yarar ve değişmesi gereken yönleri açıklamada yardımcı olur.

Kimler yararlanabilir?
Yaşam Koçluğundan ve bu tip danışmanlıklardan ki astroloji de bunun başında gelir, en çok yararlanan grubun özellikle yöneticiler olması bir rastlantı değildir. İş yaşamının ilk yılları işin iyi yapılmasını öğrenme, ustalaşma, işinde başarılı olma aşamasıdır. Başarı yönelimi, hedeflerini belirleme, bu doğrultuda inisiyatif kullanma, zorluklar karşısında sabır gösterme, yerine göre risk almaya bu yıllarda rastlanır. Bu dönemleri başarı ile geçenler ilerler ve yükselirler. Başarılı satış temsilcileri, üretim birimleri ve proje yöneticileri kendilerini yönetici görevlerinde bulurlar. Ancak oyunun kuralları değişmiştir. Artık başarılı olmak için işini iyi yapmak yetmemeye başlar. Lider olmak için, grubunu diğer gruplar içinde daha iyi rekabet edecek bir konuma getirmek, grup dinamiklerini canlı tutmak, grup performansını üstün kılmak ve bu üstünlüğü sürdürmek gerekmektedir. Etkileme ve ikna etme, iletişim, problem çözme ve karar verme becerileri, iş ortamına egemen olan güç ilişkilerini doğru okuma ve yönetme yetkinliği, güç kullanma kapasitesi daha öne çıkar. Yöneticilik rolüne geçiş köklü bir değişim gerektirir; işi iyi bilmek, planlama, organizasyon ve bütçe yönetimi yeterli olmaz. Bu geçiş aşamasında lider davranışı kazanmak için yöneticilerin bireysel gelişim sürecinden geçmesi gerekmektedir. İşte yaşam koçuna ya da danışmana ihtiyaç duyulan noktada bu noktadır.
Yöneticinin, kurumun stratejik hedefleriyle uyumlu liderlik gücünü ve yeteneklerini geliştirmesi istenir. Yaşam Koçunun eşlik etme sürecinde belirlenen gelişim hedefleri kurumsal hedeflerle uyumlu olmalı, somut, gözlenebilir ve iş sonuçlarına doğrudan katkısı olan tüm yetenekler geliştirilmelidir. Bu ilişki ağı gözden geçirilmeden yapılan yaşam koçluğu ve danışmanlık, kurumsal düzeyde anlamlı olmaktan uzak kalır.

Çözüm odaklı yaklaşım
İş hayatının dolu dizgin temposunda, başta yöneticiler olmak üzere herkesin bir aynaya, doğru ve realist bir yansıtıcıya ihtiyacı vardır. Hepimiz “nereye doğru ve neden” yol almakta olduğumuzu yeniden, sorgulamak ihtiyacı duyabiliriz. Yaşam Koçu bireylere, henüz sorunlara saplanmadan, kısır döngülere girmeden yardım elini uzatan bir profesyonel destektir. Sonuç hiç fark etmez iyi bir astrolog da, iyi bir yaşam koçu da aynı şeye odaklanır o da çözüm üretmektir.
“Danışma alanlar için amaç sorun değil çözüm odaklı yaklaşım ve en kısa ama doğru yoldan çözüm üretmek ve bu üretimin yaşama geçtiğini görmektir.”