Geliştirilen programların iletildiği kitle olan öğrenenlerin demografik ekonomik coğrafi konum akademik alt yapı özellikleri etkinlik üzerinde etkilidir. Etkinlikte merkez unsur öğrenenlerdir. Bütün çabalar onlara uygun onların ihtiyaçlarını karşılamaya yöneliktir. Program/dersin bu eğitimi alabilecek nitelikteki kişilere sunulması söz konusu program/dersin hedef kitlenin bu yöndeki ihtiyaç ve beklentilerine göre geliştirilmesi; öğrenci tatmini ve başarısını bağlı olarak da etkinliği sağlayacaktır. Etkinliğe etki eden bir diğer faktör de eğitimdeki diğer taraf olan öğretmenlerdir. Eğitimcilerin etkin seçimi ve eğitimi program başarısında çok önemli bir faktör olabilir. Bu nedenle eğitimcilerin program ve öğrencilerin ihtiyaçlarına göre eşleştirilmeleri önemlidir (Moore-Thompson 1997:29).