Merkür Evlerde

Merkür birinci evde: Meraklı ve entellektüel kişilerdir. Zeki ve mantıklıdırlar. Hareketli ve açık kimseler olurlar. Kendilerini gösterme tutkuları vardır. Yazma kabiliyetleri yüksektir. Çok zeki olan bu kişiler güzel konuşurlar. Merkür'ün idare ettiği tüm konularda atılgandırlar.

Merkür ikinci evde: Ticari hayatta ve para pul konularında çok başarılıdırlar. aaagahtarlıkları gelişmiştir. Kazançlarını genellikle iletişimle ilgili konulardan seçerler. Orijinal idealleri vardır. Planları ve çalışma tarzları metodiktir. iyi ekonomist ve tüccarlarda olan bir konumdur. Para kazanmayı iyi becerirler.

Merkür üçüncü evde: Gizli bilimler astroloji ve meraklı konularla ilgilenirler. iletişimle ilgili tüm konularda kabiliyetleri varır. İyi yazar ve konuşmacı olurlar. Kısa yolculuklar yapmaktan kardeşleriyle konuşmaktan çok hoşlanırlar. Kötü açılarla bu kişiler boşboğazdırlar.

Merkür dördüncü evde: İyi eğitim görmüş aileleri vardır. Genellikle öğrenimle ilgili çalışmaları hep evlerinde yaparlar. Evlerine çok düşkün olan bu kişiler haberleşmelere büyük önem verirler. Ev ve haberleşme ile ilgili konularda ticaret yapabilirler. Kötü açılar aile bireyleriyle münakasalar getirir.

Merkür besinci evde: Zihni oyunlarda çok başarılıdırlar. iyi bir briçi veya satrancı olabilirler. Özellikle çocuklarının entellektüeliteleriyle çok alakadar olur ve onları iyi yetiştirirler. Duygusal ilişkilerinde heyecan faktörü önemlidir. Kötü açılarla şahısların yanlış spekülasyonları vardır.

Merkür altıncı evde: Başarılı bir iş hayatları vardır. Metodik ve düzenli çalışırlar. Gerçekçidirler. Mimarlık ve tip alanında başarılıdırlar. Psişik dürtülerden bedensel olarak ta etkilenirler. Kötü açılarla zayıf bir bünyeye ve kötü sağlığa delalet eder. Kişiler aşırı kritikçidirler.

Merkür yedinci evde: Basarili toplumsal ilişkileri vardır. Ortaklaşa yapılan işlerden hoşlanırlar. Entellektüel eş ve arkadaşlarla beraber olmak isterler. Genellikle esleri akrabaları veya is ortakları olur. Kötü açılarla konuşma zorluğu çekebilir bazen de dönek olabilirler.

Merkür sekizinci evde: Doğaüstü konulara ve gizli bilimlere merakları vardır. Kendilerine ait konular hakkında konuşmaz gizli isler çevirmekten hoşlanırlar. Entrikacı tiplerdir. Vergi sigorta ve miras konularıyla uğraşırlar. Kötü açılarla sinir sisteminden kaynaklanan bir ölüm çeşidi ölümlerine sebep olabilir. Öç almayı severler. Dedikoducu olurlar.

Merkür dokuzuncu evde: Felsefe hukuk din gibi konularda iyi eğitim yaparlar. Yabancı dillere yatkındırlar. Değişik ülkeler ve kültürlerle ilgilenirler. Adil kararları vardır. Doğrucu ve başkalarına saygılıdırlar. Kötü açılarla entellektüelliklerini ukalalığa dönüştürür zıpır kimseler olurlar. Dogmatizm ve tutuculuk getirir.

Merkür onuncu evde: Genellikle eğitimlerini para pul getirecek konular arasından seçerler. Söz sahibi kişilerle dostluklar kurar politik eğilimli kişilerdir. Edebi ve ticari konularda başarılıdırlar. İletişimle ilgili islere yönelirler. Kötü açılar almışsa kişiler bencil ve soğuk olur gizli planlar yaparlar.

Merkür onbirinci evde: Arkadaşlarından etkilenmekle beraber bilgilerini arttırabilecekleri arkadaşlardan hoşlanırlar. Dürüsttürler. Doğaüstü konulara gizli bilimlere ve astrolojiye meraklıdırlar. Değişik düşünceleri vardır. Kendileriyle ayni ilgi alanlarını paylaşanlarla arkadaşlık ederler. insancıldırlar. Kötü açılarla dengesiz ve pratik değildirler.

Merkür onikinci evde: Ölçüsüzce hisleri vardır. Hisleri içten olmakla beraber kendilerine hastır. Gerçek düşüncelerini nadiren başkalarına söylerler. Sezgileri kuvvetlidir. Kararları mantığa değil duygulara dayanır. Kötü açılarla ruhsal bozukluklar ortaya çıkar. Kişiler sinirsel yapıdadırlar. Küçükken öğrenme zorlukları olur.


