POLEN NEDİR?
___Bitkiler ,bilindiği gibi yeterince hareket edip ,yer değiştiremiyen canlılardır.Bitkilerin büyük çoğunluğu nesillerini devam ettirebilmek için tohum yaparlar.Tohumlar toprağa düşüp veya dikilip aynı cins bitki olarak yeniden doğarlar. Tohumdan hemen önce açan çiçeklerin ortasındaki erkek üreme organlarının başçık kısmında ,çiçeğin genel görünüşünden ayrı ancak bitkinin tüm kalıtsal özelliklerini taşıyan toz şeklinde hücreler kümesi vardır.Bitki cinsine göre,bu erkek üreme hücresi tozcuklar ,ya aynı çiçeğin içine veya başka bir yerdeki aynı cins çiçeğin içine rüzgar sinek ,böcek ,karınca,kelebek,arı veya insan eli gibi vasıtalarla girerek çiçeğin dişi organýný döllendirerek cinslerinin devamını da sağlamış olurlar.
___Polen denilen madde,işte bu çiçek üreme hücreleridir.Bitkilerin çiçekli dönemleri bitince polenler de kaybolurlar.
___Okullardaki derslerde öğretilen biyolojik polen budur.Ancak 1960 'lı yıllardan itibaren İsveç'li bilim adamları bu çiçek üreme organlarının çok yüksek bir besin ve ilaç olduğunu keşfedip dünyaya duyurmasından sonra polen botanik yönden öğretildiği kadar tıbbi yönden de bilim adamlarına ve kullanıcılara tüm özellikleriyle tanıtılmaya ve dünyada bilinçli kesim tüketiciler tarafından yoğun şekilde kullanılmaya başlanmıştır.
Poleni ilk defa geniş olarak tüm Türkiye'ye 1992 yılından itibaren herbalist Atabay Güveloğlu tanıtmıştır.Bilinçli bir kesim çeşitli sağlık sorunlarının tedavisinde ve genel sağlık kazanmak için koruyucu ve sağlık verici olarak kullanmaktadırlar.ARININ YAŞAMI NASILDIR?

___Besin ve ilaç olarak benzersiz üstün değerini ve kullanımını açıklayacağımız polenin insanlar tarafından herhangi bir alet,makina,vs. ile çiçeklerden alınması imkansız denilecek kadar zor olduğu için ,bizlere bu ürünü sunan arının yaşamını ,ürünleri olan polen,bal,arı sütü ve propolüsi de yapılan bilimsel araştırmalara göre tanıtmayı uygun gördük.Bu ürünleri besin veya ilaç amaçlı olarak kullanırken,ne olağan üstü işlemleden geçerek önümüze geldiğini bilmek bu ürünlere daha çok önem vermemize ve kullanmamıza neden olacaktır sanıyoruz.___Bal arısı (Apismellefika) böcek sınıfının zar kanatlılar takımının arıgiller familyasında bir hayvandır.doğal barınaklarda veya insan eliyle yapılmış kovan denilen özel yuvalarda topluca yaşarlar.Toplum hayatları ve yaşamları içinde ayrı ayrı göreleri vardır.Bu görevleri onlara başka arılar öğretmezler.Arılar ,pek çok diğer arılar ve canlılar gibi yetenekleri ile birlikte doğarlar.Tanrı onlara içgüdü dediğimiz ir duygu vererek adeta proğramlamıştır. ___Arı topluluğunda dış görevler işçi arılarındır.İşçi arılar kısırdırlar ve üreme özellikleri yoktur. Kışın 5-6 ay yazın 40-50 gün yaşarlar.Arı kovanının tüm işlerini yaparlar.Çiçek tozu (Polen) toplar bal özü yiyip petek ve bal yapar,kraliçe arı ve lavralara bakıp besler ,kovanı temizler ve zehirli iğneleri ile kovanı ve kraliçeyi düşmanlarına karşı korurlar. ___Kovandan çıkan işçi arı günde yaklaşık 5 saat çiçekten çiçeğe konarak 4000-5000 defa bal özü emip polen toplar.___Çiçeğe konan arı,çiçek ortasındaki balözü denilen tatlımsı sıvı nektarı hortumsu ağzı ile emer.Aynı çiçeğin başcık kısmında bulunan polen tozlarını da ön ayakları ile alıp buna bazı tutucu enzimler ekleyerek arka ayaklarında bulunan ve polen sepetçiği denilen çukura toplar.İki sepetçiğin ve ön midesinin dolması ile geldiği kovanına dönen arı,ön bal midesindeki balı genç işçilerin ağzına aktarır.Onlar da dilden dile geçirerek bal özü nektardaki suyun buharaşıp kaybolmasını sağlayıp ,önceden hazırladıkları boş peteklere doldururlar.Üzerini bal mumu kapağı ie kapatırlar.Bu sıvı artık bildiğimiz baldır.Poleni ise kraliçeyi beslemek ve arı sütü yapımında kullanmak üzere bazı petek gözlerine depolarlar._Erkek arılar ilkbahar da ortaya çıkar ve kraliçe arı ile çiftleştikten sonra kovandan atılırlar.___Kraliçe arı kovanda tek bulunur.4-5 yıl yaşar bir defa çiftleşmeyle gün de 2-3 bin yumurta yumurtlamak suretiyle ömür boyu 1 milyondan fazla yumurta yumurtlayıp neslini devam ettirir. Kraliçe arı sürekli işçi arılar tarafından arı sütü ve polen karışımı ile beslenir.Arı sütü,işçi arılardan bakıcı olanların yutak altı bezlerinin ürettiği ,vitaminlerce zengin bir madde olup ,çiçek tozu polen ve ballarla karıştırılarak kraliçe arıya yedirilir.Kraliçe arının yumurtladığı özel gözenekler vardır. Yumurtalar 3 gün sonra çatlayarak açılırlar ve içinden gözsüz ve bacaksız kurtcuklar (lavralar) çıkar.Lavraların hepsi 3-4 gün hizmetçi arılar tarafından sadece arı sütü ile beslenirler.Hızla büyüyerek bu 3-4 günlük sürede doğuştaki ağırlıların 1000 misline çıkarlar.Bundan sonra ise arı sütü yerine poeln ile karıştırılmış bal yerler.Sadece bir kaç seçiliş lavra erkek arı olup döllenme yapacağı arı sütü ile beslenmeye devam edilirler.6 günde 1570 kere büyüyen lavra,altıncı günün sonunda koza devresine girerler.Bakıcı arılar koza gözeneklerinin ağzını balmumu bir kapak ile kapatırlar.12 günlük koza devresinden sonra ise kapağı yırtarak çıkan genç arılar hemen 40 günlük ömürleri boyunca yapacakları görevlere başlarlar.Bu düzen böyle devam eder gider.
POLEN NASIL ELDE EDİLİR?
___Çiçek tozlarının arka ayaklarında küçük birer polen taneciği halinde biriktirirek kovanına dönen işçi arı ,kovan dışına ve giriş deliği ağzına özel olarak yerleştirilen ve adına polen tuzağı denilen delik ağzı dar,altı elekli kutu şeklindeki tahta kapandan sürünürek kovana geçmek isterken,arka ayaklarındaki polen taneciklerini altaki kutuya düşürür.Kovana polensiz olarak girer bir kovana giren günlük polenin yüzde onunun bu şekilde alınması ,kovandaki bal verimini ve arı yaşamını etkilemez.Daha fazla alınırsa verim ve düzen bozulur.Bunu arıcılar bilirler.
___Arıdan alınan polen o anda nemlidir ve çabuk bozulabilir.Bu nedenlerle ya gölge ve havadar bir ortama serilerek veya bu amaçla yapılmış özel fırınlarda ısı 30 dereceyi geçmemek üzere kurutularak nemi alınır.Son teknolojiler polenin -40 derecede şoklanarak neminin alınmasını sağlamıştır.Neme alına polenler normal oda sıcaklığında ve nemsiz ortamda bozulmadan 10 yıl kadar saklanabilirler.


