Sayfa 3 Toplam 16 Sayfadan BirinciBirinci 1234513 ... SonuncuSonuncu
21 den 30´e kadar. Toplam 155 Sayfa bulundu

Konu: Bulmaca Severlere Torpil ( bulmaca sözlüğü)

 1. #21

  Standart

  Benzenden türeyen ve boya sanayiinde kullanılan zehirli bir madde:ANİLİN
  Benzer seslerin bir mısrada veya bir cümlede kulağa hoş gelecek bir ahenkte tekrarlanması:ALİTERASYON
  Benzerleri arasında güç ve önem bakımından başta gelen:BAŞAT
  Benzeşim, örnekseme:ANALOJİ
  Benzeştirme:ASİMİLE
  Benzeti:TEŞBİH
  Benzin ya da gazla çalışan büyük parça :-):-):-):-)lleri lehimlemede kullanılan aygıt:PÜRMÜS
  Berber:PERUKAR
  Bere, çürük:EZİK
  Bereketli:ARTAĞAN
  Bergama ilçesinde Allianoi antik kentini sular altında bırakacak olan baraj:YORTANLI
  Bergama’nın eski adı:PERGAMON
  Bering Denizi ile Büyük Okyanus arasında yer alan adalar grubu:ALEUT
  Berrak, duru:NAB
  Beş ayrı türden eserin işlenmesi:HAMSE
  Beş heceli üç dizeden oluşan Japon şiir türü:HAİKU
  Beş mısralık bendlerden oluşan divan edebiyatı nazım şekli:MUHAMMES
  Beş parmak dedikleri otun tohumu:FAKAD
  Beş yaşından büyük veya damızlık dışı bırakılmış dişi koyun:MARYA
  Beş yüz kuruşluk para birimi:KESE
  Besbelli, apaçık:BEDİHİ
  Beşiğe konulan yatak:BELEK
  Beşik:GAHVARE
  Besinini bağımsız olarak sağlayan bitki, kendi belsek:OTOTROF
  Besinlere katılan ve onların kararlı emülsüyon haline gelmesini sağlayan katkı maddesi:EMİLGATÖR
  Besleyici ve lezzetli bir mantar türü:AK
  Beşli:KENTET
  Beşparmak da denilen ve üzerine dikili çizgiler bulunan pamuklu bir kumaş:ELİFİ
  Betona delik açmakta kullanılan sivri uçlu, çelikten yapılmış bir alet:MURÇ
  Betondan, dört köşe döşeme taşı:KARO
  Bey, emir:MİR
  Beyaz iş işlemekte kullanılan beyaz ve parlak iplikİRESATEN-PAMUKAKI
  Beyaz koyun yönünden örülen bel bağı:KUŞAK
  Beyaz koyun:EŞKEL
  Beyaz leke:GURR
  Beyaz mermerde bulunan sert kısım:EMERİL
  Beyaz porselen kaplama:JAKET
  Beyaz Rusya’nın başkenti:MİNSK
  Beyaz söğüt:FASAFIS
  Beyaz taş:ABLA
  Beyaz yada mor çiçekler açan, meyveleri dikenli bir bitki:TATULA
  Beyaz, sarı renkte soğanlı bir süs bitkisi:NERGİS
  Beyaz, yeşil, mavimsi gri renkte, billurlaşmış bir tür kalsiyum karbonat:ARAGONİT
  Beyin dalgalarının ölçülmesi yöntemi:EEG
  Beyin elektrosu:EEG
  Beyin iltihabı:ANSEFALİT
  Beyin Leyzonundan ötürü ortaya çıkan istemsiz, amaçsız, yönsüz hareketler:ATETOZ
  Beyin, karaciğer gibi organların parçaları bölümleri:LOP
  Beynin alt yüzünde bulunan, bir çok fizyolojik olayda önemli rol oynayan bez:HİPOFİZ
  Beynin elektriksel faaliyetlerinin incelenmesi yöntemi:EEG
  Beynin sinir hücrelerinin beslenmesi ve bakımında rol oynayan temel destek hücreleri:GLİYA
  Beynin sinir hücrelerinin beslenmesi ve bakımında rol oynayan temel destek hücreleri:GLİYA
  Beynin üzerini örten ince zar:ARAKNOİD
  Beyoğlu'nun eski adı:PERA
  Beyşehir gölünde bir ada:MADA
  Bez dokuma tezgahı:ALAT
  Bez dokuyan veya satan kimse:BEZZAZ
  Bez parçalarından dokunan basit kilim,yaygı:PALA
  Bez parçası:KIRPA
  Bez tezgahlarında ipliği ayarlayan tarak:NİRE-GÜCÜ
  Bez torba:CAĞ
  Bez, beze:GUDDE
  Bezden biçilmiş elbise:KESİ
  Bezekçilikte kullanılan, çok parlak, yeşil ve pembe dalgalı bir çeşit sedefe verilen ad:ARUSEK
  Bezeme, süsleme:TEZYİN
  Bezik oyununda, As'lara ve Onlu'lalara verien ad:BRİSK
  Bezikte bir deyim:RUBİKON
  Bezikten türetilmiş bir iskambil oyunu:PİNOKL
  Bi şeyi oluşturan temel çatı:İSKELET
  Biber, patlıcan, dometes gibi sebsezelerin fidelerine verilen adADIR
  Biber:OSTOT
  Biberiye, dişbudak:HASALBAN
  Bıçak bilemeye yarayan çelikten, çubuk biçiminde araç:MASAT
  Bıçak türünde kesicilerin keskin yüzü:YALIM
  Bıçak ve kılıç kını:CEFN-KIMCAR
  Bıçak, kılıç gibi kesici aletlerin kabzanın içinde kalan bölümü:PIRAZVANA
  Biçilmiş otlardan yapılan ot destesi:LAS
  Biçilmiş tarlada kalan tahıl kökleri, anız:FİREZ
  Biçim bozmaEFORMASYON
  Biçimbirim:MORFEM
  Biçimsiz:AMORF
  Bıçkın Rum delikanlısı:PALİKARYA
  Biçme:MENŞUR
  Bie nesnenin uzayda kapladığı yer:UZAM
  Bıkma, usanma:GINA
  Bildik, tanıdık:AŞİNA
  Bıldırcın sökünü:CURNATA
  Bildiri:MANİFESTO
  Bile bile inkar etme:CAHT
  Bileği:MASAT
  Bileğitaşı:KAYRAK-EPSAN
  Bilek:FASAL
  Bilen, bilici:ALİM
  Bilenmiş kesici bir aracın yüzünde kalan ve bileyi taşıyla giderilen :-):-):-):-)l çapağı, kıl ağı:ZAĞ
  Bileşik:MÜREKKEP
  Bileşikbilimci:MİNERALOG
  Bileşikgiller familyasından; yol kenarında, çayır ve hendeklerde yetişen bir çeşit bitki:ASLANDİŞİ
  Bileşikgillerden çiçekleri güzel, sarı renkli bir bitki:AYNISEFA
  Bileşikgillerden şekeri çok bir tür yer elması:BADAT
  Bileşikgillerden, kökleri sebze olarak kullanılan otsu bir bitki:TEKESAKALI