Venüs Evlerde

Venüs birinci evde: Venüs birinci evde fiziksel güzellik verir. Bu kişiler sanata ve müziğe kabiliyetlidirler. Sosyal ilişkileri gayet iyi güler yüzlü ve dost canlısı tiplerdir. Evlilik ve aşk hayatları da olumludur. Kötü açılarla tembellik ve şımarıklık getirir.

Venüs ikinci evde: Para pul ve maddi varlıkları olan kişilerdir. Para kazanmayı ve ticareti iyi bilir bu konuda pek çok kimseden de yardim görürler. Zengin bir es arayışı içindedirler. Çeşitli sanatlarda da yeteneklidirler. Kötü açılarla bu kişiler kolay varlık sahibi olamazlar.

Venüs üçüncü evde: Yazışma ve haberleşmelerle ilgili konulara istidatlıdırlar. Genellikle yakınları ve komşularıyla ilişkilere girerler. Şiire ve edebiyata meraklıdırlar. Entel insanlardan hoşlanır ve türdeki kişilerle kontaklar kurarlar. Kısa yolculuklar yapmaktan hoşlanır zevk veya mecburiyetten dolayı sık sık gezilere çıkarlar.
Venüs dördüncü evde: Aileleri ile çok iyi geçinen evine yuvasına bağlı kişilerdir. Konfora ve göz zevkine önem verirler. Ev işlerinden çok hoşlanır düzenli ve özenli bir yuva kurmaya gayret ederler. Çiçek yetiştirmek bahçe tanzim etmek sevdikleri işlerdir. Genellikle miraslara konar mutlu bir hayat geçirirler. Bazen de israfkardırlar.

Venüs besinci evde: Duygusal tiplerdir. Sanata ve yaratıcılığa büyük önem verirler. Sosyal açıdan yoğundurlar. insanlarla uyumları iyidir. Eğlence hayatından çok hoşlanırlar. Tiyatro sinema ve gece eğlenceleri onları çok ilgilendirir. Duygusal ilişkilere önem verirler. Çocuk sevgileri gelişmiştir. Kötü açılarla bu tipler kadınlara aşırı düşkündürler.

Venüs altıncı evde: İş hayatında basari sağlayabilen kişilerdir. Sosyal yönden hareketli intizamlı olurlar. İş arkadaşlarıyla olumlu ilişkileri vardır. iyi kazanç sağlamayı bilirler. Giyim kuşamlarına dikkat eder zevkli şeyler seçerler. Evcil hayvanlardan da çok hoşlanırlar. Kötü açılarla is hayatlarında tatsızlıklar olur.

Venüs yedinci evde: İnsanlarla iyi ilişkileri olan sosyal açıdan verimli tiplerdir. Olumlu bir evlilik için en ideal konumdur. Eğer Venüs iyi açılarda almışsa bu kişiler son derece basarili evlilikler yapar çok mutlu olurlar. Başkalarıyla giriştikleri ortak isleri de çok iyi yürür. Kötü açılarla huzursuz ve kompleksli olurlar.

Venüs sekizinci evde: Bu açı çoğunlukla mirastan gelebilecek kazançlar sağlar. Uyumlu şahıslardır. Ancak Venüs bu evde güçlü konumda olmadığı için açıları önem taşır. Şayet kötü açılar almışsa bu kişiler aaaaüel arzularında çoğu kez tatminsiz olurlar. Eslerini zengin kişilerden seçer onlara karşı bencilce davranırlar. Kıskançtırlar.

Venüs dokuzuncu evde: Uzun yolculukları zevk edinen kimselerdir. Eğitim için iyi bir konuktur. Filozofiye dinsel konulara eğilimlidirler. Çoğu kezeşlerini kültürel çevrelerden seçerler. San 'ata düşkündürler. Yabancı ülkeler ve insanlarla çeşitli ilişkiler kurar değişik kültürleri incelerler. Genellikle yabancı diyarlarda yerleşmeleri de olasıdır.

Venüs onuncu evde: Diplomatik yöntemlerle hareket eden şahıslardır. Venüs'ün güçlü açıları varsa bu kişiler kendilerinden üstün eslerle evlenirler. Meslek hayatları intizamlı ve basarilidir. İşverenlerle ve is arkadaşlarıyla iyi anlaşırlar. Şayet Venüs kötü açılar almışsa hayal kırıklıklarına uğrarlar. Eski dostlarını unutup bencilleşirler.

Venüs onbirinci evde: Grup çalışmaları tam onlar içindir. Bu çalışmalarda ki dostluklar kurar arkadaşlarıyla iyi geçinirler. Diplomat kişilerdir. Genellikle bu şahıslar eslerini de bu çevrelerden seçer sevgili ve arkadaş ilişkisini onlarda birleştirirler. Arkadaşları daha ziyade müzik ve sanat çevresinden olan kişilerdir.