Pek çok kişi arı poleninin kendileri için iyi olduğunu bilir, fakat pek azı polenin tam olarak ne olduğunu bilir. Arı poleni, arıların yiyecek için topladıkları çiçek polenidir.Arı poleni, arılara yetişmeleri için gerekli olan besin yapı taşlarını sağlar.Arılar, dünyayı milyonlarca yıldır en iyi besini bulmak için araştırdı ve bunu polende buldu. Bu arada bitkiler de yıllık hayat döngüsündeki yeniden üretimi gerçekleştirmek için arılara dayanarak polenlerini yaymaya başladılar.Arılar ve bitkiler bu ilişki içinde evrim geçirirken, bitki poleni de bal arıları için çok daha besleyici ve sağlıklı bir hâle geldi.
SÜPER BESİN NEDİR?
Süper besin , doğada seyrek olarak görülür. Besin kaynağı , yüksek konsantrasyonda kaliteli besinlerin karmaşık bir şekilde teminiyle üretildiğinde söz konusudur. Çünkü, arı poleni bitkinin üreme sporudur, inanılmaz şekilde bitki besleyicileriyle doludur. Bu besleyicilerden arı poleninde sayıca binlerce bulunmaktadır. Bunlar ; enzimler, "bioflavonoid"ler,"phytosterol"ler ve "carotenoid"ler gibi biyoaktif bileşimler içerir. Arı poleni ayrıca serbest aminoasitler, yüksek bir oranda Omega 3 yağ asitleri, doğal mineraller ve tüm vitamin komplekslerini içerir.
NEDEN SÜPER BESİNLERLE TAKVİYE?
Son zamanlarda doktorlar, çiğ sebze ve meyvelerin yararlarından bahsediyorlar. Araştırmalar, çiğ sebze ve meyvelerin yararlarını tüm vitamin kompleksleri, geniş "phytonutrient" profilleri, vitaminler gibi takviye karışım maddeleri kapsayan besinlerdeki vitamin ve mineral takviyelerinin yararlarıyla kıyaslıyorlar. Araştırmacılar, tüm besinlerde bulunan vitamin ve minerallerin yararını arttırmaya yardım eden (sinerjik olarak?)çiğ sebze ve meyvelerde bulunan tanımlanmamış besleyiciler bulunduğu veya bilinmeyen bir şekilde kendiliğinden vücuda yarar sağlayan besleyiciler bulunduğu sonucuna vardılar. İşte bu yüzden süper besinler siz ve aileniz için en iyi takviye besinlerdir! Arı poleni, çiğ besinlerin mucizevi şekilde kompleks takviyesini sağlar.
FAZLA MI KİLOLUSUNUZ?
Sık sık mı yemek yiyorsunuz, yemek için çıldırıyor musunuz? Çoğu zaman insanlar çok yerler, çünkü vücutları kaliteli besinler için yetersizdir. Kalorileri yüklendikçe daha çok acıkırlar! Arı polenini deneyin ve kaliteli besinlerle takviye ettiğiniz diyetinizin iştahınızı nasıl giderdiğini görün! Olabildiğiniz kadar sağlıklı olun! Arı poleninizi yiyin!


POLEN TABIATIN KEŞFEDİLMİŞ EN ÜSTÜN BESİN -İLAÇ KOMPLEKSİDİR


___Botanik bilimi ile polen üzerindeki ilk çalışmalar gözlemler yapılarak başlanmış ve onun döllenme yaparak bitki neslinin devamını sağladığı anlaşılmıştır.___Polen üzerinden takiple bitki hibrit türleri elde etme genetik çalışmalar ,verimi artırma çabaları türünde 1966 yılına kadar 6859 kitap yazılmıştır.Bir Rus bioloji bilim profesörünün tespit ettiğine göre polenin besin ve şifa özelliklerini ilk fark edenler ,yüzlerce yıl önce baltık ülkelerinde yaşamış vikinglerdir.Vikingler gözlemsel olarak yararlarını fark ettikleri poleni arıda alıp özel günlerinde yedikleri "Mabud yemeği" isimli yiyeceklerine karıştırıp gençlik,güç ve yüzyıldan fazla uzun bür ömür sağlıyorlardı.___Polenin besin ve ilaç değerini bilimsel olarak ilk tespit edenler İşveç li ve Fransız bilim adamları olmuşlardır.Şifalı bitkiler dediğimiz tıbbı bitkilerin çiçeklerindeki etken maddeler incelenirken,polenli dönemlerindeki değerlerinin kat kat arttığını görmüşlerdir.Bunun üzerine bilim adamları arıdan polen alıp analizlere tabi tuttuklarında bir doğa harikası ilaç-besinle karşılamışlardır. __Bir çay kaşığı polendeki 1 milyondan fazla bulunan polen hücrelerinin boyu 50 mikron kadardır.Bir polen hücresinin çevresinde 2 hava baloncuğu vardır.3 tabakadan oluşan polen hücresi dış zarı çok iyi bir koruyuculuk görevi yaparak içindeki cevherleri yıllarca canlı tutarlar.__Bir insan erkek spermi bir kaç saat içinde ,yine açıkta bırakılan insan hücresi bir kaç dakikada ölürken bir polen hücresi normal çevre şartlarında 10 yıl sonra bile döllenme yapabildiği gibi, besin ve şifa özelliğini de koruyabilmektedir.Gelişmiş ülkelerde polen bilimdalı kurulmuştur v ismi PALİNOLOJİ 'dir.