 2. #22

  Standart

  Bileşikgillerden, yapraklarında ve öteki bölümlerinde çok acı, ıtırlı bir madde bulunan, hekimlikte kullanılan bir bitki:PELİN
  Bileşim, bileştirme:TERKİP
  Bileşimi alüminyum oksit olan cam parlaklığında, saydam ve türlü renklerde, elmastan sonra en sert mineral:KORİNDON
  Bileşiminde birçok asit fonksiyonu bulunan madde:POLİASİT
  Bileşiminde demir, azot, oksijen, hidrojen, kömür ve kükürt bulunan alyuvarların en önemli maddesi:HEMOGLOBİN
  Bileşiminde feldispat bulunan kumtaşı türünden bir tortul kayaç:ARKOZ
  Bileşiminde normal oksitlerden daha çok oksijen bulunan oksitlerin genel adı:PEROKSİT
  Bileşimine girdiği sözcüğe ''karşıt'' anlamı veren yabancı bir önek:ANTİ
  Bileşme değeri 2 olan karbonmonoksite verilen ad:KARBONİL
  BİLG.Veri tabanı hazırlamakta kullanılan bir programlama dili:ABAB
  Bilgi felsefesinde; bilinçli varlık, insanUJE
  Bilgi ve düşüncesi alınmak üzere kendisine danışılan kimse, bilgiliANİŞMENT
  Bilgi yazar:PRİNTER
  Bilgi, ilim, irfanANİŞ-TİLİ
  BilgicilikOFİZM
  Bilgiçlik taslayan:UKALA
  Bilgileri gösteren simgeler dizesi:KOD
  Bilgili, haberli, uyanık:AGAH
  Bilginin saklanması ve üretilmesini konu alan akademik ve mesleki disiplini:BİLİŞİM
  Bilginin sezgiyle elde edilebilceğini öne süren görüş:ENTÜİSYONİZM
  Bilginler, yazarlar, sanatçılar kurulu:AKADEMİ
  Bilgisayar ekranında herşey normal gibi görülmesine karşın, yapılmakta olan çalışmanın program ya da sistemce kilitlenmesi:HANG
  Bilgisayar klavyelerinin sağ tarafında bulunan iki fonksiyonlu tuş grubuna verilen ad:KEYPAD
  Bilgisayar kullanımında çözüme erişmek için işlenebilir duruma getirilmiş bilgi ortamı:VERİTABANI
  Bilgisayarda bir depolama ortamı olarak yararlanılan, belli sığası olan, plastik manyetik araçlara verilen adİSKET
  Bilgisayarda dizilmiş yazıları milimetrik kartona uygun biçimde yerleştirilmesi:PİKAJ
  Bilgisayarda erişilebilir bellek:RAM
  Bilgisayardan aldığı verilere göre plan, proje gibi taslak çizimlerin çizdirildiği özel yazıcı birimi:PLOTTER
  Bilgisayarlarda kullanılan, bir ses ve görüntü sıkıştırma standartı:MPEG
  Bilgisayarlarda, birden fazla bellek birimleri arasında iletişimi sağlayan ve hattı dağıtım sistemi:BUS
  Bilgisayarlarda, birden fazla bellek birimleri arasında iletişimleri sağlayan veri hattı dağıtım düzeni:BUS
  Bilim doktorlarının ve kardinallerin giydikleri dört köşe külah ve başlık:BARATA
  Bilimin topluluk içinde yürütüldüğünü savunan, ABD'li filozof:KUHN
  Bilimsel:İLMİ
  Bilinç etkinliğinin belli bir nesne üzerinde yoğunlaşmasıİKKAT
  Bilinç, şuur:ES
  Bilincin geçici olarak yitirilmesi:ABSANS
  Bilinemezci:LAEDRİ
  Bilinemezcilik:AGNOSTİZM-LAEDRİYE
  Bilinen, adı geçen:MAHUT
  Bilinmezci:AGNOSTİK
  Bilirkişi:EHLİVUKU-EHLİHİBREF
  Billur kütlelerde serpme durumunda bulunan, beyazımtırak bir tür feldispat:OLİGOKLAZ
  Billur taşı:MAVİYE
  Billur:KRİSTAL-KALSİT
  Billurlaşmış arı karbon:ELMAS
  Billurlaşmış doğal kalsiyum karbonat:KALSİT
  Billursu:KRİSTALOİT
  Bilmece:MUAMMA
  Bilmesinlercilik:OBSKURANTİZM
  Bilyeli tekerlekler ve küçük bir sandıktan oluşan basit taşıma aracı:TORNET
  Bilyeli yatak:RULMAN
  Bin metrekarelik bir alan ölçüsü birimiÖNÜM
  Bin mısradan meydana gelen manzum eserler:ELFİYE
  Bina eteği, etek duvarı veya subasman:ÜSTEMEL
  Bina içini gösteren resimler:ENTERİYÖR
  Binada genel elektrik sigortası:KOFRA
  Binalarda kapı önünde, merdiven başlarında veya ortasında olan boşlukAHANLIK
  Binalarda kısa mesafeli iletişimler için kullanılan hoparlörlü telefonİYAFON
  Binaların önlerinde üstü örtülü önü açık yer:REVAK
  Binanın bir bölümünü tutmaya yarayan köşe kubbesi:TROMP
  Binek hayvanı:MATİYE
  Binek ve yük hayvanıABBE
  Bingöl'de bir akarsu:MURAT
  Bingözotu:MAHMUDE
  Binicilik gösterilerinin tümü:MANEJ
  Binmek için kullanılan deve:RUHUL
  Bir açı birimi sembolü:GRAD
  Bir adın ya da sözcüğün baş harfi:İNİSİYAL
  Bir ağızlık, kendi üzerine dolanmış koni biçiminde uzun bir boru ve ağzı genişçe açılan bir kulaklıktan oluşan üflemeli bakır çalgı:KORNO
  Bir akarsu ölçü birimi:MASURA
  Bir akarsu yatağının az eğimli vadi tabanlarında ve ova düzlüklerinde çizdiği “S” harfine benzer kıvrım:MENDERES
  Bir akarsu yatağının en derin yerlerine birleştiren çizgiye verilen ad:TALVEG
  Bir akarsu yatağının en derin yerlerini birleştiren çizgi:TALVEG
  Bir akımın doğrultusunu değiştirme işinde kullanılan aygıt, saptırıcıEFLEKTÖR
  Bir akortla oluşturulan seslerin birbiri arkasından çalınması:ARPEJ
  Bir alay çeşidi:ÜÇAYAK
  Bir aletin çapları birbirinden farklı olan parçalarından birini ötekine geçirebilmek için yararlanılan bağlayıcı:ADAPTÖR
  Bir anason türü:PİMPİNEL
  Bir Anayasa yapmak ya da bir anasayı değiştirmek üzere olağan üstü toplanan meclKONVANSİYON
  Bir anıt veya heykelin üzerinde oturduğu yüksekçe taban:KAİDE
  Bir arazinin bölünmesi, parsellere ayrılması:İFRAZ
  Bir arazinin çeşitli noktaları arasındaki yükselti farkını ölçmeye yarayan alet, düzeç:NİVO
  Bir araziyi haritasını çıkarmak için üçgenlere bölme işi:NİRENGİ
  Bir ardıç kuşu türü:MAVİKAYA
  Bir ardıç kuşu türü:MAVİKAYA-KOLYELİ
  Bir ar'ın yüzde biri, bir metre kareANTİAR-CA
  Bir arsaya veya yapıya değer biçme:EKSPERTİZ
  Bir aruz vezni:REMEL
  Bir asitle birleşince bir tuz oluşturan madde:BAZ
  Bir at arabası türü:LANDON
  Bir atardamarın bir noktasında oluşan ur biçiminde gevşeme şişkinliği:ANEVRİZMA
  Bir atımlık barut:KESİ
  Bir atom ya da molekülden ötekine bir yada daha çok elektronun geçişi olayı:REDONS-REDOKS
  Bir av köpeği cinsi:ZAĞAR-SETER-TERİYE
  Bir av kuşu:ÜVEYİK
  Bir avuç dolusu:APAZ
  Bir ayakkabıya ağaç veya :-):-):-):-)l çivi çakmak için delik açmaya yarayan ayakkabıcı aleti:KAÇABURUK
  Bir aygıtın ya da aracın hareketli parçası:ŞARYO
  Bir bakteri türüALMONELLA-BASİL

 3. #23

  Standart

  Bir baleyi oluşturan adım, figür ve anlatımların bütünü:KAREOGRAFİ
  Bir baş rahip yada bir baş rahibe tarafından yönetilen manastır:ABEYİ
  Bir başlık türü:BÖRK
  Bir batarya topun birden ateş etmesiAPARTA
  Bir batında doğanlar:İKİZ
  Bir beton kalıbında, kanat tahtalarını bağlayan ahşap parça:KLAPE
  Bir beyitte birinci mısranın ilk parçası ile nesirde cümlenin ilk parçasıADR
  Bir bezik oyunu terimi:VİDO
  Bir bilgiyi gösteren simgeler dizisi:KOT
  Bir bilgiyi ya da düşünceyi herkezin anlayabileceği düzeye indirgeme:VÜLGARİZE
  Bir binanın göğe bakan yüzüAM
  Bir binanın yöre imar dairesinin öngördüğü azami yüksekliği:GABARİ
  Bir birimde çalışan görevlilerin düzenli bir biçimde yer değiştirmeleri:ROTASYON
  Bir birliğin, ortaklığın ya da alacaklılar grubunun haklarını korumakla görevli kimseENDİK
  Bir bitki yada hayvanın genel görünüşü:HABİTUS
  Bir bitkinin, ana bitkiden uzaklara sürüklenerek yayılmasıİYASPOR
  Bir böbrek üstü hormonu:KORTİZON
  Bir böksörün aldığı sert bir vuruş veya seri vuruşlar sonucu, ayakta olsa bile kendini savunamamasıOWN
  Bir bölgede yetişen bitkilerin hepsi, bitki örtüsü:FLORA
  Bir bölgede yetişen hayvanların tümü:FAUNA
  Bir borca karşılık hesabı daha sonra görülmek üzere yapılan kısmi ödeme:AKONT
  Bir borunun ağzına biçim vermek, genişletmek veya pürüzlerini almakta kullanılan aygıt:RAMBA
  Bir botun baştarafında oturabilecek ve ayakta durulabilecek platform:BAŞÜSTÜ
  Bir buçuk dirhem değerinde eski bir ağırlık ölçüsü birimi:MİSKAL
  Bir buçuk dirhem değerinde eski bir ağırlık ölçüsü birimi:MİSKAL
  Bir buharlı lokomotifin arkasına yerleştirilen ve lokomotifin beslenmesi için gerekli yakıt ve suyu taşıyan araç:TENDER
  Bir buluşun ve kullanım hakkının kime ait olduğunu gösteren belge:BERAT
  Bir bütünü parçalarına ayırarak detaylı inceleme:ANALİZ
  Bir büyük daire veya konakta adi işlerde ve bilhassa mutfak ve sofra ile ilgili bayağı işlerde kullanılan hizmetçi:AYVAZ
  Bir büyük yetke sahibini perde arkasından yöneten kimse:KAMARİLLA
  Bir çakıl taşı türü:BREŞ
  Bir çalışmaya yardım sağlamak için,genellikle açık havada yapılan eğlentili toplantı:KERMES
  Bir canlıdaki genlerin tümü:GENOM
  Bir çarpışmada taşıtın zarar görmesini önlemek için ön ve arkasına konan parça, tampon:ÖNLEÇ
  Bir çemberin içinde kalan düzlem parçasıAİRE
  Bir çeşit atkı:URMAL
  Bir çeşit börülce:MAŞ
  Bir çeşit büyük rende:KARGIN
  Bir çeşit büyük ve zehirli örümcek:KUNDA
  Bir çeşit döşemelik kumaşAMASKO
  Bir çeşit el matkabıRİL
  Bir çeşit erkek şalvarı:ÇAKŞIR
  Bir çeşit hamur yemeği:PİRUHİ
  Bir çeşit ince ipekli kumaş:PAPAZİ
  Bir çeşit ince,çoğu kez çiçekli pamuklu kumaş:MARKİZET
  Bir çeşit ipek kumaş:KEMHA-GRON
  Bir çeşit ipekli kumaş:GRON
  Bir çeşit iskambil oyunu:KONKEN-KONSOLİT-BASMA-BLUM
  Bir çeşit İtalyan peyniri:PARMİCAN
  Bir çeşit İtalyan peyniri:ROMANO
  Bir çeşit kalın pamuklu bez:REVENDÜK
  Bir çeşit kama:CEMBİYE
  Bir çeşit karides:TEKE
  Bir çeşit kekik:ZAHTER
  Bir çeşit küçük atmacaCURA
  Bir çeşit küçük muşmula:EZGİL
  Bir çeşit lahana:ALABAŞ
  Bir çeşit mimoza:AMBERAĞACI
  Bir çeşit ökçesiz ayakkabı:KALAVRA
  Bir çeşit orkide:ADA
  Bir çeşit pamuk ipliği:FİLDEKOZ
  Bir çeşit pamuklu kumaş, patiska:HASSE-HASA
  Bir çeşit pasta:EKLER
  Bir çeşit pelte:PALUZE
  Bir çeşit polyester kumaş türü:POLAR
  Bir çeşit portakal:NAVEL
  Bir çeşit şapka:KAPELA
  Bir çeşit sertçe, ince yünlü kumaşOF
  Bir çeşit süs taşı:GRENA
  Bir çeşit susamsız, kalınca, yağlı simit:AÇMA
  Bir çeşit tabanca:KUBUR
  Bir çeşit tafta:LUİZİN
  Bir çeşit telli bürümcük:ŞİP
  Bir çeşit testere:MUŞER
  Bir çeşit top mermisi:HUMBARA
  Bir çeşit tuzsuz İtlayan krem peyniri:RİCOTTA
  Bir çeşit üzümUNGUR
  Bir çeşit uzun konçlu çizmeOKMAN
  Bir çeşit uzun rende:KUSTERE
  Bir çeşit Venedik altın akçesine verilen adUKA
  Bir çeşit yanardağ kütlesi:BAZALT
  Bir çeşit yollu kumaş:BEŞME
  Bir çeşit yumurtalı ve hafif hamur tatlısı:MAFİŞ
  Bir çeşit yumuşak sazdan örülmüş hasır:KİP
  Bir cetvel türü:TE
  Bir çevredeki canlı ve cansızların tümü:EKOSİSTEM
  Bir çiçek:PAŞAÇADIRI
  Bir çift at tarafından çekilen, üstü kapalı, yaylı ve dört tekerlekli binek arabası:KARUÇA
  Bir çifte kürekle kullanılan patalyaİNGİ
  Bir çıkarımda varılan sonuç:ARDIL
  Bir cins av köpeği:BRAK-ZAĞAR
  Bir cins bamya:OKRA
  Bir cins baykuş:YAPALAK
  Bir cins bıçak veya kama:CEMDER
  Bir cins ceviz:MUSKAT
  Bir cins doğan:ZAĞANOS-BALABAN-TARLAN
  Bir cins elma:APİ
  Bir cins erik:AYNABAKAR-ÜVEN
  Bir cins güvercin:PAL
  Bir cins ince ve sık dokunmuş patiska:NANSU