Venüs onikinci evde: Duygusal ve kolayca incinen tiplerdir. Sosyal ve kişisel ilişkilerinde gizliliğe dikkat ederler. Utangaçtırlar. Yalnızlık ve sessizlikten hoşlanırlar. Genellikle gizli aşk ilişkileri vardır.Mars Evlerde

Mars birinci evde: Fizik yapıları güçlü bedenen kuvvetlidirler. Dışa dönük olan bu tipler kavgalardan mücadelelerden çekinmezler. Sportif ve fiziksel gücü alakadar eden konulardan hoşlanırlar. Özgürlüklerine düşkün ve iddiacı olurlar. Kötü açılarla Mars'ın olumsuz yönleri ortaya çıkar.

Mars ikinci evde: Paraya pula çok önem veren kimselerdir. iyi kazanmayı ve iyi harcamayı bilirler. İşveren olarak çalışmak kendi islerini kurmak isterler. Daima kazanç ön plandadır. Bu konuda aktif ve atılgandırlar. Kötü açılarla maddiyata aşırı düşkün kazançları uğruna sahtekar olurlar.

Mars üçüncü evde: Çabuk düşünen entellektüel kişilerdir. Haberlesmeyle ilgili islerde çok başarılı olurlar. Hareketli ve kavgacıdırlar. Kısa yolculuklardan hoşlanır sık sık seyahat ederler. Sosyal hayatta çok hareketli olan bu kişilerden çok gazeteci çıkar. Kötü açılarla alaycıdırlar.

Mars dördüncü evde: Enerjilerini evleri yuvaları için seferber ederler. Bu evde Mars iyi değildir. Ev içinde sik sik münakasalara aile bireyleriyle tartışmalara sebep olur. Evlerinde huzur bulmaları zordur. Kötü açılarla bu özellikler daha da zorlaşır. Yaşlılıkta sıkıntı çekerler.

Mars beşinci evde: Maceracıdırlar. Atletik yapılı sportmen tiplerdir. Çocukları eğitmeyi iyi bilirler. Güçlü cinsellikleri vardır.Bu konuda acelecidirler. Mars kötü açılar almışsa kişilerin birçok aaaaüel kaygıları olur. Ayrıca çok kıskançtırlar. Açılar diktatörlük eğilimi de verir. Çok kötü açıları varsa bu kişilerin çocukları kazalarda erken ölürler.

Mars altıncı evde: Çalışkan ve çok enerjik kişilerdir. Enerjileri iş hayatında açığa çıkar. Tembellikten hoşlanmazlar. Birçok hünerleri vardır. Genellikle düzenli ve diğer çalışanlarla uyumlu isleri olur. Şayet Mars'ın kötü açıları varsa iş arkadaşlarından zararlar gelir.

Mars yedinci evde: Es ve arkadaşlarıyla kavgacı bir tutum içindedirler. Çoğunlukla arkadaşları da onlar gibi olur. İsyankar kimselerdir. İyi açılarla ortaklıklarınız atılganlık sayesinde iyi yürür. Kötü açılar varsa es ve ortakları kolayca sürtüşür kavga ederler. Bencil davranırlar.

Mars sekizinci evde: Bu evde de Mars güçlüdür. Doğaüstü bilimlerle ilgilenir gizemli konuları araştırırlar. Kuvvetli cinsel güçleri vardır. Kötü açıları tehlikelidir. Umumiyetle maceracı bir eşle evlenirler ve maddi sıkıntı çekerler. Bu evdeki kötü açılı Mars vahşice gelen ölümü de anlatır.

Mars dokuzuncu evde: Kendi düşünce ve felsefelerinin herkesinkinden üstün olduğuna inanırlar. Sabırsız ve mücadelecidirler. Değişik ülkelere ve kültürlere meraklıdırlar. Dikkafalı ve inatçıdırlar. Eğer Marsın kötü açıları varsa bu kimselerin despotik davranışları vardır. Zor kullanırlar.

Mars onuncu evde: İş hayatlarında ünlü ve kariyer sahibi olmak isterler. Bu evde Mars güçlüdür. Meslek hayatlarında ilerlemek için işi yarışmalara kadar vardırırlar. Çabuk yargıları olan bu kişiler kibirlidirler. Liderlik vasıfları olan bu kişiler pratiktirler. Kötü açılarla kolayca gözden düşer aşırı maddeci olurlar.

Mars onbirinci evde: Yeniliklere meraklı zihinsel kapasitesi yüksek şahıslardır. Mars enerjisi burada arkadaşlıklarda ve grup çalışmalarında ortaya çıkar. Kötü açılarla beraber oldukları kimselerde kavgacı tipler olur. Çeşitli tartışmalardan zarar görürler.