POLEN VİTAMİNLER VE MİNERALLER DEPOSUDUR
___Polenin analizleri dünyanın ünlü labaratuarlarında yapılıyor.CNRS dünyaca tanınmış bir araştırma örğütü CNRS araştırma uzmanlarından Armond PONS'un kitabında ,polenin bütün vitaminleri taşıdığı açıklanıyor___Polende tüm vitaminler ve diğer cevhelerin insan yaşamı için en ideal oranlarda bulunması başka üstün bir özelliktir.Başka pek çok besinde bulunabilen vitaminler az,üreme ,gelişme,düşünme,güç verme ve uzun ömür sağlaması gibi en önemli görevleri yerine getirmeyi sağlayan ve seçkin,az besinlerde bulunan vitamin ve diğerleri kat kat fazladır.___A ve C vitaminleri az,B vitaminleri çok yüksek orandadır.B vitaminleri ,bilindiği gibi "uzun ömür vitaminleri" dir.Dış etkenlere karşı hücreyi,bağışıklık sistemini uyararak korur,sürekli hücre yeniler,hemoglobini çoğaltarak hücreye bol oksijen gelmesini sağlar.___Polen araştırmanlarından bilim adamı Alain Callas'ın bir analizi şöyle:___100 gram karışık çiçek polenin de 500-900 mg. B1 ve 2760 mg. B5 vitaminleri vardır.Yani, günde alınacak 1 gram polen,insana yeterli B vitaminlerini sağlıyor demektir.___Polenlerde ortalama olarak %20-30 protein %45 serbest amino asitler,%25-30 doğal şekerler ve selüloz bulunmaktadır.Hiç bir bitkide bulunmayan süt şekeri LAKTOZ,polende bulunmaktadır.Sindirim fermentleri olan nişasta ve fosforu ,büyümeyi sağlayan ve hızlandıran ,hücre :-):-):-):-)bolizmasını uyaran yararlı hormonları,nükleik asitleri taşımaktadır.Tam 22 çeşit amino asit bulunan polene karşı bu çeşit ,temel besinimiz olan sütte 17'dir.___Polendeki tüm vitaminler ,A,.B,1-2-3-4-5-6-78-9-12-C,D,E,H,P,PP'dir.___Polende 22 çeşit amoni asit ,27 çeşit madensel tuz,doğal hormon, enzim, coenzim, pigment, karbonitrat ve fermentler vardır.___Polendeki H vitaminin varlığı,Rus araştırıcı deviatrin ve Joirich tarfından açıklanmıştır.Bu vitamin gelişmeyi kolaylaştırır.Deri ve göz iltihaplarını önler. ___Polende rutinde vardır.Ayrıca kara buğday ,sedef otu ve frenk üzümünde rutin tesbit edilmişti.Rutin ,kılcal damarları etkileyerek fazla kanamaya engel olur.Kalp kasının çalışmasını güçlendirir.___Chauvin ve Lenormand'ın araştırmalarıyla polenin antibiotikler içerdiğide gün ışığına çıkarılmıştır.___Grecean ve Enciu'nun bu konuda yaptığı çalışmalar sonunda polenin ,Staphylocoscus,Salmonella,Ecoli ve Bacillus anthracis'e karşı etkili olduğu ve bunların üremelerinin engellediği tespit edilmiştir.___Prof.Dr.M.Mihri Memoğlu ve Dr.Kadriye Sorkun'a göre polen ,Metbolizmamız için çok değerli temel maddeleri içerir.Organizmamız için çok değerli temel maddeleri içerir.Organizmamızı zinde tutmak ve dengeli beslenmek için vücudun ihtiyacı olan eksik maddeleri tamamlamak ve korumak açılarından yaşamsal önem taşımaktadır.___Polende bulunan başlıca amino asitler Cystine,Histidin,Trytoptan ,Methionin ,Phenylalanin,Thereonin,Arginin,İzoleucin,Leuoin,L ysin,Valin,Glutamin'dir.Polende bulunan başlıca asitler ,Pantethenic ,Linoleik,Ascorbik ve Arachidonik'di .Demir, bakır, kalsiyum, sodyum,magnezyum ,silisyum ise polende varlığı tespit edilen elementlerden bazılarıdır.Polende bununan iz elementler,alimünyum,nikel,titanyum ve çinkodur.___Uzun yaşam vitaminleri olan B'lere gelince:___1 Gram (Dörtte bir çay kaşığı) polendeki 8 mg.B1 vitamini şu besinler sağlayabilir. ___70 Gr.Bira mayası ,3 Kg. Karaciğer ,8 tam kepekli ekmek ,40 beyaz ekmek ,20 kg.Ema veya domates.___1 Gr.polendeki 5 Mg. B2 vitaminini şu besinler sağlayabilir.___50 Gr. Bira mayası,15 kepekli Ekmek,74 beyaz ekmek ,6 Kg. Portakal,12 Kg. Domates ,16 Kg.Elma___1 Gram polendeki 27 Mg.B5 vitamini (Pantotenik asit) şu besinler bulundurur.___35 Gram Bira mayası ,13 Kg. Sığır eti,25 Kg.kabuklu buğday ,95 Litre Süt

BİLİM ADAMLARINA GÖRE POLEN VE POLENİN FAYDALARI
___Fransız Pr.Dr. Robert Toucguet 5 ayrı dilde 26 kitap yazmış bir bilim adamıdır."100 yıl dinç yaşamak"(Pour vivre cink fois vingt ans) isimli kitabında polenin faydalarını şu şekilde anlatıyor:___("Polen harika besinlerin en üstünüdür.Kimyasal analizler polende,vitaminler,proteinler ,yağ,şeker,mineral,hormon,büyütücü faktör,pigment v.s bulunduğunu gösteriyor.Bu canlı ve dengeli besin beyni ve vücudu yorgun uyuşuk insanlara bir kaç günde canlılık ve yaşama neşesi veriyor.Büyüme faktörleriyle cılız ve yorgun çocukların hızlı gelişmesini sağlıyor.Kansızlarda ,Bir ay süre ile hergün ir kahve kaşığı polen yedikten sonra yapılan labaratuar denemeleri ,kandaki kırmızı küreciklerin ,milimetre küpte,beşyüz bin arttığını gösteriyor.___Hafif laksatif, yani barsak çalıştırıcısıdır.İç zehirlenmeleri önleyicidir.Sabah ,öğle ve akşam bol vitamin almak için polen yiyiniz.Ilık süt ,çay ,kahve yada suya karıştırılır veya doğrudan yenilir.Günlük normal miktar bir çay kaşığıdır.Aşırı yorgunluk,zayıflık ,hastalık,kansızlık,yavaş gelişme gibi durumlarda dozu artırınız.Hiç bir yan etkisi tespit edilmemiştir.Son araştırmalar erken ihtiyarlamadan koruduğunu gösteriyor.Siz,60 yaşından sonra 40 yıl daha dinç yaşamak istiyorsanız poleni hemen her gün yiyiniz").___Sağlık ve beslenme konularında 30 dan fazla kitap yazmış olan fransız Dr.Raymond Dextreit ,"Le miel et pollen" (Bal ve polen ) isimli kitabında polenin faydalarını şöyle açıklıyor:___"Değişik labaratuarlarda,özellikle Rusya vitaminler enstitüsünde birçok kez yapılan analizlere göre polen,vitan ve ferment gibi canlı cevherlerden yana çok zengindir.Prof.Joiriche, Dr.Chauvin ve Alain Caillas'ın yaptıkları polen analizleri göz önüne alınırsa ,en başta sinir dengesi kurmaya yaradığı anlaşılır.Beyin yorgunluğu ve düşünsel bunalım sonucu ortaya çıkan ,zayıf sinirli ,gücü tükenmiş ve uyuşuk insanlar,her gün yedikleri 2 kaşık polen le gerçek bir sağlık verici,sakinleştirici ilaç bulabiliyorlar.
___Şişmanlık ve zayıflık ,ishal ve peklik gibi karşıt durumlarda dengeye getirici ,sağlık kazandırıcı bir etki yapar.Salgı bezlerini ve hormanla sistemi uyarır.Polit , ince bağırsak ilthabı ve bağırsak kokuşmasında faydalıdır.Özellikle kolibasillere mikroplara öldürücü ve üremeyi durdurucu etkisi denenmiştir.