 4. #24

  Standart

  Bir cins ipek kumaş:KEMHA
  Bir cins iri yengeç:PAVURYA
  Bir cins kaz:AKBAŞ
  Bir cins kertenkele:AGAMA
  Bir cins kokulu sandal ağacı, yalancı ödağacı:KALEMBEK
  Bir cins kokulu sandal ağacı:KALEMBEK
  Bir cins koyunALABA
  Bir cins mısır:KALEMBEK
  Bir cins pamuklu kumaş:KALİKO
  Bir cins papağan:LORİ
  Bir cins parlak kumaş:KARAMANDOLA
  Bir cins reçine:LAKA
  Bir cins sedir ağacı:AŞUR
  Bir cins sülün:TURAÇ
  Bir cins taze fasulye:ANAPA
  Bir cins tüylü av köpeği:BARAK
  Bir cins üzüm:EMİR
  Bir cins yaban ördeği:KAZALA
  Bir cins, küçük taneli muşmula:EZGİL
  Bir cismin bir yanını kaldıraçla yükseltme işi:BASARNA
  Bir cismin düşey kesiti:YANAY
  Bir cismin hareketinin ölçülmesinde temel alınan nicelik:MOMENTUM
  Bir cismin leke biçimindeki görünümüİLUET
  Bir çocuk oyunu:KUKA
  Bir çok Avrupa ordusunda mızraklı süvarilere verilen ad:UHLAN
  Bir çok bedensel özelliğiyle file benzeyen, tavşan iriliğinde memeli bir hayvanAMAN
  Bir çok bitkiyle özel bir koku verilmiş, tatlı, bir tür şarap:VERMUT
  Bir çok Ermeni baş patrik ve patriğin adı:NERSES
  Bir çok kişinin yaptığı işlerde gayret vermek için kullanılan ünlem:YİSA
  Bir çok organik maddeyi eritmekte kullanılan uçucu, kolayca alev alır, eter kokusunda bir sıvı:ASETON
  Bir cümlede, alışılagelmiş kelime sırasının tersine çevrilmesi:ANASTROF
  Bir cümledeki anlamı, ardından gelen cümleyle tamamlamak:İKMAL
  Bir çuval türü:TELİS
  Bir dağ sırasının yamaçlarından her biri:AKLAN
  Bir dairede yarıçap uzunluğundaki yay parçasını gören merkez açıya eşit açı ölçme birimi:RADYAN
  Bir dalda dördü beşi bir arada bulunan meyve kümesi:ÇATANAK-ÇOTANAK
  Bir dalganın genlik, evre ve sıklığının bir yasaya göre zaman içinde farklılaşması:MODÜLASYON
  Bir davanın mahkemece nasıl bir hükme bağlandığını gösteren resmi belge:İLAM
  Bir davranışın daha iyi kavranmasını sağlamak için simgelerle göz önünde canlandırıp dile getirme:ALEGORİ
  Bir defadaEFATEN
  Bir değiştokuşta üste verilen şey:ABRA
  Bir delik ağzını genişletmek için kullanılan hızlı döner burgu:FREZE
  Bir demirci aleti:PENSE
  Bir deniz canavarı türü:LAHAMA
  Bir devletin bir başka devlet üzerinde kurduğu baskı:HEGEMONYA
  Bir devletin silahlı kuvvetlerinin durumu ya da gücü:KUVVE
  Bir devletin topraklarıyla çevrilmiş başka bir devlet arazisi:ANKLAV
  Bir devletin yada bir şirketin yönetimini birlikte yürüten üç kişilik topluluk:TROYKA
  Bir devredeki akımı kesmekte veya yeniden vermekte kullanılan araç:MANİPLE
  Bir dilde yeni sözcükler kullanma:NEOLOJİ
  Bir dileği yerine getirme:İSAF
  Bir dilin eski şekillerini kullanma:ARKAİZM
  Bir dilin eskimiş sözcüklerini ya da cümle kuruluşlarını kullanarak edebi eser yaratma:ARKAİZİM
  Bir dilin söz varlığı:VOKABÜLER
  Bir dizi :-):-):-):-)l yada bambu dilden oluşan Afrika’ya özgü bir çalgı: MBİRA
  Bir doğan türü:ELANOR
  Bir doğan türü:ELANOR
  Bir doğru elektrik akımının sahip olması gereken en düşük şiddet değeri:REOBAZ
  Bir doku örneğinin parçalanmış hali:ÖZÜT
  Bir dokunun sertleşmesiKLEROZ
  Bir düğmeyi yada kopçayı tutmaya yarayan halkacık:BRİT
  Bir düşüncenin az sözle anlatılması:İHTİSAR
  Bir düşünceyi çok az sözcükle özlü bir şekilde anlatmadır:İCAZ
  Bir duvar yüzündeki taşların, çeşitli şekillerde (pürüzlü ve çıkıntılı) olarak bırakılması:BOSAJ
  Bir duvarda bırakılan kemerleme, kapı, pencere vb. gibi açıklık:AÇIT
  Bir duvarda çevresi silmeli, mermer taklidi veya sıvalı bölüm:AYNADUVAR
  Bir duvardaki taş yada tuğla sırası:REDE
  Bir duvarın başını ya da iki duvarın köşesini oluşturan gömme ayak:ANTA
  Bir duyguyu, düşünceyi ya da başka bir şey yardımı ile sembolize edip gösterme sanatı:ALEGORİ
  Bir düzlem şeklin aynı yöndeki paralel bütün kirişlerini eşit parçalara bölen çizgi:ORTAY
  Bir düzlemin odak denilen durağan iki noktaya uzaklıkları değişmeyen noktaların geometrik yeri olan eğri:HİPERBOL
  Bir edebî eserin biçimini konusundan koparıp, o konunun yerine başka ve aykırı bir konu yerleştirerek gülünç bir uyumsuzluğu ortaya çıkarmak:PARADİ
  Bir eğik düzlem boyunca arabaların taşınmasını sağlayan küçük vagon:ŞARYO
  Bir eğriden alınan parça:YAY
  Bir ekin hastalığı:RASTIK
  Bir elçinin bir ülkeye atanmasından önce o ülkeden istenen uygun görme yazısı:AGREMAN
  Bir elektrik akımı ile oluşan kimyasal bozunma işlemine verilen ad:ELEKTROLİZ
  Bir elektrik akımını alıp başka bir kuvvete çeviren cihaz:RESEPTÖR
  Bir elektrik akımının bir sinir ya da kasla uyarım oluşturabilmesi için gereken kısa süre:KRONAKSİ
  Bir elektrik devresindeki akımı,başka bir devreden geçen akımdaki değişiklikler aracılığıyla denetleyen aygıt:RÖLE
  Bir elektrik üretecinin kutuplarını birbirinden ayırt etmeyi sağlayan nitelik:POLARİTE
  Bir elektron tüpünde temel işlevi ikincil yayım üretmek olan elektrotİNOT
  Bir elma türü:APİ
  Bir erik türü:AYNABAKAR
  Bir eser üzerindeki hak:TELİF
  Bir eserde asıl olarak ele alınan olaylardan önce, geçmiş bir takım başka olguları anlatan ilk bölüm, öndeyiş:PROLOG
  Bir eserde sık sık tekrarlanan süsleyici öğe:MOTİF
  Bir evde taş döşeli avlu:PATYO
  Bir evde uzun zaman çalışmış yaşlı kadınlara verilen san:BACI
  Bir evin kapı, pencere, tavan, döşeme gibi bölümleriONAM
  Bir evin yabancıların girmesine izin verilmeyen bölümü:MAKSURE
  Bir fal türü:CİFİR
  Bir fındık çeşidi:FOŞA
  Bir gazelde her beytin iki mısrasının arasına iki veya üç mısra ekleyerek manzume meydana getirmek:TAŞTİR
  Bir genin iki veya daha fazla alternatif formlarından birisi:ALELGEN
  Bir genin iki veya daha fazla alternatig formlarından birisi:ALELGEN
  Bir genin kromozom üzerinde bulunduğu bölgeye verilen ad:LOKUS
  Bir gerçekliğin ortak terimlerle anlaşılmasını sağlayan, sorgulanamayan, birbirine bağımlı ve güçlük birer karşıtlık kuran öğeler bütünü:PARADİGMA
  Bir geyik türü:ÇOPUR
  Bir giyeceğin göğüsle omuz arasında kalan bölümüne eklenen parça:ROBA