Mars onikinci evde: İşlerini ve düşüncelerini herkesten gizli tutarlar. Arzularını cinsel ilişkilerini de saklarlar. Zihinleri geniş ölçüde bilinçaltlarından etkilenir. Kötü açılarla gizli düşmanları olur ve bunlardan pek çok zarar gelir. Hastane gibi kapalı yerlere düşebilirler.Jüpiter Evlerde

Jüpiter birinci evde: Arkadaş canlısı iyimser ve insanlarla uyumludurlar. Parayla ilgili konularda şanslıdırlar. Din ve ahlaki konularda sağlam inançları vardır. Jüpiter su gurubu burçlardan birindeyse şansları iyidir. Sözüne güvenilir kimselerdir. Arkadaşları tarafından çok sevilirler. Kötü açılarla yalancı sözlerine güvenilmeyen ve bencil kişiler olurlar.

Jüpiter ikinci evde: Para ve finansal konular için çok iyidir. Şahıslar iyi kazanırlar. Yiyeceklerine içeceklerine meraklıdırlar. Jüpiter bu evde kötü açılar almışsa kişiler gerçeklerden uzaklaşır hayali şeylere gerçek gözüyle bakarlar. Borçlarına da sadık değillerdir.

Jüpiter üçüncü evde: Kardeşleri ve yakınlarıyla iyi geçinen uyumlu tiplerdir. Haberleşmeyle ilgili konularda kabiliyetli olurlar. iyi danışman ve araştırmacılardır. Kültürel konulara meraklıdırlar. Jüpiter kötü etkiler almışsa seyahatlerde bazı kazalar olur. Yapıcı kimselerdir.

Jüpiter dördüncü evde: Ebeveynlerle ve aile bireyleriyle araları çok iyidir. Evleri konforlu bolluk içinde iyi bezenmiştir. Genellikle aileleri isim yapmış ailelerdir. Onlardan hatırı sayılır miraslar kalabilir. Eğitimleri ve sosyal yapıları iyidir. Kötü açılarla yoksulluk getirir.

Jüpiter beşinci evde: Sanat ve eğitimde yaratıcıdırlar. Çocuklarla da araları iyidir. Onlara çok düşkün olur ve iyi eğitirler. Bahis oyunlarında spekülasyonlarda iyi para kazanırlar. Zevklerine ve aaaiflerine düşkündürler. Kötü açılarla aşırı harcamalardan başlarına zararlar gelir.

Jüpiter altıncı evde: Başarılı iş hayatları vardır. Çalıştıkları yerlerdeki kimseler tarafından çok sevilirler. Doğal tedavi yöntemlerine istidatlıdırlar. Tip ecza masaj gibi konularla uğraşırlar. Jüpiter kötü açılar almışsa başkalarından çok şey beklerler. Tembeldirler.

Jüpiter yedinci evde: İş ve eş ilişkilerinde çok başarılıdırlar. İyi ve şanslı bir evlilik yaparlar. Bu kişilerin ortaklıkları da mutluluk vericidir. insanları iyi yargılar doğru kararlar verirler. Jüpiter kötü başkalarından beklerler. Saf kişilerdir.

Jüpiter sekizinci evde: Bu konumdaki Jüpiter miras yoluyla varlığı getirir. Ölüm ölümden sonrası konularına meraklıdırlar. Telepatiye kabiliyetlidirler. Gizemli mevzulara bayılırlar. Kötü açılarla miras ve verasetten başlarına umulmadık zararlar gelir. Genellikle sessizce ölürler.

Jüpiter dokuzuncu evde: Yabancı dile kabiliyetli kişilerdir. Uzun seyahatler yapmak ve değişik kültürleri tanımak isterler. Yurt dışında çalışmaları da mümkündür. Hukuka felsefeye ve dinsel konulara meraklıdırlar. Kötü açılarla bu konularda sabit görüşlü ve tutucu olurlar.

Jüpiter onuncu evde: Mesleklerinde son derece basarili tiplerdir. Ün salar iyi kariyer elde ederler. Dini ve ahlaki kabiliyetleri vardır. Kötü açılarla kendini beğenen insanlar olur kolayca gözden düşerler.

Jüpiter onbirinci evde: Herkese yardim elini uzatan hümanist ve grup çalışmalarından hoşlanan kişilerdir. Çok iyi örgütleme kabiliyetleri vardır. Arkadaşları ve dostları tarafından çok sevilirler. Kötü açılarla arkadaşlarla sorunları olur ve zarar görürler.

