1-“Elbiseni neden kirlettin ( )”cümlesindeki boşluğa hangi noktalama işareti getirilmelidir?
A-Nokta B-Ünlem C-Soru işareti D-Hiçbiri
2-Sessiz okuma yaparken aşağıdakilerden hangisi yapmalıyız?
A-Dudaklarımızı kıpırdatmalıyız B-Gözümüzle okumalıyız
C-Başımızı sağdan sola oynatmalıyız D-Güzel oturmalıyız
3-“Gülüyordu-sevinçten-içi-gözlerinin”Kelimeleriyle,anlamlı bir cümle kurduğumuzda baştan ikinci kelime hangisi olur?
A-Sevinçten B-Gözlerinin C-gülüyordu D-içi
4-Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna nokta konmalıdır?
A-Buraya nasıl geldin B-Okul,bilgi yuvasıdır
C-Vah zavallı yavrucak D-Nasıl sıra oldunuz
5-Aynı türden varlıklara verilmiş isimlere “tür adı”ya da “cins ismi”denir.Buna göre,aşağıdaki isimlerden hangisi tür adı (cins ismi)dır?
A-Ankara B-tahta C-Anıtkabir D-İstanbul
6-Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi tek varlığı göstermektedir?
A-Çiçekler ne güzel açmış! B-Türk bayrağı dalgalanıyor.
C-Çocuklar ellerini çırptılar. D-Ayşeler bize geldiler.
7-“Gözlere”kelimesi ismin hangi halindedir?
A-Yalın hal B-e hali C-i hali D-den hali
8-“Büyükada,yeşil ormanları,mavi denizi ve şirin sokakları ile insanı adeta büyülüyordu.”Cümlesinde kaç tane sıfat vardır?
A-2 B-3 C-4 D-5
9-“Donakalmak”deyiminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A-Soğuktan donmak B-Soğuktan irkilmek
C-Hareketsiz kalmak D-Yaşlanmak
10-“Amasya,Erzurum,Sivas’ta toplantılar yapıldı.”cümlesinde iş,hareket bildiren kelime hangisidir?
A-Toplantılar B-Erzurum C-yapıldı D-Amasya


MATEMATİK
1-23-26-29-?-35 -?-44
Yukarıdaki soru işareti olan yerlere sırasıyla hangi sayılar gelmelidir?
A-31-42 B-32-41 C-30-39
2-Aşağıdakilerden hangisi bir küme belirtir?
A-Uçan filler B-bahçedeki güzel çocuklar C-Türkiye’nin bazı illeri
3-96 sayısında,onlar basamağındaki rakamın basamak değeri birler basamağındaki rakamın sayısı değeri farkı kaçtır?
A-96 B-84 C-90
4-Leyla,Nuran ve Ahmet’in yaşları toplamı72’dir.5 yıl önceki yaşlarının toplamı kaçtır?
A-87 B-67 C-57
5-Bir bölme işleminde bölen 9,bölüm13 ve kalan 5’tir.Bölünen sayı kaçtır?
A-122 B-121 C-117
6-MAKARA kelimesindeki harflerin kümesi kaç elamanlıdır?
A-6 B-5 C-4
7-87,25,33,98,47,76 sayılarını büyükten küçüğe doğru sıralarsak baştan üçüncü sayı aşağıdakilerden hangisi olur?
A-76 B-47 C-33
8-Bir metrenin ¼’ü kaç santimetredir?
A-100 B-50 C-25
9-Bir gün kaç dakikadır?
A-900 B-1200 C-1440
10-Bir sayı ile 5 katının toplamı 90 ise sayının kendisi kaçtır?
A-25 B-15 C-6
11-Yarısı 46 olan sayının 9 fazlasının 2 katı kaçtır?
A-201 B-202 C-92
12-24düzine kalemin 78 tanesini satan bir kırtasiyecinin kaç kalemi kalmıştır?
A-288 B-210 C-162

TÜRKÇE MATEMATİK
1-C 1-B
2-B 2-A
3-B 3-C
4-D 4-B
5-B 5-A
6-B 6-C
7-B 7-A
8-B 8-C
9-C 9-C
10-C 10-B
11-B
12-B