 5. #25

  Standart

  Bir giysinin göğüs kısmına konulan süsleme:JABO
  Bir giysinin iki yanını bitiştirmeye yarayan ve :-):-):-):-)l bir halkayla bir çengelden oluşan tutturmalık:KOPÇA
  Bir görevin yerine getirilmesinde iş ortaklığıİNERJİ
  Bir görüşe, bir inanışa körü körüne bağlanan kimseOFTA
  Bir gösteri sırasında perde arasındaki dinlenme zamanı:ANTRAKT
  Bir güreş türü:KARAKUCAK-DALMA
  Bir halat ve iki makaradan oluşan kaldırma mekanizması:PALANGA
  Bir halk türküsü:MAYA
  Bir hareketi bir mekanizmaya aktaran veya makinelerde hareketin hızını düzgün tutmaya yarayan tekerlek:VOLAN
  Bir hastalığın yapısı konusundaki belirsizlik(tıp):AKRİSİ
  Bir hastanın acısını bir an önce dindirmek amacıyla ve hastanın isteği üzerine doktorlar tarafından öldürülmesi:ÖTANAZİ
  Bir hekimin ustalığı, mahareti:HAZAKAT
  Bir Hıristiyan derneği:CİZVİT
  Bir hükümdara vergi veren halk:RAİYE
  Bir ifadedeki kelimelerin bir veya bir kaçını ya da bazı cümleleri kaldırma suretiyle yapılan söz kısaltması:HAZF
  Bir ilacın yerine, o ilaçla aynı koşullarda ve aynı biçimde verilen etkisiz ve zararsız madde:PLASEBO
  Bir ile üç yaş arasında bulunan burulmuş erkek sığır:TOSUN
  Bir ilin en yüksek maliye görevlisiEFTERDAR
  Bir inanışın heyecanı ile coşup kendisinden geçme hali, vecd:CEZBE
  Bir ipi gerilmiş ya da birbirine bağlanmış yaş yemiş ya da sebze bağı:HEVENK
  Bir ırmağın denize kavuştuğu yerde lığların birikmesiyle oluşan üçgen biçimli ova, delta:ÇATALAĞIZ
  Bir iş için gereken para tutarı:PORTE
  Bir iş için, herhangi bir üst makama yazılan yazı:MÜZEKKERE
  Bir iş karşılığı verilen ücret(esk.):ECR
  Bir iş süresince tutulan hizmetçi:AYAKÇI
  Bir işi hemen yapmayıp bekleterek geri bırakma:ASINTI
  Bir işi istemeyerek, zorla yapma:KERH
  Bir işi para kazanma maksadıyla değil de, zevk için yapan kimse:AMATÖR
  Bir işi yapabilme gücü:ERK
  Bir işi yapma yerine getirme:İFA
  Bir işi yapmak, bir aracı onarmak için kullanılan alet takımı:AVADANLIK
  Bir işi yılmadan sonuna değin götürenİREŞKEN
  Bir ışığın doğal ya da polarılmış olup olmadığını belirlemeye yarayan aygıt:POLARİSKOP
  Bir işin ileride nasıl olacağını sezinleyip ona göre davranma:ÖNGÖRÜ
  Bir işin tamamlanması için tanınan ek süre:ÖNEL
  Bir işin yapılması için harcanan beden ve kafa gücü:EMEK
  Bir iskambil oyunu: FİTİL-OHEL
  Bir işletmenin ani batışı:KRAK
  Bir ismin tersinden okunmasıyla yapılan takma ad:ANANİM
  Bir İspanyol şiir türü:ROMANS
  Bir izleyici topluluğu önünde yapılan gösteriden sonra toplanan para:PARSA
  Bir kabı kaynar suya oturtmak yoluyla içindekini ısıtma ya da eritme yöntemi:BENMARİ
  Bir kabilenin bölünen boylarından her biri:ANAR
  Bir kaç renkli iplikten yapılmış dokuma:ALACA
  Bir kadının fiilen yaşadığı hamilelik sayısı:GRAVİDA
  Bir kağıt oyunu:KANASTA
  Bir kalkanın ortasında bulunan, eli korumaya ve oklardan sakınmaya yarayan, genellikle bombeli bölüm:UMBO
  Bir kap içinde sıvı yağ ve fitilden oluşmuş aydınlatma aracı:KANDİL
  Bir kapı ya da pencere önünü yağmurdan korumak için yapılan saçak:MARKİZ
  Bir karakter üzerinde aynı yada farklı yönde etkili olan iki veya daha fazla genden herbiri:ALEL
  Bir karboksilli asidin bir alkol ya da bir fenole etkimesi sonucu su kaybıyla oluşan bileşik:ESTER
  Bir kasın gerektiği anda yeterince gevşeyememesi:AKALAZYA
  Bir kasın tümünü veya bir parçasını kesme ameliyatı:MİYOTOMİ
  Bir keçi yünü türü:MOHER
  Bir kelimedeki harflerin yerini değiştirerek elde edilen kelime:ANAGRAM
  Bir kelimenin ilk anlamından farklı bir biçimde söylenmesi:GALAT
  Bir kemerin aralıksız devam etmesiyle oluşan örtü biçimi:TONOZ
  Bir kenti ve o kentin güzelliklerini anlatan eserler:ŞEHRENGİZ
  Bir kentin çeşitli bölgeleri arasında ya da bir kentten öbürüne yolcu taşıyan motorlu taşıt:OMNİBÜS
  Bir kilim çeşidi:YANBUL-CİCİM
  Bir kilit dilinin yerleşmesi için açılmış delik:ZIVANA
  Bir kilonun yüzde biriEKAGRAM
  Bir kimse veya bir sorun için halkın olumlu veya olumsuz kanaatinin belirlenmesi amacıyla yapılan oylama:PLEBİSİT
  Bir kimsenin cenazesini kaldırmakta kullanılacak olan para:GOR
  Bir kimsenin davranışlarına temel olan ahlak ilkelerinin tümü:ETİK
  Bir kimsenin egemenliğini tanıma:BİAT
  Bir kimsenin kendi eliyle yaptığı portresi:OTOPORTRE
  Bir kimsenin kimlik bilgilerini gösteren kayıt:KÜNYE
  Bir kimsenin, kendisine iş verilmeye hak kazandıran durumu, yaraşırlık:LİYAKAT-DEĞİM
  Bir kimseye ve topluluğa zorla, ücret vermeden yaptırılan iş:ANGARYA
  Bir kimseye veya bir kurula verilen özel görev:MİSYON
  Bir kimseye, pazarlığında anlaşılmış bir paranın küçük bir bölümünü önceden vermek:KAPARO
  Bir kimseyi başkalarıyla ilişki kurmaktan uzaklaştıran şey:KABUK
  Bir kiriş veya döşemenin ortasından sarkması:BELVERME
  Bir kişi ya da bir konu ile ilgili özel bir görüşle yazılmış incelemeler:MONOGRAFİ
  Bir kişinin gıyabında ileri geri konuşmak:GIYBET
  Bir kitabın her bir bölümü:FASIL
  Bir kitabın kısaltılmış biçimi ve özellikle kısa tarih kitabı:EPİTOME
  Bir kitabın sol taraftaki sayfası:VERSO
  Bir köleyi azat etmek:İTAK
  Bir konu veya çalışma çevresi:ALAN
  Bir konuda özet olarak verilen bilgi ya da açıklama:BRİFİNG
  Bir konuyu açıklamak için hazırlanmış resim veya levhalardan oluşmuş kitap, harita kitabı:ATLAS
  Bir köpek cinsi:KANGAL-FİNO-KANİŞ-COLLİE
  Bir köpek cinsi:KUVASZ-MALİNOİ
  Bir köşeden karşı köşeye doğru katlanmış yada kesilmiş olan:VEREV
  Bir koşuk bestesinde, hece vurgularının müzik vurgu ve yükselişleriyle iyice uyuşmuş olması ve bu yoldaki kuralların tümü:PROSODİ
  Bir koy yada lagünün dar girişi:İNLET
  Bir koyun türüAĞLIÇ-İMROZ
  Bir kromozomun belli bir bölgesinde bulunan iki ya da daha fazla genin ortak adı:ALEL
  Bir kromozomun uzunlamasına iki yarısından her biri:KROMATİT
  Bir kubbenin taşıyıcı kemerleri arasına yerleştirilen kare plandan dairesel plana geçişi sağlayan küresel üçgen:PANDANTİF
  Bir kumarhanede ya da oyun oynanan bir yerde oyunu yöneten kimse:KRUPİYE
  Bir kumaş türü:CANFES-KREP
  Bir kumaş üzerine başka bir kumaş parçası veya dantel dikilerek yapılan işlem:APLİKASYON
  Bir kundak üzerine oturtulan ve zemberekle geçirilen çelik yay:ARBALET
  Bir kurulun, bir topluluğun en önemli üyelerinden her biri:RÜKÜN
  Bir kuruluşun veya bir yatırım konusunun gelir sağlayabilme olanağı, verimlilik:RANTABİLİTE
  Bir kuş türü:BAŞTANKARA-REA
  Bir kuvvetin, uyguladığı kütleyi bir eksen etrafında döndürme eğilimi(fiz.):TORK