Jüpiter onikinci evde: İçe dönük şahıslardır. Ruhsal araştırmalar yapar gizli bilimlerle alakalanırlar. Yalnızlığı tercih ederler. Düşmanları azdır. Çoğu kimse tarafından sevilirler. Şayet Jüpiter kötü açılar almışsa kişiler sorumsuz ve fanaaailere bağlı kimseler olurlar.Satürn Evlerde

Satürn birinci evde: Çalışkan mantıklı ve adil kişilerdir. Ün yapmak birçok sorumluluklar almaya eğilimlidirler. Genellikle asık yüzlü utangaç ve başkalarına çabuk inanan kimselerdir. Sevgi açısından zayıf olurlar. İnsanlara fazla değer vermez kibirli olurlar. Çevreleri zayıftır. Kötü açılarla fiziki uyumsuzluklar görülür. Hilebaz ve menfaatçi olurlar.

Satürn ikinci evde: Paraya pula büyük önem verir iyi kazanırlar. Çok çalışkandırlar. Kazandıklarını da güzelce biriktirirler. Darlıktan yoksulluktan çok korkarlar. Özellikle yaşlılıkta iyi para kazanırlar. Kötü açılarla egoist ve bencil olur çok çalışıp az kazanırlar.

Satürn üçüncü evde: Doğaüstü bilimlere astrolojiye ve değişik felsefelere meraklıdırlar. Sabırlı ve metodiktirler. iletişimle ilgili mesleklerde ve matematikte başarılı olurlar. Gezilerden başlarına zararlar gelir. Kötü açılarla yakınlarıyla ilgili anlaşmazlıkları olur.

Satürn dördüncü evde: Aile içinde ve aile bireyleriyle birçok sorunları vardır. Erken baba ölümü mümkündür. Genellikle evlerini iyi yönetir mal varlıklarını iyi korurlar. Para onlar için yaşlılıklarında en büyük güvencedir. Kötü açılarla yaşlılık problemleri ve ağır sorumlulukları olur.

Satürn beşinci evde: Genellikle kendilerinden yaşlı kişilerle ilişki kurarlar. Despot babalar olur Çocuklarını baskı altında tutarlar. Ask ve eğlence hayatları renksizdir. Şans oyunları ve spekülasyonlarda şansları yoktur. Kötü açılarla Çocuklarından çok çeker askta uyumsuz olurlar.

Satürn altıncı evde: İşlerine özen gösteren çalışkan tiplerdir. Zeki ve dikkatlidirler. Becerikli kimseler oldukları için de çeşitli kabiliyetleri sayesinde maddi güvene kavuşurlar. Kötü açılarla işçi ve işverenlerle uyumsuz ve verimsiz ilişkilere sebep olur. Sağlıklarını da etkiler.

Satürn yedinci evde: Bu evde Satürn güçlüdür. Kişiler sorumluluk sahibi adil çalışkan ve aklı başında tiplerdir. Genellikle geç yaşlarda ve hali vakti iyi kişilerle evlilik yaparlar. Evlilikleri sağlıklı ve sorunsuz olur. Kötü açılarla soğuk sevimsiz kişilerdir. Evlilikleri mutlu değildir.

Satürn sekizinci evde: Bu evde iyi bir konum da değildir. Miraslardan sigortalardan bazı sorumluluklar üstlenirler. Genellikle başkalarının paralarını yönetirler. Bu yolla kazançları olur. Kötü açılarla evlilikte mutsuz olurlar. Korkulu rüyaları ve ölüm korkuları vardır.

Satürn dokuzuncu evde: Adaletlidirler. Felsefi dini ve eğitim konularına meraklı olurlar. Eğitimde başarılıdırlar. Örf ve adetlere bağlı olmakla beraber bilinmeyen konularla da alakadar olurlar. Astroloji onlara göredir. Kötü açılarla despot ve tutucu olurlar. Evlilikleri kayıplar getirir.

Satürn onuncu evde: Çalışkan ve enerji dolu bir meslek hayatları vardır. Bu kişiler Yükselebilir iyi kariyer elde ederler. Böylece kazançlı çıkar güzel para kazanırlar. Kötü açılarla meslek hayatlarında güvensizlikler saygınlık yitirilmesi ortaya çıkar. Anneleriyle problemleri olur.

Satürn onbirinci evde: Toplumsal ilişkileri düzenlidir. İyi ve hatırı sayılır dostları vardır. Adildirler. Gurup çalışmalarında sistemli ve yapıcı kimselerdir. Genellikle arkadaşları kendilerinden yaşlıdır. Kötü açılarla çocuklarıyla ilgili sorunları olur. Başkalarını kullanırlar.

Satürn onikinci evde: Yalnızlıktan hoşlanırlar. Hastane üniversite huzurevi gibi yerler onlar için idealdir. Hayır işleriyle ruhsal konularla uğraşırlar. Kötü açılarla gizli düşmanları olur. Tutuklanabilir veya bazı akli hastalıklara yakalanabilirler. Depresyonlara eğilimlidirler.Uranüs Evlerde

Uranüs birinci evde: Özgürlüklerine aşırı düşkündürler. Geleneklerden hiç hoşlanmazlar. Kişisel fikirleri önemlidir. Tekdüze islerden hoşlanmaz maceralara koşarlar. İcatlar yenilikler onlar içindir. Neyi ne zaman yapacakları belli değildir. Çok zekidirler. Bazen bu konumdan dehalar çıkar. Uranüs'ün bulunduğu su toprak hava ve ateş guruplarına göre zararlar görürler.