___KANSER VE LÖSEMİ TEDAVİLERİNDE POLEN
___Kanser ve Lösemi tedavilerin de Kanser hücrelerini öldürücü veya durdurucu ilaçların yanında bu ana tedavilere yardımcı olan doğal maddeler de vardır.Polen bu yardımcı doğal maddelerin başında gelir.Dünyanın pekçok ileri ülkesinde yapılan konvansiyonel Kanser ve lösemi tedavileri öncesinde ve esnasında hastalara bol miktarda polen de verilmektedir.Polen ya tabletler halinde veya doğal halinde hastaya ya yedirilerek kan değerlerinin düşmemesi ve bağışıklık bozulmaması sağlanmaktadır.
___Polenin bileşimindeki vitamin ve mineraller kan yapıcı ve ümmün sistemi güçlü tutucu özellikte olduğu için diğer pek çok hastalıkta olduğu gibi kanser türlerinde de mutlaka hastaya bol miktarda verilmelidir.Son araştırmalar polenin kanser hücrelerinin bölünüp çoğalması olan mitoz olayını azaltarak sitotoksik etki yaptığını da göstermiştir.
___Ünlü kanser araştırmacısı Berlin'li Dr.P.G.Seeger 'in görüşüde şöyle :"Üstün bir doğal cevherler birleşimi olan polen hastalık ve çeşitli yetersizlik hallerinde çok yönlü ve güçlü(Omnipotenter) bir etkiye sahiptir.(Kaynak :Alman tıp yayınından, Natureilpraxis,sayı 5 sayfa 437-444 )"
___Dr.Seeger :"Yapısındaki maddelerin çok yönlü etkisini düşünerek poleni bir "hayat iksiri "olarak adlandırabiliriz onun bu özelliği gerçekte ,ferment fonksiyonu ve hücre solunumunu canlandırmasına dayanıyor.Ve onu birçok hastalığın hatta kanserin korunma ve tedavisinde çok değerli bir madde yapıyor." diyor.
___KULLANIM DOZU
___Yapılan araştırmalar kanser ve lösemi tedavisinde ve tedavi öncesinde hastanın günde en az 50 Gr. polen tüketmesi gerektiğini göstermiştir. Daha fazlasını kullanmanın hiçbir yan etkisi tespit edilememiştir.Bir kahve kaşığı polen 4 Gr. gelir. Genel durumumuzu sağlıklı tutmak için günde2 kahve kaşığı polen alınmalıdır. Yılda bir kez polen kürüne başvurulmalıdır. Bunun için en uygun mevsim ilk ve sonbaharlardır.
Yapılacak kürün dozu:
Birinci Hafta: 15 Gr. polen sabahları aç karnına alınmalıdır.
İkinci ve Üçüncü Hafta: Sabah kahvaltısında 15 gr., akşam yemeğinde önce de 15 gr. alınmalıdır.
Dördüncü Hafta: Birinci hafta da olduğu gibi tekrarlanmalıdır.
Bu küre ilave olarak her sabah kahvaltısında bir dilim ekmeğe polenli bal sürülmeli ve bu yolla hergün 8 gr. polen alınmalıdır.
Yukarıda anlatılanlardan da anlaşılacağı gibi, polen çok değerli doğal ve zengin bir besin kaynağıdır. Ancak bunun değerini bilen bilinçli az bir kesimimiz polen kullanmaktadır. Arıcılarımız da henüz yeterli polen üretimi yapamamaktadırlar. Ülkemizde satılan polenlerin çoğunluğu bu nedenle nemli, kalitesiz ve şifa-besin özelliğinden uzaktır

SAÇ DÖKÜLMELERİNDE VE BAKIMINDA POLEN
__Saçlar tıpkı toprağa dikili birer bitki gibidirler.Yeterince sulanıp gübrelenip toprağı havalandırılıp bakıldığında bu bitkiler canlı parlak ve uzun ömürlü olurlar.Bunlar yapılmadığında olumsuz etkilenerek önce zayıflayıp sonra sararıp çiçek gibi kururlar.
__İşte polen bileşimindeki vitamin ve mineraller le bu bitkinin yani saçın suyu ve gübresidir.Saça faydası kullanımdan kısa süre sornra görülecektir.Bileşimindeki B5 vitamindeki vitamini (Pantotenik asit) Niacin ve cystin bunu süratle sağlamaktadır.Yani saçların dökülmesini durdurup cansız saç tellerinin canlanıp gürleşmesine neden olmaktadırlar.
__SAÇLAR İÇİN KULLANIM DOZU:
__Saçların korunmasında günde yiyeceğiniz bir çay kaşığı kaliteli polen yeterli olacaktır.Dökülme ve saçların cansızlığı durumlarında ise bunu 3 tatlı kaşığına kadar yükseltebilirsiniz.

__CİLT BAKIMINDA POLEN DOZU
__Cildiniz ,özellikle özellikle yüz cildi genel vücut sağlığınızın aynasıdır.Sindirim sistemi düzgün çalışan ve dengeli beslenen bir insan da cilt de pürüzsüz ve parlak sağlıklı olur.
__Polenin genel sağlığınız üzerine olan olumlu etkilerini bilim adamlarının görüşlerinden sizlere bu sitede aktarmıştık.Bu nedenle cilt güzelliğinizin korunması ve cilt sorunlarınız giderilmesi için mutlaka polen uygulaması yapmalısınız.
__CİLT GÜZELLİĞİ İÇİN POLEN MASKESİ
__Öğüterek toz haline getireceğiniz bir çay kaşığı poleni 2 tatlı kaşığı süzme bal ve birkaç damla limon suyu ile birlikte cam bir çay tabağı içerisinde iyice karıştırınız.Bu karışımı yüze ve boyuna krem sürer gibi yumuşak masajlar halinde sürerek yarım saat bekletiniz.Süre sonunda sabunsuz ılık su ile yıkayınız.15 gün bu şekilde bir uygulama yaptığınızda taze ve canlı pürüzsüz bir yüz ve boyun cildine kavuşacaksınız.Eğer cildinizde güneş lekeleri ,kansızlık nedenli lekeler var ise bu dıştan uygulamanın yanında içten kanı güçlendirici ve temizleyici amaçla günde bir tatlı kaşığı aç olarak alınız.Bol yeşil ve taze sebze-meyve yiyiniz.
__Prof.Dr.Kadriye Sorkun ise şu polen maskesini tavsiye etmektedir:
__1 çay kaşığı öğütülmüş polen tozu bir yumurta sarısı ile karıştırılıp bu karışım hafif masajlarla yüze ve boyuna sürülür.Yarım saat beklenir ve bol su ile yıkanır.Sonuçta cilt parlaklık ve tazelik bırakır.
__Toz haline getireceğiniz poleni sizin uyguladığınız diğer güzellik maskelerinizede karıştırabilirsiniz.Maskenizin gücünü çok artıracaktır.
__Polendeki kadınlık hormonu olan östorejen ,sayısız amino asitler,nükleik asitler ve vitaminler uygulama esnasında üst deri tarafından emilerek deri hücrelerinin dıştan da beslenmesini ve kısa süre de tesirli sonuç alınmasını sağlamaktadır.