 6. #26

  Standart

  Bir kuvvetin, uygulandığı kütleti bir eksen etrafında döndürme eğilimi:TORK
  Bir lamba türü:NEON
  Bir maden cevherini, bir değerli taşı saran değersiz madde:GANG
  Bir madeni paranın yüzünde yer alan ve bir yükselti oluşturan çerçeve:ARSATA
  Bir makam, bir akort ya da bir aralığın oluşma biçimi:MAJÖR
  Bir malı çok fazla karla satma:MURABAHA
  Bir malın değerinin eksilmesi, azalması:GAİZA
  Bir malın fiyatı, sigortası ve navlunu birlikte olmak üzere maliyetiİF
  Bir mantarla bir suyosununun ortak yaşamasıyla ortaya çıkan bitkilerin genel adı:LİKEN
  Bir matematiksel ifadede aldığı değere göre belirli durumlar kümesini saptayan değişken:PARAMETRE
  Bir mekanı örten kemerli yapı:TONOZ
  Bir mekanizmanın kumanda kolu:LEVYE
  Bir meslekte yaşça ve kıdemce ileri olan kimseUAYEN
  Bir :-):-):-):-)li yalın element halinde elde etmekiçin uygulanan ısıl işlem:İZABE
  Bir metnin altına ya da kenarına konuyla ilgili açıklayıcı bilgiler yazmak:HAŞİYE
  Bir metre küp hacminde ve 4 C deki arı suyun ağırlığı:TON
  Bir metreküp odun ölçü birimiTER
  Bir metrenin milyonda biri:MİKRON
  Bir meze türü:TOPİK
  Bir Mezopotamya destanı:ETANA
  Bir milyon vat değerinde elektrik güç birimi:MEGAVAT
  Bir mimari yapıda kubbenin oturduğu ve yapının üslubuna, türüne göre çokgen yada yuvarlak olan kaide:KASNAK
  Bir Moğol boyunun adı:CUCİRAT
  Bir molekülden su kullanarak fosfat grubunu ayıran enzim:FOSFATAZ
  Bir motifin, genelde bes seslerde, sürekli olarak tekrarlanması:OSTİNATO
  Bir motora giden hava yakıt karışımında, yakıt miktarını ayarlamakta kullanılan düzen:JİKLE
  Bir motorda bilyelerin almaşık devimini dairesel devinime çeviren aygıt:KRAKK
  Bir mülk kaça satın alınmışsa, o mülke o para ile sahip olma, önalım:ŞUFA
  Bir nehir veye kanal üzerinde suyu akıtmak veya kesmek için kullanılan kapak:EKLÜZ
  Bir nehrin denize kavuştuğu yer:KAVŞUT
  Bir nehrin yardığı büyük kayaların yarılmış olan yerlerine verielen ad:KAPUZ
  Bir nesnenin perspektif kurallarına uygun olarak kısaltılarak gösterilmesi:RAKURSİ
  Bir neticeyi meydana getiren unsurlardan her birisi:FAKTÖR
  Bir noktadan bütün çevrenin görünüşünü gösteren manzara resimleri:PANORAMA
  Bir notayı yarım ses pesleştirme işareti:BEMOL
  Bir oda içinde, yataklık için yapılmış köşe:ALKOV
  Bir odada yataklık koymak için yapılmış bucak:ALKOV
  Bir odanın tüm tabanını kaplamakta kullanılan genellikle kısa havlı ya da tüyleri bukleli halı:MOKET
  Bir olayı semboller yoluyla anlatmak:ALEGORİ
  Bir olayın doğruluğunu ortaya koyabilen yöntemBEYYİNE
  Bir olayın kendi nedenleri üzerindeki tepkisi:KAYITIM
  Bir ölçü biriminin önüne getirildiğinde bu birimi binle bölen önek:MİLİ
  Bir önermeyi başka bir önermeyle tanıtlamak yoluyla yapılan sofizm, üstü örtülü bir tür kısırdöngüİYALEL
  Bir operanın sözlerinin yazılı olduğu kitap:LİBRETTO
  Bir ördek türü:ALMABAŞ
  Bir organda, bir atardamarın kan pıhtısı sonucu doku ölümü:ENFARKTÜS
  Bir organı su vererek yıkayıp temizleme:LAVAJ
  Bir organın az çok, yuvarlak olan çıkıntısı:LOB
  Bir organın yuvarlak ve birbirinden ayrılmış parçalarından her biri:LOP
  Bir organizmanın çevre koşullarında gösterdiği değişiklik:FENOTİP
  Bir organizmanın kalıtsal yapısı, soyyapı:GENOTİP-JENOTİP
  Bir organizmanın karın kısmı:VENTRAL
  Bir organizmanın sahip olduğu genetik şifrelerin tamamı:GENOM
  Bir orman ağacıEKOYA
  Bir orta oyunu tipi:ZUHURİ
  Bir orta salon ve ondan daha alçak iki ya da dört yan salondan oluşan Bizans kilisesi:BAZİLİKA
  Bir örümcek türü:BÖ
  Bir ot ve bu otun öğütülmesiyle elde edilen tozdan yapılan bir çeşit tutkal:ÇİRİŞ
  Bir otomobilin arkasına takılan, insan taşımaya yarayan, tekerlekli, üstü kapalı araç:KARAVAN
  Bir öyküde, şiirde asıl olaya karışan ikincil olay:EPİZOD
  Bir oyuğa, bir yuvaya yerleştirilmiş tesisat:ANKASTRE
  Bir oyunda, bir filmde dinlenme süresi, ara:ANTRAKT
  Bir palanganın tirentisini veya bir halatın elle çekerken üzerine yatarka mola vermeksizin çekmek:YÜRYA
  Bir palmiye türüUM
  Bir pancar hastalığı:KARABACAK
  Bir papağan türü:LORİ
  Bir parça üzerine paralel çizgiler çizmek için kullanılan alet:MİHENGİR
  Bir parça ya da, bir lokma yiyecekIKIM
  Bir patlama sonucu, derinlemesine yayılan dalgaların incelenmesi yoluyla (yeryüzü katmanlarındaki madenleri) araştırma yöntemi:JEOSİSİMİK
  Bir perdenin dekor değişikliği ile belirlenen alt bölümü:TABLO
  Bir poliçenin arkasına yazılan havale emri:ORDİNO
  Bir polyester kumaş tipi:KANTARA
  Bir polyester kumaş tipi:KANTARA-POLAR
  Bir polyester kumaş tipi:POLAR
  Bir rengin koyuluk ve açıklık dercesi:TON
  Bir resmi sulandırılmış çini mürekkebi veya bir başka boya ile boyama tarzı:LAVİ
  Bir roman veya öyküde ikinci derecede bir olay:EPİZOT
  Bir saç şekli:ALABROS
  Bir şairin şiirine başka bir şair tarafından aynı şekil, vezin, kafiye ve redifle yazılan şiir:NAZİRE
  Bir şairin, başka bir şairin şiirini biraz değiştirerek sahiplenmesi:İLMAM
  Bir şairin, bir mısra veya bir beytin bir başka şairce kullanılması:TAZMİN
  Bir salgı bezi dokusunda, o doku aleyhine gelişen tehlikesiz ur:ADENOM
  Bir salkımı oluşturan küçük salkımlardan her biri:ŞINGIL
  Bir sanat eserinde uydurularak bulunmuş şey:FİKSİYON
  Bir sanat yapıtının taklidi:PASTİŞ
  Bir sanatçının, belli bir yüzde karşılığında, çalışma izlencelerini ve anlaşmalarını düzenleyen kimse:EMPREZARYO
  Bir sanatçının, bir okulun veya bir dönemin yapıtlarını toplu bir biçimde sunan resim sergisi:RETROSPEKTİF
  Bir sancağın direk veya rüzgar üstü tarafındaki yakasındaki takviye edilmesi için geçirilen beyaz renkli şerit:UÇKURLUK
  Bir saniyede 1000 titreşimi olan elektromanyetik dalga boyu ölçüsü birimi:KİLOHERTZ
  Bir şarap cinsi:ROE
  Bir şarkının, bir filmin deneme kaydı yada çekimiEMO
  Bir sayının logaritmasının ondalık bölümü:MANTİS
  Bir seçimde adaylardan hiç birinin geçerli oyu sağlayamaması nedeniyle seçimin sonuçsuz kalması:BALOTAJ
  Bir şehrin avukatlarının toplandığı meslek kuruluşu:BARO
  Bir şehrin herhangi bir azınlıkça yerleşilen bölümü:GETTO
  Bir şey için uygun durum, fırsat:PUNT
  Bir şey üzerindeki gerekli bilgi, kavram:NOSYON
  Bir şey üzerine çökmüş toz:GABERE
  Bir şeyde gizli olan derin anlam:BELAGAT
  Bir şeyden duyulan sevinç:HAZ

