Kalemin icadı hakkında bilgi, kalem ne zaman icat edildi, kalemin icadı kısa, kalem ne zaman icat edildi

Milattan önce, mağara adamı yaşadığı mağaranın duvarlarına taş ile resimler çizmeye başladı. Resimler, av zaferleri ya da mahsuller gibi günlük yaşamlarıyla ilgiliydi. Güneybatı Afrika Namibya’da bulunan Apollo bölgesindeki duvarların tarihteki en eski kaya resimleri olduğuna inanılmaktadır.Kağıttan önce insanlar kil yada balmumu üzerine yazmak için metal çubuk veya kemik gibi keskin objeler kullanıyorlardı.
6000 yıl kadar önce, milattan önce 4000 yıllarında, Mısırlılar papirüs adı verilen kağıt benzeri ilk maddeyi icat ettiler. Papirüs ezilip ince ve dayanıklı bir yüzey haline getirilmiş kamışlardan yapılmıştı. İngilizce paper kelimesi aslında ’papirüs’ kelimesinden gelmektedir. Eski Yunanlılarında aynı amaçla hayvan derisinden yapılmış bir tür parşömen kullandıkları bilinir. Parşömen yada papirüse yazmak için bir şeylere ihtiyaç vardı. Kemikler ve metal sopalar papirüs üzerinde uzun süre kullanılamıyordu. Böylelikle Mısırlılar papirüs için mükemmel bir kamış kalem yarattılar. Bunlar çoğunlukla içi oyuk, boru şeklinde bambu denilen bataklık sazlarıydı. Böylelikle, Eski Mısırlılar bambu çubuklarını bugünkü kalemin ilkel formuna dönüştürdüler. Bir ucunu keserek kalem ucu şeklini verdiler. Sıvıya batırarak yada çubuğu mürekkeple doldurarak kamışın ucuna sıvı akışını sağladılar.

Tarihte uzun süre kullanılan diğer bir yazma aracı da tüy kalemdir. 1300 yıl önce Milattan sonra 700’lerde ortaya çıkmıştır ve kuş tüyünden yapılmış bir kalemdir. İlkbaharda kuşların sol kanatlarından en dıştaki 5 tüy kopartılır. Sol kanadın seçilme nedeni tüylerin dışa doğru kavis yapması ve sağ elle yazan birine süreklilik sağlamasıdır. Kaz tüyleri en yaygın kullanılanıdır, kuğu tüyleri yüksek kalitelidir ancak az bulunur ve pahalıdır. Çok iyi yazmak için karga tüyleri en iyisidir, daha sonra kartal, baykuş, atmaca ve hindi tüylerini sıralayabiliriz. Tüy kalemler sadece bir hafta kullanılıyordu ve yenilemek gerekiyordu. Kullanımlarındaki diğer dezavantajlar ise hazırlanmalarının uzun zaman almasıydı.Günlük olayların yada sanat türlerinin gelişmesi açısından yazarların daha iyi kağıt ve kaleme sahip olması gerekliliği, insanın keşif yeteneğini yazı araçlarının geliştirmeye yönlendirdi. Bu durum 19 yy. da modern kalem sektörünün gelişmesine yol açtı.