Polen bileşimindeki büyütücü faktör pigment ,doğal hormon ve vitaminlere bebeklerin ,çocukların ve gençlerin zihinsel ve bedensel gelişimlerinde çok büyük ve belirgin gelişmeler sağlar.Onları ayrıca hastalıklar da ve kansızlıklar dan korur.Polendeki yüksek dozda B vitaminleri beyin hücrelerinin çoğalmasını ve işlevlerini tam yapmasını teşvik edeceği için polen yedirilerek büyütülen çocuklar zeki olmaktadırlar

__Sınav öncesinde çocuklara polen yedirildiğinde etkisi hemen görülecektir.
KULLANIM DOZU


__Bebekler de 6 aydan itibaren ılık mama veya sütlerine ,günde 1 çay kaşığı polen karıştırılarak verilmelidir.Yılda 3 aylık bir kür uygulanması bebeklerin sağlıklı gelişmelerini sağlayacaktır.Çocuklar ve gençlerde en ideali günde bir tatlı kaşığı polendir.POLEN NASIL ELDE EDİLİR?
___Çiçek tozlarının arka ayaklarında küçük birer polen taneciği halinde biriktirirek kovanına dönen işçi arı ,kovan dışına ve giriş deliği ağzına özel olarak yerleştirilen ve adına polen tuzağı denilen delik ağzı dar,altı elekli kutu şeklindeki tahta kapandan sürünürek kovana geçmek isterken,arka ayaklarındaki polen taneciklerini altaki kutuya düşürür.Kovana polensiz olarak girer bir kovana giren günlük polenin yüzde onunun bu şekilde alınması ,kovandaki bal verimini ve arı yaşamını etkilemez.Daha fazla alınırsa verim ve düzen bozulur.Bunu arıcılar bilirler.___Arıdan alınan polen o anda nemlidir ve çabuk bozulabilir.Bu nedenlerle ya gölge ve havadar bir ortama serilerek veya bu amaçla yapılmış özel fırınlarda ısı 30 dereceyi geçmemek üzere kurutularak nemi alınır.Son teknolojiler polenin -40 derecede şoklanarak neminin alınmasını sağlamıştır.Neme alına polenler normal oda sıcaklığında ve nemsiz ortamda bozulmadan 10 yıl kadar saklanabilirler.

KALİTELİ POLEN NASIL ANLAŞILIR?

Bu konuyu da, yine TUBİTAK' ın Bilim ve Teknik Dergisi' ne yazan bilim adamı, Dr. Kadriye Sorgun' un bu dergide yayınlanmış olan ( Sayı 237, Yıl 1987 ) bir bilimsel makalesinden aktaralım.
Arı, beslenmesinde kullanmak için değişik bitkilerden topladığı polenleri kovana taşır ve petek özlerine depo eder. Polenin içeriği, şekil ve rengi geldiği bitkiye göre farklılık gösterir. %80 polenin rengi sarı, %20 polenin rengi ise kırmızı, siyah, mor, eflatun ve pembe olabilir. Polene bu renkleri aldığı çiçekte ki renk maddeleri verir. Kimyasal analizler sonucunda polende çeşitli vitaminler, aminoasitler, elementler ve iz elementler saptanmıştır.
Arının bitkiden topladığı polenleri, kovana takılan ve bazı özellikleri olan traplarla ( tuzaklar ) poleni peteklere depolamadan toplamak mümkündür. Toplanan polenler bir sri işlemlere tabi tutularak kullanıma hazır hale getirilir. Polen kimyasal içeriğinin çok zengin olması nedeni ile doğrudan insanlar tarafından yenilebilir, ya da ilaç ve kozmetik sanayiinde kullanılır..."
Bal gibi polende arı tarafından alındığı çiçeğin özelliği ve çeşidi ile güçlülük özelliği kazanır. Bir çam ormanına konulan arı kovanının elde ettiği sadece çam balıdır ve binlerce değişik kır çiçeğinin bulunduğu bir alandaki kır balının yerini de pek tutamaz.
Gerçek şifa verici polen, en az 200 çeşit çiçekli bitki bulunduran bir çayırlıktan veya tepeden elde edilen polendir. Bitki sayısı arttıkça polenin besin ve ilaç değeri de artmaktadır. Bu gerçeği polen analizleri ortaya koyduğu gibi, ilaç olarak kullanıldığında şifa vermesi bakımından da gerçek görülmektedir.
Polenden beklenen olumlu sonuçları alabilmek için mutlaka çok çiçekli bitki örtüsüne sahip alanlarda kurulmuş kovanlardan elde edilmiş polenler kullanılmalıdır. Bu ise daha iilk bakışta polenin renginden anlaşılabilir. Çoğunluğu sarı renkler, siyah, mor, kırmızı gibi renkler bulunmalıdır. Ancak gerçek iyi polen analizlerden sonra anlaşılır.


BAL DEĞERLİDİR. Bal son yıllarda ,ihracatta karşılaştığı sorunlardan dolayı ,sabıkalı bir ürün muamelesi görmektedir. Oysa sorun balın içine katkı maddesi konulmuş olmasındadır, yani bal değerinden hiçbir şey yitirmemiştir. Yurtdışına peynir ihraç etmekte de zorlanıyoruz . Bu durum, nasıl ki bizim peynir tüketmemizi engellemiyorsa bal içinde aynı şey söz konusudur. Bir üründe sorun çıkması o ürünü tümden hayatımızdan silmemizi gerektirmez. Önemli olan tükettiğimiz gıdaların içeriğinin kontrol ediliyor olması, ne aldığımızı bilmemizdir.
Analiz raporları ile doğal olduğu anlaşılmış bal ,insan sağlığı için son derece yararlıdır. Özelliklede çiçek balı ise bu eşsiz bir iksirdir.
Bal üzerine , bilim adamları tarafından yapılan bazı araştırmaları ve balın sağlığımız için yararlarını sizin için derledik.


BALIN BESLENME VE İYİLEŞTİRME ÖZELLİKLERİ
Bal basit karbonhidratların kaynağıdır. Balın içeriği :% 17.1 su, % 82.4 karbonhidratlar % 0.5 proteinler ,amino asitler, vitaminler ve minerallerdir.
Ortalama karbonhidrat içeriği ise : Çoğu fruktoz ( % 38.5) ve glikozdan oluşur (%31) Kalan % 12 lik karbonhidratıda maltoz sucroz ve diğer şekerler oluşturur.

