Bilindiği gibi, eskiden ağırlık birimi olarak kilo yerine okka kullanılırdı. Bugün dahi bazı Ortadoğu ülkeleri ile Yunanistan’ın bir kısım bölgelerinde, ağırlık ölçüsü olarak okka kullanılmaktadır.

"Okka" sözünü birçok nedenlerle hala kullandığımız halde, bir okkanın kaç gram olduğunu bilenimiz çok azdır.

Bir okka, 1282 gramdır. Kilonun binde birine gram dendiği gibi, okkanın 400 de birine "dirhem" denir.

"Okka her yerde 400 dirhem" sözü dört yüz dirhemin her yerde bir okka geldiği gerçeğini ortaya koymak için kullanılır.