 7. #27

  Standart

  Bir şeyden huylanıp geri giden at:HARIN
  Bir şeyden korkmak, ürkmek, çekinmek:OCUMAK
  Bir şeye dayanan:MÜSTENİT
  Bir şeye el ile vurmak:FATV
  Bir şeye inanarak bağlanış, inanç, din inancı:AKİDE
  Bir şeyi atlamak istediğini söyleyerek dikkati ona çekmek, bu yolla onu vurgulamak:PARALİBSE
  Bir şeyi başka bir şeyle karıştırma:HALT
  Bir şeyi elle sıvazlama:MESH
  Bir şeyi ifade etmek için kullanılan klasikleşmiş sözler:MAZMUN
  Bir şeyi tam kesmeyip ilişik bırakmak:FASM
  Bir şeyi unutmamak için parmağa bağlanan iplik:RETİME
  Bir şeyi yaratan, ortaya koyan kimse:KREATÖR
  Bir şeyin alçı ve balmumu ile alınan kalıbı:MULAJ
  Bir şeyin ayrıntılarına girmeden ana çizgilerini belirten:KABATASLAK
  Bir şeyin balmumu, alçı gibi maddeyle kalıbını çıkarmak için yapılan işlemlerin tümü:MULAJ
  Bir şeyin başka bir şey üzerinde yarattığı etki:AKİS
  Bir şeyin bir taraftan diğer tarfa aktarılması:LİMBO
  Bir şeyin çevresine veya kenarına uzunluğuna eklenen dar kenarlık:PERVAZ
  Bir şeyin dışında kalan şeylerin tümü:MASİVA
  Bir şeyin doğasını ya da niteliğini bozmakENŞİRMEK
  Bir şeyin doğruluğunu göstermek için yapılan işaretAH
  Bir şeyin eğilip ikiye bükülmesiEFA
  Bir şeyin en güçlü ve sağlam yönü:RÜKÜN
  Bir şeyin en yüksek ve sivri noktasıİN
  Bir şeyin içinde var olan:MÜNDEMİÇ
  Bir şeyin içindeki öz, lup:EVİN-NÜVE-LÜP
  Bir şeyin içyüzünü araştırma, aslını tetkik etme:FAHS
  Bir şeyin istenilen ve olması gereken durum:FORM
  Bir şeyin kenarını koruyan, süsleyen veya sınırını belirleyen çerçeve:BORDÜR
  Bir şeyin kıymetli ve saflık derecesini gösteren alet:MİYAR
  Bir şeyin köşeden köşeye yapılan kesimi:VEREV
  Bir şeyin öbür yüzü:ART-MAYE
  Bir şeyin parçaları arasındaki uygunluk:LORANT
  Bir şeyin sonu:UHRİ
  Bir şeyin yazı yada resimle sembolleştirilmesi:AMBLEM
  Bir şeyin yokluğunu hissetme:ARAMİ
  Bir sıfatı aşırı ölçüde şiddetlendirmektir:İFRAT
  Bir şiirde, hikayede, romanda ana konuya bağlı ikinci derecede olay, ek:EPİZOD
  Bir şiirin bir mısraını veya mısralarının bir kısmını başka dilden söyleme sanatı:TELMİ
  Bir sınav türü:TEST
  Bir sınırdan geçebilmek için verilen yazılı izin:LESEPASE
  Bir sıra sütunla çevrili tapınak:PERİBTEROS
  Bir sıvının içindeki alkol derecesi:GRADO
  Bir sıvının kendisinden daha yoğun kıvamda olan bir maddeye eklenerek karışımının sağlanması:YEDİRMEK
  Bir sıvıyı gaz biçiminde püskürten aygıt:VAPORİZATÖR
  Bir solukta çıkarılan ses veya ses birliği:HECE
  Bir sonuç çıkartma yolu:ANALOJİ
  Bir sorunu ele alış, ona bakış biçimi:YAKLAŞIM
  Bir sözcüğün yerine başkasını kullanma biçiminde görülen konuşma bozukluğu:PARAFAZİ
  Bir sözcükteki harflerin yerini değiştirerek elde edilen yeni sözcük:ANAGRAM
  Bir sözlü ya da yazılı eserde anlatılanların hikmetli bir sözle son bulması:EPİFONEM
  Bir su veya bataklık bitkisi türü:ROTALA
  Bir süre sürülmeyerek boş bırakılmış tarla:GEN
  Bir süs bitkisi:ŞAKAYIK-KATALPA-SÜSEN
  Bir süs taşı:AMETİST
  Bir tabanca türü:PİŞTOV
  Bir tahtanın üzerindeki ufak pürüzleri giderip dümdüz bir duruma getirmeye yarayan ince çelik lamaİSTİRE
  Bir takoz türü:BAT
  Bir tapınağı çevreleyen sütun sırası:PERİSTASİS
  Bir tarafa yatırma:İMALE
  Bir tarafı dışarıya açık olan oda:AYVAN
  Bir tarikatın müritlerinin, ibadet ve ayin yaptıkları tekkelere verilen ad:ZAVİYE
  Bir tarlanın hayvan ve diğer canlılardan korunması için yapılmış siperlik:ULAVU
  Bir tartma aygıtının kaldırabildiği ağırlık miktarı:ÇEKER
  Bir tasarımın ön taslağı:ESKİS
  Bir tek söz veya kelime:LAFZA
  Bir tekkenin şeyhi olan kimse:POSTNİŞİN
  Bir tema etrafında oluşan:TEMATİK
  Bir tepede çevresinin en iyi görülebildiği yüksek yer, gözetleme yeri:BAKACAK
  Bir terzinin ya da modaevinin yarattığı her türlü yeni model:KREASYON
  Bir ticaret senedinin yenilenmesinden alınan komisyon:ACYO
  Bir tiyatro oyununda oyuncuların bir defada söylediği parça:TİRAT
  Bir tiyatro oyununda, karşısındakinin sözüne gerekli karşılığı verme:REPLİK
  Bir tiyatro oyununun ilk temsili:PRÖMİYER
  Bir tiyatro sahnesinin önünde, ışık ve ışıldakların yerleştirildiği, izleyiciye en yakın yer:RAMP
  Bir tiyatroda en üst balkon:PARADİ
  Bir toplantıda bulunma karşılığı alınan para, oturum ücreti:HAKKIHUZUR
  Bir topluluğun kendisine özgü kişiliği:ETOS
  Bir toplulukça, hep bir ağızdan ezgili biçimde söylenen kalıplaşmış tekbirlere, dualara verilen ad:GÜLBANK
  Bir toplumda, çöküntü, karışıklık ya da çatışma olması durumu:ANOMİ
  Bir toplumdaki ahlakla ilgili davranış biçimleri:TÖRE
  Bir toplumun kendine özgü kişiliği:ETOS
  Bir tür akvaryum balığı:LEPİSTES-MYLOSOMA-TETRAZON-THAYERİA-DİSTİCHODUS-ORNATUS
  Bir tür Amerikan kekliği:İNAMBU
  Bir tür avcı tuzağıOLAMIK
  Bir tür başlık:KABALAK
  Bir tür bıçakAĞA
  Bir tür Bizans altını:PIRPIRI
  Bir tür boyama tekniği:İKAT
  Bir tür çöl sıçanı:CIRBOĞA
  Bir tür çuha:EN
  Bir tür cüppe:BİNİŞ
  Bir tür dana ve öküz derisi:TELATİN
  Bir tür Danimarka peyniri:ESROM
  Bir tür davul:TİMBAL
  Bir tür domino oyunu AZNİF
  Bir tür erik:BARDACIK
  Bir tür et yemeği:PATE
  Bir tür ferace:ALAVURA
  Bir tür fisto:BRODE

 8. #28

  Standart

  Bir tür gümüş paraİRRHEM
  Bir tür hafif ayakkabı:YEMENİ
  Bir tür ince dokunmuş çizgi kumaş:ÇİTARİ
  Bir tür ince ipekli kumaş:PAPAZİ
  Bir tür ince meşin:VAKETA
  Bir tür ince, ipekli kumaş:PAPAZİ
  Bir tür İngiliz birası:ALE
  Bir tür ipekli kumaş:AMAROZA
  Bir tür ipekli kumaş:OTOMAN
  Bir tür iplik bükme aracı:TEŞİ
  Bir tür iri, aşılı kirazALBASTI
  Bir tür iskambil oyunu, pişti:PASTRA-PİKET
  Bir tür işleme:KOPANAKİ
  Bir tür jelatin:AGARAGAR
  Bir tür kağıt süslemeciliği:EBRU
  Bir tür kalın ve ağır çizme:TOMAK
  Bir tür kalsiyum karbonat:ARAGONİT
  Bir tür kayak sporu:BİATLON
  Bir tür keçe çadır:GEDEME
  Bir tür kement:BOLA
  Bir tür kemirgen hayvan:GELENİ
  Bir tür kene:YAVSI
  Bir tür kertenkele:BABAKÖŞ-AGAMA-VARAN-YALINGÖZ
  Bir tür keten, patiska veya basma:KRETON
  Bir tür kısa hırka:LİBADE
  Bir tür kömür sobasıALAMANDRA
  Bir tür kudret helvası:BALSIRA
  Bir tür kukuletalı asker kaputu, yağmurluk:AVNİYE
  Bir tür kumaş:FLANEL
  Bir tür kürek:AYALEMA
  Bir tür kuzu eti yemeği:KAPAMA
  Bir tür macun:BERŞ
  Bir tür menteşe:KULLAP
  Bir tür meze:PİLAKİ
  Bir tür misk faresi:KALEMİS
  Bir tür nişasta helvasıABUNİYE
  Bir tür ökçesiz ayakkabı:KALAVRA
  Bir tür org:LATERNA
  Bir tür palmiye:AREKA
  Bir tür pamuklu kumaş:PAZEN
  Bir tür pamuklu, kalın kumaş:BELEDİ
  Bir tür pelte:PALUZE
  Bir tür perdeTOR
  Bir tür peynir:EDAM
  Bir tür sağlam, yumuşak dana ya da öküz derisi:TELATİN
  Bir tür şahin:LAÇİN
  Bir tür şalvar:ELİFİ
  Bir tür şeker hamuru:NUGA
  Bir tür sert ipkeli kumaş:TAFTA
  Bir tür sert ve fazla kızarmayan domates:KAVATA
  Bir tür ses alma cihazıİKTAFON
  Bir tür sıçan:FARİG
  Bir tür sıralaç:KALAMAZO
  Bir tür soğanlı süs bitkisi:AMARİLİS
  Bir tür sümbül:NARDİN
  Bir tür suni ipekli kumaş:AMORAZA
  Bir tür suni ipekli kumaşAMUR
  Bir tür süs kağıdıERPANTİN
  Bir tür tabanca:NAGANT
  Bir tür takoz:BAT
  Bir tür taşkömürü:ANTRASİT
  Bir tür taze, yumuşak ve tuzsuz beyaz peynir:LOR
  Bir tür toplu tabaca:NAGANT
  Bir tür tozluk:GETR
  Bir tür verimli balçık:LÖS
  Bir tür yaban turpu:TERME
  Bir tür yağmurkuşu:KALİNİS
  Bir tür yağsız ve tuzsuz peynir:TELEME
  Bir tür yapay mermer:BREŞ
  Bir tür yaş incir:BARDACIK
  Bir tür yeşil meşe çalısı:PIRNAL
  Bir tür yeşil meşe çalısı:PIRNAL
  Bir tür yumuşak keçi derisi:MAROKEN
  Bir tür yün örgüsü:HARAŞO
  Bir tür yünlü kadife kumaş:MOKET
  Bir tür yünlü kumaş:KAŞE
  Bir tür zamk:KİTRE-LAK
  Bir türün iki farklı forma sahip olma durumuİMORFİZM
  Bir türün yerine onun değişik bir biçiminin geçmesi:ORNATMA
  Bir türün, bir olayın karakteristik yönünü verenPESİFİK
  Bir tuzla ürününün satıldığı bölgeler:OROS
  Bir üçgenin tabanı dışında kalan kenarlardan her biriAK
  Bir ucu çember biçiminde eğri, diğer ucu keskin çekiç:BARDA
  Bir ucundan bağlı bulunduğu nokta etrafında dönen kol :MANİVELA
  Bir ülkede aydınların tümüne verilen ad:ENTELİJANSİYA
  Bir ülkede olağanüstü dönemlerde devletin ödeme süresi gelmiş borçlarını yasayla ertelemesi:MORATORYUM
  Bir ülkede yönetime el koyan kimselerden oluşan kurul:CUNTA
  Bir ulusun başka bir ulusu siyasi ve ekonomik egemenliği altına alarak yayılması:EMPERYALİZM
  Bir uyartıya verilen ani cevap:REFLEKS
  Bir üzüm cinsi:İRİKARA-PAPAZKARASI-RAZAKI-KARAGEVREK
  Bir varlığın doğası:NELİK
  Bir veya iki milimlik pli:NERVÜR
  Bir vincin yana olan hareketini kontroletmek için kullanılan halat:ABLİ
  Bir ya da bir çok yazarın eserlerinden seçilerek derlenmiş parçalar:ANALEKT
  Bir ya da bir çok yazarın eserlerinden seçilerek derlenmiş parçalar:ANALEKT
  Bir ya da iki yaş arasında koyun:ŞİŞEK
  Bir yağ türü:BEZİRYAĞI
  Bir yanı açık üç duvarlı kemer:EYVAN
  Bir yapı elemanında eğik bir yüzey elde etmek amacıyla keskinliği giderme:PAH
  Bir yapıda dış kapıyla odalar arasındaki giriş bölümüALAN