Balda degişen oranlarda antioksidan olduğu biliniyor. koyu renk balda antioksidan miktarı daha fazladır
.(Dr Wendy Doyle, British Dietetic Association )
Besin Değeri
Antioksidan içeriği sağılıklı kalmamızı sağlar.Günde bir kaşık bal yememiz vücudumuzun antioksidan gereksinimizi karşılar ve daha güçlü kılar.

BAL YARALARI İYİLEŞTİRİYOR


Balın yaraların iyileştirilmesinde kullanılması antik çağlara kadar uzanan bir yöntemdir ve bu tedavi edici özelliği günümüzde modern tedavide yeniden keşfedilmiştir. Dr. Peter Molan (the University of Waikato, New Zealand. )a göre balın yaraların tedavisindeki etkisi birçok rapor ve incelemeye göre çok açıktır.

Dr. Molan balın iyileştirme özelliğini şu şekilde açıklar." Balın antibakteriyel özelliği yaranın enfeksiyonlarını temizlemeye, anti-inflammatory özelliği şişlikleri azaltmaya ve kan dolaşımını normalleştirmeye yardımcı olur ve iyileşmeyi hızlandırır. Balda hücre yenilenmesini teşvik eden enzimler bulunur. buda yaranın iyileşmesi ve yara izinin kaybolmasını hızlandırır.

Y
anık tedavisi üzerine yapılan bir çalışmada balın yanıkların kısa sürede iyileştirdiği görülmüştür.
Subrahmanyam (1991) Balın İyileştirici Özellikleri Şöyle Açıklıyor
1-) Antibakteriyel özelliği dolayısıyla enfeksiyonu önleme
2-) yarayı tamamıyla kaplayıp su kaybını ve mikrop bulaşmasını engelleme 3-)baldaki enzimlerin hücre dokusunun düzelmesine katkı sağlaması 4-) ödemi absorbe ederek yarayı temizlemesi
5-) acı ve kaşınmayı önlme kokuyu engelleme.
Efem (198 Başka bir araştırma göstermiştirki bazı antibiyotik ve merhemlerle iyileştirilemeyen bazı yara ve cilt ülserleri yara üzerine bal tatbik edilerek 7 günde iyileştirilmiştir.

Enzimler
Balda şimdiye kadar oniki değişik enzim olduğu saptanmıştır. Enzimsiz yaşam mümkün olmazdı enzimler bütün biyokimyasal süreci organize eder,yönetir,düzene koyar ve hızlandırır hastalıkları iyileştirir.
Balda ayrıca vücudun ancak az miktarda üretebildiği Chocin maddesi vardır. Bu nedenle bu madde vücuda günde iki,üç gram verilmelidir. Chocin karaciğerin yağ :-):-):-):-)bolizmasını ayarlar ve bu organın yağ bağlamasını önler.

Amerikan Dental Araştırmalar Birliğinin İllinois Chicago da düzenlenen ‘Oral Sağlık İçin Yararlı Yiyecekler’ konulu sempozyumda, balın diş çürüğünü önlediği ortaya konmuştur.
ENERJİ KAYNAĞI Karbonhidrat olarak bir çay kaşığı kadar balda 64 kalori bulunur. Buda vücut kaslarının çalışması için enerji sağlar.
University of Memphis Exercise and Sports Nutrition Laboratory da yapılan sınırlı bir araştırma balın en etkili göstermiştirki baldaki karbonhidratların exersizler için en etkili formu olduğunu göstermiştir.


Araştırmayı yöneten Dr. Richard Kreider e göre diğer şekerlerle kıyaslandığında balın kan şekeri üzerindeki etkisi daha hafiftir...
GAZETE HABERLERİ
Bal Yaraları İyileştiriyor!
İngiliz bilim adamları, balın yaraların iyileşme sürecini hızlandırdığını bilimsel olarak kanıtladılar. Wales Üniversitesi'nde görevli bilim adamı Rose Cooper ve ekibi, balın yaralara sürüldüğünde, dirençli olarak bilinen bakterileri bile öldürdüğünü tespit etti. Balın yaraların hava almasını engellediğini ve yüksek şeker oranı sayesinde bakterilerin çoğalmasını durdurduğunu belirten Cooper, balın bakterileri öldürme konusunda şekerden yapılmış bir macundan üç kat daha etkili olduğunu söyledi. Cooper, balın, hastanelerden alınan staphylococcus bakterisinin çeşitlerinin üremesini de etkili bir şekilde durdurduğunu kaydetti. Bilim adamları, antibiyotik özelliği olan maddenin ne olduğunu ve arıdan mı yoksa nektardan mı bala geçtiğini henüz bilmediklerini ifade ettiler.

Basından (SABAH 06.09.2004)
Balın Enerji Özelliği...
ANKARA (İHA) - Uzmanlar, karbonhidrat içeren diğer besin maddelerine oranla balın daha fazla sporcu kaslarını harekete geçirici ve yüksek enerji verici etkiye sahip olduğunu belirtti.
ABD'nin Memphis Üniversitesi'nde, besin kaynaklarının sporcular üzerindeki etkilerini araştıran bilimadamları, balın sporcular için en önemli karbonhidrat kaynağı olduğunu kanıtladı. Spor yapmadan önce bal yiyen sporcularda gücün arttığı ve kasların çalışmasının, doğal ve doğal olmayan diğer besinleri kullanan sporcuların performansına göre daha iyi olduğu belirlenirken, araştırmada ayrıca, balın sporcuların kan şekerini düzenleyici etkiye sahip tek besin kaynağı olduğu da ortaya çıktı
24.07.2002 11:50 MynetHaber
Bal sadece tat değil sağlık da katıyor...

Günlük diyete eklenecek birkaç kaşık bal, vücuttaki antioksidan seviyesini yükselterek kansere ve damar hastalıklarına karşı koruma sağlıyor. California Üniversitesi'nden Dr. Heidrun B. Gross'un araştırmasına göre, baldaki antioksidan özelliğe sahip fenolik maddeler, kanser ve damar hastalıklarına yol açan serbest radikalleri bloke ediyor. Araştırma boyunca, 29 gün süreyle günde 4 kaşık bal yiyen 25 deneğin kanındaki fenolik madde seviyesinin arttığını belirten Gross, "Bal sadece ağıza tat katmıyor, aynı zamanda sağlığı da koruyor" diyor.

