Tüketiciler:
Tüketici canlılara, heterotrof canlılar da denir Tüketiciler diğer canlıları besin olarak kullanır Bazı tüketiciler yalnızca üretici canlılarla beslenir Bunlara otçul (otobur) canlılar denir Örneğin; inek ve tavşan
Bazı tüketiciler diğer tüketicileri yiyerek beslenir Bunlara etçil (etobur) canlılar denir Örneğin; tilki ve atmaca
Bazı tüketiciler ise hem üreticileri hem de diğer tüketici canlıları yiyerek beslenir Bunlara hepçil canlılar denir Örneğin; ayı, insan

Üreticiler:
Ototrof, kendi besinini yapan canlıdır. Üretici canlılardan olan bitkiler fotosenaaa sayesinde inorganik moleküllerden, glikozu senaaaler. Sonra bu glikozdan yapılarındaki öteki organik molekülleri oluştururlar. Heterotrof canlılar, başka canlıların organik yapılarını besin olarak kullanır. Oysa, ototrof beslenen bitkilerin inorganik moleküllerden organik molekül senaaai yapabilmesi için yalnızca enerjiye gereksinimleri vardır. Bu enerji güneş enerjisidir. Bitkiler hücrelerindeki klorofil sayesinde güneş enerjisini soğurarak, besin senaaai için gereken bu enerjiyi sağlar.

Ayrıştırıcılar:
Ölen bitki ve hayvan artıklarını parçalayarak, besinlerin tekrar ekosisteme dönmesini sağlayan bakteri ve
mantarlardır Bunlar dış ortama salgıladıkları enzimlerle, organik artıkları parçalayarak diğer canlıların tekrar kullanabileceği hale getirirler.

Fotosenaaa:
Bitkilerin karbondioksit gazını alarak klorofil organeli ile(bilmemek ayıp değil)oksijen gazı ortaya çıkarırlar.Buna fotosenaaa denir.

Klorofil:
Çeşitli dalga boylarındaki ışıkları emerek bitkide fotosenaaa (özümleme) olayının meydana gelmesine sebep olan, yeşil renkli bir pigment (renk verici madde)
Klorofiller fotosenaaa olayında, karbondioksidin şekerlere ve diğer bitki maddelerine redüksiyomunda kullanılan ışık enerjisini emmektir (absorblamaktır)