Uranüs ikinci evde: Alışılmış dişi yöntemlerle para kazanan tiplerdir. Genellikle kazançları istikrarsızdır. İnsancıl şahıslardır. Geleneklerden hoşlanmaz kendi yöntemleriyle is görürler. Yatırımları yeniliklere yöneliktir. Kötü açılarla beklenmedik kayıplara uğrar yanlış risklere girerler.

Uranüs üçüncü evde: Bilimselliğe değer veren sezgi güçleri kuvvetli şahıslardır. Alışılmamış konuları araştırır başkalarının fikirlerinden etkilenmezler. Entellektüel ve yenilikçi arkadaşları vardır. Doğaüstü bilimlerle alakalanırlar. Kötü açılarla havai ve değişkendirler.

Uranüs dördüncü evde: Evleriyle ilgili konularda özgür olmak isterler. Evleri modernliklerle bezenmiştir. Elektroniğe meraklıdırlar. Arkadaşlıklar onlar için önemlidir. Evlerini gizli bilimsel çalışmaları için kullanırlar. Kötü açılarla aile bireyleriyle geçinemez sonunda koparlar.

Uranüs beşinci evde: Değişik eğlencelerden hoşlanırlar. Ahlak değerleri onlar için çok farklıdır. Duyguları alışılmışın ötesindedir. Şanslı çocukları olur. Yaratıcı artistik kabiliyetleri vardır. Kötü açılarla erken boşanır çocuklarını kaybedebilirler. Hatta hiç çocukları olmayabilir.

Uranüs altıncı evde: Alışılmamış yöntemleri ve yeniliğe dönüklükleri sağlıkla ilgili konularda açığa çıkar. Elektronikle ilgili tüm konularda başarılıdırlar. İşlerinde titiz ve seçicidirler. Tekdüze işlerden hoşlanmazlar. Kötü açılarla iş hayatında uyumsuz ve sınırlı olurlar.

Uranüs yedinci evde: Bu evde Uranüs kötü konumdadır. Bu şahısların aşırı özgürlük tutkuları onları evlilik hayatında başarısızlığa götürür. Ani olarak boşanmalar sıkça görülür. Bu kimselerin davranışları sürekli değişiklikler gösterir. Bu yüzden eş ve ortaklarla uyumsuz olurlar. Kötü açılarla bu özellikler daha da artar. Toplumsal ilişkileri kötüdür.

Uranüs sekizinci evde: Bu evde Uranüs güçlüdür. Bu kişiler gizemli şeylere bilinmeyene meraklıdırlar. Ruhsal yönleri kuvvetli olmakla beraber cinselliğe de düşkündürler. İşleri sigorta vergi ve vasiyetnamelerle olan ilişkileri birdenbire değişir. Kötü açılarla bunlardan zararlar gelir.

Uranüs dokuzuncu evde: Eğitim ve öğrenimde yenilikçi fikirleri vardır. Adetlere. geleneklere bağımlı olmayıp yepyeni fikirler geliştirirler. Doğaüstü konular ve astroloji tam onlar içindir. İnsancıl bir toplum peşindedirler. Kötü açılarla realist olmayan felsefelere tutkuludurlar.

Uranüs onuncu evde: Bu kişiler tutucu değillerdir. Mesleklerinde daima yeni yöntemlerle is görürler. Elektronik. matematik ve astroloji kabiliyetleri vardır. Bağımsızlıklarına aşırı düşkün olan bu tipler çoğunlukla değişik islerde çalışırlar. Kötü açılarla fikir anarşisti olurlar.

Uranüs obirinci evde: Uranüs bu evin yöneticisi olduğundan burada çok güçlüdür. Bu şahıslar geleneklerden uzak doğruluğa ve realiteye bağlı kimselerdir. Sezgileri çok güçlüdür. Doğaüstü konularda başarılıdırlar. Pek çok arkadaşları vardır. Evlilik yaklaşımları da klasiğin çok ötesindedir. Kötü açılarla arkadaşları güvenilmez kişiler olur.

Uranüs onikinci evde: Bu kişiler genellikle pek çok işlerini perde arkasından idare ederler. Gizliliğe eğilimlidirler. Doğaüstü ilimlere kabiliyetlidirler. Çoğunlukla bir sürü gizli düşmanları vardır. Sinirli bir yapıya sahiptirler. Kötü açılarla arkadaşlarından çok zarar gelir. İyi açılarla Uranüs bu evde dehayı gösterebilir.