 9. #29

  Standart

  Bir yapıda girip geçilen yer:METHAL-ANTRE
  Bir yapının altındaki zeminin hareketi veya sıkışması dolayısıyla aşağıya doğru hareketi:OTURMA
  Bir yapının Belediyece öngörülen yüksekliği:GABARİ
  Bir yapının bütün boyutlarını ölçerek plan, kesit ve görünüşünü yeniden çıkarma, ölçüleme:RÖLEVE
  Bir yapının giriş yeri:LOBİ-DALAN
  Bir yapının iç duvar kaplaması:LAMBRİ
  Bir yapının taşıyıcı bölümüTRÜKTÜR
  Bir yapının taşıyıcı öğelerinin tümüne verilen ad:KARKAS
  Bir yapıyı çevreleyen ve katları belirleyen yatay ve çıkıntı şeklinde taş örgüARAK
  Bir yarımadayı karaya bağlayan, iki yanı su, dar kara parçası:KISTAK
  Bir yarış yelkenlisiNİPE
  Bir yarışmada konulan ödüle yeterli nitelikte görülmemekle birlikte, anılmaya değer bulunan kimseye ya da yapıta verilen derece:MANSİYON
  Bir yaşındaki keçi yavrusu:ÇEPİÇ
  Bir yaşındayken doğuran davar:OLAMAN
  Bir yaşını geçmiş inek yavrusuÜVE
  Bir yazı sayfasının altına, metnin herhangi bir noktasıyla ilgili olarak yazılan açıklama:HAŞİYE
  Bir yazıda cümle ve kelimelerin akıcı, âhenkli, kolay ve anlaşılır olmasıELASET
  Bir yazıya eklenen parça:ZEYİL
  Bir yerde biriken sıvıları dışarıya akıtmakta kullanılan oluk veya boru:AKAÇ
  Bir yerde birikip toplanmış su:ECİL
  Bir yerde oturanAKİN
  Bir yerde oturma, eğleşme:İKAMET
  Bir yerde toplanan kalabalık:AHALİ
  Bir yere akıntısı olmayan küçük göl:AKMAZ
  Bir yere çaprazlama konulan yassı kiriş ya da kereste:PALA
  Bir yere gönderilen eşyanın listesi:İRSALİYE
  Bir yere sarılarak büyüyen çiçek:ITRİ
  Bir yeri kira ile tutabilmek için sahibine veya içindeki kiracıya açıktan verilen para:HAVAPARASI
  Bir yetimin veya akılca zayıf birinin malını yöneten kimse:VASİ
  Bir yılan türü:PİTON
  Bir yıllık kuzu:TOKLU
  Bir yol veya geçide girilmemesi için acele yapılan engel:BARİKAT
  Bir yumruğun yarattığı gücü ölçmeye yarayan aygıt:PÜJİLOMETRE
  Bir yüzeyde renk dalgalanması sonucu görülen parlaklık:MENEVİŞ-HARE-DALGIR
  Bir yüzeyi içbükey, diğer yüzü dış bükey olan mercek:MENSİK
  Bir yüzeyin eğiklik derecesini anlamaya yarayan araç:NİVO
  Bir yüzü havlu, pamuklu ya da yünlü kumaşİVİTİN
  Bir yüzü içbükey, öbür yüzü dışbükey olan mercek:MENİSK
  Bir yüzü uzun tüylü, kalın yünden dokunarak yapılmış yağmurluk:YAMÇI
  Bir yüzü uzun tüylü, yumuşak ve parlak, kadifeye benzer, bir kumaş türü:PELÜŞ
  Bir zinciri oluşturan halkalardan her biri:BAKLA
  Bira mayasında, bulunan enzim:MALTAZ
  Bira mayasında, tükürükte bulunan enzim:MALTAZ
  Bira yapmak için çimlendirilip kurutularak hazırlanmış arpa veya başka taneler:MALT
  Bırakıt:TEREKE
  Birbirine bağlanmış parçaların her yönde dönmesini sağlayan bağlantı öğesi:MAFSAL
  Birbirine bağlı yanılgı, rastlantı ve tuhaflıklarla örülü bölümlerden kurulu, taşlamalara dayanan, ezgili oyun:VODVİL
  Birbirine bitişik büyük yapılar:BLOK
  Birbirine komşu olan orman ve çayır gibi farklı iki bitki taopluluğu arasındaki geçiş bölgesi:EKOTON
  Birbirine komşu olan orman ve çayır gibi farklı iki bitki topluluğu arasındaki geçiş bölgesi:EKOTON
  Birbirine paralel olarak uzanan iki akarsu arasında kalmış dağ sırtı:KIRAN
  Birbirine sürtünen cisimlerin karşılıklı etkileşimini inceleyen bilim dalı:TRİBOLOJİ
  Birbirine uygun, birbirine tutar renk ve yapıda olan:ASORTİ
  Birbirine uygun, birbirini tutar renk ve yapıda olan:ASORTİ
  Birbirine uygun, karışık:MÜMTEZİÇ
  Birbirine yakın iki harfi tek yazarak vurgulu okumak:İDGAM
  Birbirinin üzerine kapanan iki kenar arasına, sızıntıyı önlemek için konulan lastik, kösele mantar veya benzeri maddeler:CONTA
  Birbiriyle uyumlu, birbirini tamamlayan ögeler dizisiET
  Birci:MONİST
  Bircilik:MONİZM
  Birçok Avrupa ülkesinde giyilen tahta ayakkabıABO
  Birdenbire çıkan fırtına:BORA
  Bireycilik:İNDİVİDÜALİZM
  Bireyin kendini başkalarının yerine koyabilme yetisi:EMPATİ
  Bireyler:EFRAT
  Bireysel:İNDİVİDÜEL
  Birgözeli özel bir asalağın hindi karaciğerine yerleşerek yaptığı, büyük ölçüde ölümlere yol açan kümes hastalığı:KARABAŞ
  Biri Amerika’da, diğeri Madagaskar’da yetişen ve yelpaze biçiminde yaprakları olan iki ağacın ortak adı:RAVENALA
  Bir-iki yaşında koyun:ŞİŞEK
  Birim yüzeyden birim zamanda geçen (giren ve çıkan) madde ya da ışınım niceliği:AKI
  Birimlerin başına konulduğunda on katı gösteren bir ekEKA
  Birinci çağın altıncı ve sonuncu dönemi ve bu dönemde oluşmuş yer katmanları:PERMİYEN
  Birinci çağın dördüncü dönemi ve bu dönemde oluşmuş yer katmanlarıEVONİYEN
  Birinci çağın ikinci dönemi ve bu dönemde oluşan yer katmanlarıİLÜRYEN
  Birinci çağın ilk dönemi ve bu dönemde oluşmuş yer katmanları:KAMBRİYEN
  Birine bir mülkü sahip kılma:TEMLİK
  Birine karşı gelmek, sert cevap vermek:ÇEMKİRMEK
  Birini övmek için kaleme alınan divan edebiyatı nazım türü:FAHRİYE
  Birini övmek için yazılan şiir:METHİYE
  Birinin buyruğu altında olan görevli, ast:MADUN
  Birinin doğru olması ötekinin yanlışlığını gerektiren iki önermenin oluşturduğu dizge:ALMAŞ
  Birinin ölümünü haber veren:NAİ
  Birisini tanıyormuş gibi yaparak para sızdırma:MANİTA
  Birkaç arabalı bir katarda elektrik motoru ya da patlamalı motorla çalışan ve öbür arabaları çekmeye yarayan taşıt:MOTRİS
  Birkaç kıtadan meydana gelen şirlerin her bir kıtası:BEND
  Birkaç sanayi kurumunun tek yönetimde birleşmesi:KOMBİNA
  Birkaç şeyi birbirine karıştırıp iyice çırparak yoğunlaşmasını sağlamak:ÖZLEMEK
  Birkaç takımdan oluşan askeri birlik:LEJYON
  Birler, tekler:YEGAN
  Birleşemeyecek ters kavramların bir araya getirilmesine verilen ad:OKSİMORON
  Birleşik bir ışık demetinin bir biçmeden (prizma) geçtikten sonra ayrıldığı basit renklerden oluşmuş görüntü:TAYF
  Birleşikgillerden hekimlikte kullanılan ıtırlı bir bitki:TARHUN
  Birleşikgillerden, kökleri sebze olarak kullanılan otsu bir bitki:TEKESAKALI
  Birlikte(esk.):MAAN-MA
  Birmanya’da sıradağlar:ARAKAN
  Birmanya'nın diğer adı:BURMA
  Birtakım şeylerin yerden yüksekte durmasını sağlayan destek:AYAK
  Bisiklet oturmalığıELE
  Bisiklet ve motosiklette dümenin elle tutulan kısımlarına geçirilen ve sentetik maddeden yapılan kaplama:ELCİK
  Bisiklette, direksiyon:GİDON

