İZCİLİK ANDI VE İZCİLİK SELAMI

"Tanrıya, vatanıma karşı görevlerimi yerine getireceğime,izcilik türesi ne uyacağıma,başkalarına her zaman yardımda bulunacağıma, kendimi bedence sağlam,fikirce uyanık ve ahlakça dürüst tutmak için elimden geleni yapacağıma, şerefim üzerine and içerim.”

İzcilik Andı 'nın Anlamı :
Tanrıya, ...
Ailemden, okuldaki öğretmenimden ve izci liderlerimden öğrendiğim tanrı bilinci ile O'na ve O'nun yarattıklarına her zaman sevgi ve saygı duyacağım. Tanrıya olan saygımın, korkudan değil O'na duyduğum sevgiden kaynaklandığını ve bu sevginin, her zaman O'nunla benim aramda olduğunu hatırlayacağım. O'na karşı kişisel ----lerimi, her zaman ve her yerde laik düşünce içinde yerine getireceğim. Farklı dinlerden de olsa diğer kişilerin dinsel düşünce ve geleneklerine saygı duyacak ve dinsel zorlamacılığa karşı çıkacağım. Üyesi bulunduğum dinin, benim iyi, sevecen, içinde yaşadığım çağın gereklerine uyan ve topluma yararlı bir insan olmam için kurallar koyduğunu, bu kuralların, çağdaş eğitimim, devletimin yönetimi ve gündelik yaşantımı etkilememesi gerektiğini unutmayacağım.
.. vatanıma karşı görevlerimi yerine getireceğime, ...
Ulusal tarihimizi, Atatürk ilke ve inkilaplarını öğrenerek, bugün içinde özgür yaşadığımız Türkiye'yi ve Türkiye Cumhuriyeti'ni oluşturan, bu güzel ülkenin bağımsızlığı için yaşamlarını hiçe sayan, ülkemin çağdaş uygarlık seviyesine ulaşması ve gelişimi için özveriyle çalışan ve bu amaç uğruna gerektiğinde seve seve canını veren büyüklerimize her zaman saygılı olacağım ve onlara layık olmaya çalışacağım. Türkiye Cumhuriyeti'nin Anayasasını öğreneceğim ve tüm yasalarına uyarak, devletimin demokratik açıdan her zaman güçlü olmasına katkıda bulunacağım. Ailem, komşularım ve birlikte yaşadığım topluma her zaman sevgili, saygılı ve destek olacağım, gerektiğinde onları koruyacağım. Türkiye'nin bağımsızlığı, vatanımın bütünlüğü ve ülkemin çağdaşlığı için gereken her şeyi yapacak, komşu ülkelerin toprak bütünlüğüne saygılı olacağım. Vatanımın ve vatandaşlarımın geleceği için önemli olan doğal çevreyi korumak uğruna çaba göstereceğim.
... izcilik türesine uyacağıma, ...
İzcilik türesinde yer alan ve her biri benim iyi bir insan, iyi bir yurttaş olmamı sağlayacak kurallara uyacağım. İzcilik türesini, kendi yaşam biçimim olarak algılayacağım. İzcilik türesini bir yol gösterici olarak alıp, uygulamada elimden gelen her şeyi yapacağım. Uygulamada, öncelikle kendime ve dolayısıyla başkalarına saygı duyacağım.
... başkalarına her zaman yardımda bulunacağıma, ...
Bana her zaman gereksinim duyabilecek birilerinin olabileceğini unutmayacağım. Genç omuzlarımın, gerektiğinde onların gereksinimlerini karşılamak için yeterli güçte olduğunu anımsayacağım. Bana gereksinim duyana göstereceğim sevgi dolu bir gülümsemenin ve uzatacağım yardım dolu bir elin, toplum yaşamımızı her zaman daha da kolaylaştıracağına inancımı koruyacağım. Bir izci olarak, gerek olduğu her zaman ve en azından hergün bir iyilik yapacağım. İçinde yaşadığımız dünyanın, her geçen gün daha çağdaş, daha sevecen ve barış içinde olması için çaba göstereceğim
... kendimi bedence sağlam,
Bundan sonra sürdüreceğim mutlu ve sağlıklı yaşantım için özel bir önemi olan bedenimin sağlıklı gelişimi için her zaman dikkatli olacağım ve onu koruyacağım. Bu bağlamda düzenli besleneceğim, kas ve kemik gelişimim için gerekli yararlı spor etkinliklerini yapacağım. Uyuşturucu, alkol, sigara ve benzeri sağlığıma zarar verecek şeylerden uzak duracağım, arkadaşlarıma bu konularda her zaman örnek olacak ve onları uyaracağım
... fikirce uyanık ...
Sağlığıma ve mutluluğuma yönelik bildiklerimi geliştireceğim. Gerek kişisel, gerekse ulusumun bir parçası olarak, olanak ve yeteneklerimi arttırmak amacıyla, ailemde ve okulda kazandığım öğrenim ve eğitimime önem verecek ve bunları geliştirmek için çaba göstereceğim. Çevremdeki dünya ile her zaman ilgili olacağım. Her zaman yeni bir şeyler öğrenmeye çalışacağım. Her zaman açık fikirli ve öğrenmek için soru sormaktan çekinmeyen biri olacağım
... ve ahlakça dürüst tutmak için ...
Kişiliği güçlü, onuruna önem veren ve adil bir kişi olacağım. Herkesin kişilik haklarına saygılı olacak ve bunları savunacağım. Diğer kişilerle açık görüşlü ve saygılı ilişki içinde bulunacağım. Mutlu ve sağlıklı yaşamımı tehlikeye sokacak, inanılırlığımı ve güvenilirliğimi olumsuz yönde etkileyebilecek davranışlardan sakınacağım.
... elimden geleni yapacağıma, ...
Yaşantım, öğrenim seviyem ve eğitimimle elde ettiğim bilgi ve yetenekleri, doğru ve iyi amaçlar uğruna kullanacağım. Hiç bir zaman yapabileceğimden daha azıyla yetinmeyeceğim. Ancak, yeterli bilgim olmayan ve yeteneklerimi aşan konularda, salt yardımcı olmak için kendime ve çevremdekilere zarar vermeyeceğim. Başarımın ölçüsünü, diğerleriyle karşılaştırmayacak, kendi bilgi seviyem ve yeteneklerimle belirleyeceğim
... şerefim üzerine and içerim.
Şu andan başlayarak, yukarıda yapmaya söz verdiğim konulardaki başarımın şerefimle ölçüleceğinin ve bir izci olarak şerefimden asla ödün vermeyeceğimin bilincindeyim.