Neptün Evlerde

Neptün bir burçta yaklaşık 14 sene kaldığından burçlardaki konumu bireylerden ziyade kuşakları yani jenerasyonları ilgilendirmektedir. Bu bakımdan Neptün'ün evlerdeki konumları astrolojik açıdan daha iyi izlenebildiğinden bu konumlar önemlidir.

Neptün birinci evde: Mistik yönü güçlü kişilerdir. Genellikle fiziksel görüntüleri de bu çerçevededir. Sezgileri kuvvetli çekim kapasiteleri geniştir. Her şeye rağmen çabuk tesir altında kalırlar. Kötü açılarla alkol ve uyuşturucu maddelere eğilimli olur sık sık kendilerini kandırırlar.

Neptün ikinci evde: İnandıkları gayeler için seve seve para dökerler. Para kazanmayı iyi bilir servet sahibi olabilirler. Bu kimseler maceraperesttirler. Geçimleri çoğunlukla mistik konulardan olur. Kötü açılarla savurgandırlar. Tembel olur maddi konularını çıkmazlara sokarlar.

Neptün üçüncü evde: Doğaüstü ve gizli bilim konularına yatkındırlar. Duyular dışı algılamaları vardır. Disiplinli çalışır ve pratik davranırlar. iletişim ve eğitim konularında sezgileri kuvvetlidir. Duru görür ve telepatiler çıkar. Kötü açılarla hayalci ve fanaaai düşkünü olurlar.

Neptün dördüncü evde: Doğaya çok bağlı ilham ve sezgileri güçlü tiplerdir. Genellikle ebeveynleri de mistik konulara meraklıdır. Aile yaşamları gizlilik içinde gider. Su kenarında oturmaya heveslidirler. Kötü açılarla aileleri ile duygusal sorunları olur. Sinir hastalıkları görülebilir.

Neptün beşinci evde: Basta tiyatro olmak üzere sanata kabiliyetlidirler. Sezgi güçleri kuvvetlidir. Duygusal olurlar. Bu kişilerin sevgi ve cinsel yaşamları kendilerine hastır. Çocukları da hassas ve duygusaldır. Kötü açılarla bir sürü çocuk problemleri olur. Gayrimeşru çocuğa da delalet eder.

Neptün altıncı evde: İş ve mesleki konularda son derece sezgiseldirler. Yenilikleri derhal sezer ve uygularlar. Beslenmeye ve sağlığa çok önem verirler. İş hayatında uyumlu ve iyi ilişkileri olan kimselerdir. Kötü açılarla alkol ve uyuşturucuya eğilimlidirler. Akıl hastalığı tehlikesi vardir.

Neptün yedinci evde: Eşlerini ve ortaklarını sezgisel olarak çok iyi anlayabilirler. Bencil değildirler. Başkalarına sımsıcak gelen bir sevgileri vardır. Sanata istidatlı olurlar. Kötü açılarla güvenilmeyen kişiler olurlar. Evlilikte pek çok sorunları vardır. Ruhsal bozuklukları olur.

Neptün sekizinci evde: Gizli bilimlere çok meraklı tiplerdir. Doğaüstü konularda yetenekli ve pratikler yapan şahıslardır. Ölülerin ruhlarıyla konuşma büyücülük gibi şeylerle uğraşırlar. Vasiyetname vergi sigorta işlemleri hep gizlilik içinde yürüttükleri islerdir. Kötü açılarla bu konulardan bir çok zarar görürler.

Neptün dokuzuncu evde: Din ve felsefe konularının mistik yönleriyle ilgilenirler. Sezgileri bu konuda onlara çok yardımcıdır. Uğraşıları daha ziyade nazaridir. Kötü açılarla fanatik olur tutarsız öğretilerle uğraşırlar. Evlilikleri sorunlu olur ve yakınlarıyla geçinemezler.

Neptün onuncu evde: Sezgileri meslek hayatlarında başarılar getirir. Ruh bilimlerinde basarili olurlar. Genellikle güçlü bir ailenin çocuğudurlar. Tiyatro müzik ve sinemaya kabiliyetleri vardır. Kötü açılarla islerinde güven vermeyen. hilebaz ve bencil kişilerdir.

Neptün onbirinci evde: Garip bir arkadaş çevreleri vardır. Bu çevrede iyi anlaşılır ve çok sevilirler. Dostlarının arkadaşlarının sorunlarını sezgisel olarak anlama istidatları vardır. İnsancıl kişilerdir. Mistik ve gizli kuruluşlar ilgilerini çeker. Elleri açık şahıslardır. Kötü açılarla güvenilmez arkadaşları olur. Alkol ve uyuşturucu tehlikesi vardır.

