Ses Kirliliği
Ses kirliliği; insanların işitme sağlığını ve algılama gücünü olumsuz yönde
etkileyerek, kişinin fiziksel ve psikolojik sağlığını bozabilen, iş verimini düşüren,
çevrenin doğallığını bozan bir çevre sorunudur.
Ses kirliliğinin en önemli sebeplerinden birisi trafik gürültüsüdür.Ayrıca tren, uçak
gürültüsü, sanayi tesisleri, inşaat faaliyetleri, yüksek sesle dinlenen müzik aletleri, bu
konuda bilinçsiz pekçok insan da ses kirliliğine neden olmaktadır.
Ses kirliliğinin insan üzerindeki etkileri 2 bölümde incelenebilir:
1. Fizyolojik etkiler: Gürültünün en büyük etkisi işitme organlarında görülür.
Gürültü, geçici veya kalıcı işitme kayıplarına neden olur. Aynı zamanda yüksek
tansiyon, dolaşım ve solunum rahatsızlıklarına da neden olur.
2. Psikolojik etkiler: Ses kirliliği insanlarda sinirliliğe, strese, zihinsel etkinliğin
azlığına, uyku düzensizliklerine iş veriminin düşmesine neden olmaktadır.
Ses kirliliğinin önlenmesi için:
a) Kentlerdeki otomobil kullanımı azaltılmalı, ulaşım metrolarla yeraltından
yapılmalıdır.
b) Eğlence yerlerinde, evlerde, işyerlerinde yalıtımlı camlar kullanılmalıdır.
c) Gürültü yapan kuruluşlar şehir dışında kurulmamalıdır.
d) Taşıtlara susturucu takılmalı; bu kontroller zamanında yapılmalıdır.
B‹YOLOJ‹ 3