POPULASYONLARIN ÖZELLİKLERİ
Populasyonun Yoğunluğu:
Birim alanda yer alan birey sayısı populasyonun yoğunluğunu belirler.
Taşıma Kapasitesi:
Bir populasyonun birey sayısının maksimuma ulaşmasıdır.
Populasyonun Büyüklüğü:
Populasyondaki birey sayısını ifade eder.

Doğum Oranı > Ölüm Oranı ve İçe Göçler > Dışa Göçler ise populasyon
büyümektedir.
Doğum Oranı=Ölüm Oranı ve İçe Göçler=Dışa Göçler isepopulasyon dengededir.
Doğum Oranı < Ölüm Oranı ve İçe Göçler < color="#ffffff">POPULASYONLARIN GELİŞİM EĞRİSİ:
Birey sayısı a b c d e Zaman Populasyonların gelişim eğrisi beş evreden oluşmaktadır:</SPAN>
a- Kuruluş evresi
b-Pozitif artış evresi:
-çevre direnci minimum
-doğum>ölüm
-içe göç>dışa göç
-genç birey>yaşlı birey
c-Negatif artış evresi
-çevre direnci maksimum
d-Denge evresi
-doğum=ölüm
-içe göç=dışa göç
-genç birey sayısı=yaşlı birey sayısı
e-Gerileme evresi
-Bu evrede birey sayısındaki azalma ölümün,hastalıkların,besin kıtlığının,çevre direncinin,dışa göçlerin artmasından kaynaklanır.

AV-AVCI İLİŞKİSİ
Birey Sayısı
Av
Avcı
Zaman
Populasyonların zamanla sayıca artma ve azalma durumlarına dalgalanma denir.
Av avcı ilişkisinde,avcı sayısı azaldıkça av sayısı artmaktadır.Av sayısında meydana gelen artış zamanla avcı sayısının artmasına neden olur.