Basından (Milliyet 31.03.2003)
BAL ye,hastalığı unut!
Bal ve balmumu ile birlikte arı sütü, arı zehiri, polen ve propolis adı verilen doğal arı ürünleri pek çok hastalığın tedavisinde kullanılıyorÇin, Japonya ve Amerika'da "Apiterapi" adı verilen bal arısı ürünlerinin tıbbi alanda kullanılması, Hacettepe Üniversitesi Uygulamalı Biyoloji Bölümü Ana Bilim Dalı Araştırma görevlileri tarafından araştırma konusu seçildi. Araştırma görevlileri balın ve doğal arı ürünlerinin, birçok hastalığa iyi geldiğini bildirdi. Arı balı, içeriği sayesinde insan organizmasına antioksidan kaynak oluşturarak, bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Bazı ballar, gastrit ve ülsere sebep olan helicobacter pylori bakterisini önlüyor. Arı kovanlarının iç yüzeyini kaplayan propolisin, astar rolü oynadığı ve bu maddeden, hücrelerin bakterilere karşı güçlendirilmesi amacıyla faydalanıldığı belirtiliyor. Antibiyotik özelliği bulunan propolisten kozmetik sanayiinde ve akne tedavisinde de faydalanılıyor. Egzama tedavisinde propolis kremlerinin ve tabletlerinin yapıldığı belirtiliyor. Arı zehiri ise artritte ve diğer iltihaplarda, akut ve kronik yaralarda, yara izi oluşmuş dokularda kullanılıyor. Multiple Sclerosis tedavisinde de yarar sağlıyor.
ARI İLAÇ GİBİ !
Basit bir tendon hastalığında birkaç arı sokmasının yeterli olacağı bildiriliyor. 'Apiterapi' adı verilen arı ürünleri ile hastalık tedavisinin, diğer bütün tedavilerde olduğu gibi mutlaka uzman gözetiminde yapılması gerektiğine dikkat çekiliyor.
SABAH 16.04.2004

HADİS-İ ŞERİFBir hadisi şerifte şöyle buyuruluyor: "İki şifaya birden sarılın: Biri Kur'an, öteki baldır.Bal, midede biriken zararlı maddeler iyok eder.Barsaklarda biriken bozuk gıda artıklarından mideyi temizler.Sindirimi kolaydır. İnsanın tabiatını yumuşatır.Midede eksik olmadığı müddetçe kalp hastalıklarına iyi gelir.
Sindirimi kalbe basınç yapmadığı içinde kalbi de yormaz."

GÜZELLİKTE BAL!
Bal; içeriğindeki birçok vitamin mineral, antioksidan ve aminoasitlerle değerli bir besin maddesi olmasının yanında , her geçen gün yeni bir tedavi edici özeliği kanıtlanmakta ve aynı zamanda doğal bakım ürünü yapımındada kullanılmaktadır. Cildimize sürdüğümüz herşeyin hücrelerimiz tarafından emildiğini düşünürsek., yiyemediğiniz hiçbirşeyi cildinize sürmeyin düşüncesi haklılık kazanmaktadır.Burada balla yapabilecegimiz bazı bakım ürünlerinin reçetesini bulabileceksiniz. Tabiiki bu ürünlerin yararlı olabilmesi için kesinlikle doğal ,katıksız bal olması gerekmektedir. Üzerinde bunca spekülasyon olan balı mutlaka güvenebileceğiniz bir yerden almalısınız. tereddütünüz varsa analiz yaptırabilirsiniz. Laboratuvar bulmakta zorluk çekiyorsanız sitemiz aracılığıyla analiz yaptırabilirsiniz.
Sıkılaştırıcı Yüz Maskesi İçindekiler:

1 kaşık bal
1 yumurtanın beyazı
1 kaşık gliserin( eczanelerden bulunabilir)

1/4 fincan un

Uyuglama

Malzemeleri karıştırın hamur olacak kadar unu katın ve hamurla yüzünüzü ve boynunuzu kaplayın. 10 dakika bekletip ılık suyla yıkayın.
Ballı Dudak Parlatıcısı
1-1/2 fincan
Malzeme
1 fincan tatlı badem yağı
1/2 fincan balmumu

2 kaşık bal

Uygulama
Bademyağı ve balmumunu mikrodalga firina uygun bir kaba koyun . yüksek derecede 1 dakika yada balmumu eriyene kadar tutun. Bu karışıma balı ilave edip karıştırın.. iyice karıştırdıktan sonra soğumaya bırakın. kapakli minik kaplara dökün.. dudak nemlendiricisi olarak yada ruj üzerine parlatıcı olarak kullanabilirsiniz.
Bal-Yabanmersini Dudak Parlatıcısı
İçindekiler:
1 kaşık tatlı badem yağı
10 adet taze yabanmersini
1 kaşık bal

1 damla e vitamini yağı( buğday yağı olabilir)

Uygulama
Microdalgaya uygun bir kapta tüm malzemeyi karıştırın kaynar su bulunan babın içine karışımın kabını yerleştirin ,yavaşça karıştırırken yabanmersinlerini ezin. karışım kaynama noktasına gelene kadar sürdürün. Karışımı ateşten alıp 5 dakika kadar soğumaya bırakın. Bir kalburdan geçirerek tüm meyve parçalarını ayırın. Süzülen sıvıyı yeniden karıştırıp soğumaya bırakın. Soğuduğunda küçük plastik bir kaba yada kavanoza alın. Arada bir dudaklarınıza sürün. Hem besleyecek , hem kuruluğu önleyecek hemde hoş bir görünüm sağlayacaktır.
-----------------------------------------------------------

Bal-Vanilya Banyo Köpüğü

İçindekiler
1 fincan tatlı badem yağı, veya zeytinyağı yada susam yağıda olabilir.
1/2 fincan bal
1/2 fincan sıvı sabun

1 kaşık vanilya extraktı

Uygulama
Yağı bir kaba koyun ve ve diğer tüm malzemeleri yavaşça karıştırarak katın. Temiz ,kapaklı,plastik bir kaba karışımı aktarın. Kullanmadan önce yavaşça çalkalayın. 4 banyo için yeterli banyo köpüğü elde edilmiştir.
Küvete girmeden önce su akarken yeteri kadar köpüğü küvete ilave edin.
-----------------------------------------------------------
Bal Temizleyici Losyonu

Malzeme
1/4 fincan bal
1 kaşık sıvı sabun

1/2 fincan gliserin(eczanelerden bulunabilir)

Uygulama
Malzemeleri küçük bir kapta iyice karışana kadar karıştırın. Temiz plastik bir kaba alın. Sunger yada pamuklu bir beze döküp bununla yüzünüzü hafifçe ovun ve .ılık suyla durulayın.
-----------------------------------------------------------
Salatalık - Bal Tonik
1/2 findan için

Malzeme
1 orta boy salatalık(soyulup doğranmış)

