Besin Zinciri ve Besin Piramidi
Ekosistemdeki tüm canlılar, ototroşardan başlamak üzere her biri diğerini yiyecek
şekilde sıralanırlar. Bu sıralamaya besin zinciri denir. Besin zincirinde zincirin
halkalarını oluşturan canlılar:
Herbivor 1. tüketici
Üreticiler Tüketiciler Karnivor 2. tüketici Ayrıtırıcılar
Omnivor 3. tüketici
olarak sıralanabilir.
Besin zincirinde yer alan canlıları birbirlerinden beslenecek şekilde sıralarsak
besin piramidi oluşur. Besin zinciri üreticiden tüketiciye doğru gider. Her ekosistemde
ilk basamağı üreticiler oluşturur. Üreticilerde depolanan enerjinin bir kısmı besin
yoluyla ot oburlara iletilirken, bir kısmı ise ısı şeklinde çevreye verilir. Bir kısmı da
ayrıştırıcılara aktarılır. Ot oburlar aldıkları enerjiyi et oburlara aktarırlar. Görüldüğü
gibi besin zincirindeki besinin bir kısmı enerji olarak kullanılırken bir kısmı da
depolanır.
Havuç tavşan tilki kurt Besin zincirine örnek olarak verilebilir.
Besin zincirleri bir araya gelerek karmaşık olan besin ağını oluşturur.
Bir canlı çeşidinin birden fazla besin zincirinde yer almasıyla oluşan iç içe geçmiş
besin zincirlerinin bütününe besin ağı denir.