KONUŞMA KURALLARI

Konuşmalarımızda beden dilimizi kullanmalıyız.
Sesimize duygu tonu katmalıyız.
Konuşma sırasında gereksiz hareketlerden kaçınmalıyız.
Görgü kurallarına ve değerlerine uygun konuşmalıyız.
Kendimize güvenerek konuşmalıyız.
Dinleyicilerle göz teması kurmalıyız.İşitilebilir bir ses tonuyla konuşmalıyız.
Akıcı konuşmalıyız.
Konu dışına çıkmadan konuşmalıyız.

YAZMA KURALLARI
Bitişik eğik yazı harflerini kurallarına uygun yazmalıyız.
Bütün yazılarımızı bitişik eğik yazı ile yazmalıyız.
Anlamlı ve kurallı cümleler yazmalıyız.
Yazımıza uygun başlık belirlemeliyiz.
Kelimeler,cümleler ve satırlar arasında uygun boşluk bırakmalıyız.
Yazılarımızda noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanmalıyız.
Yazılarımızda yazım kurallarını uygulamalıyız.
Sayfa düzenine ve temizliğine dikkat etmeliyiz.
Sıralamalarda sıra,sembol ve işaretlemelerden yararlanmalıyız.
Matematiksel ifadeleri doğru yazmalıyız.