3.SINIF

HAYAT BİLGİSİ SORULARI

1-)Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
a)İlköğretim isteğe bağlıdır.
b)Liseye gitmek zorunludur.
c)İlköğretim 7 yıldır.
d)İlköğretim zorunludur.

2-)Aşağıdakilerden hangisi,mahallemizin ortak mallarından değildir?
a)Çocuk parkı
b)Kendi evimiz
c)Okul
d)Cami

3-)Köylülerin el birliği ile köyün işini birlikte yapmalarına ne ad verilir?
a)Ziyaret b)Salma c)İmece d)Tören

4-)İlçede en yetkili devlet memuru kimdir?
a)Kaymakam b)Emniyet amiri c)Mal müdürü d)Nüfus müdürü

5-)Yangın,deprem,sel baskını gibi zararlara uğrayanlara hangi kuruluş yardımcı olur?
a)Türk Hava Kurumu
b)Çocuk Esirgeme Kurumu
c)Kızılay
d)Yeşilay

6-)Çeşitli maddelerin işlenerek kullanılır duruma getirilmesi işine ne denir?
a)Sanayi b)Tarım c)Ticaret d)Turizm

7-)Atatürk,cumhurbaşkanı olarak kaç yıl görev yapmıştır?
a)10yıl b)12yıl c)15yıl d)20yıl

8-)Kandaki zararlı maddeleri süzerek temizleyen organımız nedir?
a)Karaciğer b)Böbrek c)Bağırsak d)Mide

9-)Aşağıdakilerden hangisi bir doğal afet değildir?
a)Deprem b)Hava kirliliği c)Sel baskın d)Çığ

10-)Aşağıdakilerden hangisi bir gezegen değildir?
a)Dünya b)Merkür c)Ay d)Venüs

CEVAP ANAHTARI:
1..D 2. B 3.C 4. A 5. C 6.A 7. C 8. B 9.B 10.CTÜRKÇE SORULARI

1-)Aşağıdaki sözcüklerin hangisi çoğul addır?
a)Okulun b)Ağaçların c)Kümesimizde d)Masamızın

2-)'Çağla,yaz tatilinde Amasra'ya gitmeyi düşünüyor.'tümcesinde hangileri özel addır?
a)Amasra,yaz b)Çağla,yaz tatili c)Çağla,gitmeyi d)Çağla,Amasra

3-)'Beyaz bir araba,dar sokaktan geçerek bahçeli bir evin önünde durdu.'tümcesinde kaç tane sıfat vardır?
a)3 b)5 c)4 d)6

4-)Aşağıdaki tümcelerin(cümlelerin)hangisinde eylem hareket anlamlıdır?
a)Babam uzun süre uyudu.
b)Öğrenciler dışarı çıktılar.
c)Ahmet resim yapıyor.
d)Osman ders çalışıyor.

5-)'Avcı.................bir............kurda yaklaştı.' cümlesinde boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi sözcükler yazılmalıdır?
a)tatlı-cesaretle b)avcı-cesaretle
c)güzel-cesaretle d)büyük-cesaretle

6-)'mevsimi-çabucak-yaz-geçti' sözcükleriyle kurallı bir tümce kurarsak,üçüncü sözcük hangisi olur?
a)mevsim b)geçti c)çabucak d)yaz

7-)Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözlükte önce gelir?
a)gözde b)gözcü c)gözlük d)gözler

8-)Mektupta hitaptan sonra hangi noktalama işareti kullanılır?
a) (.) b) (,) c) (?) d) (!)

9-)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde '-mi' soru ekinin yazımı yanlıştır?
a)Sen de mi tiyatroya gideceksin?
b)Turgut çayını içtimi?
c)Yemekten önce ellerini yıkıyor musun?
d)Bu sorunun cevabını biliyor musunuz?

10-)Aşağıdaki kelimelerin kaç tanesinde yazım yanlışı vardır?
'bisiklet-türkiye-kibrit-Avrupa-gıram'
a)1 b)2 c)3 d)4

CEVAP ANAHTARI:
1.B 2.D 3.C 4.B 5.D 6.C 7.B 8.B 9.B 10.B

MATEMATİK SORULARI

1-)40 sayısının 3/4 ünün 3 fazlası hangi sayıdır?
a)34 b)33 c)32 d)30

2-)’7007’ sayısındaki rakamlar kümesinin elaman sayısı kaçtır?
a)4 b)3 c)2 d)7

3-) 7534 sayısının rakamlarının basamak değerleri toplamı ile sayı değerleri toplamının farkı kaçtır?
a)7512 b)7515 c)7519 d)7516

4-) 5 yüzlük,3 onluk,6 binlik,1 birlikten oluşan sayı kaçtır?
a)6531 b)3651 c)6513 d)3156

5-)Dört basamaklı en küçük sayı ile üç basamaklı en büyük sayının farkı kaçtır?
a)899 b)900 c)1 d)99

6-)Aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır?
a)Bir bütünün yarısı 1/2 kesri ile gösterilir.
b)Bir bütünün çeyreği 1/4 kesri ile gösterilir.
c)4/4 kesri bir bütünü gösterir.
d)3/4 kesri ‘üçte dört’ diye okunur.

7-)Bir çiftçi ürettiği 300 çuval pirincin 1/10’ini dün pazara ***ürüp sattı.Şimdi çiftçinin elinde kaç çuval pirinç kalmıştır?
a)230 b)270 c)170 d)130

8-) *2
- 4?
35
Yukarıdaki işlemde, * ve ? yerine gelecek rakamların sayı değerleri toplamı kaçtır?
a)12 b)13 c)14 d)15

9-)Kare şeklindeki bir bahçenin çevresi 436m dir.Bu bahçenin 3 kenarına tel çektik.Kaç metre tel harcanmıştır?
a)109 b)218 c)327 d)227

10-)14 tavuk,13 kedi ve 9 köpeğin ayakları toplamı kaçtır?
a)106 b)116 c)96 d)126


CEVAP ANAHTARI:
1.B 2.C 3.B 4.A 5.C 6.D 7.B 8.D 9.C 10.B