 10. #30

  Standart

  Bistüri:NEŞTER
  Bit yavrusu:YAVŞAK
  Bit, tahta kurusu gibi böceklerin yumurtasıİRKE
  Bit:KEHLE
  Bitki büyüme hormonu:GİBBERELLİN
  Bitki esansı ile yapılmış aromatik bir acı:ANGOSTURA
  Bitki gövdelerinden yaprakların çıktığı düğümyerleri:NOD
  Bitki gövdesiAK
  Bitki gözeleri yaşlandıkça plazmalarında oluşan ve içi göze suyuyla dolu bulunan boşluk:KOFUL
  Bitki hastalıklarını inceleyen bilim dalı:FİTOPATOLOJİ
  Bitki hücrelerinde hastalık yapan basit bir organizma:VİROİD
  Bitki hücrelerinde renk veren taneciklerin genel adı:PLASTİD
  Bitki kökleri, şeker, misk, dövülmüş ceviz veya fındık içi ile yapılan bir tür şekerlemeEVAİMİSK
  Bitki özlerinden ve yağlarından elde edilen hoş kuku:AROMA
  Bitki tohumu:TANE
  Bitki:VİTAL
  Bitkide büyüme, gelişme hormonu:OKSİN
  Bitkide, kök ve gövdenin odunsu yapısını oluşturan madde:LİGNİN
  Bitkilerde diğer dokuların arasını dolduran temel doku:PARANKİMA
  Bitkilerde erkek gamet tarafından döllenerek yumurtayı oluşturan dişi gamet:OOSFER
  Bitkilerde gaz alışverişine yarayan gözeneklerTOMA
  Bitkilerde kökün ucunu örten koruyucu bölüm:KALENSÖVE
  Bitkilerde organik besin taşıyan, canlı, iletken doku:FLOEM
  Bitkilerde uyartı yönleri ile ilgili olmayan yönelim hareketleri:NASTİ
  Bitkilerden elde edilen ilaçlarla hastalıkların tedavisi:FİTOTERAPİ
  Bitkilerden elde edilen ve kozmetikte öncelikli olarak kokularda kullanılan bir öz:FARNESOL
  Bitkilerden veya sentetik olarak elde edilen yapışkan bir sıvı:GLİSERİN
  Bitkilere, özellikle ekinlere zarar veren bir böcek:BAMBUL
  Bitkilerin gaz alışverişlerinde önemli bir yeri olan, deri dokuda bulunan gözeneklerTOMA
  Bitkilerin saçaklı kökü ya da püskülü:PÜRÇEK
  Bitkilerin yapraklarından damlalar halinde su atılması:GUTASYON
  Bitkilerin, çoğu süt görünüşünde olan öz suyu :LATEKS
  Bitkinin doğal olarak yetiştiği yer, yurt:HABİTAT
  Bitkinin yerindeki durumu, köklerin toprak içerisindeki dağılmasını belirten morfolojik görünüş:HABİTUS
  Bitkisel tellerden yapılmış kaba örgülü büyük çuval:TELİS
  Bitkisiz:AFİTAL
  Bitotu:MEZEVEK
  Bizans İmp. Afrika ve İtalya'daki valilerine verilen ad:EKSARH
  Bizans kilisesinde, kadınlara ayrılan bölüm:YİNEKE
  Bizans’ta imparatorluk sınırları içine yerleştikten sonra orduya kabul edilen paralı barbar asker:FOEDERATİ
  Bizanslılar zamanında Eskişehir'in ismiARBUM
  Bluz üzerine giyilen yelek:JİLE
  Boagillerden, Afrika ve Asya’da yaşayan, zehirsiz, çok güçlü büyük yılan:PİTON
  Boagillerden, tropikal Amerika’da yaşayan, avını sararak ve sıkarak öldüren yılan:ANAKONDA
  Böbrek taşı:URAT
  Böbrek üstü bezlerinden birisinin veya her ikisinin cerrahi müdahele ile alınması:ADRENALEKTOMİ
  Böbrek üstü bezlerinin etkili bir maddesi:ADRENALİN
  Böbrekle ilgili:RENAL
  Böbreküstübezi kabuğunun salgıladığı hormonlardan biri:KORTİZON
  Böbürlenme:TAFRA
  Böceğin ısırmasıyla oluşan yumru:TİMİ
  Böcek kurdu:KİRM
  Böcek yiyen bir tür kuşAĞAN
  Böcek:HAŞERE
  Böcekbilim:ENTOMOLOJİ
  Böcekler ile beslenen canlılar:İNSEKTİVOR
  Böceklerde baş ile karın arasında kalan beden bölümü:TARAKS
  Böceklerde ve örümceklerde ayağın son parçası:ONİKYUM
  Böcekleri inceleyen bilim dalı:ENTOMOLOJİ
  Böceklerin kurtçuk durumundan yetişkin duruma geçerken arada aldıkları özel biçim:NEMF
  Bodrum yakınlarında turistik bir belde:TÜRKBÜKÜ
  Bodur ve şişman:GEBEŞ
  Boğa güreşçisi:TORERO
  Boğa güreşi için boğa yetiştiren kimse:GANADERO
  Boğa güreşi:KORİDA
  Boğa güreşlerinde, boğayı kızdırmak için mızrakla saldıran atlı:PİKADOR
  Boğa, tosun:KELE
  Boğaların kapalı tutuldukalrı arenaya bitişik yer:TORİL
  Boğanotunun güz çiğdemi de denilen bir türü:İTBOĞAN
  Boğaya tutulan kırmızı şal:MULETA
  Boğaz mukozasının şişmesi, yutak iltihabı:ANJİN
  Boğaz, gırtlak, imik:ÜMÜK
  Boğaz:GELU
  Böğürtlen:BÜK
  Boks müsabakalarında hakemin kullandığı ''açıl'' komutu:BREAK
  Boksta, orta hakemin müsabakayı durdurmak için verdiği komutTOP
  Bol sarımsak, soğan, domates ve zeytinyağı ile pişirilen yemek türü:PLAKİ
  Bol, verimli, gür:FEYYAZ
  Bolivya'da bir tuz gölü:POOPO
  Bolkar dağları ile Ala dağlar kütlesini birbirinden ayıran tektonik çukur:ECEMİŞ
  Bolluk, genişlik:FERAHİ
  Bölmeli göçebe çadırı:OBA
  Bolsta, sağa sola eğilerek yapılan savunma:ESKİV
  Bolu ilinde bir kaplıcaAROT
  Bolu ilinde turistik bir göl:ABANT
  Bolu yakınlarındaki kayak merkezi:KARTALKAYA
  Bolu'da bir akarsu:GEREDE-MELEN
  Bölüm:BAP
  Bölünmezliği içeren yalın bütün:BİRLİK
  Bölüştüren, ayıran, ikilem:MUKASSİM
  Bombalardan korunmak için yerin altına kazılmış siper:KAZAMAT
  Boncuk, gümüş ya da altın parayla yapılmış, başlığa ya da giysiye takılan süs:CINGIL-CİNGİL
  Borazan kuşu:AGAMİ
  Borç alınan bir paranın belirli zamanlarda ödeneceğini gösteren senetler:ESHAM
  Borç alma:İSTİKRAZ
  Borç verenAYİN-DAİN
  Borç verme:İKRAZ-İDANE
  BorçlarÜYUN
  Borcu ödeme:İTFA
  Borneo dağlarında yaşayan sülün:RALİC

Sayfa 3 Toplam 16 Sayfadan BirinciBirinci 1234513 ... SonuncuSonuncu

Benzer Konular

 1. Tatilde çocuklara bulmaca çözdürün
  By ABYSS in forum Çocuk Eğitimi
  Cevaplar: 1
  Bölüm Listesi: 10-09-2007, 05:47 PM
 2. bulmaca
  By DJ MİC CHECK in forum Zeka Soruları ve Bilmeceler
  Cevaplar: 2
  Bölüm Listesi: 05-15-2007, 10:07 PM
 3. Sudoku Bulmaca
  By ABYSS in forum Demo Oyunlar
  Cevaplar: 0
  Bölüm Listesi: 11-24-2006, 05:31 PM

Beğenilen Sayfayı İşaretleyin

Beğenilen Sayfayı İşaretleyin

Yetkileriniz

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • Eklenti Ekleyemezsiniz
 • You may not edit your posts
 •  
[Gizlilik Politikası]-[UslanmaM Kuralları]-[UslanmaM İletişim/Contact]