Şifre : Hesapçılık, önlemcilik.





Oğlak'ların olumlu huyları : güvenilir, kararlı, tutkulu, özenli, düzenli, sabırlı, disiplinli.





Oğlak'ların olumsuz huyları : katı görünüşlü, çok kesin tavırlı, kötümser, tutucu, basit, cimri.