Neptün onikinci evde: Bilinmeyen ve doğaüstü konulara çok meraklı tiplerdir. Bu konuları araştırır. zaman zaman yalnızlığa çekilirler. Sanat ve artistik yetenekleri vardır. İyi medyumlar çıkar. Kötü açılarla dalgın. içine kapanmaya yatkın kişiler olurlar. Çeşitli korkuları vardır. Realiteden kopar. çeşitli ruhsal sorunlarla karşılaşırlar.Plüto Evlerde

Plüto Evlerde: Plüto da Neptün gibi kuşakları ilgilendiren ağır seyreden bir planet olduğu için bunun da ev konumlarına önem vermek gerekir. Çünkü ev konumları her yıldız haritasının sahibinde farklı farklıdır.

Plüto birinci evde: Anlaşılması zor kişilerdir. insanlarla uyumlu olmakta güçlük çekerler. iradeli ve güçlü kimselerdir. Geleneklere bağımlılıktan hoşlanmayan bu kişiler bilinçli bir şekilde kendilerini yenilemek isterler. Kötü açılarla evlilik eş ve meslek hayatlarında geçinilmesi zor insanlardır. Genellikle hayatları büyük zorluklarla doludur.

Plüto ikinci evde: Para kazanmada ve servet edinmede sezgileri ve gizli bilgileri' sayesinde başarıya kavuşurlar.

Genellikle başkalarının paralarını kullanmakta usta olurlar. Kötü açılarla bu kişiler bencildir. Vergi sigorta ve verasetnamelerle sık sık başları belaya girer.

Plüto üçüncü evde: Son derece beceriklidirler. Doğaüstü konularla ilgilenirler. Gizli konularda ihtisas edinmişlerdir. Bunlarla ilgili garip seyahatler yapabilirler. Kendileri gibi değişik düşüncelere sahip arkadaşları vardır. Kötü açılarla entrikacı kişilerle bir sürü sorunları olur.

Plüto dördüncü evde: Ev hayatlarında aile bireyleri üzerinde baskı kuran tiplerdir. Doğaya aşırı düşkündürler. Toprak ve toprakaltı çalışmalar onları alakadar eder. Bu konuda başarılı olabilirler. Kötü açılarla aile büyüklerinden birisini erken kaybederler.

Plüto beşinci evde: Askta ve sanat hayatında yaratıcı kabiliyete sahip kişilerdir. Bu konularda bilinçli eserler verebilirler. Becerikli ve güçlü çocukları olur. Spekülasyonları iyidir. Kötü açılarla bu kişiler çocuklarına ve eslerine karşı baskıcı olurlar. Spekülasyonları zarar getirir.

Plüto altıncı evde: İş ve meslek hayatlarında gizlilik içinde çalışan kimselerdir. Sağlıkla ilgili konularda da yenilikçi yöntemleri vardır. Geleceğe ait enerjilerle yakin alış veriş içindedirler. Kötü açılarla iş hayatlarında iş arkadaşları üstünde baskı kurar uyum saglayamazlar.

Plüto yedinci evde: Başkalarının düşünce ve davranışlarını anlamakta kabiliyetlidirler. İyi bir yargı istidatları vardır. Eslerinin doğaüstü konularla uğrasan kuvvetli irade sahibi kişiler olmasını isterler. Kötü açılarla bu kişiler başkalarının baskısı altında kalır zarar ederler.

Plüto sekizinci evde: Gizli bilimlerin hemen tüm konularıyla ve astrolojiyle ilgilenirler. Bu konularda oturmamış kavramları yerine oturtmayı çok iyi bilirler. Ölüm onları korkutmaz. Her tür işleri gizlilik içindedir. Kötü açılarla doğaüstü konular başlarına belalar getirir.

Plüto dokuzuncu evde: Felsefe hukuk ve ahlak konularında yenilikçilik peşindedirler. Doğrucu ve dürüst kişilerdir. Sosyal düzenle iyi uyum içindedirler. Sezgileri güçlüdür. Değer yargılarında devrimcidirler. Kötü açılarla fanatik olur hayat görüşlerini başkalarına zorla kabul ettirmeye çalışırlar.

Plüto onuncu evde: Doğaüstü bilimlerle uğraşırlar. Politik tiplerdir. islerinde ve mesleklerinde başkalarıyla iyi geçinmeyi bilirler. Tüm dünyayı yenilemek isterler. Kötü açılarla bencil ve despot olurlar.

Plüto onbirinci evde: Gurup ve arkadaş ilişkilerinde yenilikçidirler. Başkalarıyla birlikte çalışabilmeleri onlara başarı sağlar. Bu kişilerin doğaüstü işlerle uğraşan gruplara katılmaları mümkündür.

Plüto onikinci evde: Doğaüstü konulara çok meraklıdırlar. Zor durumdaki kişilere yardim ederler. Sezgileri çok güçlüdür. Kötü açılarla birçok gizli düşmanları olur. Doğaüstü olaylardan ve uyuşturucu maddelerden zarar gelir.