İzci Selamı
İzci selamı izci andının tekrarıdır ve sağ elle verilir. Her bir parmak andın ve türenin maddelerine işaret eder.
Parmakların anlamları
1. Başkalarına her zaman yardımda bulunmak.
2. İzcilik türesine uymak.
3. Tanrıya ve vatana karşı görevleri yerine getirmek.
4. Küçüklerin büyüklere olan saygı ve bağlılığı.
5. Büyüklerin küçükleri sevmesi ve koruması.
6. Tüm dünya izcilerinin kardeş olduğu ve kopmaz bir bağ ile birbirlerine kenetlenmesi
Büyük izci selamında kol, gövde ve dirsek 90 derecelik açılar oluştururlar. Küçük izci selamında üst kol gövdeye bitişik, alt kol ise gövdeye paraleldir.

M.Ö. 2000 yılından beri saflığın ve temizliğin sembolü olmasının yanında 19. yüzyılda kullanılmaya başlanan pusulaların üzerinde şaşmaz yön gösterici anlamına gelen zambak çiçeği Baden Powel tarafından izcililer sembolü ve arması olarak seçilmiştir. İyiyi ve doğruyu ifade eden zambağın üç ucu izciye verdiği sözü hatırlatır. Orijinal arma her ülkede farklı değişikliklere uğramışsa da zambak çiçeği figürü hepsinde gözükür.
Kız izcilerin sembolü olan yoncanın üç yapraklı olması ise izci sözü ile ilgilidir. Yonca yaprağı da orta çağlarda derebeylerinin sancaklarında bulunup derebeylerinin çevrelerindeki insanları sevdiğini ve onları koruduğunu sembolize eder.
Bugün kullanılan uluslararası erkek izci arması mor zemin üzerine beyaz, kız izci arması ise mavi zemin üzerine altın sarısı rengindedir.
Türk erkek izci arması gri fon üzerine kırmızı, kızlarınki gri fon üzerine yeşildir.