2 Kaşık bal

Uygulama
Salatalığı mikserde püre haline getirip bir kevgire koyun kevgirin altınada cam bir kap yerleştirin. 15 dakika kadar süzülmeye bırakın.
Salatalığın suyu iyice süzüldüğünde minik bir kavanoza alıp içine balı ilave edin.
Kullanmak için şişeyi iyice çalkalayın ve pamuklu bir bezi bu tonikle ıslatın ,sabah ,akşam yüz, boyun ve göğüs bölgesini silin. 3-4 dakika kurumasını bekleyin. Kalan toniği papaklı kabında 1 hafta kadar tutabilirsiniz. Bir haftalık kullanımdan sonra yeniden tonik yapmalısınız.
-----------------------------------------------------------
Bal - Elma Yüz Toniği
İçindekiler
1 kaşık bal
1 elma( soyulup göbeği çıkarılmış)
Uygulama:
Bal ve elmayı mixerden geçirip püre haline getirin. Yüze sürüp 15 dakika bekletin. soğuk suyla durulayın.
Salatalık Bal Göz Besleyicisi
4 kullanımlık
Malzeme
1 Kaşık. aloe vera jel
2 Kaşık salatalık(soyulmuş,çekirdekleri ayrılmış)
1/2 Kaşık bal
1/2 Kaşık papatya çayı

Uygulama
Papatyaya kaynar su ilave edin. Soğumaya bırakın. Salatalığı ,bal ve aleo verayı mikserden geçirin . (mikseri en düşük hızda çalıştırın). papatya çayını ilave edin ,Yumuşak bir karışım olana kadar karıştırın. Yüzük parmağınızla göz altlarına hafifçe sürün.
Cam bir kaba koyarak üzerini naylonla kapatın. Buzdolabında bir hafta kadar ömrü vardır. Bir hafta boyunca kullanabilirsiniz. Yararları: Göz kapağındaki şişlikleri giderir göz çevresine taze bir görünüm kazandırır.
-----------------------------------------------------------

Saç İçin Bakım Maskesi
Malzemeler

1/2 fincan bal
1/4 fincan zeytinyağı

Uygulama
Bal ve zeytinyağını karıştırın. Tüm saça sürün. Başınıza naylon bone geçirip 30 dakika bekleyin. Daha sonra şampuanlayıp durulayın.

(kaynak: honey.com)
Kırışıklıklara Karşı Maske
Civan perçemi çiçeği, saf suda 10 dakika kaynatılıp sıkılarak süzülür. Bir fincan su soğutulur. Elde edilen posa ezildikten sonra, yarım fincan limon suyu, bir çorba kaşığı zeytinyağı, bir tatlı kaşığı bal ve çırpılmış yumurta sarısı ile karıştırılıp bu karışıma. soğuk civan perçemi suyu katılır. Maske kıvamına gelinceye kadar yulaf unu eklenir. Bu maske yüzdeki çöküntü ve kırışıklıkların giderilmesi için uygulanır., bir hafta boyunca uygulanmalıdır. Yüzde bir saat kalmalıdır.Bal Banyosu
Kuru ciltler için ideal
Plastik su şişesinde bir litre süt, bir fincan tuz ve yarım fincan balı çalkalayıp karıştırın. Bu köpükle vücudunuzu ovun, sonra durulayın. Süt banyosu; derinlemesine temizler, epidermisin hassasiyetine zarar vermediği için cildi kurutmaz. Tuz; ölü derinin atılmasına yardımcı olur. Bal; canlandırıcı etkisiyle haftada bir kez kullanıldığında cildinize ferahlık verir.
Avokado -Bal maskesi, kuru cilt için Olgun bir avokado meyvesi kabuksuz olarak çatalla ezilir ve yarım tatlı kaşığı bal, bir tatlı kaşığı elma sirkesi ile iyice karıştırılır. Bir yumurta sarısı çatalla iyice çırpıldıktan sonra eklenerek karıştırılır ve bu arada da 3 yemek kaşığı dolusu zeytinyağı, karıştırılma sırasında azar azar eklenir. Yüze, boyuna ve dekolteye bolca uygulanır ve 20-30 dakika etkilemeye bırakılır.
Cildi tazelemek için Bal, limon suyu ve 1 tatlı kaşığı zeytinyağı iyice karıştırılır. Cilde sürülüp 20 dakika bekletilir ve yıkanır.
Bal maskesi
Bal yüze ve boyuna sürülüp 20-25 dakika süreyle uygulanır. Yüz ılık sütle yıkanır ve soğuk suyla güzelce durulanır
Ballı Yumurta Maskesi
1 çay kaşığı nemlendirici krem
1 yumurta
1 yemek kaşığı badem yağı
1 yemek kaşığı bal
Hazırlanışı: Yumurtanın beyazı ve sarısını ayırın. Yumurtanın sarısına damlalar halinde badem yağını ekleyerek karıştırın. Ardından yavaşça nemlendirici kremi ve balı katın. Yumurta beyazını da ayrı bir kapta hafifçe çırpın ve yumurta sarısını karşıma katıp tümünü sürülübilecek kıvama gelene kadar karıştırın.
Kullanımı: Karışımı, genişçe bir fırça veya pamukla yüz ve boyun bölgesine yayın ve en az yarım saat etkisini göstermesini bekleyin. Ardından ılık suyla yıkayın.
Eller için
Ellerinizin yumaşacık olmasını istiyorsanız;iki çay kaşığı bal ve yarımlimon suyunu karıştırarak ellerinize sürün.
Bal Banyosu
Kuru ciltler için ideal
Plastik su şişesinde bir litre süt, bir fincan tuz ve yarım fincan balı çalkalayıp karıştırın. Bu köpükle vücudunuzu ovun, sonra durulayın. Süt banyosu; derinlemesine temizler, epidermisin hassasiyetine zarar vermediği için cildi kurutmaz. Tuz; ölü derinin atılmasına yardımcı olur. Bal; canlandırıcı etkisiyle haftada bir kez kullanıldığında cildinize ferahlık verir.

BALI SAKLAMA
Oda sıcaklığında kapalı bir kapta kuru ortamda saklanmalıdır.

SATIN ALIRKEN
Alacağınız balın katıksız ve doğal olduğundan emin olabilmeniz için güvenilir bir yerden alınması gereklidir. Eğer aldığımız baldan emin değilsek analiz ettirebiliriz. Analiz için yakında bir laboratuvar yoksa bir bilenden yardım isteyebilirsiniz..


POLEN TEKRAR ÖZETLE:

Balı değerli kılan bir özellikte içeriğindeki pollen oranıdır. Günümüzde pollen tuzaklarıyla arının çiçekten getirdiği pollen kovana girmeden alınmaktadır. Pollen oranı yüksek bal vitamin ve minerallerce çok daha zengindir. ve daha değerlidir.
4. Polenin Faydaları
Genel sağlığın korunması ve vücut direncinin artırılması yanında dengeli beslenme amacıyla da tüketilen polen aşağıdaki hallerde de fayda sağlamaktadır. Ancak nadiren de görülse polen bazı kişilerde alerjik reaksiyona neden olabilir. Bu durumda polenin kullanılmaması gerekir. Polen;

* Zihinsel ve bedensel yorgunluklarının giderilmesinde,
* Çocukların sağlıklı gelişmesi ve beslenmesinde,
* Düşünme, araştırma ve çalışma gücünün artırılmasında,
* Sporcuların ve yarış hayvanlarının performanslarının artırılmasında,
* Kansızlığın giderilmesinde,
* Karaciğer, prostat ve kanser hastalıklarında faydalıdır
(Tarım Bakanlığı Kaynaklarından.)