Atletizm Lisans alma,Atletizm Lisans Sorgula,Lisans Sorgulama Atletizm,Atletizmde Lisans Nasıl Alınır?

" Atletizm Lisans Sorgulama "

Düzenlenen atletizm yarışmalarına katılabilmek için, bu Talimat hükümlerine göre lisans alınması ve bu lisansların her sezon Atletizm Federasyonu veya Atletizm federasyonunun yetkili kıldığı makamlarca vize ettirilmesi zorunludur Atletizm Federasyonunca veya atletizm federasyonunun yetkili kıldığı makamlar dışında verilen lisanslar geçersizdir (Ek-1)
Spor kulüpleri adına kayıtlı olmayan sporcular, Atletizm Federasyonundan veya atletizm federasyonunun yetkili kıldığı makamlardan ferdi sporcu lisansı alabilirler ve her yıl bu lisanslarını Atletizm Federasyonu veya Atletizm Federasyonunun yetkili kıldığı makamlara vize ettirebilirler
İlk defa ferdi sporcu lisansı çıkaran sporcular hiç beklemeksizin kulüp adına lisans çıkarabilirler Kulüp adına lisans çıkaran sporcular kulübünden ilişiğini keserek tescil sürelerini beklemeksizin ferdi sporcu lisansı çıkarabilirler Kulübün sporcuya ilişiksiz belgesi (Ek-6) vermemesi halinde sporcu kulüpten istifa ederek (EK-8) ferdi lisans alabilir Kulüp adına lisans çıkardıktan sonra ferdi sporculuğa dönen ve tekrar kulüp adına lisans çıkarmak isteyen sporcular 1 yıllık tescil sürelerini doldurmadan kulüp adına lisans çıkaramazlar
Sporcu, bulunduğu kulüpte atletizm branşı yok ise; kulübünün iznini almak kaydıyla atletizm branşı faaliyetinde tescilli olan başka bir kulübün sporcusu olabilir Ancak, mensubu olduğu spor kulübünde sporcunun yapmak istediği atletizm branşı var ise bir başka kulüp adına lisans çıkaramaz

Atletizm federasyonu sporcu lisansı alt yaş sınırı 10 yaştır Atletizm federasyonu sporcu lisansı tescil süresi bir (1) yıldır
Lisans çıkarmak isteyen sporcunun aşağıdaki belgelerle birlikte Atletizm Federasyonuna veya atletizm federasyonunun yetkili kıldığı makamlara müracaat etmesi gerekmektedirBelgelerin kulüp veya ferdi sporcu tarafından daktilo yada bilgisayar ile doldurulması şarttır
Lisans tescil ve vize bedeli her yıl Federasyon tarafından belirlenir

a) Nüfus cüzdanı fotokopisi

b) Kulüp lisansı için üç, bireysel sporcu lisansı için iki adet fotoğraf,

c) 18 yaşından küçükler içinveli izin onayı,

d) İki adet (bireysel lisans alacaklar için bir adet)tescil fişi, (EK-2)

e) Sağlık İzin belgesi,(EK-5)

Sporcuların lisans numarası, sporcunun TCVatandaşlık numarasıdır ve bu numaradeğişmez Sporcuların hangi ilden lisans aldıkları ve diğer bilgileri Atletizm Federasyonunca veya atletizm federasyonunun yetkili kıldığı makamlar tarafından otomasyon sisteminden izlenebilir
Sporcu tescil fişlerinin bir adedi kulüp sporcusu ise spor kulübüne verilir, bir adedi de Atletizm Federasyonunda saklanır
Yarışma anında lisansını kaybeden sporcu, yarışmanın yapıldığı mahaldeki Federasyon temsilcisine başvurarak; diğer zamanlarda lisansını kaybeden sporcu, Atletizm Federasyonu veya Atletizm federasyonunun yetkili kıldığı makamlara başvurarak lisans çıkarabilirZayi nedeniyle lisans çıkarmak isteyen sporcunun, başvuru sırasında kimlik kartını ibraz etmesi zorunludur

Atletizm yarışmalarına katılacaklar lisanslarını her sezon Atletizm Federasyonuna veya atletizm federasyonunun yetkili kıldığı makamlara vize ettirmeleri zorunludur Vize işlemleri her yıl 01 Ekim